Encyklopædi

En encyklopædi er en samling af tekst, figurer, billeder, lyd og/eller video, der beskriver den menneskelige viden enten i almindelighed eller inden for et afgrænset felt.

Encyclopedie de D'Alembert et Diderot - Premiere Page - ENC 1-NA5
Forside fra Encyclopédie
Brockhaus Lexikon
Brockhaus Konversations-Lexikon, 1902

Etymologi

Ordet kommer via middelalderlatin encyclopaedia fra græsk enkyklios paideia, af en 'i, ind' og kyklos 'kreds, ring' og paideia 'opdragelse, undervisning'.[1]

Encyklopædiens historie

En encyklopædi kan være generel, så den indeholder artikler om alle mulige emneområder. Den Store Danske Encyklopædi og Wikipedia er generelle encyklopædier.

Den kan også være specifik, så den specialiserer sig i et enkelt eller nogle få emneområder (eksempelvis fysik eller medicin).

En encyklopædi er tilnærmelsesvis det samme som et leksikon, dog har en encyklopædi længere og mere uddybende artikler.

Den store Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers var en tidlig – og den første "moderne" – encyklopædi, hvis første bind udkom i Frankrig i 1751, med Denis Diderot og Jean le Rond d'Alembert som hovedredaktører.

En af de allerstørste encyklopædier er Yongle-encyklopædien, som den kinesiske kejser Yongle iværksatte så tidligt som i 1403. Den blev fuldendt omkring fem år senere efter at mere end 2.000 forskere og embedsmænd havde arbejdet med kæmpeværket, der oprindeligt var på 11.000 bind og næsten 1 million sider. Desværre eksisterer der i dag kun omkring 400 bind.

En encyklopædist er en forfatter af en encyklopædi eller dele deraf. Blandt kendte encyklopædister kan nævnes Jean le Rond d'Alembert og Denis Diderot.

Encyklopædiens historie i Danmark

Danmarks første encyklopædi er fra det 19. århundrede og var det af overlærer Hans Ancher Kofod udgivne Conversations-Lexicon eller encyclopædisk Haandbog over de i selskabelig Underholdning og ved Læsning forekommende Genstande, Navne og Begreber (osv.), med adskillige Forandringer og Tillæg overs. efter den tyske Originals sidste Oplag (28 bind, København 1816-28) dvs. en oversættelse af 3. og til dels 4.-5. udgave af det tyske Konversations Lexikon af Friedrich Arnold Brockhaus, et for sin tids danske boghandlerforhold meget betydeligt foretagende, der også fik en stor udbredelse i Danmark og Norge, og som forblev det grundigste standardopslagsværk indtil slutningen af 1800-tallet. I værkets subskriptionsplan, fremsættes en liste over encycklopædiens vigtigste fordele: "1) den, som ikke har Ævne til at anskaffe sig en Bogsamling, erstatte denne Mangel, da han deri vil finde det Vigtigste af alle Kunster og Videnskaber rigtigen og tydelig beskrevet; 2) den, som eier en Bogsamling, vil ikke behøve at eftersøge det, han ønsker at vide, i mange forskjellige Værker, men vil her i en Hast kunne finde det i alphabetisk Orden, derhos i hvilke Bøger det findes og hos hvilke Forfattere Gjenstanden omhandles; 3) den, som ikke besidder videnskabelig Dannelse, vil her finde det Vigtigste af Videnskaberne og Kunsterne paa en fattelig Maade beskreven, og hans Mangel paa Studering vil derved erstattets".[2]

En snes år efter, at dette værk var blevet afsluttet, startede cand. theol. Peter Larsen den næste danske encyklopædi: Almeennyttigt Dansk Konversations-Lexikon over det Videværdigste i Naturen, Livet, Kunsten og Videnskaben, fra den ældste til den nyeste Tid, efter Brockhaus’ tyske Original, nyeste Udg. Med udførligere Behandling af de nordiske Riger. Udgivet af et Selskab (8 bind, København 1849-60, 2. udgave i 6 bind, 1870-73).

