Ettevõte

Ettevõte on õiguslikult ja korralduslikult vaadeldav kui iseseisev, eraldatud varaga tegutsev majandusüksus. Tsiviilseadustiku üldosa seadus defineerib ettevõtte kui majandusüksuse, mille kaudu isik (ettevõtja) tegutseb.

Varasemas eesti keeles on ettevõtte sünonüümina kasutatud ka terminit "käitis", alates 1950ndatest on terminist "käitis" ettevõtte tähenduses loobutud[1], kuid ka uuemas kirjanduses seda siin-seal leidub.

Tavaliselt mõistetakse ettevõtja all inimest (füüsiline isik), kes kannab ettevõttesse tehtud isiklike investeeringute kaotamise rahalist riski ning kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid. Äriseadustiku alusel võib aga ettevõtja olla nii füüsiline isik kui ka juriidiline isik (äriseadustiku alusel sätestatud äriühing: täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu), kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus. Ka füüsilisest isikust ettevõtja tegutseb äriseadustiku kohaselt ettevõtte kaudu.

Ärinimi ehk firmanimi on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb.

Disambig gray.svg  See artikkel räägib majandusüksusest; käitis võib tähendada ka mõistet keskkonnaõiguses, vaata Käitis (keskkonnaõigus)

Vaata ka

Viited

  1. U. Mereste, 2003. Majandusleksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Köide I (A–M).
AS Kalev

AS Kalev (aastail 2006–2012 Kalev Chocolate Factory AS) on Eesti magusatööstuse ettevõte, mis tegutseb Harju maakonna Jüri alevikus Põrguvälja teel.

Ettevõttes töötab umbes 420 inimest. Selle alla kuulub OÜ Maiasmokk, mis haldab kohvikut Maiasmokk, kus tegutseb ka martsipani ajalugu tutvustav Kalevi martsipanimuuseumituba.

AS Kalev 2015. aasta müügitulu oli 43,7 miljonit eurot ja ärikasum 4,5 miljonit eurot.Ettevõtte tegevjuht on Kaido Kaare.

AS Norma

AS Norma on Eesti ettevõte, mis toodab ja müüb autode turvasüsteeme ja autode turvavarustuse komponente.

Ettevõtte ajalugu ulatub 1891. aastasse, mil asutati Michelsoni plekitöökoda. Praegust nime "Norma" kannab ettevõte aastast 1931.

Aastal 1973 alustas Norma autode ohutusrihmade tootmist sõiduautole Moskvich .

Apple Inc.

Apple Inc. (varem Apple Computer, Inc.) on rahvusvaheline ettevõte, mis arendab ja toodab riistvara, tarkvara ning muud tarbeelektroonikat.

Ettevõtte tuntuimad riistvaralised tooted on Macintoshi arvutid, iPod, iPhone ja iPad. Apple'i tarkvaratooted on muu hulgas operatsioonisüsteem Mac OS X, meediapleieri iTunes, rakenduskomplekt iLife, lisaks kontoritarkvara komplekt iWork, professionaalne fototöötluse ja haldamise tarkvara Aperture, professionaalne heli- ja videotöötluskomplekt Final Cut Studio, muusika produtseerimise tarkvara Logic Studio ning mobiilseadme operatsioonisüsteem iOS.

Ettevõte on asutatud 1. aprillil 1976 USA California osariigis Cupertinos. 3. jaanuaril 1977 muudeti ta aktsiaseltsiks. Esimesed 30 tegutsemisaastat kandis ettevõte nime Apple Computer Inc., kuid 9. jaanuaril 2007 eemaldati sõna "Computer" ('arvuti'), et peegeldada personaalarvutite turul tegutseva ettevõtte liikumist ka tarbeelektroonika turule. 25. septembri 2010 seisuga oli Apple'il 46 600 täiskohaga töötajat ja 2800 ajutist, kuid siiski täistööajaga töötajat üle maailma.2013. aastal otsis Apple Euroopast oma klientide andmete hoiustamiseks serveriparkide asukohta. Serveriparke plaaniti rajada Iirimaale, Taani ja Eestisse. Eestis tegeles Apple'ile serveripargi koha otsimisega Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse moodustatud kolme-neljaliikmeline meeskond. Kaaluti Paldiskit ja Muuga tööstusparki. Apple'i insenerid käisid kaks korda Eestis. Veebruaris 2015 teatas Apple, et rajab oma serveripargid Iirimaale ja Taani.Apple Inc. on esimene börsiettevõte, mille väärtus tõusis üle triljoni dollari. Selleni jõuti 2018. aastal.

Ekspress Meedia

AS Ekspress Meedia on Eesti meediaettevõte.

