Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster er sammenslutning af flere museerLolland og Falster. Museet blev skabt 1. januar 2009 ved sammenlægning af Lolland-Falsters Stiftsmuseum med Guldborgsund Museum.

Museet omfatter samlinger i:

Museum Lolland-Falster
Nykøbing Falster - Czarens Hus
Czarens Hus i Nykøbing Falster, hvor Falsters Minder har til huse
Generelle informationer
Type Kulturhistorie
Adresse Falsters Minder: Færgestræde 1A, 4800 Nykøbing Falster
Frilandsmuseet i Maribo: Meinckesvej, 4930 Maribo
Reventlow-Museet Pederstrup: Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L
Stiftsmuseet Maribo: Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo
Grundlagt 2009
Direktør Ulla Schaltz
Besøgende ca. 37.000 (2010)
Eksterne henvisninger
Museum Lolland-Falster.dk

Historie

Lolland-Falsters Stiftsmuseum

Lolland-Falsters Stiftsmuseum blev etableret i 1879 og fik sin egen bygning i Maribo i 1889. Museet rådede over både kulturhistorie og kunst, men kunstsamlingen blev i 1966 til Lolland-Falsters Kunstmuseum, der i dag kendes som Fuglsang Kunstmuseum. Efter kommunalreformen i 2007 blev ansvarsområdet for museet indskrænket en del.[1]

Czarens Hus and Falsters minder
Czarens hus.

Guldborgsund Museum

Falsters Minder blev stiftet i 1913.[2][3] Da Czarens Hus blev skænket til museet i 1923, blev museet samling flyttet hertil, hvor den har været lige siden. Det blev statsanerkendt i 1946.[3] Ved kommunesammenlægning i 2007 blev museet til Guldborgsund Museum og fik udvidet sit geografiske ansvarsområde således at de tidligere Nysted og Sakskøbing Kommune også indgik under Guldborgsund Museum. Begge hørte tidligere til Lolland-Falsters Stiftsmuseum.[1]

Museum Lolland-Falster

Nykøbing Falster - old building
Stranges magasin på Frisegade 43 i Nykøbing Falster blev opført i 1840, og ejes museet.[4]

Fusionen mellem Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Guldborgsund Museum trådte i kraft d. 1. januar 2009. Museet har hovedsageligt administration i Nykøbing Falster, men har også kontorer i Maribo.[1] I 2011 havde alle museets afdelinger tilsammen ca. 37.000 besøgende.[5]

Ud over museumbygningerne råder museet også over en del andre bygninger både i Nykøbing Falster og Maribo, som bruges til magasiner og opbevaring .[1][3] Turistinformationen i Nykøbing Falster drives også af Museum Lolland-Falster.[6]

Museets ansvarsområde dækker Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Guldborgsund Museums områder og dækker således hele Lolland og Falster. Museum Lolland-Falster står for de arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen.[7][8]

I foråret modtog museet Historiske Dages Fornyelsespris for udstillingen "Museum Obscurum".[9][10]

Eksterne henvisninger

Referencer

  1. ^ a b c d Virksomhedsplan, aabne-samlinger.dk, hentet 3/6-2013
  2. ^ Falsters Minders historie, museumlollandfalster.dk, hentet 23/5-2013
  3. ^ a b c 2004 Kvalitetsvurdering af Museet Falsters Minder 2004, Kulturarvsstyrelsen, hentet 23/5-2013
  4. ^ Bygning: Museet Falsters minder. Kulturstyrelsen. Hentet 10/1-2015
  5. ^ Danske Museer i Tal - oplysninger fra kalenderåret2011, aabne-samlinger.dk, hentet 3/6-2013
  6. ^ Turistinformationen - Nykøbing Falster Turistbureau, aabne-samlinger.dk, hentet 3/6-2013
  7. ^ Ny metode til arkæologiske undersøgelser ved Femern Bælt, historie-online.dk, hentet 3/6-2013
  8. ^ Museum Lolland-Falster gennemfører arkæologiske undersøgelser forud for etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt, aabne-samlinger.dk, hentet 3/6-2013
  9. ^ Historiske Dages Fornyelsespris. Historiske Dage. Hentet 24/3-2018
  10. ^ Obskur udstilling vinder Historiske Dages Fornyelsespris. Historiske Dage. Hentet 24/3-2018
Business LF