Da 1854 Forlagsbureauet i København var blevet oprettet, hvis virksomhed særlig skulle være rettet på større foretagender, var tilvejebringelsen af et navnlig på afsætning i Danmark og Norge beregnet Nordisk Conversationslexikon et af dets første planlagte foretagender. Under redaktion af Christian Frederik Ingerslev udkom fra 1857 dette arbejde, hvis 5. og sidste bind blev færdigt 1863. Det vandt en forholdsvis betydelig udbredelse, så at et 2. oplag, ligeledes i 5 bind, kunne udkomme 1870-78, redigeret af dr. Carl Johan Fogh, dr Sophus Heegaard og genealogen Johannes Peter Frederik Königsfeldt. Tidsforholdene krævede dog snart en helt ny omarbejdelse med en talrigere stab af også norske og svenske medarbejdere, og under redaktion af overlærer Anton Frederik Pullich og prof. Gustav Storm i Kria, til hvem fra 4. bind dr. phil. W. Mollerup sluttede sig, udkom derefter i et betydeligt oplag 3. udgave (6 bind med supplement) 1883-90, hvortil 1894 føjedes et særskilt bind Illustrationer og Kort (224 blade), for en stor del gengivelse af det til sidste udgave af Brockhaus hørende illustrationsmateriale, udfyldt med adskilligt nyt materiale vedrørende nordiske forhold. Et uddrag af dette værks 2. udgave var Forlagsbureauets Kortfattet Haandleksikon (2 bind, 1879-80), redigeret af bibliotekar Emil Elberling og overlærer Pullich.

1889 udkom i 1 bind Dansk Folkebibliotheks Konversationsleksikon. 1891 begyndte udgivelsen af Allers illustreret Konversations-Leksikon redigeret af George Lütken (6 bind, 1891-99; ny udgave 1906 ff.) og af Illustreret Konversations-Leksikon. En Haandbog for alle, redigeret af Frederik Winkel Horn (9 bind, 1891-1900; ny udgave ved Erling Rørdam, 1906 ff.).

Samtidig begyndte det i stor stil anlagte og af en kreds af mere end 200 fagmænd i Danmark og Norge, til dels også i Sverige, originalt udarbejdede Salmonsens store illustrerede Konversations Leksikon. En nordisk encyklopædi under medvirkning af Jens Braage Halvorsen, som særlig redaktør for Norge (fra 11. bind afløst af Karl Fischer), redigeret af Christian Blangstrup (København 1892-1907, 18 bind og et supplementsbind; ny udgave 1915-1930).

Sammenligning af danske encyklopædier

Antal opslag i forskellige danske encyklopædier:

Encyklopædi Antal opslag Type
Wikipedia 252.798 Online
Den Store Danske Encyklopædi 196.000 Online
Aschehougs leksikon (tidligere Lademanns Leksikon) 90.000 Online
Leksikon for det 21. århundrede 3.200 Online
Salmonsens konversationsleksikon i første oplag ca. 127.000, hvoraf 99.000 er
egentlige artikler, resten henvisninger[3]
Trykt[a]

Se også

Noter

  1. ^ Trykkes ikke længere. Findes digitaliseret online.

Referencer

  1. ^ "Encyklopædi" i Den Danske Ordbog. Hentet 29. januar 2019.
  2. ^ A. Soldin, "Subscriptionsplan", i: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 1816, 13. Aargang, Nr. 25, sp. 400.
  3. ^ Danske opslagsværker, (Danmarks Biblioteksskoles skrifter, 4), [Kapitel 1-3], ISBN 8712 16633 2, side 12

Kilder

  • Andre Nicolet, Encyklopædier og Konversationslexika gennem tiderne, J.H. Schultz, 1946.

Eksterne henvisninger

Anime News Network

Anime News Network (ANN) er en hjemmeside med nyheder, artikler og blogs om anime, manga, videospil, japansk popmusik og andet af interesse for fans af disse med primær fokus på USA, Canada og Japan. Af og til er der også nyheder fra resten af verdenen ligesom der separate sider for Australien og Storbritannien. Udover nyheder er der også anmeldelser, andet redationelt stof, et forum hvor læserne kan diskutere aktuelle emner og en encyklopædi med et stort antal anime og manga med grundlæggende data, information om folkene bag, afsnitslister og plot.Hjemmesiden er grundlagt i juli 1998 af Justin Sevakis og hævder selv at være den førende engelsksprogede kilde til nyheder og information om anime og manga på internettet.

BoxRec

BoxRec eller boxrec.com er en hjemmeside dedikeret til at holde opdaterede rekordlister af professionelle boksere, både mandlige og kvindelige. Det opretholder også en MediaWiki -baseret encyklopædi af boksning.