2015 ühendas Ekspress Grupp oma tütarettevõtted AS Eesti Ajalehed ja AS Delfi üheks ettevõtteks, mis sai nimeks Ekspress Meedia.Ettevõte annab muu hulgas välja järgmisi väljaandeid: Eesti Ekspress, Maaleht, Eesti Päevaleht, Laupäevaleht LP, Anne & Stiil, Eesti Naine, Oma Maitse, Kroonika, Tervis Pluss, Maakodu, Jana, Pere ja Kodu. Samuti on ettevõte Eesti suurima uudisteportaali Delfi omanik.

Grameen Bank

Grameen Bank (bengali keeles গ্রামীণ বাংক) on 1983. aastal Bangladeshis loodud ettevõte, mis annab vaesunutele tagatiseta väikelaenu.

Ettevõte on 2006. aastal saanud seni ainsa äriettevõttena Nobeli rahuauhinna. Auhinda jagas pangaga panga asutaja Muhammad Yunus.

Kirjastaja

Kirjastaja on isik, ettevõte või asutus, kes tegeleb kirjastamisega, st annab välja trükiseid (raamatuid, ajalehti, ajakirju vms). Kirjastamisega tegelevaid ettevõtteid nimetatakse kirjastusteks.

Esimesed kirjastajad pärast trükikunsti leiutamist olid trükkalid või trükikodade omanikud. Trükikunsti levides, trükitavate teoste arvu ja tiraažide kasvades kirjastamisprotsess spetsialiseerus: tekkisid eraldi toimetajad, raamatukaupmehed jpt elukutsed. Kirjastajatest said inimesed, kes küll enamasti ise raamatuid ei kirjutanud, tõlkinud, toimetanud, kujundanud ega trükkinud, kuid juhtisid kogu protsessi, tihti otsustades ka trükitavate raamatute valiku. Tänapäeval on valik suuremates kirjastustes läinud siiski enamjaolt toimetajate kätte, välja arvatud eriti oluliste või kulukate trükiste puhul.

Kirjastus

Kirjastus on trükiseid välja andev (kirjastamisega tegelev) ettevõte.

Kontsern

Kontsern on kahest või mitmest ettevõttest koosnev majanduslik tervik, kus emafirmal on üksi või koos sama kontserni kuuluvate firmadega otsustamisõigus ühes või mitmes teises tütarfirmas. Otsustamisõigus saavutatakse üldjuhul siis, kui firmal on omanikuna üle 50 protsendi hääleõigust teises firmas.

Kontserni emafirma või emaettevõte on firma, millel on vähemalt üks tütarfirma ja kus ühelgi teisel firmal ei ole üle 50 protsendi hääleõigust. Tütarfirma või tütarettevõte on firma, milles on emafirmal kas otseselt või kaudselt üle 50 protsendi hääleõigust.

Kontserni majandustulemused ja positsioon esitatakse kontserni majandusaruandena, mida käsitletakse, nagu see oleks üksiku firma majandusaruanne.

Kunst (kirjastus)

Kunst on kirjastamisega tegelev Eesti ettevõte, mis loodi 1957. aastal ning mille põhitegevuseks on olnud kunstiraamatute väljaandmine. Samuti on kirjastus välja andnud kunstiromaane, memuaare ja biograafiaid. 2019. aasta seisuga on kirjastus Äriregistri andmetel pankrotis.

Kõmsi

Kõmsi on küla Pärnu maakonnas Lääneranna vallas.

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal oli küla Lääne maakonna Hanila valla halduskeskus.

Külas asuvad vallamaja, lasteaed-algkool, raamatukogu, postkontor ja kauplus.

Kõmsil asuvad Uue-Virtsu Kristuse Sündimise kiriku varemed, tarandkalmed (1.–2. sajand) ja põletusmatuste väli (11.–13. sajand) (neid kahte on nimetatud ka Kõmsi kivikalmeteks) ja kultuurimälestiseks tunnistatud Kõmsi kalmistu.

Alates 1991. aastast tegutseb Kõmsil metallitooteid valmistav ettevõte K.MET AS, üks valla suuremaid tööandjaid.

Alates 2006. aastast tegutseb Kõmsil Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku küünlavabrik.

Külas asub Kõmsi rahvamaja.

Lennufirma

Lennuettevõtja (endine lennuettevõte ja lennundusettevõtja ja lennukompanii ja lennufirma ) on ettevõte, mis pakub õhutranspordi teenust inimestele ja kaupadele. Lennufirmad rendivad või omavad lennukit, millega teenindatakse enda või partnerettevõtte lende. Tavaliselt on lennuettevõtetel lennundussertifikaat.

