Arabisk (sprog)

Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se Arabisk. (Se også artikler, som begynder med Arabisk)

Udtrykkene arabisk og klassisk arabisk bruges almindeligvis om det rene arabiske sprog, اللغة العربية؛الفصحى (al-lughat ul-`arabiyyah: det arabiske sprog; al-fushah: klassisk arabisk), som er det sprog, Koranen er affattet på. Arabiske dialekter tales i Nordafrika (Maghreb fra Marokko til Egypten) og i Mellemøsten (fra Palæstina/Israel til Irak, og fra Syrien til Yemen). Maltesisk er også en arabisk dialekt (men skrives med latinske bogstaver).

Arabisk er et semitisk sprog ligesom hebraisk. Det arabiske alfabet har 28 bogstaver og skrives fra højre mod venstre. De korte vokaler a, i og u noteres ikke i normal skrift. De lange vokaler a, i og u noteres. Glidevokalerne w og j noteres med de samme tegn som langt u og i. De korte vokaler kan eventuelt angives ved hjælp af diakritiske tegn over og under konsonanterne.

Den oprindelige korantekst på arabisk opfattes af muslimer som guddommelig, hvorved Koranens sprog har en særlig status. Dette er grunden til, at Koranen i mange lande ikke er blevet trykt på nationalsproget. Eventuelt kan man trykke en tosproget udgave, hvor den arabiske tekst er den indiskutable originale og oversættelsen kun er at opfatte som en fortolkning.

Arab world
Udbredelsen af arabisk som talt sprog.
Arabic alphabet world distribution
Udbredelsen af det arabiske alfabet.

Standardarabisk

Det moderne, fælles skriftsprog betegnes ofte som moderne standardarabisk og forstås over hele den arabiske verden.

Dialekter

Talesproget varierer derimod så meget mellem landene, at det kan diskuteres om eksempelvis marokkansk arabisk og algerisk arabisk skal ses som dialekter af samme sprog eller som forskellige sprog. Egyptisk arabisk er den moderne dialekt, der forstås af flest arabere på grund af Egyptens befolkningstal og medierne (især film).

Se også

Eksterne henvisninger

Wikipedia-logo-v2.svgWikipedia på arabisk
Der findes også en Wikipedia på arabisk.

Eksterne henvisninger

ARA

Forkortelsen ARA har flere betydninger:

Academic Research Alliance – en international organisation oprettet for at fremme studerendes interesse i videnskabelige aktiviteter.

Absolut Risikoaversion – (engelsk: Absolute Risk Aversion), begreb anvendt inden for økonomi og nytteteori

Agricultural Relief Act – et hjælpeprogram under New Deal i USA

Amateur Rowing Association – sammenslutning for roere i UK

Roklubben ARA – Arbejdernes Roklub Aarhus.

ARA (skibsfart) – bruges indenfor skibsfarten for byerne Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen.

Ant-based Routing Algorithm for Mobile Ad-Hoc Networks – trådløst network, router protokol.

Anti-Racist Action – netværk for anti-racister.

AppleTalk Remote Access – EDB, Apple kommunikationsprotokol.

Armada de la República Argentina – ARA, den argentinske flåde.

Arabisk (sprog) – ISO 639-2 sprogkodeSe også

Ara – en papegøjeslægt.

Ara (by) – Ara, by i Indien.

Afrika

For alternative betydninger, se Afrika (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Afrika)Afrika er den næststørste verdensdel med et areal på 30,3 millioner km²; det er 20% af landmasserne på Jorden. Afrika er 8000 km fra nord til syd med ækvator omtrent på midten og med hav hele vejen rundt bortset fra ved Suez-kanalen i Egypten. Klimaet er tropisk omkring ækvator, og subtropisk længst mod nord og syd. Middeltemperaturen er derfor høj over hele kontinentet, men nedbørsmængde og mønster varierer meget fra regnskov til ørkenområder, fra kyst til indland, fra nord til syd. I 2016 blev Afrikas samlede befolkningstal anslået til 1,2 milliarder, dvs. 16 % af verdens befolkning. Verdensdelen har flere stater end noget andet kontinent, med sine 48 kontinentale stater og seks østater.

Kontinentet har været hårdt ramt af krig lige siden europæerne begyndte at kolonisere det.[kilde mangler] En af grundene er den måde europæerne delte koloniområderne. Grænserne blev trukket "med lineal" ved Berlinkonferencen fra 1884 til 1885 uden hensyn til naturlige og traditionelle grænser. I mange tilfælde førte dette til, at hele folk og stammer blev splittet mellem to eller flere lande, og i andre tilfælde førte det til, at to eller flere folk, som i generationer havde ligget i strid med hinanden, havnede i samme land.

