Stift

Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se Stift (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Stift)
DanskeStifterMiddelalderen
Danske stifter / bispedømmer i middelalderen

Et stift eller bispedømme er et kirkeligt geografisk område bestående af provstier, der er inddelt i sogne.

Den øverste kirkelige myndighed i et stift er biskoppen. Et stift er med andre ord den lokale biskops embedsområde. Hvis stiftets biskop er ærkebiskop, kaldes stiftet også et ærkestift.

Hovedkirken i et stift kaldes en domkirke eller en katedral. I Danmark er provsten ved domkirken domprovst (tidligere stiftsprovst) og er biskoppens stedfortræder.

Folkekirken i Danmark er inddelt i 10 stifter. Kirken i Grønland hører både lovgivningsmæssigt og finansielt under Grønlands Selvstyre, ligesom folkekirken på Færøerne hører under Færøernes Lagting og Færøernes Landsstyre.[1] Grønlands Biskop Sofie Petersen angav i forbindelse med indførelsen af den grønlandske selvstyrelov, at Grønland skulle regnes som et selvstyrende stift inden for den danske folkekirke og rigsfællesskab i henhold til grundlovens paragraf 4[2].

Historisk

Bispedømme er den ældre dansk-norsk betegnelse for et stift, hvor biskoppen er den kirkelige leder. I Norge bruges betegnelsen bispedømme stadig.

Bispedømmerne i Danmark blev oprettet under Svend Estridsen, der ønskede at frigøre den danske kirke fra bispedømmet Hamborg-Bremen. Ifølge Adam af Bremen blev de første danske bispedømmer dannet ved et møde mellem Svend Estridsen og ærkebiskop Adalbert af Bremen i 1053. Her blev Danmark inddelt i otte bispedømmer: Slesvig, Ribe, Århus, Viborg og Vendsyssel-Thy vest for Lillebælt, Odense, Roskilde og Lund øst for Lillebælt. I begyndelsen blev bisperne udnævnt fra Hamburg-Bremen, og de fleste biskopper kom derfra. Det var Adalbarts plan at gøre Nordtyskland og Norden til et samlet patriarkat. Det stødte dog på modstand fra Pave Gregor 7., der støttede Svend Estridsens plan om at oprette en nordisk kirkeprovins. Den blev efter kongens død realiseret i 1104 med oprettelsen af kirkeprovinsen i Lund.[3]

Bispedømmerne var før reformationen blandt landets største ejendomsbesiddere.

Danske stifter

Se også

Henvisninger

  1. ^ Stifterkirkeministeriets websted
  2. ^ Grønland, Grundloven og Gejstligheden
  3. ^ Aarhus Gennem Tiderne, Nyt Nordisk Forlag , 1939
Aalborg Budolfi Provsti

Aalborg Budolfi Provsti er et provsti i Aalborg Stift. Provstiet ligger i Aalborg Kommune.

Aalborg Budolfi Provsti består af 10 sogne med 11 kirker, fordelt på 10 pastorater.

Aalborg Stift

Aalborg Stift er et dansk folkekirkeligt stift. Den nuværende biskop er Henning Toft Bro.

Aalborg Stift omfatter efter Kommunal- og provstireformen i 2007 flg. provstier:

Brønderslev Provsti (Provst Lise Lundgreen)

Frederikshavn Provsti (Provst Viggo Ernst Thomsen)

Hadsund Provsti (Provst Carsten Bøgh Pedersen)

Hjørring Nordre Provsti (Provst Winnie Nørholm Rischel)

Hjørring Søndre Provsti (Provst Thomas Reinholdt Rasmussen)

Jammerbugt Provsti (Provst Folmer Toftdahl-Olesen )

Morsø Provsti (Provst Mette Moesgaard Jørgensen)

Rebild Provsti (Provst Holger Lyngberg)

Sydthy Provsti (Provst Line Skovby Pedersen)

Thisted Provsti (Provst Mariann Dahl Amby)

Aalborg Budolfi Provsti (Provst Niels Christian Kobbelgaard)

Aalborg Nordre Provsti (Provst Ole Rysgaard Madsen)

Aalborg Vestre Provsti (Provst Gerda Kirstine Neergaard Jessen)

Aalborg Østre Provsti (Provst Christian Bjørn Krüger)

Biskop

Biskop (eller bisp) er overhovedet i et stift, det kirkelige geografiske område. Biskoppen virker også som den ledende præst ved stiftets domkirke.