Catholic Encyclopedia

Catholic Encyclopedia, også kendt som Old Catholic Encyclopedia eller Original Catholic Encyclopedia, er en engelsk encyklopædi, der blev udgivet i USA. Det første bind kom i marts 1907 og de sidste tre i 1912, efterfulgt af et indeks volumen og senere supplerende bind. Målet med Encyclopedia var "to give its readers full and authoritative information on the entire cycle of Catholic interests, action and doctrine" (dansk: at give læseren fuldstændig og autoritativ information om alt, som vedrører katolske interesser, handlinger og doktriner)Catholic Encyclopedia blev udgivet af Robert Appleton Company, et forlag, der var stiftet i New York i februar 1905 med udgivelse af leksikonet som eneste formål. De fem medlemmer af Encyclopedias redaktionskomite var også i bestyrelsen for forlaget. I 1912 skiftede forlaget navn til The Encyclopedia Press. Forlaget udgav dette værk.

Dansk Wikipedia

Dansk Wikipedia er den dansksprogede version af det verdensomspændende encyklopædi-projekt Wikipedia. Den dansksprogede udgave af Wikipedia blev lanceret 1. februar 2002 med et indlæg af Christian List. I januar 2017 er den dansksprogede Wikipedia den 34. største udgave af Wikipedia.Pr. søndag den 22. september 2019 har den dansksprogede Wikipedia 252.807 artikler, 905 aktive bidragydere og 24 administratorer.

Den danske Wikipedia har et samarbejde med den svenske, norske og nynorske Wikipedia i den såkaldte Skanwiki, hvor man blandt andet viser de andre sprogs "ugens artikel" på hinandens forsider.

Dansk Wikipedia har en kvalitetsskala til artikler, der går fra lovende artikel over god artikel til fremragende artikel eller fremragende liste som det højeste. Desuden kan en samling af beslægtede artikler få prædikatet anbefalet emne.

Blandt Kongeriget Danmarks øvrige sprogudgaver af Wikipedia findes grønlandsk Wikipedia med 1.671 artikler og færøsk Wikipedia med 13.210 artikler.

På de øvrige nordiske sprog er Svensk Wikipedia langt den største med 3.749.421 artikler (kun overgået i størrelse af Engelsk Wikipedia), efterfulgt af Norsk Wikipedia på bokmål, 519.472 artikler, Nynorsk Wikipedia, 150.128 artikler og Islandsk Wikipedia med 48.324 artikler.

Den Store Danske Encyklopædi

Den Store Danske Encyklopædi (også kaldet Nationalencyklopædien) er det seneste store leksikon i 22 bind (derudover 2 indeksbind), 24 bind i alt, på dansk, tidligere udgivet af Gyldendals datterselskab Danmarks Nationalleksikon, nu af moderselskabet Gyldendal. Encyklopædien indeholder mere end 161.000 artikler. Det første bind udkom i 1994, mens det andet og sidste supplementsbind udkom i 2006. Som alle andre leksika sigter værket efter at tilbyde større afhandlinger om centrale emner, suppleret med kortere, leksikale opslag.

Ca. 4.000 eksperter medvirkede under ledelse af medlem af Dansk Sprognævn og professor i dansk sprog Jørn Lund. Encyklopædien udkom i 35.000 trykte eksemplarer, 50.000 cd-rom-udgaver og 35.000 dvd-udgaver.

Fra 25. februar 2009 blev encyklopædien udgivet på internettet under navnet Den Store Danske.

Den store sovjetiske encyklopædi

Den store sovjetiske encyklopædi (russisk: Большая советская энциклопедия eller БСЭ; tr. Bolsjaja sovetskaja entsiklopedija) er et af de største og mest moderne opslagsværker på russisk. Encyklopædien blev udgivet i Sovjetunionen mellem 1926 og 1990. Den første udgave med 65 bind og et helt ekstra bind helt helliget Sovjetunionen udkom 1926-1947; den anden udgave på 50 bind udkom 1950-1958; den tredje udgave udkom i 1969-1978 og havde 30 bind.

Første udgave af Den store sovjetiske encyklopædi (1926-47) indeholdt 65.000 artikler, 12.000 illustrationer og over 1000 kort. Hver artikel var gennemsnitligt på 2.700 tegn. Chefredaktøren på den første udgave var sovjetiske videnskabsmand Otto Schmidt. I redaktionen indgik blandt andre Nikolaj Bukharin, Kliment Vorosjilov og Karl Radek. Hvert bind blev udgivet i 50-80 tusinde eksemplarer.