Business LF er en dansk erhvervsorganisation, der vi forskellige initiativer søger at øge fokus på investeringer, erhverv, turisme og bosættelse på Lolland-Falster. Organisationen blev etableret i 2011 af Lolland og Guldborgsund Kommune, og organisationens medlemmer er en lang række virksomheder, turistattraktioner og ejendomsmæglere på Lolland-Falster. Allerede ved stiftelsen havde organisationen 282 medlemmer, og det første års budget var på 7,5 mio. kr.Formanden er Ebbe Frahm og bestyrelsen tæller bl.a. en repræsentant fra Museum Lolland-Falster og Christoffer Knuth fra Knuthenborg. Fonden Business LF's bestyrelse tæller bl.a. Guldborgsund Kommunes borgmester John Brædder. Administrerende direktør i Business LF er Mikkel Wesselhoff, der tiltrådte posten i oktober 2013, og afløste erhvervsmanden Anders Høiris, der var tiltrådt 1. august 2012.Business LF drev Embassy of Lolland-Falster tæt på Kultorvet i København. Ambassaden blev brugt til kampagner, foredrag og andre aktiviteter, som markedsførte Lolland-Falster i hovedstaden heriblandt turistattraktioner som Middelaldercentret, Sukkermuseet og Krokodille Zoo. Ambassaden var unik, idet det er første gang, at der blev oprettet en ambassade for en landsdel. Ambassaden åbnede 1. december 2011, og initiativet er blevet godt taget imod af bl.a. MF Flemming Møller. Beregninger viser, at projektet har kastet omkring 20 millioner kroner af til området.

Czarens Hus

Czarens hus er et bindingsværkshus i Nykøbing Falster bygget i 1690'erne og et af de ældste huse i byen. Det ligger på af Langgade og Færgestræde ud til Torvet i byen. Bygningen rummer i dag Falsters Minder, der er en del af Museum Lolland-Falster, og en restaurant med samme navn.

Huset er opkaldt zar Peter den Store, der besøgte stedet i 1716.

Dannemare

Dannemare er en by på Lolland med 421 indbyggere (2019), beliggende 11 km sydøst for Nakskov, 18 km nordvest for Rødby og 26 km vest for kommunesædet Maribo. Byen hører til Lolland Kommune og ligger i Region Sjælland.

Falsters Minder

Falsters Minder er et kulturhistorisk museum i Nykøbing Falster på Falster.

Museet viser Nykøbings historie fra middelalderen og frem. Men særligt genstande fra 17- og 1800-tallet er repræsenteret og der er også udstilling om Nykøbing Slot.Det er i dag en del af Museum Lolland-Falster og har til huse i Czarens Hus, der er et bindingsværksbygning fra 1700-tallet.

Museet har et tæt samarbejde med Kulturmindeforeningen i Nykøbing, og de samarbejder hvert år om en bogudgivelse.Museet var med til at bygge en blide i udkanten af Sundby i anledning af Nykøbing Falsters 700 års jubilæum i 1989, under ledelse af Peter Vemming. Forsøget blev senere til Middelaldercentret med Vemming som direktør.

Femern Bælt-forbindelsen

Femern Bælt-forbindelsen er en politisk aftalt 18 km lang tunnel mellem Danmark og Tyskland under Femern Bælt. Projekteringsloven blev vedtaget i foråret 2009, og anlægsloven blev vedtaget 28. april 2015.Den 6. februar 2019 har ledelsen i Femern A/S fået overdraget den underskrevne tyske myndighedsgodkendelse fra de tyske myndigheder i Slesvig-Holsten. Femern Bælt-tunnelen forventes at stå færdig i 2028 . Til den tid vil det være verdens længste sænketunnel.

I april 2009 blev Femern A/S udpeget af transportministeren til at gennemføre forberedelser, undersøgelser og projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt. Oprindelig var den foretrukne løsning en skråstagsbro til både vej og jernbane, men i 2011 blev det besluttet at etablere forbindelsen som en sænketunnel på basis af en løsning fra et konsortium ledet af Rambøll.

Forbindelsen vil blive en del af Fugleflugtslinjen. I dag kan man sejle over Femern Bælt med færge fra Rødbyhavn til Puttgarden. Projektet har som formål at begunstige den økonomiske udvikling i Øresundsområdet og skabe bedre sammenhæng mellem de nordiske lande og kontinentet, og forventes at have en forrentning på 5% pro anno.En Gedser-Rostock-forbindelse har været et alternativ til Femern Bælt-forbindelsen.

