Menig

En menig er i Forsvaret betegnelsen for værnepligtige og hjemmeværnsfolk med den laveste militære rang, graden "Menig" (MG). Oprindelig stammer ordet menig fra det plattyske mene med betydningen almindelig ligesom i ord som almen, gemen og menighed. Fra midten af det 19. århundrede blev betegnelsen menig soldat indført og blev senere forkortet til blot menig.

Den menige varetager meget forskelligartede opgaver afhængigt af hvilket værn han/hun befinder sig i. Kvinder der aftjener værneret er også menige. Den menige bliver i hæren ofte omtalt som rekrut.

Personer der søger ind i Forsvarets konstabeluddannelser bliver ansat som flyver/marineelever eller konstabelelever afhængigt af værnet under deres grunduddannelse som er ens med værnepligtsuddannelsen.

Ved fortsat tjeneste efter værnepligtens ophør bliver den menige udnævnt til flyver-/marinekonstabel eller i hæren slet og ret konstabel.

Rank insignia of værnepligtig menig gruppefører of the Royal Danish Army
Distinktion for menig gruppefører i Hæren.

Sammenligning med udlandet

I NATO er rangkoden OR-1 tilknyttet menig- og konstabelgraden. Denne kode tilkendegiver rangforholdet for militære ansatte imellem på tværs af medlemslandene.

I Bundeswehr (Tyskland) benævnes menige:

  • Heer: Schütze, Pionier, Grenadier, Kanonier, Funker eller Fallschirmjäger.
  • Bundesmarine: Matrose
  • Luftwaffe: Flieger.

Distinktioner

Menigt personel bærer generelt ikke distinktioner. Dette er dog ikke gældende for menige gruppeførere i Hæren, der bærer en halv vinkel.

MilitærStub
Denne artikel om militær er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.
Danskere som døde eller blev såret i kamp 29. august 1943

Nedenfor er den komplette liste over danskere, som døde eller blev såret i kamp d. 29. august 1943 under angrebet på den danske Hær og Flåde.

I alt 23 danske soldater og mindst 2 civile mistede livet, og 53 blev såret.

Danskere som døde eller blev såret i kamp 9. april 1940

Nedenfor er den komplette liste over danskere som døde eller blev såret i kamp d. 9 april 1940 under invasionen af Danmark. Normalt opgives tallet for dræbte i kamp til 13, men grænsegendarmeriet led imidlertid også tab d. 9. april. Dermed var de samlede personeltab for Danmark den 9. april 16 dræbte og 21 sårede.

Daphne-klassen

Daphne-klassen var en fartøjsklasse i Søværnet der blev betegnet bevogtningsfartøjer, eller på engelsk, Seaward Defence Craft. Forkortelsen for den engelske betegnelse gjorde, at skibene i daglig tale blev benævnt SDC'erne.

Fartøjerne blev ikke, som skik og brug er nutildags, navngivet af enkeltpersoner, men derimod ved kongelig resolution.

Den funktion, som klassen havde, er nu delvist overflødiggjort pga. Warszawapagtens kollaps, og delvist overtaget af Diana-klassen, der er designet til at dække mange af de funktioner, som førhen var fordelt på flere forskellige enheder. Herved har det været muligt at reducere i antallet af de specialfartøjer der var i Søværnet.

Daphne-klassen hørte til på Flådestation Holmen, men var under sejlads underlagt enten Bornholms- eller Kattegats marinedistrikts taktiske kontrol (TACON).

Den Danske Brigade

Den Danske Brigade også kaldt DANFORCE var en militær enhed, som blev oprettet i Sverige d. 15. november 1943 under 2. verdenskrig. Den bestod af danske modstandsfolk og militærpersoner, som var kommet til Sverige som flygtninge. Brigaden var en del af den danske modstandsbevægelse og dermed under kommando af Frihedsrådet.

