Geograafilised koordinaadid

Geograafilised koordinaadid on maapealse punkti nurkkoordinaadid.

Geograafilise laiuse ja pikkuse abil määratakse mistahes punkti asukohta maakera pinnal või kaardil. Geograafiliste koordinaatide leidmiseks kasutatakse paralleele ja meridiaane.

Laius ja pikkus

Geograafiline koordinaatide süsteem on seotud Maa pöörlemisteljega. See määratleb kaks nurka, mida mõõdetakse Maa keskpunktist.

Geograafiline pikkus on nurk antud punkti ja kokkuleppelise nullmeridiaani vahel. Nullmeridiaanist ida pool asuvatel punktidel on idapikkus, algmeridiaanist lääne pool asuvatel aga läänepikkus. Geograafiline pikkus kirjutatakse harilikult lühendatult: eesti keeles idapikkus – ip, läänepikkus – lp, inglise keeles idapikkus – E, läänepikkus – W.

  • Kaugust ida poole mõõdetakse kraadides 0 – +180°
  • Kaugust lääne poole mõõdetakse kraadides 0 – –180°

Geograafiline laius on nurk antud punkti ja ekvaatori vahel. Laiuskraadid näitavad, kui kaugel põhjas (põhjalaius, lühend: pl või N) või lõunas (lõunalaius, lühend: ll või S) ollakse.

  • Kaugust põhja poole mõõdetakse kraadides +0 – +90°
  • Kaugust lõuna poole mõõdetakse kraadides −0 – –90°

Paralleelid ja meridiaanid

Ekvaator on Maa pöörlemisteljega ristuv Maad poolitava tasapinna lõikumisel ellipsoidiga tekkinud joon. Ta jagab Maakera kaheks võrdseks osaks: lõunapoolkeraks ja põhjapoolkeraks. Ekvaatoriga paralleelsed ringjooned on paralleelid ehk laiusjooned ja poolusi läbivad ringjooned on meridiaanid ehk pikkusjooned.

Paralleeliks on ekvatoriaaltasandiga paralleelne, ellipsoidiga lõikuv joon. Paralleelid on väikeringid, välja arvatud ekvaator, mis on suurring ehk ortodroom. Ekvaatori pikkus on üle 40 000 km. Maa ellipsoidaalse kuju tõttu on paralleelide pikkus erinev.

Meridiaan on antud punkti ja Maa pöörlemistelge läbiva tasandi ning ellipsoidi lõikejoon. Meridiaani, mis läbib Greenwichi observatooriumi, nimetatakse algmeridiaaniks või nullmeridiaaniks (pikkus=0°). Erinevalt paralleelidest on kõik meridiaanid suurringjooned ega ole omavahel paralleelsed, nad lõikuvad põhja- ja lõunapoolusel.

Kraad, minut, sekund

Kraad on mittesüsteemne tasanurga mõõtühik, selle tähis on °, radiaani. Täisring on 360°.

Kraad geograafilise koordinaadina on kesknurk ekvaatorist põhja või lõuna suunas (laiuskraad) või kesknurk nullmeridiaanist ida või lääne suunas (pikkuskraad).

Kraad jaotatakse 60 minutiks, tähis ', ja minut omakorda 60 sekundiks, tähis ".

Astronoomilised ja geodeetilised koordinaadid

Täpsemas käsitluses jaotatakse geograafilised koordinaadid astronoomilisteks ja geodeetilisteks koordinaatideks.

Astronoomilised koordinaadid määratakse astronoomiliste vaatlustega loodjoone suhtes geoidi pinnal (tähistus: φ –laius ; λ – pikkus).

Geodeetilised koordinaadid määratakse geodeetiliste mõõtmistega referentsellipsoidi normaali suhtes ja taandatakse referentsellipsoidi parameetritest lähtudes selle pinnale (tähistus: B – laius; L – pikkus).

Astronoomilised ja geodeetilised koordinaadid ei ühti nn loodjoone kõrvalekalde tõttu (so nurk referentsellipsoidi normaali ja loodjoone vahel sõltuvalt maastikust, ulatudes tasasel maa-alal 2–5 sekundit, mägedes kuni 60 sekundit).

Punktobjektidel (asulad, talud) antakse tingliku keskkoha koordinaadid (asulatel võimalikult ajaloolises keskmes), joonobjektidel (jõed, tänavad) lähte- ja suudmekoordinaadid, pindalaobjektidel (suurtel soodel vms) aga nn vähima piirneva ristküliku äärmise edela- ja kirdepunkti koordinaadid.

Vaata ka

Välislingid

Belli maakond

Belli maakond (Bell County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 31°04' N, 97°48' W.

Maakonna halduskeskus on Belton.

Maakonna pindala on 2818 km². Veepindala on 73 km².

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 310 235. Aastal 2000 oli elanike arv 237 974.

Brooksi maakond (Texas)

Brooksi maakond (Brooks County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 27°04' N, 98°21' W.

Maakonna halduskeskus on Falfurrias.

Maakonna pindala on 2445 km², millest 0 km² moodustab veepindala.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 7223. Aastal 2000 oli elanike arv 7976.

Cooke'i maakond

Cooke'i maakond (Cooke County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 33°38' N, 97°13' W.