Eva-teorien regner med at alle mennesker er efterkommere efter tidlige hominider, som levede i det centrale Østafrika for 7 millioner år siden. De ældste menneskefund er 200.000 år gamle.

Arabisk

Arabisk kan referere til flere artikler:

Arabisk alfabet

Arabisk grammatik

Arabisk (sprog)

Arabiske talsystem

Araber (person) – en person med en bestemt etnisk baggrund.

Som adjektiv: Vedrørende Den Arabiske Halvø (Arabien), arabere eller de arabiske sprog.

Arabisk Wikipedia

Arabisk Wikipedia (arabisk: ويكيبيديا العربية / ويكيبيديا،, tr. Wīkībīdyā al-ʿArabiyya / Wīkībīdyā, al-Mūsūʿa al-Ḥurra ; dansk: den arabisksprogede Wikipedia) er den arabisksprogede version af det verdensomspændende encyklopædi-projekt Wikipedia. Den arabisksprogede wikipedia blev lanceret i september 2001. Den arabisksprogede Wikipedia var i 2011 den 25. største version af Wikipedia, regnet efter antal artikler. I november 2016 er den arabisksprogede wikipedia den 20. største udgave af Wikipedia.Pr. mandag den 14. oktober 2019 har den arabisksprogede Wikipedia 958.038 artikler, 5.081 aktive bidragydere og 25 administratorer.Den arabiske wikipediaudgaves layout adskiller sig noget fra andre Wikipediaer. Mest bemærkelsesværdigt skriftretning, der er fra højre til venstre på arabisk, placeringen af links er et spejlbillede af de Wikipediaer hvor skriftretningen venstre mod højre. Forud for Wikipedias opdatering til MediaWiki 1,16, havde arabisk Wikipedia en standardside inspireret af arabisk/islamisk stil. Ved skift fra MediaWikis nye Vector standardlayout til det oprindelige MonoBook-layout kan genoprette denne sideudformning.

Arabisk grammatik

Arabisk grammatik er det arabiske sprogs grammatik, dvs. lære om, ordenes opbygning og bøjning (morfologi), sammenkoblingen af ord til meningsfulde sætninger (syntaks) samt det hermed forbundne betydningsindhold (semantik).

Den arabiske grammatik blev formuleret i det 7. og 8. århundred som en beskrivelse af grammatikken i især Koranen og den før-islamiske poesi.

Arabiske verden

Den arabiske verden ( العالم العربي Al-Alam Al-Arabi) er en betegnelse for de lande hvor der tales et arabisk sprog. Det er 23 lande, inklusive Palæstina og Vestsahara SADR, der strækker sig fra Mauretanien i vest til Oman i øst. Landene har en befolkning på 323 millioner indbyggere.

Bagdad Universitet

Bagdad Universitet, Arabisk (sprog): جامعة بغداد) ligger i Bagdad i Irak. Det er det største universitet i landet og blev pr. dekret taget i brug i 1958.

Det arabiske alfabet

Det arabiske alfabet (arabisk: الأبجدية العربية, al-abdjadiyya al-ʿarabiyya) er alfabetet af det arabiske sprog og består af 28 bogstaver. For at danne ord, forbindes bogstaverne – med seks udtagelser – fra højre til venstre.

Alfabetet stammer fra det fønikiske alfabet og er dermed beslægtet både med det hebraiske alfabet og det græske alfabet, hvor vores latinske alfabet stammer fra.

Navnet a-b-dja-d-iyyaa hentyder til den gammel fønikisk rækkefølge Aleph, Beth, Gimel, Daleth (arabisk: Alif, Ba, Djim, Dal). Men i dag er optisk lignende arabiske bogstaver blandet imellem: Alif, Ba, Ta, Tha, Djim, Ha, Cha, Dal, ... Alligevel møder vi vores kendt rækkefølge K, L, M, N her som Kaf, Lam, Mim, Nun.

Ellen Wulff

Ellen Susanne Wulff (født 8. marts 1950 i Vordingborg sogn) er semitisk filolog og især kendt for sin oversættelse af Koranen til dansk, udgivet i 2006.Ellen Wulff er datter af kontorassistent, senere regnskabschef, Preben Wulff (1925-2002) og lærerinde Jytte Wulff (1926-1996), født Jacobsen; Færgegårdsvej 4, Vordingborg.

Ellen Wulff var udtrådt af folkekirken i perioden 19. december 1989 - 3. januar 2004.Ellen Wulff blev student fra Vordingborg Gymnasium i 1968 og tog lærereksamen fra Vordingborg Seminarium i 1973.

