Gmejna

Gmejna jo nejmjeńšy administratiwny wótźěl statow. Sedło gmejnskego zastojnstwa jo zwětšego radnica. W Nimskej jo gmejna nosaŕka komunalnego samozastojanja. Parlament gmejny jo gmejnska rada a głowa jo šołta.

Někótare gmejny źěłaju w zastojnskich zwězkach zgromadnje, kaž na pśikład Chrósćicy, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Ralbicy-Róžant a Worklecy w zastojnskem zwězku „Při klóšterskej wodźe“.

Brjazyna (Błota)

Brjazyna (nimski Briesen) jo wjas a gmejna we wokrejsu Sprjewja-Nysa na krotkem zajtšu Bramborskeje.

How jo zakładna šula "Mato Kósyk".

Bronkow

Bronkow (nimski Bronkow) jo dolnołužyska wjas a gmejna we wokrejsu Górne Błota-Łužyca na pódpołdnju Bramborskej a źěl amta Stara Darbnja.

Bórkowy

Bórkowy (nimski Burg) jo wjas a gmejna we wokrejsu Sprjewja-Nysa. Bórkowy laže w Błotach a togodla su cel turistiskich wulětow.

Na pódpołnoc wót jsy jo Bismarkowy torm z lěta 1917, kótaryž stoj na něgajšnem słowjańskem groźišću. Starša nježli sedlišćo jo grodowa góra, wó kótarejž dajo wjele bajkow a powěsćow. Wóna jo była snaź sedlišćo serbskego krala.

W Bórkowach jo se w lěśe 1893 naroźiła znata dolnoserbska spisowaśelka a casnikaŕka Mina Witkojc.

Chrósćicy

Chrósćicy (nimski Crostwitz) su wjas a gmejna w górnołužyskem Budyšyńskem wokrejsu w pódzajtšnej Sakskej. Wóna lažy w katolskich jědrowych stronach Serbow a płaśi ako jaden z centrumow serbojstwa w Górnej Łužycy.

Dešno-Strjažow

Dešno-Strjažow (nimski Dissen-Striesow) jo dolnołužyska gmejna w bramborskem wokrejsu Sprjewja-Nysa. Gmejnskej źělej stej Dešno a Strjažow. Gmejna słuša k sedleńskemu rumoju Serbow w Bramborskej a jo jadna ze šesć gmejnow Bórkowskego amta.

Drjenow

Drjenow (nimski Drehnow) jo bramborska wjas a gmejna w Picnjanskem amśe we wokrejsu Sprjewja-Nysa.

W Drjenowje jo se naroźił Juro Frano (1937-2016), dolnoserbski prjatkaŕ a dušepastyŕ.

Z lěta 1993 až do 2012 jo how źěłał ako šołta Fryco Kšamaŕ (*1940), dolnoserbski towarišnostny a kulturny procowaŕ.

Gatojce

Gatojce (nimski Teichland) su wót lěta 2000 gmejna, kótaraž ma tśi jsy. To su Hus (nimski Maust), Nowa Wjas (nimski Neuendorf) a Barbuk (nimski Bärenbrück). Gmejna lažy w wokrejsu Sprjewja-Nysa w Bramborskej.

Milinarnja Janšojce lažy w gmejnje Gatojce.

Gołkojce

Gołkojce (nimski Kolkwitz) su gmejna w Bramborskem wokrejsu Sprjewja-Nysa. Gmejna lažy cirka pěś kilometarjow na pódwjacor wót Chóśebuza a ma pśisamem źaseś tysac wobydlarjow.

W Gółkojcach jo se naroźił, źěłał a wumrěł Jan Bjedrich Fryco (1747-1819), dolnoserbski faraŕ, pśełožowaŕ‎ i rěcywědnik.

Góry

Góry (nimski Guhrow) su mała dolnołužyska gmejna w Bramborskej, kótaraž lažy we wokrejsu Sprjewja-Nysa.

Gmejna słuša k sedleńskemu rumoju Serbow w Bramborskej a jo jadna ze šesć gmejnow Bórkowskego amta.