Maakonna halduskeskus on Gainesville.

Maakonna pindala on 2328 km², millest 65 km² moodustab veepindala.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 38 437. Aastal 2000 oli elanike arv 36 363.

Crocketti maakond

Crocketti maakond (Crockett County) on maakond USA-s Texase osariigis Edwarsi platool. Geograafilised koordinaadid on 30°73' N, 101°41' W.

Maakonna halduskeskus on Ozona.

Maakonna pindala on 7270 km². Veekogusid ei ole.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 3719. Aastal 2000 oli elanike arv 4099.

Dentoni maakond

Dentoni maakond (Denton County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 33° 12′ N, 97° 7′ W

Maakonna halduskeskus on Denton.

Maakonna pindala on 2481 km², millest 193 km² moodustab veepindala.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 662 614. Aastal 2000 oli elanike arv 432 976.

Fannini maakond

Fannini maakond (Fannin County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 33°59' N, 96°11' W.

Maakonna halduskeskus on Bonham.

Maakonna pindala on 2328 km², millest 21 km² moodustab veepindala.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 33 915. Aastal 2000 oli elanike arv 31 242.

Galvestoni maakond

Galvestoni maakond (Galveston County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 29°38' N, 94°86' W.

Maakonna halduskeskus on Galveston.

Maakonna pindala on 2261 km². Veepindala on 1228 km².

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 291 309. Aastal 2000 oli elanike arv 250 158.

Hardemani maakond (Texas)

Hardemani maakond (Hardeman County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 34°29' N, 99°75' W.

Maakonna halduskeskus on Quanah, kus elab suurem osa maakonna elanikest.

Maakonna pindala on 1805 km². Veepindala on 5 km².

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 4139. Aastal 2000 oli elanike arv 4724.

Hoodi maakond

Hoodi maakond (Hood County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 32°43' N, 97°83' W.

Maakonna halduskeskus on Granbury.

Maakonna pindala on 1132 km². Veepindala on 39 km².

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 51 182. Aastal 2000 oli elanike arv 41 100.

Hutchinsoni maakond

Hutchinsoni maakond (Hutchinson County) on maakond USA-s Texase osariigi põhjaosas. Geograafilised koordinaadid on 35°84' N, 101°36' W.

Maakonna halduskeskus on Stinnett.

Maakonna pindala on 2138 km², millest 21 km² moodustab veepindala.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 22 150. Aastal 2000 oli elanike arv 23 587.

Leoni maakond (Texas)

Leoni maakond (Leon County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 31°30' N, 96°00' W.

Maakonna halduskeskus on Centerville.

Maakonna pindala on 2797 km², millest 21 km² moodustab veepindala.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 16 801. Aastal 2000 oli elanike arv 15 335.

Lubbocki maakond

Lubbocki maakond (Lubbock County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 33° 37′ N, 101° 49′ W

Maakonna halduskeskus on Lubbock.

Maakonna pindala on 2334 km², millest 3 km² moodustab veepindala.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 278 831. Aastal 2000 oli elanike arv 242 628.

Lynni maakond

Lynni maakond (Lynn County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 33°18' N, 101°82' W.

Maakonna halduskeskus on Tahoka.

Maakonna pindala on 2313 km², millest 5 km² moodustab veepindala.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 5915. Aastal 2000 oli elanike arv 6550.

Midlandi maakond

Midlandi maakond (Midland County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 31°89' N, 102°02' W.

Maakonna halduskeskus on Midland.

Maakonna pindala on 2336 km². Veepindala on 5 km².

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 136 872. Aastal 2000 oli elanike arv 116 009.

Nuecesi maakond

Nuecesi maakond (Nueces County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 27° 44′ N, 97° 31′ W

Maakonna halduskeskus on Corpus Christi.

Maakonna pindala on 3020 km², millest 857 km² moodustab veepindala.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 340 223. Aastal 2000 oli elanike arv 313 645.

Panola maakond (Texas)

Panola maakond (Panola County) on maakond USA-s Texase osariigi idaosas. Geograafilised koordinaadid on 32°16' N, 94°31' W.

Maakonna halduskeskus on Carthage.

Maakonna pindala on 2126 km². Veepindala on 52 km².

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 23 796. Aastal 2000 oli elanike arv 22 756.

Robertsi maakond (Texas)

Robertsi maakond (Roberts County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 35°83' N, 100°81' W.

Maakonna halduskeskus on Miami.

Maakonna pindala on 2393 km². Veekogusid ei ole.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 929. Aastal 2000 oli elanike arv 887.

Trinity maakond (Texas)

Trinity maakond (Trinity County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 31°09' N, 95°12' W.

Maakonna halduskeskus on Groveton.

Maakonna pindala on 1849 km², millest 54 km² moodustab veepindala.

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 14 585. Aastal 2000 oli elanikke 13 779.

Wise'i maakond

Wise'i maakond (Wise County) on maakond USA-s Texase osariigis. Geograafilised koordinaadid on 33°22' N, 97°65' W.

Maakonna halduskeskus on Decatur.

Maakonna pindala on 2391 km². Veepindala on 47 km².

Elanike arv oli 2010. aasta rahvaloenduse järgi 59 127. Aastal 2000 oli elanike arv 48 793.

Teistes keeltes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.