Paven er biskop af Rom. Ved opgøret med Paven blev de katolske biskopper i de protestantiske områder afløst af superintendenter med lidt andre beføjelser. Betegnelsen biskop genindførtes dog hurtigt. Som territorialfyrste betegnes bispen fyrstbiskop. Nogle biskopper bærer en mitra.

Bisperække for Sjællands stift

Bisperækken for Sjællands stift er en liste over personer, som var biskop i Sjællands Stift efter reformationen. I denne periode var Roskilde Domkirke fortsat stiftets domkirke, mens bispen residerede i København.

1537-1560 Peder Palladius

1560-1569 Hans Albertsen

1569-1590 Poul Madsen

1590-1614 Peder Jensen Vinstrup, ikke at forveksle med Peder Pedersen Winstrup (1605-1679), biskop i Lund 1638-79.

1614-1638 Hans Poulsen Resen

1638-1652 Jesper Rasmussen Brochmand

1652-1653 Hans Hansen Resen

1653-1655 Laurids Mortensen Scavenius

1655-1668 Hans Svane (titulær ærkebiskop)

1668-1675 Hans Wandal

1675-1693 Hans Bagger

1693-1710 Henrik Bornemann

1710-1737 Christen Worm

1737-1757 Peder Hersleb

1757-1783 Ludvig Harboe (Herslebs svigersøn)

1783-1808 Nicolai Edinger Balle (Harboes svigersøn)

1808-1830 Friedrich Christian Carl Hinrich Münter

1830-1834 Peter Erasmus Müller

1834-1854 Jacob Peter Mynster

1854-1884 Hans Lassen Martensen

1884-1895 Bruun Juul Fog

1895-1909 Thomas Skat Rørdam

1909-1911 Peder Madsen

1911-1922 Harald OstenfeldOstenfeld fortsatte som biskop i København, mens Henry Fonnesbech-Wulff blev bisp i Roskilde.

Favrskov Provsti

Favrskov Provsti var indtil 2007 et provsti der er for en stor del var dannet af det tidligere Frijsenborg Provsti og er et provsti i Århus Stift. Provstiet omfatter sognene i Favrskov Kommune.

Favrskov Provsti består af 35 sogne med 36 kirker, fordelt på 11 pastorater.

Fyens Stift

Fyens Stift (tidligere: Odense Stift) er et stift i den danske folkekirke, der omfatter Fyn med omkringliggende øer. Biskopsædet er i Odense hvor Sankt Knuds Kirke udgør stiftets domkirke.

Odense bispestol er nævnt i et brev fra den tyske kejser i 988, som udgør den ældst kendte omtale af byen. Stiftet omfattede oprindeligt Fyn, Langeland, Lolland, Falster, Femern, Ærø og Als.

I 1022 bekræftede Knud den Store, at Femern hørte til Odense Stift. Den første biskop efter Reformationen var Jørgen Jensen Sadolin som tiltrådte i 1537. I forbindelse med Reformationen overførtes Femern fra Odense Stift til Slesvig Stift. I 1803 blev Lolland og Falster udskilt fra stiftet, og dannede det nye Lolland-Falsters Stift. Als-Ærø Stift blev udskilt i 1819. Efter krigen i 1864 blev Ærø lagt til stiftet igen, og Fyens Stift har siden da omfattet Fyn, Langeland og Ærø.

Halsted Kirke

Halsted Kirke ligger ved Halsted Kloster i Halsted Sogn, Lolland-Falsters Stift på Lolland.

Helsingør Stift

Helsingør Stift er et stift, der omfatter Region Hovedstaden (pånær Københavns, Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Bornholms Kommune), og hvis hovedkirke er Sankt Olai Kirke (Helsingør Domkirke). Stiftet blev pr. 1. januar 1961 udskilt af Københavns Stift og er således Danmarks yngste stift.

Stiftets biskop er Lise-Lotte Rebel, der 2. april 1995 afløste Johannes Johansen.