Anden udgave (1950-58) indeholdt 100.000 artikler og tredje udgave (1969-78) indeholdt i alt 95.279 artikler.

Leksikonet fik en efterfølger i 2002, hvor Putin undertegnede en kontrakt om at udgive en ny udgave. Den nye udgave blev opdateret. Forud for udgivelsen i 2004 ændredes navnet til "Den store russiske encyklopædi".

Encyclopædia Britannica

Encyclopædia Britannica er et opslagsværk eller encyklopædi på engelsk. Til trods for navnet bliver det nu udgivet i USA.

Grønlandsk Wikipedia

Grønlandsk Wikipedia (grønlandsk: Kalaallisut Wikipedia, dansk: den grønlandsksprogede Wikipedia) er den grønlandsksprogede version af det verdensomspændende encyklopædi-projekt Wikipedia. Den grønlandskprogede wikipediaudgave blev startet 26. december 2003.

Pr. søndag den 22. september 2019 har Wikipedia 1.671 artikler, 14 aktive bidragydere og 2 administratorer.

Gyldendal

Gyldendal (indtil 2010 formelt Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S) er Danmarks suverænt største forlag og det næstældste efter Schultz Forlag, som dog er ejet af Gyldendal siden 2007. I 2012 omsatte Gyldendal for 855,7 mio. kr. og beskæftigede 513 ansatte.

Larry Sanger

Larry Sanger (født 16. juli 1968 i Bellevue (Washington) og opvokset i Anchorage (Alaska), USA) er bedst kendt som medgrundlægger af Wikipedia, sammen med Jimmy Wales.

Sanger var blevet ansat af Wales' selskab, Bomis, som chefredaktør på Nupedia, et projekt med det formål at skabe en frit tilgængelig encyklopædi. Som en reaktion på sine frustrationer over Nupedias langsomme fremgang foreslog Sanger i januar 2001 oprettelsen af en wiki til at accelerere artikelskrivningen, og denne wiki blev til Wikipedia. På grund af sin stilling som chefredaktør for Nupedia stod Sanger i spidsen for Wikipedia-projektet og formulerede mange af dets oprindelige retningslinjer.

I det efterfølgende år fortsatte Sanger med at arbejde på, og øge udbredelsen af, Nupedia- og Wikipedia-projekterne, indtil Bomis i februar 2002 var nødt til at nedlægge hans stilling. Da han ikke mente, at han kunne leve op til posten som chefredaktør, nu som bidragsyder på deltid, forlod Sanger kort tid efter Nupedias chefredaktørstol. Uden Sangers ledelse var der kun lille fremdrift i Nupedia-projektet, mens Wikipedia fortsatte med at vokse.

I mellemtiden er Sanger vendt tilbage til den akademiske verden og er nu lektor ved Ohio State University, hvor han underviser i filosofi.

I 2006 begyndte Larry Sanger projektet Citizendium.

Matematik

Matematik (fra oldgræsk μάθημα, máthēma: det jeg lærte, at lære; μαθηματικός mathēmatikós: glad for at lære) er studiet af mønstre i mængde, struktur, ændringer og rummet.

Nordisk familjebok

Nordisk familjebok er et klassisk svensk leksikon. Den første udgave kom i 20 oplag i årene 1876-1899. Den anden udgave, i almindelighed kaldt Uggleupplagan (ugleudgaven), eftersom dekorationen på bogryggen af en af indbindningsvarianterne var prydet af en ugle, udkom i 38 oplag 1904-1926. Værket indeholder ca. 182.000 opslagsord og anses for at være Sveriges mest komplette encyklopædi i bogform.

Tekster i et århundredegammelt opslagsværk kan af let forståelige grunde være forældede og utidssvarende, selv om en del gamle tekster stadig kan have en vis relevans. Andre artikler er interessante som kuriosa, f.eks. indledningerne/definitionerne i stykkene om kys og vej, som på grund af deres udformning kan ses som et forsøg på formelt at definere, hvad af mange anses for selvfølgeligheder.

Tredje udgave (20 + 3 bind), der blev udgivet mellem 1923 og 1937, var en stærkt koncentreret udgave. I 1942 overtog Svensk uppslagsbok AB (senere Förlagshuset Norden AB), samme forlag, som udgav det konkurrerende værk Svensk uppslagsbok, retten til Nordisk familjebok og udsendte imellem 1951 og 1957 den fjerde udgave i 22 bind.