Fribrødre Å

Fribrødre Å er en å på det nordlige Falster, som går fra Tvede Sø igennem Liselund Skov, syd og øst om Stubbekøbing for at løbe ud i Grønsund. en del af åen er blevet fredet i 2005 efter et stort fund af skibsrester fra slutningen af vikingetiden og den tidlige middelalder.Ved afslutningen på sidste istid for omkring 10.000 har smeltevand skabt en tunnelformet dal med en ås, der løber tværs over det nordlige Falster. Fribrødre Å ligger i bunden af denne dal.Navnet kommer efter sigende fra et sagn, hvor to brødre, der var dømt til døden, kunne slippe for straf, hvis de dræbte en lindorm, der boede i dalen syd for Stubbekøbing. Brødrene dræbte lindormen, men i de sidste dødskramper slog den et stort slag med halen, der skabet åens snoede forløb. Dalen blev herefter navngivet efter de frie brødre, altså "Fribrødredalen". Fribrødre er sandsynligvis en fordanskning af det vendiske ord Pribrodje, som er sammensat af pry, der betyder ved og brod som betyder vadested, altså ved vadestedet.

Frilandsmuseet i Maribo

Frilandsmuseet i Maribo er et frilandsmuseum i Maribo på Lolland. Museet er en del af Museum Lolland-Falster og er Danmarks tredjeældste frilandsmuseum. Der er 13 huse genopført på museet. De er fra slutningen af 1600-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Bygningerne har haft forskellige funktioner som gård, smedje, rebslageri, skolestue og sprøjtehus. Der er anlagt forskellige haver som rosenhave, nyttehave og en have med lægeplanter.Museet har også en dampmaskine, der har stået på Nysted Savværk, og en lokomobil fra 1872, der har været brugt til pløjning.Frilandsmuseet i Maribos bygninger og livet i dem er beskrevet i bogen De Gamle Huse - Frilandsmuseet i Maribo fra 2007 af John Erichsen og Luise Skak-Nielsen.

Fusionsmuseum

I et fusionsmuseum er flere museer gået sammen om i fællesskab at drive og administrere deres oftest lokale museer.

Man vurderede på et tidspunkt i den daværende Kulturarvsstyrelse at kommunesammenlægningen i 2007 måske ville motivere de sammenlagte kommuner til at fremskynde en fusion af statsanerkendte museer fra de gamle kommuner. Museumsloven blev justeret så det ikke ramte museerne økonomisk at de blev lagt sammen.I 2010 refereres Kulturarvsstyrelsen for at mere end 40 statsanerkendte museer er indgået i større eller mindre fusioner siden 2006.

Gedser Fyr

Gedser Fyr er et fyrtårn på den sydligste del af Falster på Gedser Odde. Det er Danmarks sydligste fyrtårn.Fyret har haft en vigtig rolle, da Gedser Rev altid har været farlig for skibe, der ønskede at sejle syd om Falster. Gedser Rev Fyrskib blev etableret i 1895 for at gøre dette lettere.

Det er muligt at få rundvisninger i fyret, hvilket udføres i samarbejde med Museum Lolland-Falster.

Hejrede Vold

Hejrede Vold på Lolland er resterne af et forsvarsanlæg fra jernalderen. En tilsvarende vold ved Søholt menes at være en del af samme anlæg. Sammen med de store søer i området har voldene beskyttet et areal på ca. 5 km².

Begge volde er bygget på samme vis: en voldgrav og en jordvold, bygget af jorden fra voldgraven. Højden og bredden har varieret; voldgravene var 1-1,75 m dybe og omkring 7-8 m brede, mens voldene var 9-10 m brede og 1,5-3,5 m høje.

Den østlige vold, den egentlige Hejrede Vold, gik fra Hejrede Sø til Røgbølle Sø, en strækning på 1,3 km. I dag er de ca. 300 m nærmest Hejrede Sø bevaret og fredet. Landbruget har udjævnet resten ved at opfylde voldgraven med jorden fra volden.

Den vestlige vold ligger 3,5 km derfra, mellem Søndersø og Krønge Mose, som den gang var en del af Røgbølle Sø. Der er bevaret 115 m ud af oprindeligt 275 m. Den vestlige vold er ret beskadiget af en afvandingskanal fra før år 1800. Kanalen går stort set hvor voldgraven var.