Stiftet består følgende provstier:

Ballerup-Furesø Provsti

Fredensborg Provsti

Frederikssund Provsti

Frederiksværk Provsti

Gentofte Provsti

Gladsaxe-Herlev Provsti

Glostrup Provsti

Helsingør Domprovsti

Hillerød Provsti

Høje Taastrup Provsti

Kongens Lyngby Provsti

Rudersdal Provsti

Rødovre-Hvidovre Provsti

Horsens Provsti

Horsens Provsti er et provsti i Århus Stift. Provstiet ligger i Horsens Kommune.

Horsens Provsti består af 30 sogne med 32 kirker, fordelt på 13 pastorater.

Københavns Stift

Ikke at forveksle med det romerskkatolske bispedømme København.Københavns Stift er et stift, der omfatter Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune. Desuden er Amager kommunerne Tårnby og Dragør medtaget i stiftet. Hovedkirken er Vor Frue Kirke eller Domkirken i København. Stiftet oprettedes i 1922 da Sjællands Stift blev delt i Roskilde Stift og Københavns Stift.

Stiftets biskop er fra 1. september 2009 Peter Skov-Jakobsen.

Stiftet består af 9 provstier, 107 pastorater og 119 kirker.

Amagerbro Provsti

Amagerland Provsti

Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Bornholms Provsti

Frederiksberg Provsti

Holmens og Østerbro Provsti

Nørrebro Provsti

Valby-Vanløse Provsti

Vor Frue-Vesterbro Provsti

Lolland-Falsters Stift

Lolland-Falsters Stift er et stift, der omfatter Lolland og Falster og hvis hovedkirke er Maribo Domkirke. Stiftets biskop residerer imidlertid i Nykøbing Falster. Stiftet blev udskilt af Fyens Stift i 1803 og er landets mindste stift.

Stiftets biskop er siden 1. september 2017 Marianne Gaarden.

Provstier siden 1. januar 2007:

Maribo Domprovsti

Lolland Vestre Provsti

Lolland Østre Provsti

Falster ProvstiProvstier nedlagt som del af kommunalreformen i 2007.

Lolland Nørre Provsti

Lolland Søndre Provsti

Falster Vestre Provsti

Falster Østre Provsti

Norddjurs Provsti

Norddjurs Provsti blev dannet i forbindelse med strukturreformen 2007 og består af det meste af de tidligere Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs Provsti og Grenaa-Nørre Djurs Provsti. Provstiet dækker nu Norddjurs Kommune, og er et provsti i Århus Stift.

Norddjurs Provsti består af 36 sogne med 38 kirker, fordelt på 4 pastorater.

Ribe Stift

Ribe Stift er et stift, der omfatter en lang række sogne helt fra Ringkøbing i nord til grænsen mod Tyskland i syd. Flere berømte digtere og salmedigtere har gennem tiderne bestredet embedet som biskop i Ribe, således Hans Tausen og Hans Adolph Brorson. Den nuværende biskop er Elof Westergaard.

Roskilde Stift

Artiklen omhandler det nuværende Roskilde Stift, som dannedes i 1922 da Sjællands Stift deltes i to: Københavns og Roskilde Stifter. Om Roskilde Stift inden Reformationen, se Roskilde Stift (før 1536).

Roskilde Stift er et dansk stift.

Roskilde Stift omfatter flg. provstier:

Greve-Solrød Provsti

Holbæk Provsti

Kalundborg Provsti

Køge Provsti

Lejre Provsti

Næstved Provsti

Ods og Skippinge Provsti

Ringsted-Sorø Provsti

Roskilde Domprovsti

Skælskør Provsti

Slagelse Provsti

Stege-Vordingborg Provsti

Tryggevælde Provsti

Silkeborg Provsti

Silkeborg Provsti er et provsti i Århus Stift. Provstiet ligger i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Provsti består af 25 sogne med 28 kirker, fordelt på 15 pastorater.

Sædinge Kirke

Sædinge Kirke ligger i Sædinge Sogn, Lolland-Falsters Stift på Lolland.

Viborg Stift

Viborg Stift er et dansk stift.

Århus Domprovsti

Århus Domprovsti er et provsti i Århus Stift og består af det tidligere Århus Dom-Samsø-Tunø Provsti, på nær Tunø Sogn. Provstiet ligger i Aarhus- og Samsø Kommuner.

Århus Domprovsti består af 9 sogne med 17 kirker, fordelt på 9 pastorater.

Århus Stift

Århus Stift er et stift i Østjylland med bispesæde i Aarhus.

På andre sprog

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.