Onsevig

Onsevig er en lille bebyggelse på det nordvestlige Lolland, 13 km nord for Nakskov. Onsevig er centreret omkring en havn anlagt 1918-1919. Landsbyen er opkaldt efter den lille vig, som afgrænser lokalsamfundet mod vest. Ifølge Den Store Danske Encyklopædi er navnet "Onse Wig" første gang registreret i 1692, og Onse kommer måske af gudenavnet Odin. Onsevig var tidligere et udskibningssted og fiskerleje. Havnen benyttes i dag især af lystbåde.

Onsevig er et kystkulturmiljø med store rekreative, naturmæssige og visuelle oplevelser.

Den dybe vig, kysten, skovene og de karakteristiske smalle tværgående skovparceller, giver en varierede naturoplevelse, man kun finder få steder i Danmark.

Fiskeri- og lystbådehavnen sætter sit præg på byen i dag sammen med rækken af huse langs Byskovvej,- her finder man også Restaurant "Den Fuldkomne Fisker" og Onsevig Camping.

I midten af 1800-tallet fungerede Onsevig som udskibningssted og i 1918-19 blev der anlagt en fiskerihavn. Allerede i slutningen af 1800-tallet var der ud over skibsbroen en kro og enkelte huse. Husene lå lidt væk fra kysten, og siden er der opstået en bymæssig bebyggelse.

Store norske leksikon

Store norske leksikon (SNL; egl. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon) er en generel encyklopædi fra 1978, da de norske forlag Aschehoug og Gyldendal slog deres leksikonvirksomhed sammen. Udgiveren var Kunnskapsforlaget som stadig har de to forlag som hovedejere. Forlaget definerede værket som et nationalleksikon. I dag findes det udelukkende i en gratis netudgave som ejes og udgives af "det idelle nettforlaget SNL AS", Store norske leksikon AS.

Supertanker (album)

Denne artikel omhandler albummet Supertanker. For andre betydninger af Supertanker, se Supertanker (flertydig).Supertanker er det første album af den danske rockgruppe Kliché, der blev udgivet i 1980 på pladeselskabet Medley.

Med sine ordknappe tekster og minimalistiske musik regnes Supertanker for en milepæl i dansk rockhistorie. Ifølge Den Store Danske Encyklopædi brød musikken med 1970'ernes politiske danske rock og "formulerede med sin nøgterne lyd og tvetydige tekster om massemanipulation og maskinernes skønhed en helt anden form for samfundskommentar."Numrene "Militskvinder" og "Masselinjen" indeholder citater fra Maos lille røde.

Albummet blev i 2006 optaget i Kulturkanonen i kategorien populærmusik.

Svensk uppslagsbok

Svensk uppslagsbok er en svensk encyklopædi, der blev udgivet mellem 1929 og 1955 i to udgaver.

Wikimedia

Wikimedia-stiftelsen (engelsk Wikimedia Foundation) er en paraplyorganisation for Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, med flere. Det er en non-profit organisation organiseret under gældende lov i Florida, USA. Stiftelsen blev officelt annonceret af direktøren for Bomis og medgrundlægger af Wikipedia Jimmy Wales den 20. juni 2003. Navnet "Wikimedia" blev første gang brugt af Sheldon Rampton i en e-mail på postlisten WikiEN-l, og domænenavnet wikimedia.org blev sikret til stiftelsen af Daniel Mayer, en af Wikipedias meget aktive medforfattere.

Målet med stiftelsen er at stimulere væksten og udviklingen i WikiWiki-baserede projekter med åbent indhold og at sørge for at det komplette indhold af disse projekter af tilgængeligt for offentligheden, gratis og uden reklamer. I tillæg til at sørge for den allerede meget aktive encyklopædi på mange sprog ved navn Wikipedia, så er der også en ordbog ved navn Wiktionary, en encyklopædi af citater ved navn Wikiquote og en samling af e-bøger der henvender sig til studerende ved navn Wikibooks. Stiftelsen tager sig også af det næsten døde Nupedia-projekt (det er ikke en wiki, men det er åbent indhold).

Med annonceringen af stiftelsen, overførte Wales også ejerskabet af alle Wikipedia-, Wiktionary- og Nupedia-domænenavne til Wikimedia sammen med ophavsretten til alt materiale i forbindelse med projekterne, der er lavet af ansatte på Bomis eller af Wales selv. De computere, der bruges til at køre alle Wikimedia-projekterne, er også doneret til stiftelsen af Wales. Desuden har mange bidragsydere til Wikipedia doneret penge til indkøb af ekstra udstyr, når Wikipedias stigende popularitet har nødvendiggjort det.

