Lademanns leksikon

Lademanns leksikon var oprindelig et trykt leksikon, der blev udgivet i 1970'erne og 1980'erne i forbindelse med Lademanns Bogklub. Cand.mag. Torben Wang Langer (1924-1988) var hovedredaktør på værket.

Værket byggede på et tidligere leksikon (Hirschsprung), som var tilsat rigeligt med illustrationer.

Første udgave var i 20 bind (+ 2 tillægsbind) og blev udgivet fra 1971. Anden udgave udkom under navnet Lademann i 30 bind i perioden 1982-1989.

De er senere blevet erstattet af flere elektroniske udgaver (cd-rommer til pc'er med Microsoft Windows).

Lademanns leksikon er efterfølgende blevet overtaget af Forlaget Aschehoug, som har fortsat udviklingen af leksikonets Internet-udgave under navnet Aschehougs leksikon, som nu indeholder ca. 90.000 artikler. Denne udgave kræver registrering og betaling.

Print versus bytes
Lademann 30-bind med to atlasser i forhold til cd-rom-udgaven

Eksterne henvisninger/kilder

Aksemagterne

Aksemagterne var en betegnelse for en alliance, oprettet i 1936, hvis deltagere i 2. verdenskrig kæmpede mod De Allierede.

Navnet "aksemagterne" (Achsenmächte) er afledt af det tyske ord Achse i betydningen "akse".

Aschehougs leksikon

Aschehougs Leksikon var en fortsættelse og udvidelse af den elektroniske udgave af Lademanns Leksikon, der blev overtaget af Aschehoug Dansk Forlag A/S, et datterselskab i Egmont gruppen. Leksikonet omfattede ca. 90.000 artikler, 850.000 billeder samt masser af multimedieklip, og blev løbende udvidet.

Ligesom det var tilfældet med den elektroniske version af Lademanns Leksikon, var også Aschehougs Leksikon et betalingsleksikon. Artiklerne i leksikonet var korte og præcise, og navigationen inden for leksikonet var nem og hurtig. Ønskede man mere dybtgående information, var det imidlertid nødvendigt at supplere informationerne fra Aschehougs Leksikon med andre informationskilder.

I november 2011 meddelte forlaget Aschehoug at man lukkede opslagsværket Aschehoughs Leksikon på internettet. [1]

Dermed var et af de mest udbredte danske opslagsværker ikke længere tilgængeligt.

Comorerne

Comorerne er en øgruppe i det Indiske Ocean i Mozambique-kanalens nordlige udmunding mellem Madagaskars nordspids og det afrikanske kontinent. De fleste af øerne begrænser sig til små koralrev, men de fire største, Grande Comore, Anjouan, Mayotte og Mohéli er af vulkansk oprindelse og udgør hovedparten af arealet.

Øerne ligger på 12 grader sydlig bredde og 44 grader østlig længde.

Republikken Comorerne består af øerne Grande Comore, Anjouan og Mohéli, mens Mayotte er et fransk departement.

Demokratiske Republik Congo

Denne artikel omhandler den afrikanske republik Demokratiske Republik Congo. Opslagsordet har også en anden betydning, se Congo.Den Demokratiske Republik Congo (fransk: République Démocratique du Congo; fork. DR Congo) eller Congo Kinshasa er et land i Afrika. Landet hed Belgisk Congo før uafhængigheden i 1960 og Zaïre fra 1971 til 1997.

Landet grænser til Centralafrikanske Republik og Sydsudan mod nord, til Uganda, Rwanda, Burundi og Tanzania mod øst, til Zambia og Angola mod syd og til Republikken Congo mod vest.

Både Den Demokratiske Republik Congo og Republikken Congo ligger ved Congofloden i det vestlige Centralafrika. Da Den Demokratiske Republik Congo skiftede navn fra Congo til Zaïre i 1971, skiftede Congofloden også navn til Zaïrefloden. Floden fik navnet Congo tilbage, efter at landet gik tilbage til navnet DR Congo i 1997.

Encyklopædi

En encyklopædi er en samling af tekst, figurer, billeder, lyd og/eller video, der beskriver den menneskelige viden enten i almindelighed eller inden for et afgrænset felt.

Fortjenstmedaljen

Fortjenstmedaljen eller Fortjenstmedaillen er et dansk udmærkelsestegn, der blev indstiftet i 1845. På forsiden findes regentens billede.

Medaljen findes i to aktuelle grader:

Fortjenstmedaljen i guld (fork. F.M.1. , tidl. F.M.G. eller Fm.I.),

Fortjenstmedaljen i sølv (fork. F.M.2. , tidl. F.M.S. eller Fm.),og to historiske grader:

Fortjenstmedaljen i guld med krone (F.M.1* - sidst uddelt af Kong Christian 10.),

Fortjenstmedaljen i sølv med spænde (F.M.2 m.spænde, tidl. F.M.2* eller Fm.m.sp.).