Den vigtigste undersøgelse er en udgravning i 1995-96, foretaget af Lolland-Falsters Stiftsmuseum, der nu er under Museum Lolland-Falster i samarbejde med et beskæftigelsesprojekt. Arkæologerne var Karen Løkkegaard Poulsen (leder) og Kirsten Christensen. De udvalgte 17 felter, som blev udgravet.

Anlægget er vanskeligt at datere, fordi man ikke har fundet stolper eller lignende, som ville kunne tidsfæstes med dendrokronologi. Det bedste bud kommer ud fra nogle forkullede grene, som blev fundet i bunden af voldgraven. Disse grene kan kulstof-14 dateres til omkring 500-tallet. To potteskår er dateret med termoluminiscens til hhv. omkring 500-tallet og 700-tallet.

Historiske Dage

Historiske Dage er en historisk festival og messe, der afholdes årligt i marts eller april i Øksnehallen i København.

Historiske Dage er et weekendarrangement, der omfatter et historisk marked med formidling af ny viden om gamle begivenheder gennem optræden, debat, samtale, foredrag og historiske shows suppleret med udstillinger, aktiviteter og informationsboder fra museer, arkiver, medier, forlag og foreninger samt forhandlere af historiske varer og produkter.

Festivalen, der blev arrangeret første gang i marts 2015, arrangeres af "Den Selvejende Institution Historiske Dage" med initiativtager, redaktør Bjarke Larsen, som formand og med historiker og cand.mag. Henrik Thorvald Rasmussen som festivalens daglige leder.

Maribo

Maribo en central by og gammel købstad midt på Lolland med 5.830 indbyggere (2019). Den er først og fremmest kendt som Domkirkebyen Maribo med sin majestætiske gamle klosterkirke, Maribo Domkirke, som vartegn. Den kendes også som digterpræsten Kaj Munks fødeby. Byen er en af de få danske købstæder, der ligger inde i landet – uden direkte sejlforbindelser til farvande og have omkring Danmark. Købstaden er omgivet af Maribosøerne, hvor der om sommeren sejler turistbåde rundt til de små øer. Fra byens station er der veteranbaneforbindelse, Museumsbanen Maribo-Bandholm, til den lille havneby Bandholm ved Smålandsfarvandet og til Nakskov og Nykøbing F med Lollandsbanen (Lokaltog).

Maribo bærer præg af at være en gammel by uden meget industri.[kilde mangler] I den sydlige del af centrum findes en række ældre bykvarterer med små gader og stræder. Ved domkirken findes ruiner af Skt. Birgitta Kloster fra 1416, der allerede var i forfald, da Leonora Christina boede her i slutningen af 1600-tallet. I dag findes en katolsk kirke i Maria Gade. Skt. Birgitta Kirke er opført til de polske roearbejdere i 1897. Andre ældre bygningsværker er Kapellangården fra 1756 og Maribo Rådhus fra 1856 på Torvet.

Maribo er et trafikknudepunkt på Lolland. Motorvej E47 passerer Maribo. Fra byen er der godt otte km til Sakskøbing, godt 13 til Rødby, godt 28 til Nakskov, 26 til Nykøbing Falster og 52 kilometer til Vordingborg. Maribo er hovedsæde for Lolland Kommune og tilhører Region Sjælland

Pederstrup (Vesterborg Sogn)

For alternative betydninger, se Pederstrup. (Se også artikler, som begynder med Pederstrup)Pederstrup er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1340. Gården ligger i Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lolland Kommune. Hovedbygningen er opført i 1813-1822 ved C.F. Hansen, ombygget i 1858 ved Ferdinand Meldahl og muremester Christian Peder Wienberg og ombygget igen i 1938-1940 ved Viggo Sten Møller. Hovedbygningen huser i dag Reventlow-Museet, der er under Museum Lolland-Falster, museet er oprettet i 1938 og avlsgården solgt fra i 1935.

Pederstrup hovedbygning har en park på 20 hektar mens Pederstrup avlsgård er på 204 hektar. Umiddelbart nord for ejendommen ligger Danmarks næststørste gravhøj; Kong Svends Høj.

Refshaleborg

Refshaleborg (også omtalt Revshaleborg af rævehale) er et middelalderligt voldsted formentlig opført omkring 1100, den sidste fase er opført i 1250'erne. Det ligger på øen Borgø i Maribo Søndersø i Maribo amt og i Engestofte Sogn på Lolland

Voldstedet består af en borgbanke, der måler 90 meter i diameter. Borgvolden fremstår cirkulær, mens ringmuren har været oktagonal. Borgen ligger på den yderste vestspids af øen og er beskyttet af vand på tre sider. På den fjerde side er borgen beskyttet af fire volde og grave.