I 1981 blev hun fra Københavns Universitet mag.art. i semitisk filologi med hovedfag i arabisk og bifag i hebraisk og aramæisk. I 1980 modtog hun universitetets guldmedalje for en afhandling om arabisk middelaldersufismes brug af korancitater. I 1998 blev hun ph.d. på en afhandling om moderne arabisk sprog og litteratur.Ellen Wulff har undervist på Odense Universitet og på Handelshøjskolen i København og været undervisningsassistent, amanuensis og adjunkt på det teologiske fakultet og på Carsten Niebuhr Instituttet. Hun underviste på Københavns Universitet fra 1981, hvor hun blev mag.art., til 2003, hvor hendes adjunktstilling ikke blev konverteret til et lektorat. Derfor gik hun i gang med sin koranoversættelse, som udkom på Forlaget Vandkunsten i 2006. Efterfølgende har hun været selvstændig oversætter fra arabisk.I 2014 modtog Ellen Wulff Dansk Oversætterforbunds Ærespris for sin oversættelse af Koranen og Tusind og én Nat til dansk. Samme år modtog hun Christian Wilster-prisen og Det Danske Akademis oversætterpris. Året efter tildeltes hun C.L. Davids "Legatet af 30. juli 1953".

Islamforskning

Islamforskning, islamiske studier, islamstudier og islamologi er betegnelser for det videnskabelige studium af islam. Hermed tænkes primært på den sekulært orienterede forskning indenfor den vestlige akademiske tradition, der forsøger at studere religionen og dens forhold til det omgivende samfund fra et objektivt og religiøst neutralt synspunkt. Undertiden bruges "islamiske studier" eller islamstudier også om islams egen tradition for studier og erhvervelsen af religiøs viden, især som praktiseret af ulama, hvis formål det er at styrke muslimernes tro.

Judæo-arabisk

De judæo-arabiske sprog (arabisk: عربية يهودية, hebraisk: ערבית יהודית), er en række arabiske dialekter, som tales (eller har været talt) af jøder i den arabiske verden. Udtrykket har også undertiden været anvendt om klassisk arabisk, skrevet med det hebraiske alfabet, især i middelalderen. Judæo-arabisk har, i lighed med arabisk, været opdelt i en række dialekter, på samme måde som man i jiddisch og ladino ser dialektforskelle på grund af sprogets store udbredelsesområde.

Koranen

Koranen (القرآن al-Qur'ān) er muslimernes primære helligskrift, som ifølge læren blev åbenbaret i brudstykker til Muhammed over mere end 22 år (609/610-632), dette gennem ærkeenglen Gabriel. Selve ordet koran viser tilbage til det arabiske ord qara'a, hvilket betyder "at læse" eller "at recitere". Især det sidste er centralt, da Koranen i muslimske lande bliver reciteret og lyttet til mere end den bliver læst.Koranen består af 114 kapitler, suraer. Den er parallelt hermed inddelt i 30 djuz, "dele", som blev samlet under kalifatet af den tredje historiske kalif, Uthman ibn Affan (644-656). Samlingen af Koranen skete på baggrund af forskellige nedskrevne notater samt mundtlige overleveringer. Suraerne klassificeres efter deres affatningssted som enten mekkanske eller medinensiske, afhængig af om de er fremkommet, medens Muhammed endnu boede i Mekka, eller efter han udvandrede til Medina. Suraerne fra Mekka er kendetegnet ved, at de er poetisk skrevne og blandt andet omhandler skildringer af paradis og helvede, islams radikale monoteisme samt fortællinger om profeterne. Suraerne fra Medina er typisk længere og indeholder blandt andet anvisninger om, hvordan man bør leve sit liv som rettroende muslim. Desuden findes der her love og moralske bud samt adskillige fortællinger vedrørende profeterne og betydningsfulde slag med andre arabiske stammer. Forskellen skyldes primært, at Muhammed i Medina får en rolle som samfundsopbygger og statsmand, der også indstifter detaljerede love og forordninger.Muhammed var analfabet, hvilket bruges som et argument for, at Koranens ord er sande og stammer fra Gud, da Muhammed ikke kan have læst sig til sin viden andetsteds. Koranen kan fortolkes, da dele af den er skrevet allegorisk, og muslimer anser Koranen for et så fuldkomment værk, at kun Gud er i stand til fuldt ud at forstå den.