Wales har tidligere ved flere lejligheder nævnt at båndbredde og strøm fortsat vil blive sponsoreret gratis af Bomis til disse projekter. Håbet er, at eksistensen af denne non-profit fond vil muliggøre, at der kommer nok donationer og gaver til at sikre den fortsatte vækst af hver af Wikimedia-projekterne.

Der har været omfattende diskussioner om, hvordan en bestyrelse skal sammensættes, og hvilke beføjelser den skal have. Det er ikke helt klart hvordan dette vil indvirke på Wikimedia og alle projekterne.

Wikipedia

Ikke at forveksle med asteroiden (274301) WikipediaWikipedia er en flersprogig internetencyklopædi udelukkende med frit indhold og ingen reklamer (selvom donationer accepteres), baseret på et åbent samarbejde igennem en model, hvor brugere kan redigere ved hjælp af internet-baserede applikationer som webbrowsere, kaldet wiki. Det er det største og mest populære generelle referenceværk på internettet, og i april 2019 var det blandt de mest populære hjemmesider ifølge Alexa rangeringsystem. Wikipedia ejes og drives af Wikimedia Foundation, en almennyttig organisation der drives ved hjælp af donationer for at kunne være uafhængig.Wikipedia blev lanceret den 15. januar 2001 af Jimmy Wales og Larry Sanger. Sanger fandt på navnet, som en portmanteau af wiki (det hawaiianske ord for "hurtig") og "encyclopedia". Oprindeligt var det udelukkende en engelsksproget encyklopædi, men andre sprogversioner blev hurtigt udviklet.

Pr. søndag den 22. september 2019 har den engelsksprogede Wikipedia 5.934.334 artikler, 128.690 aktive bidragydere og 1.151 administratorer. Det er dermed den sprogversion af Wikipedia med flest artikler. Tilsammen har de over 290 sprogversioner af hjemmesiden mere end 40 millioner artikler på 301 forskellige sprog og i februar 2014 nåede siden 18 milliarder sidevisninger og næsten 500 millioner unikke besøgende om måneden.I 2005 udgav Nature en artikel, hvor 42 artikler om forskellige videnskabelige emner blev sammelignet fra Encyclopædia Britannica og Wikipedia, hvor man fandt, at Wikipedias niveau af præcision og rigtighed nærmede sig Britannicas, selvom kritikere har foreslået, at hvis man havde udvalgt en tilfældig gruppe blandt alle artikler eller havde fokuseret på samfundsvidenskab eller omstridte sociale problemer. Det efterfølgende år skrev Time magazine at den åbne dørs politik tillod at hvem som helst kunne redigere, og at det gjorde det til den bedste encyklopædi i verden, og det hyldede Jimmy Wales' vision.Wikipedia er blevet kritiseret for at udvise systematisk bias, for at fremstille en blanding af "sandheder, halve sandheder og falskheder", og for at være genstand for manipulation og spin i forbindelse med kontroversielle emner. I 2017 annoncerede Facebook at siden ville hjælpe læsere med at detektere fake news ved at foreslå links til relaterede Wikipedia-artikler. YouTube annoncerede lignende planer i 2018.

Den danske udgave blev påbegyndt den 1. februar 2002. Den danske Wikipedia har 252.801 artikler pr. 22. september 2019.

Åbent indhold

Åbent indhold (fra engelsk: open content) beskriver enhver form for kreativt arbejde (for eksempel artikler, billeder, lyd, video osv.) der er udgivet under en meget fri licens der eksplicit tillader kopiering af informationen. (Et eksempel er GNU Free Documentation License, der bruges af Wikipedia.)

"Åbent indhold" bruges somme tider også som beskrivelse af indhold som kan redigeres af alle. Dette til forskel fra en kommerciel udgiver som har ansvaret for hele materialet.

Ligesom open source-software til tider beskrives som fri software (ikke at forveksle med freeware), kan åbent indhold beskrives i en mere fri form som frit materiale. Alt åbent indhold er dog frit i henhold til GNU GPL (som eksempel kan nævnes Open Directory. Se eventuelt også public domain, frit indhold og fri software-bevægelsen.

På andre sprog

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.