Reventlow-Museet Pederstrup

Reventlow-Museet Pederstrup er et kulturhistorisk museum, der hovedsageligt beskæftiger sig med C.D.F. Reventlows liv. Museet har til huse i Pederstrup på Vestlolland og er en del af Museum Lolland-Falster.

Stiftsmuseet Maribo

Stiftsmuseet Maribo er kulturhistorisk museum i Maribo Tidligere kendt under navnet Lolland-Falsters Stiftmuseum. Museet er i dag en del af Museum Lolland-Falster.

Sædingestenen

Sædingestenen er en dansk runesten, der blev fundet på en mark ved Sædinge på Lolland i forbindelse med en pløjning i 1854. Stenen var i ni dele, der lå spredt nær et gammelt vadested. Runerne blev derfor ikke opdaget med det samme. Den øverste del af stenen mangler, og teksten er derfor ikke komplet. Stenen er dateret til at være rejst mellem 970 og 1020.Thyra lod gøre denne sten ... Krog, sin ægtemand, men han var [dengang](?) den aller stærkeste(?) af alle særsveere og syddaner. "Kval" åd(?) høvdingen/ham, den bedste af nordmænd/nordboere. Han var da særsveernes bane/åg.Stenen er i dag udstillet på Stiftsmuseet Maribo, der er en del af Museum Lolland-Falster.

Torvet (Nykøbing Falster)

For alternative betydninger, se Torvet. (Se også artikler, som begynder med Torvet)

Torvet er en den største og mest befærdede plads i Nykøbing Falster. Torvet kan føres tilbage til den middelalderlige Nykøbing, og det ligger, hvor adskillige gamle gader fra middelalderen mødes, heriblandt gågaden, der den centrale shoppinggade, der forbinder torvet området omkring vandtårnet og Klosterkirken.

På torvet findes et springvand kaldet "Bjørnebrønden" efter bjørnen som står over vandet. Statuen er udført af Mogens Bøggild i 1939 og er hugget i granit for at mindes zaren Peter den Store der gæstede byen i 1716. Derudover findes springvand, der i folkemunde kaldes "kanonen". Der findes flere butikker og cafeer på pladsen, hvor der er udeservering om sommeren.

Der afholdes desuden forskellige kulturbegivenheder på Torvet. Under Nykøbing Falster Festuge bruges det til forskellige arrangementer, men især til koncerter. I sommerhalvåret afholdes der torvedage, og loppemarkeder og ved juletid opstilles der juletræ på torvet ligesom man har haft julemarked der.Czarens Hus, der er blandt byens ældste bygninger ligger ud til torvet, og rummer bymuseet Falsters Minder, en restaurant og byens turistinformation.Torvet er en del af en historisk gåtur, som Museum Lolland-Falster har etableret i byen, der tager brugerne forbi de vigtigste historiske steder.I 2013 vedtog kommunalrådet en fornyelse og renovering af Torvet, og der blev hurtigt afsat 400.000 kr til projektet. Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence til projektet som en lokal arkitekttegnestue vandt.

Vesterby (Fejø)

For alternative betydninger, se Vesterby. (Se også artikler, som begynder med Vesterby)

Vesterby er den største landsby på Fejø. I Vesterby ligger øens færgeleje, hvorfra færgen afgår til Kragenæs på Lolland – turen tager 15 minutter. Landsbyen (og øen) ligger i Lolland Kommune og tilhører Region Sjælland.

Byen havde tidligere en stubmølle , men i 1924 blev den erhvervet af Alex Holch og genopført på Frilandsmuseet i Maribo, der i dag er en del af Museum Lolland-Falster. Den er formentlig fra 1600-tallet. Den første skriftlige kilde er fra 1824. Fra 1833 til salget i 1924 var den ejet af den samme familie, og den var i brug helt frem til 1921.

Museum Lolland-Falster
Byer og landsbyer
Lokaliteter
Kirker
Vartegn
Attraktioner og seværdigheder
Geografi
Transport
Historie
Andet
Byer og landsbyer
Lokaliteter
Kirker
Vartegn
Attraktioner og seværdigheder
Geografi
Transport
Historie
Andet

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.