Da brigaden var størst, omfattede den cirka 5.000 soldater og lotter, som var fordelt påfølgende måde:

Brigadestab

- 4 lette bataljoner

- 1 tung bataljon

- Pionerkommando

- Panserværnskompagni

- Morterkompagni

- Felt- og ordenspoliti

- Brandkommando

- Arbejdskommando

- Motorvognskompagni

- Sanitetskompagni

- Den Danske Flotille

- Flystyrken

- Lottekorps

Brigaden kom til Danmark 5. maj 1945 efter Tysklands kapitulation. Den blev landsat i Helsingør og dagen efter kørt med tog til Hellerup Station, hvorfra den marcherede ind mod København. Uheldigvis var brigadens rute blevet afsløret i aviser og radioen, så under indmarchen blev 4. Bataljon, der skulle bevæge sig til indkvarteringsstedet Matthæusgades Skole, beskudt fra tagene af danskere i tysk tjeneste, hvilket medførte 3 faldne og 14 sårede på brigadens side.

Da bataljonen, klokken cirka 20.15, befandt sig i krydset Jagtvej/Rantzausgade, blev der åbnet ild med, automatvåben, mod kolonnen – fra husene modsat Landsarkivet og fra hustagene mod nord. Der meldtes også senere om spredt skydning fra Landsarkivets have.

Menig 308 Hirsch Leib Zneider blev dræbt på stedet af et skud i hjertet, mens to andre – menig 236 Freddy Helge Otto Mønsted og menig 4088 Arne Olesen – blev hårdt såret og afgik senere ved døden. Herudover blev 14 andre lettere sårede og en fik shock. Der er rejst en mindesten for de dræbte ved Landsarkivet. Brigaden var bl.a. trænet i bykamptaktikker, og de nedkæmpede fjenden på 20 minutter, hvilket resulterede i 5 dræbte og 4 tilfangetagne kollaboratører.

Brigaden blev indkvarteret på københavnske skoler:

1. Bataljon: Havremarkens Skole, Husumgade (Nørrebro)

2. Bataljon: Frankrigsgades Skole (Amagerbro)

3. Bataljon: Oehlenschlægersgades Skole (Vesterbro)

4. Bataljon: Matthæusgades Skole (Vesterbro)Senere mødte brigaden kun lettere træfninger, og brigaden havde i alt 3 faldne og 25 sårede. Brigaden stod for sikkerheds- og bevogtningsopgaver og blev officielt opløst den 10. juli 1945. Dog forsatte pionerkommandoen med at hjælpe i forbindelse med rydningen af de minefelter, som tyskerne havde lavet langs Vestkysten, frem til slutningen af oktober 1945. I alt mistede 22 soldater og lotter livet under uddannelsen i Sverige samt ved tjenesten i Danmark.

Ferdinand Schörner

Ferdinand Schörner (født 5. december 1892 i München, Bayern, død 7. februar 1973 samme sted) var tysk general og senere generalfeltmarskal under 2. verdenskrig. Han startede sin militære karriere under Det Tyske Kejserrige. Han havde forladt hæren, men vendte tilbage ved 1. verdenskrigs udbrud.

Flere år efter 2. verdenskrig kom Schörner for retten og blev idømt 4 1/2 års fængsel for at have beordret henrettelsen af en fuld tysk menig soldat, der var faldet i søvn bag rattet. Han blev løsladt i 1963.

Gruppe (militær)

For alternative betydninger, se Gruppe. (Se også artikler, som begynder med Gruppe)En gruppe er den mindste militære enhed som inden for infanteriet består af mellem 6-10 mand. Et antal grupper, typisk tre, udgør en deling. Inden for pansertropper og artilleri vil man typisk ikke tale om grupper, men om en enkelt kampvogn eller en enkelt pjece og dens besætning.

Gruppen ledes normalt af en sergent kaldet en gruppefører – i en infanterigruppe er en korporal eller menig næstkommanderende.