Lapis lazuli

Lapis lazuli (lasurit, lasursten, naturligt ultramarin) er en blå, opak, sjælden sten. Den forekommer i uregelmæssige småpartier, sjældnere krystaller (kubiske), siddende i kalksten og dolomit, hvor den sandsynligvis er opstået ved kontaktmetamorfose. Stenen er en bjergart, idet den består af en blanding af forskellige mineraler. Sammensætningen kan variere en hel del. Små krystaller af pyrit lyser op som guldstænk. Den mørkeblå farve skyldes først og fremmest mineralet lazurit. Desuden kan forekomme sodalit (i blå og lilla farver), hauyn, nosean, glimmer og andre mineraler. Hårdheden er lidt ringere end hos feldspat, mellem 5,5 og 6 på Mohs' skala.

Nationaldemokratiske parti (Egypten)

Det Nationaldemokratiske Parti NDP (Arabisk (sprog)|arabisk ‏الحزب الوطنى الديمقراطى), er et politisk parti i Egypten. Det har været medlem af den internationale organisation af socialdemokratiske og enkelte socialistiske partier Socialistisk Internationale. På grund af af de vedvarende uroligheder i Egypten blev partiet den 31.januar 2011 frataget deres medlemskab.

Partiet blev der 2010 havde ca 2,5 mio. medlemmer, blev grundlagt 1978 af den daværende egyptiske præsident Anwar Sadat, som var dets formand indtil sin død i 1981.

Partiets officielle ideologi er Socialismen, ganske vist i en islamsk socialistisk version. Partiet går ind for fred med Israel, for islamsk ret og for den politik Gamal Abdel Nasser og Anwar Sadat førte.

Siden mordet på Anwar Sadat i 1981 har præsident Hosni Mubarak været partiets formand. A

Da partiet også er det samme som det autoritære regime, som forfølger sine politiske modstandere samt har en udbredt praksis med valgsvindel var NDP indtil januar 2011 den stærkeste politiske kraft i Egypten.

Da der 2011 kom der til store demonstrationer i Egypten mod NDP og Hosni Mubarak, blev partiets hovedkvarter sat i brand af modstandere af Mubaraka politik. Bygningen udbrændte totalt.

Rasmus Besthorn

Rasmus Olsen Besthorn (født 29. oktober 1847 i Hillerød, død 20. august 1921 i Charlottenlund) var en dansk orientalist.

Besthorn blev student i 1867 fra Det von Westenske Institut. Han dyrkede historiske og sproglige studier ved siden af journalistisk virksomhed, tog i 1880 filologisk embedseksamen, studerede 1885 [[Arabisk [sprog)|arabiske]] håndskrifter i Nationalbiblioteket i Paris, blev 1889 Dr.phil. på sin afhandling om den spansk-arabiske digter Ibn-Zaidun (Ibn-Zaiduni vitam scripsit epistolamque ejus ad Ibn Djahvarum scriptum ed. B.).

Han har sammen med professor J.L. Heiberg udgivet den for matematikkens historie vigtige arabiske Codex Leidensis 399 I (1893).

Han skrev i Verdenskulturen om "Arabisk Kultur i Middelalderen", desuden "Alexander III og Nikolaus II" (1895) med mere.

Han var udenrigspolitisk medarbejder ved "Nationaltidende".

Han er begravet på Solbjerg Parkkirkegård.

Surt (Libyen)

For alternative betydninger, se Surt. (Se også artikler, som begynder med Surt)Surt (eller Sirte) (Arabisk (sprog): سرت) er en af Libyens kommuner, som ligger i den nordlige del af landet på grænsen til Sidrabugten. Hovedbyen hedder Sirte.

Nordpå grænser Surt op til Middelhavet. På land grænser den op til:

Ajdabiya – øst

Al Jufrah – syd

Mizdah – vest

Bani Walid – nordvest

Misratah – langt nordvest

Tchadisk arabisk (sprog)

Tchadisk arabisk eller Shuwa-arabisk er en variant af arabisk talt i Tchad. Det er modersmål for 750.000 tchadere.

Thomas Erpenius

Thomas Erpenius (født 11. september 1584 i Gorinchem, død 13. november 1624 i Leiden) var en hollandsk orientalist.

Erpenius kastede sig i en ung alder over studiet af orientalske sprog. Efter ret vidtstrakte rejser, hvor han navnlig trådte i berøring med den berømte franske lærde Casaubon, blev han professor i orientalske sprog i Leiden. Han fremmede det orientalske studium, dels ved oprettelsen af bogtrykkerier med østerlandske typer, dels ved sine værker, blandt hvilke må nævnes hans udgave af El-Macins

Historia saracenica og hans Grammatica arabica (Leyden 1613). Denne sidste, der ofte senere blev udgivet på ny, bland andet af Erpenius' elev Golius, den vigtigste bærer af det orientalske studium i 17. århundrede, var i lang tid det hyppigst anvendte værk ved beskæftigelsen med arabisk sprog og litteratur.

På andre sprog

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.