Hauapanus

Hauapanus on surnule hauda kaasa pandav ese või esemete kogum.

Enamasti on hauapanusteks isiklikud esemed, ohverdused jumalatele, esemed, mida arvatakse surnul teises ilmas vaja minevat.

Enamik hauapanuseid, mida arheoloogid on välja kaevanud, on anorgaanilisest materjalist (savist, kivist, metallist), kuid on tõendeid, et hauapanusteks on pandud ka orgaanilisi objekte, mis on hävinud.

Hauapanuste uurimisega tegelevad arheoloogia ja antropoloogia.

Keldi kunst

Keldi kunst on keldi hõimude loodud kunst Kesk- ja Lääne-Euroopas ajavahemikus 5. sajandist eKr kuni selle hääbumiseni Euroopa mandriosas gallo-rooma kultuuri mõjul meie ajaarvamise esimestel sajanditel. Briti saartel olid keldi kunsti ajalised piirid teised, seal loetakse keltide kunsti kujunemist alates 250. aastatest eKr ja see püsis elujõulisena 8.–9. sajandini, sulades iiri-anglosaksi kunsti sisse (nn insulaarstiil).

Kuldamine

Kuldamine on mittemetallist (näiteks puidu, keraamika või värvipinna) või kullast odavamast metallist (hõbe, pronks või muu) pinna katmine kullaga (vahel käsitletakse ühe kuldamisviisina ka katmist hõbedaga). Kuldamistehnikad jaotatakse mehaanilisteks (lehtkullaga katmine) ja keemilisteks (amalgaamkuldamine, uusaegsed elektrokeemilised menetlused). Lisaks kaunimale, luksuslikumale ja prestiižsemale välimusele annab kuldamine metallipinnale ka kaitse korrosiooni eest.

Kärgsulatis

Kärgsulatis ehk kärgemail, ka émail cloisonné ([klwazɔne]; prantsuse keeles cloisonner '(vaheseinaga) eraldama', 'sisse sulgema') on metallesemete kaunistamise tehnika, mille puhul dekooritava eseme pinnale joodetakse metalliribast või traadist jooned ja nende vahe täidetakse emailiga. Tehnika on pärit Kreeta-Mükeene kultuurist, oli tuntud Vana-Kreekas ja Vana-Roomas ning saavutas kõrgtaseme bütsantsi kunstis. Alates 14. sajandist viljeldi tehnikat ka Hiinas, kust ta on levinud Jaapanisse ja hiina-päraste emailitehnikatena 18. sajandil tagasi Euroopasse.

Loomastiil

Loomastiil, ka zoomorfne stiil (kreeka keelest ζῷον zôon 'loom' ja μορφή morphḗ 'kuju') on enamasti loomamotiividest kujundatud ornament, vahel on seal ka stiliseeritud inimfiguure. Seda ornamenditüüpi on leitud varasel rauaajal Hiinast Põhja-Euroopani. Euroopa kunstiajaloo kontekstis kasutatakse mõistet loomastiil sageli kitsamas mõttes, see hõlmab Põhja-Euroopa päritoluga loomornamenti (nimetatud ka germaani loomornamendiks), mida kasutati 5. sajandist alates ja mille mõjud ulatusid romaani kunsti, aga mõnel juhul renessansiperioodini välja. Tugevaim on loomastiili mõju rahvasterännuaja kunstis, samuti kestab see romaani kunsti perioodil, sageli (iiri raamatumaal, vanaskandinaavia metallehistöö ja puunikerdus) on loomade kehad spiraal- või põimornamendiga vaheliti või lähevad üle ornamendiks.

Euroopas kujunes loomastiil välja Rooma provintside kohalike rahvaste, sh keltide kunsti ja Euroopasse liikunud idapoolsete rahvaste kunsti mõjul varasel rahvasterännuajal. Areng toimus suurema abstraktsuse ja ornamentaalsuse suunas.

Maiade sinine

Maiade sinine (hispaania keeles azul maya) on kergelt roheka varjundiga erksinine tehispigment, mida kasutasid seinamaalingutes ja keraamika maalimisel Kolumbuse-eelse Mesoameerika kultuurid, eelkõige asteegid ja maiad.

Osaliselt baseerub maiade sinisel sinine tehispigment MayaCrom Blue B2050, mille valmistamisprotsess töötati välja originaalvärvi uurimise käigus Texase ülikoolis ja mis rahvusvahelises värvainete indeksis kannab

tähist C.I. PB 82 (Pigment Blue 82).

Sipa maa-alune kalmistu

Sipa maa-alune kalmistu on muinaseesti põletusmatuse koht Pärnu maakonnas Lääneranna vallas endise Sipa küla maal, endisest Sipa külatuumikust (praegusest Sipa-Mihkli talust) vahetult põhja pool, uuest Risti-Virtsu maanteest 350–450 m kagu pool.Seniste leidude põhjal pärineb kalmistu 10.–13. sajandist.

Teistes keeltes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.