Gran (vægtenhed)

For alternative betydninger, se Gran. (Se også artikler, som begynder med Gran)Gran (latin: granum, hollandsk: Grein, fransk og engelsk: grain, italiensk og spansk: grano, portogisisk: grão), en tidligere meget benyttet lille vægtenhed af forskellig størrelse, f.eks. som medicinalvægt i en stor del af det nordlige Europa den gamle Nürnberg-Gran = 1/20 Scrupel = 62,127 mg (i Danmark fra 1858—69: 65,104 mg) og som guld- og sølvvægt i Norge og Danmark = 1/4 karat = 2,45 g.

1 apotekerpund = 12 apotekerunser = 96 drachmer = 288 skrupler = 5760 gran = 357,85 g. hvilket svarer til at 1 gran = 0,0621 gram.Også i gammel dansk vægt = 0,0651 g.Ordet benyttes stadig i udtrykket "Et gran salt", selvom det i nyere tid ofte bliver forvekslet med gram.

Kønskromosom

De fleste dyr og mange planter har et antal kønskromosomer. Kønskromosomer er kromosomer, der er fordelt forskelligt mellem de to køn. Det korrekte antal kønskromosomer ligger fast for hver arts to køn, men kan variere mellem arter. Ændringer i systemet af kønskromosomer er ofte involveret i artsdannelse. I kønsbestemmelsessystemer, hvor et køn har to ens kønskromosomer, betegnes dette køn homogametisk, mens det køn, som har to forskellige kønskromosomer, betegnes heterogametisk.

Latex

Denne artikel omhandler latex, altså naturgummi. Opslagsordet har også en anden betydning, se LaTeX.

For alternative betydninger, se Gummi. (Se også artikler, som begynder med Gummi)Latex eller naturgummi er en hvid mælkeagtig emulsion, der tappes gennem snit i barken på de 15-20 m høje kautsjuktræer, eller gummitræer (Hevea brasiliensis), som vokser i troperne – fortrinsvis i plantager. Af hvert træ kan der gennemsnitlig tappes syv gram latex om dagen. I 100 gram latex er de 30-35 gram kautsjuk, som kan udvindes ved koagulering (størkning), inden det videreforarbejdes. Verdensproduktionen af naturgummi forudsiges at stige 4,3 % årligt til 12,5 millioner ton i 2013.

Naturgummi adskiller sig fra kunstigt gummi ved, at huden lettere kan ånde gennem naturgummi.[kilde mangler]

Ordet latex bruges ofte som betegnelse for de tætsiddende gummidragter, der især forbindes med fetichisme og sadomasochisme.

Leksikon

Et leksikon er et værk, som giver en samlet fremstilling af stof inden for alle fagområder (encyklopædi eller konversationsleksika) eller et enkelt fag (fagleksikoner). Ordet kommer af det græske lexikón (ordbog). Suda er et tidligt klassisk græsk leksikon.

Normalt udkommer et leksikon i en trykt udgave i flere bind med alfabetisk ordnede artikler. Det kan være skrevet over en årrække og af mange forfattere/eksperter, og ofte er der supplementsbind og rettelsesbind til værket.

I nyere tid er det trykte leksikon blevet suppleret af elektroniske udgivelser.

Det betyder, at teksten kan suppleres af flere illustrationer, og at der kan tilføjes lyd og video til artiklerne. Der er flere søgemuligheder i et elektronisk leksikon end i et trykt leksikon. Der er ofte hyperlink til at lette navigeringen og mulighed for flere typer søgning.

Internet-udgaver af leksika har udvidet mulighederne for løsning af ajourføring, idet artikler, billeder, lyd og video kan ske øjeblikkeligt.

Leksikon er i sprogvidenskaben også betegnelse for det samlede antal lexemer i et sprog, dvs. ord.

Mallebrok

Mallebrok indgår i den danske oversættelse af den første linje i den franske soldatersang Malbrouck s'en va-t-en guerre fra det 18. århundrede: Mallebrok i krigen drager. Ligeledes optræder han i børnerimet Mallebrok er død i krigen (der som Major Brack er indspillet på pladen Rackbag af den svensk-norske folkemusikgruppe Folk och rackare).

Det har været diskuteret hvorvidt Malbrouck faktisk var hertugen af Marlborough (f.eks. i Lademanns leksikon og Gyldendals Leksikon). Sangen stammer efter al sandsynlighed fra en franskmand og er skrevet efter slaget ved Malplaquet i 1709. Senere dukker den i Frankrig op med titlen Marlbrough s'en va-t-en guerre

Sangen kendes dog også med den engelske tekst For he's a jolly good fellow. Der er mindre forskelle i melodierne på den franske, den engelske og den danske version af sangen om Mallebrok. Der findes versioner med og uden det refræn, der i den danske børnesang er omdigtet til Filiongongong og tingelingeling.