Hochoza

Hochoza (nimski Drachhausen) jo wjas a gmejna w Dolnej Łužycy we wokrejsu Sprjewja-Nysa w Bramborskej. Lažy we wusokosći 61 metrow nad mórskeju głaźinu a ma 855 wobydlarjow. Hochoza jo jadna z mało źinsajšnych dolnołužyskich wjaskow, źož jo dolnoserbska rěc w zjawnosći prezentna. Gósćencoju se groni Złoty płon a wjas ma teke mały muzeum. Hochoza jo teke jadno z weju srjejźišćowu Folklornego festiwala Łužyca. Fryco Wojto - šołta Hochozy - se za wužywanje serbšćiny w swójej wsy zasajźujo.

Na połdnju wót gmejny běžy Sprjewja a Małksa.

Znate Hochozarje: Erwin Hanuš, Fryco Wojto, Mjertyn Grys

Janšojce

Janšojce (nimski Jänschwalde) su wjas a gmejna w Picańskem amśe we bramborskem wokrejsu Sprjewja-Nysa, kótaraž lažy pśi zeleznicowej cerje mjazy Frankobrodom a Chóśebuzom, pósłužonej wót DB ze swójima linijoma RE11 a RE18.

Toś ta gmejna lažy w pódpołnocnej Dolnej Łužycy wokoło 25 km wót Chóśebuza a na krotkim zajtšu wót Frankobroda nad Odru.

W Janšojcach jo se naroźił Benjamin Běgaŕ, dolnoserbski faraŕ, spisowaśel a kulturny procowaŕ (1873–1945).

Móst (gmejna)

Móst (nimski Heinersbrück) jo gmejna we wokrejsu Sprewja-Nysa, słuša k amtoju Picnjo. W gmejnje jo w lěśe 2008 652 luźi bydliło.

Móst słuša k serbskemu sedleńskemu rumoju. Źěła tam muzej "Serbska burska śpa".

Pśez gmejnu běžy rěka Małksa.

Njebjelčicy

Njebjelčicy (nimski Nebelschütz) su wjas a gmejna w górnołužyskem Budyšyńskem wokrejsu w pódzajtšnej Sakskej. Wóna lažy w katolskich jědrowych stronach Serbow mjazy Kamjeńcom a Budyšynom.

Smogorjow-Prjawoz

Smogorjow-Prjawoz (nimski Schmogrow-Fehrow) jo gmejna we wokrejsu Sprewja-Nysa w pódzajtšu Bramborskeje. Lažy 55 m nad mórskeju głaźinu a ma 885 wobydlarjow. Gmejna słuša k amtoju Bórkowy. Wejsne źěle su Smogorjow a Prjawoz.

Gmejna Smogorjow-Prjawoz jo nastała 31. decembera 2001 z dweju gmejnowu: Smogorjowa a Prjawoza.

Turnow-Pśiłuk

Turnow-Pśiłuk (nimski Turnow-Preilack) je gmejna w bramborskej Dolnej Łužycy. Lažy blisko městačka Picnjo a pśi kšomje Luboraskeje góle we wokrejsu Sprjewja-Nysa. Gmejna słuša k serbskemu sedleńskemu rumoju a je źěl Picańskego amta.

Wjerbno

Wjerbno (nimski Werben) jo gmejna w Dolnej Łužycy, kótaraž lažy we wokrejsu Sprjewja-Nysa w Błotach a słuša k sedleńskemu rumoju Serbow w Bramborskej. Jo jadna ze šesć gmejnow Bórkowskego amta.

Worklecy

Worklecy (nimski Räckelwitz) su wjas a gmejna w górnołužyskem Budyšyńskem wokrejsu w pódzajtšnej Sakskej. Wóna lažy w katolskich jědrowych stronach Serbow mjazy Kamjeńcom a Budyšynom.

Łukojce

Łukojce (nimski Wiesengrund) su amtska gmejna amta Derbno-kraj we wokrejsu Sprjewja-Nysa w Bramborskej.

Wejsne źěle Łukojc:

Garjej (Gahry)

Gózd (Gosda)

Dubrawa (Dubrau)

Klinka (Klinge)

Jaty (Jethe)

Smaržow (Smarso)

Matyjojce (Mattendorf)

Trjebejce (Trebendorf)

Šejkow

Šejkow (nimski Schipkau; do 1937 Zschipkau; 1332 Tschipko) jo wjelika gmejna we wokrejsu Górne Błota-Łužyca pla městow Złego Komorowa, Ranja a Łuchowa w pódpołdnjowej Bramborskej.

W drugich rěcach

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.