Lennufirmasid saab liigitada mandritevaheliste, kodumaiste, piirkondlike või rahvusvaheliste liinide teenindajateks.

Nokia (ettevõte)

Nokia on Soome telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaettevõte. Nokia on olnud maailma suurim mobiiltelefonide tootja. Aastal 2011 sõlmis Nokia lepingu Microsoftiga, mille järgi Nokia järgmised telefonid kasutavad operatsioonisüsteemi Windows Phone. Hiljem ostis Microsoft 5,44 mlrd € eest Nokia seadmete ja teenuste haru, mida asus juhtima Nokia senine tegevjuht Stephen Elop. Edaspidi on Nokia keskendunud telekommunikatsiooni taristu loomisele.

2016. aastal omandas Nokia ettevõtte Withings eesmärgiga luua tooteid nutistu turule.

Plaadifirma

Plaadifirma (inglise keeles, Recording company) on heli-, sealhulgas muusikasalvestusega ja müügiga tegelev ettevõte,

tavaliselt äriühing, mille nimi on registreeritud kaubamärgina. Eesti õigusruumis kasutatakse ka nimetust fonogrammitootja.

Nime seotus sisuga on näha ettevõtte tootes, mis mõningatel juhtudel 21. sajandi alguses on veel plaadikujuline,

CD, DVD, Blu-ray. Enamus muusikat turustatakse lähiaastatel juba teistel andmekandjatel.

Saeveski

Saeveski (kõnekeeles ka saekaater) on saetööstuse ettevõte või ehitis, kus palkidest või pakkudest saetakse laudu ja valmistatakse muud puitmaterjalitoodangut.

Sinisukk (kirjastus)

Sinisukk on kirjastamisega tegelev Eesti ettevõte, mis loodi 1992. aastal.

Suurima osa kirjastuses väljaantavatest teostest moodustavad lasteraamatud. Samuti antakse välja teabe- ja käsiraamatuid.

Kirjastus on välja andnud raamatusarja "Klassikalised lood".

2017. aastal anti välja umbes 120 nimetust raamatuid.2015. aastal oli kirjastuse käive 842 tuhat eurot, 2016. aastal 947 tuhat eurot ja 2017. aastal 960 tuhat eurot.

Skano Group AS

Skano Group AS (varem AS Viisnurk) on Eesti puidutöötlemisettevõte.

Ettevõte ajalugu ulatub aastasse 1945, mil asutati riiklik ettevõte Pärnumaa Tööstuskombinaat. Aastal 1962 sai ettevõtte nimeks Puidutöötlemiskombinaat "Viisnurk". Aastal 1990 algas ettevõte erastamine: algul müüdi 27,4% ettevõte aktsiatest eraaktsionäridele, aastal 1994 omandas ülejäänud aktsiad (72,6%) AS VN Holding.

Aastal 1997 noteeriti ettevõtte aktsiad NASDAQ OMX Tallinna börsil.

Aastal 2012 sai ettevõte nimeks Skano Group AS.

Sovhoos

Sovhoos (vene keeles: совхоз, lühend sõnadest советское хозяйство, sõna-sõnalt nõukogude majand, tavakasutuses riigimajand; lühendatult sv või svh või sh) oli Nõukogude Liidus riiklik põllumajandusliku tootmise ettevõte.

Esimesed sovhoosid Nõukogude Venemaal moodustati 1918. aastal.

1988. aastal oli Eestis 136 sovhoosi.

Tornimäe (Saaremaa)

Tornimäe on küla Saare maakonnas Saaremaa vallas.

Tornimäel asus enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal Pöide valla halduskeskus.

Külas tegutseb Tornimäe Põhikool, Tornimäe lasteaed ja Tornimäe raamatukogu.

Kohalik ettevõte ehitab Tornimäel alumiiniumist väikelaevasid.Külas asub Tornimäe Neitsi Maria Kaitsmise õigeusu kirik.

Külas on leitud 7.-8. sajandist pärit Tornimäe kindlustatud asula koht.

Tornimäelt pärit mehe järgi on nime saanud Tallinna Kesklinna Tornimäe piirkond.

Trükikoda

Trükikoda on ettevõte, milles trükitakse paljundamise eesmärgil trükiseid – ajalehti, ajakirju, raamatuid, plakateid, postkaarte jms.

Tegevusvaldkondade järgi jagunevad trükikojad:

perioodiliste väljaannete trükikodadeks

raamatutrükikodadeks

reklaammaterjalide tootjateks

etiketi- ja pakenditrükikodadeks

pakenditootjadeks

digitrükikodadeks.

Teistes keeltes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.