Gruppefører

En gruppefører er en betegnelse, der primært findes anvendt i to af Forsvarets tre værn, Hæren og Flyvevåbnet. Det tredje værn, Søværnet, benytter ikke gruppeførere.

Gruppeføreren har kommando over en gruppe på typisk 8-12 menige og har oftest rang af sergent eller oversergent. Undertiden kan menige (dog primært konstabler og enkelte Menige) også udnævnes til gruppefører, enten for at dække funktionen i en akut opstået situation, eller for at honorere pågældende soldats erfaringer i forhold til at løse en specifik opgave. Herefter er man såkaldt menig gruppefører.

Begrebet er undertiden også brugt i andre bevægelser, eksempelvis hos spejderne.

Herfra til evigheden

Herfra til evigheden (engelsk titel: From Here to Eternity) er en Oscarbelønnet film fra 1953 baseret på en roman af samme navn skrevet af James Jones. Filmen omhandler en deling soldater og disses problemer under deres udstationering på Hawaii i månederne op til angrebet på Pearl Harbor. James Jones' forholdsvist seksuelt eksplicitte roman er omredigeret en del i filmens fortolkning for at imødekomme datidens censur.

I kantonnement

I kantonnement (også kendt som Fy og Bi i Kantonnement og Fy og Bi-film 31) er en dansk film fra 1931. Filmen er instrueret af Lau Lauritzen Sr. og har Carl Schenstrøm og Harald Madsen i hovedrollerne som Fyrtårnet og Bivognen.

Konstabel

For alternative betydninger, se Konstabel (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Konstabel)En konstabel ((latin):constabularius for staldbroder) er en kontraktansat soldat på manuelt niveau. Ordet brugtes tidligere om menige artillerister. Konstabelbetegnelsen afløste i 1960 mat-ordningen.

I Middelalderen blev konstabel også brugt som en titel for kongelige generaler i nogle lande.

Matros

Matros er en fuldt uddannet menig sømand, som har erhvervet sig erfaring i alt forefaldende arbejde på et skib.

En matros bør, som andet personale på danske skibe, have haft kursus i kendskab til sikkerheden om bord, brandslukning, håndtering af redningsflåder, ankerspil, m.m. Tidligere gjaldt det erfaring i vedligeholdelse af takkelagen (tovværk og rigning, master og sejl), sejldugssyning, lodning (måling af vanddybde), betjening af roret, roning af båd, betjening af spil og andre mekaniske indretninger. Hans rang svarede til svendens rang indenfor håndværk.

En befaren matros er en betegnelse for en værnepligtig matros, der i 18 måneder har været i fart som sømand. Tidligere var der en koncis angivelse af mindstemålet: I de 18 måneder skulle man have gjort to rejser til havne, der er beliggende vest for en linje fra Texel til Kap Lindesnæs eller øst for en linje fra Rügenwalde til Kalmar.

De befarne sømænd blev udskrevet til tjeneste ved søværnet.

Menig 67

Menig 67 er en dokumentarfilm instrueret af Henning Ørnbak efter manuskript af Hans Hansen.

Militær rang

En militær rang er et rangtrin i en militær organisation. Der skelnes mellem officerer, underofficerer og menige (hvervede eller værnepligtige) soldater.

Inden for militære organisationer er anvendelsen af rang nærmest universel. Kinas Folkets Befrielseshær (1965-1988), den albanske hær (1966-1991) og den sovjetiske Røde Hær (1918-1935) er sjældne eksempler på militære organisationer, som har gjort sig erfaring med at afskaffe militære grader. I alle tre tilfælde valgte man at genindføre graderne efter at have oplevet operationelle vanskeligheder ved kommando og kontrol.

Nathan Bedford Forrest

Nathan Bedford Forrest (13. juli 1821 – 29. oktober 1877), var en af konføderationens generaler og måske den amerikanske borgerkrigs højest ansete kavaleri- og guerillaleder. Han var en af krigens mest innovative og succesfulde generaler; hans taktikker studeres stadig af moderne soldater.

