Euro

Euro (EUR, €; grichiski teke ευρώ) jo wót 1999 respektiwnje 2002 ako gótowe pjenjeze płaśece zgromadne europske pjenjeze a płaśi w tak mjenjowanej eurozonje, kótaraž wobstoj tuchylu z 19 cłonkow Europskeje unije.

European union emu map en
Europske kraje, źož se euro wužywa

██ cłońske kraje eurozony (19)

██ kraje EU w ERM II (1)

██ kraje EU nimo ERM II (8)

██ kraje mimo EU, źož se euro wužywa (2)

Euro banknotes 2002
Prědna serija bankowkow
Geldstücke
Euro

Eurozona

K eurozonje słušaju:

Wótglědujucy togo jo euro jadnučke oficielne pjenjeze slědujucych tśich małostatow, kótarež njejsu ze cłonkami Europskeje unije, maju pak pšawo, swójske pjenjeze pregowaś:

Slědujuce kraje wužywaju euro ako oficielne pjenjeze, njamaju pak pšawo, pjenjeze pregowaś:

Pjenjeze a bankowki

Jadnotliwe pjenjeze eksistěruju za gódnoty 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00 a 2.00 € a maju we wšych krajach eurozony jadnake wugótowanje na prědnej stronje. Slězne strony su w kuždem kraju rozdźělnje wugótowane.

Bankowki eksistěruju za gódnoty 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 €

Eksterne wótkaze

Andorra

Andorra jo kraj w krotkowjacornej Europje.

Awstriska

Awstriska jo kraj w srjejźnej Europje.

Belgiska

Belgiska (nižozemski: België, francojski: Belgique, nimski: Belgien), oficialnje Belgiske kralojstwo, jo federatiwna konstitucionelna monarchija, kenž lažy w pódwjacornej Europje.

Estniska

Estniska (estniski Eesti) jo stat w pódzajtšnej Europje, kótaryž słuša k baltiskim krajam. Stolica a nejwětše město jo Tallinn.

Finska

Finska jo kraj w pódpołnocnej Europje.

Francojska

Francojska (franc.: France, cytaj: [fʁɑ̃s]), oficielnje Francojska republika (franc.: République française, cytaj: [ʁepyblik fʁɑ̃sɛz]) jo wjeliki njewótwisny stat w pódwjacornej Europje. Stolica a nejwětše město je Paris. K Francojskej słušaju teke wšakorake kupy a teritorije na drugich kontinentach.

Grichiska

Grichiska jo kraj w krotkozajtšnej Europje. Stolica jo Ateny.

Irska

Irska jo kraj na kupje Irska w pódpołnocnem Atlantiskem oceanje.

Italska

Italska (Włoska) jo kraj w pódpołdnjowej Europje.

Letiska

Letiska (letiski Latvija) jo kraj w dłujkozajtšnej Europje a srjejźny z tśich baltiskich krajow. Wóna jo wót lěta 2004 z cłonkom Europskeje unije a słuša wót 2014 k eurozonje.

Luxemburgska

Luxemburgska jo kraj w pódwjacornej Europje.

Malta

Malta jo kupowy kraj na Srjejźnem mórju.

Monaco

Monaco jo kraj w pódwjacorno-pódzajtšnej Europje.

Nimska

Nimska (nim. Deutschland), oficielnje Nimska zwězkowa republika (nim. Bundesrepublik Deutschland) jo kraj w srjejźnej Europje.

Nižozemska

Nižozemska jo kraj w pódwjacornej Europje.

Portugalska

Portugalska jo kraj w pódwjacornej Europje. Jeje stolica jo Lisabon.

Słowakska

Słowakska (słowakski: Slovenská republika abo Slovensko) jo stat w srjejźnej Europje, kótaryž njama žeden pśistup k mórju. Stolica a nejwětše město jo Bratisława pśi Dunaju.

Słowjeńska

Słowjeńska jo kraj w pódzajtšnej Europje.

Špańska

Špańska (špański España) jo kralojstwo, kótarež lažy zwětšego na Iberiskej połkupje w krotkowjacornej Europje. Jogo susedy su Francojska a Andorra na pódpołnocu, Portugalska na pódwjacorje a k Zjadnośonemu kralojstwu słušajuca połkupa Gibraltar w pódpołdnju. K Špańskej słušaju mimo teritorijow na europskej twardej zemi teke Baleary w Srjejźnem mórju, Kanariske kupy w Atlantiskim oceanje a enklawje Ceuta a Melilla w pódpołnocnej Africe, kótarejž granicujotej z Marokkom.

W zajźonosći jo słušała Špańska k nejmócnjejšym kolonialnym mócnarstwam swěta, cogoždla se až do źinsajšnego pśedewšym w Pódpołdnjowej a Srjejźnej Americe kaž teke na Filipinach špański powěda. Wót 1. januara 1986 jo Špańska cłonk Europskeje unije.

Špańska stolica jo Madrid, kótaryž se pśisamem w srjejźišću kraja namaka.

W drugich rěcach

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.