Nederlandsk (sprog)

For alternative betydninger, se Nederlandsk. (Se også artikler, som begynder med Nederlandsk)Nederlandsk eller hollandsk er et vestgermansk sprog, som tales i Nederlandene, den nordlige halvdel af Belgien (i delstaten Flandern og i Bryssel), samt i Fransk Flandern. I Sydamerika tales sproget i Surinam, på Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten og desuden i nogle områder af Canada og USA. I den tidligere nederlandske koloni Indonesien forstår ca. 1 million nederlandsk. Afrikaans, der tales af afrikaanerne i Sydafrika og Namibia og flertallet af Kaplandets farvede indbyggere, er en tidligere dialekt af Nederlandsk, der har udviklet sig til et særskilt sprog.

Nylars Kirke

Nylars Kirke ligger i Nylarsker Sogn (Vester Herred) på Sydbornholm, nær Rønne. Navnet Nylars er en folkeetymologisk omdannelse af Nikolaus, navnet på den helgen til hvem kirken var indviet.

Pinsepakken

Pinsepakken var en kombineret skattereform og finanspolitisk stramning, der blev vedtaget af Folketinget i juni 1998 af partierne bag Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV; Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Reformen blev realiseret i perioden 1998-2002 og havde særligt til hensigt at sikre bedre balance i det økonomiske opsving samt at øge opsparingen.

Det centrale element i Pinsepakken var en reducering af rentefradraget fra 46,4% til 32,4%, hvilket ramte yngre familier med lån i deres ejerbolig. Samtidig blev skatten af lejeværdi af egen bolig omlagt til en kommunal ejendomsværdiskat, mens de grønne afgifter på energi og benzin blev forhøjet. Bundskatten blev sænket fra 8% til 5,5%, mens bundgrænsen for mellemskat blev hævet og selskabsskatten blev sænket fra 34% til 26%.

Konsekvenserne af Pinsepakken blev en opbremsning i det private forbrug, ligesom der blev sat en dæmper for boligprisernes stigning – dog uden, at det førte til egentlige prisfald. Statens provenu fra skatter og afgifter voksede desuden som følge af pakken.

Plebejer

Plebejer (latin: plebejus) var den almindelige borger i Romerriget. Han stod som fri borger mellem patricierne, som var adelen, og slaverne, der ingen rettigheder havde. Plebejerne havde fulde borgerrettigheder og kunne opnå stor rigdom og indflydelse. Plebejerne var efterkommere af dem, som blev indlemmet i Romerriget gennem indvandring eller erobring, mens patricierne var Roms oprindelige borgere.

I dag bruges ordet nedsættende om en ukultiveret grov person, en proletar.

Praxiteles

Praxiteles (ca. 370 – 330 før Kristus) var græsk billedhugger.

Hans stående figurer har kroppen bøjet i en bestemt linje, kaldet den "praxiteliske kurve".

Smålandsfarvandet

Smålandsfarvandet, også kaldet Smålandshavet, er farvandet mellem Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Det forbinder Store Bælt med Østersøen.

Smålandsfarvandets brede, åbne bugt inklusive Karrebæksminde Bugt er 908 km2 stor; bugtens sydlige del med Sakskøbing Fjord 249 km2. Det har et samlet opland på 3.445 km2. Her bor der omkring 335.000 mennesker. Vanddybden er på omkring 10 meter, ved Venegrunde og Kirkegrund kun 6 meter. Overfladevandets saltholdighed aftager med 6 til 8 PSU fra vest mod øst.

Uncyclopedia

Uncyclopedia er en wiki, der oprindelig startede som en parodi på Wikipedia, selv om Uncyclopedia påstår det modsatte (og nævner også, at Wikipedia påstår det modsatte, og vice versa).

Uncyclopedia opstod oprindeligt som en reaktion imod Wikipedias politik angående humor i artikler. Siden blev startet i januar 2005 (selv om grundlæggerne af Uncyclopedia selv påstår, at siden blev grundlagt af Oscar Wilde tilbage i 1800-tallet). Siden voksede hurtigt og har i dag (sep. 2011) over 30.000 artikler. Uncyclopedia findes foreløbigt på over 60 sprog.

Første stavelse, Un-, giver en benægtelse i forhold til grundordet, og man har valgt at sammentrække udtrykket un-encyclopedia ved at udelade en-, således at ordet alligevel mest muligt minder om grundordet.

På hjælpesiden "Purpose" (formål) fremgår det, at meningen er, at uncyclopædien skal bestå af sarkastiske, sjove og underholdende misinformationer, idet "sandheden ofte er kedelig". Dog fremhæves det, at man bør forsøge at være morsom, ikke bare dum at høre på.

Valby Hegn

Valby Hegn er et lille skovområde mellem Helsinge og Valby i Nordsjælland.

I skoven ligger der syv store langdysser fra den yngre stenalder.

Valby Hegn indgår i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.