Forrest meldte sig til hæren som menig, og sluttede krigen som generalløjtnant. Han var dermed den person, på begge sider i krigen, der opnåede det største avancement.

Efter krigen var han en af de seks personer, der startede Ku Klux Klan i 1865, præcis 8 måneder og 4 dage efter den amerikanske borgerkrig. Han har haft stor indflydelse på den amerikanske historie. I filmen Forrest Gump fortæller Forrest at han er opkaldt efter Nathan Bedford Forrest.

Saving Private Ryan

Saving Private Ryan er en prisbelønnet amerikansk krigsfilm fra 1998 instrueret af Steven Spielberg og skrevet af Robert Rodat. Handlingen finder sted under 2. verdenskrig og filmen er især kendt for intensiteten i de første 25 minutter, som omhandler landgangen på Omaha Beach på D-Dagen. Dernæst tager filmen en mere fiktiv drejning og fortæller historien om eftersøgningen af en menig faldskærmssoldat fra amerikanske 101st Airborne Division, som dog er baseret på en sand historie.

Filmen blev nomineret til 11 Oscars og vandt 5 af dem.

Spielberg fulgte kort efter sin interesse i befrielsen af Europa og skildrede denne i TV miniserien Kammerater i krig, som han producerede sammen med Tom Hanks.

Svend Johansen (skuespiller)

Svend Johansen (født 17. maj 1930 på Frederiksberg) er en dansk skuespiller.

Bedst kendt som Viggo Clausen, 'menig 611' i Soldaterkammerater-filmene. En fornuftig vestsjællænder der drømmer om en karriere inden for militær.

Johansen blev uddannet på Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1955 og var tilknyttet teatret 1954–1956 og 1962–1963. Senere Boldhus Teatret, Falkoner Teatret og Det ny Scala. Sideløbene medvirkede han i flere spillefilm.'

Desuden har han medvirket i tyske og amerikanske film i mindre roller.

Sygehjælper (militær)

En sygehjælper (SYHJ) er en menig eller konstabel, der har en funktions-uddannelse inden for sanitetstjeneste. Uddannelsen sigter mod at give soldaten bedre forudsætninger for at yde kvalificeret hjælp til syge og sårede, ved at give viden og færdigheder, der strækker sig ud over det almindelige førstehjælpskursus.

Sygepasser (militær)

Denne artikel omhandler militære sygepassere. Opslagsordet har også en anden betydning, se Sygepasser.

En sygepasser (SYPA) er en menig eller konstabel, der har en funktionsuddannelse inden for sanitetstjenesten. Uddannelsen er møntet på, at sygepasseren skal kunne assistere lægen i hans arbejde i tilfælde hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at have sygeplejersker tilknyttet enheden. Tillige har sygepasseren et højere fagligt niveau end sygehjælperen, jf. de civile SOSU-hjælpere og -assistenter.

Thomas Dinesen

Thomas Fasti Dinesen (9. august 1892 på Rungstedlund, Rungsted – 10. marts 1979, Vejle) var en dansk forfatter, soldat og civilingeniør, søn af Wilhelm Dinesen og bror til Karen Blixen. Han ligger begravet på Hørsholm Kirkegård.

Thomas Dinesen deltog i 1. verdenskrig som frivillig. Som soldat var han tilknyttet et canadisk regiment (Quebec Regiment – Royal Highlanders of Canada). Han blev som menig sendt til vestfronten i Frankrig. Her blev han tildelt det engelske Victoria Kors den 12. august 1918 ved Parvillers for tapperhed. Han blev også dekoreret med den fornemme franske orden Croix de Guerre. Han blev senere udnævnt til løjtnant.

Thomas Dinesen rejste meget i bl.a. USA, Rusland og Kenya, hvorfra oplevelser blev brugt i hans forfatterskab.

Hær
Marine
Luftvåben

På andre sprog

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.