Solomon

Solomon, hen ffurf Gymraeg Selyf a hefyd Salmon (Hebraeg: שלמה, "Shlomo", Arabeg: سليمان"Süleyman"), oedd brenin teyrnas unedig Israel yn ystod ei Hoes Aur. Teyrnasodd o tua 975 CC neu 970 CC hyd 925 CC. Yn ôl yr Hen Destament, ef oedd yn gyfrifol am adeiladu'r deml gyntaf yn Jeriwsalem, Teml Solomon.

Roedd Solomon yn fab i'r brenin Dafydd a'i wraig Bathsheba. Roedd yn enwog am ei ddoethineb a'i gyfoeth. Fodd bynnag, roedd anfodlonrwydd ynghylch y trethi uchel a godai ar y wlad, ac wedi ei farwolaeth, ymrannodd y deyrnas yn ddwy ran, Israel a Jiwda.

Yn draddodiadol, priodolir Caniad Solomon iddo, ond ystyrir bod y gwaith yma yn deillio o gyfnod diweddarach.

Persischer Meister 001
Y brenin Solomon; llun o'r Siahnama o Bersia
.sb

Côd gwlad parth lefel uchaf swyddogol Ynysoedd Solomon yw .sb

1999

19g - 20g - 21g1940au 1950au 1960au 1970au 1980au - 1990au - 2000au 2010au 2020au 2030au 2040au1994 1995 1996 1997 1998 - 1999 - 2000 2001 2002 2003 2004

2010

20g - 21g - 22g1960au 1970au 1980au 1990au 2000au - 2010au - 2020au 2030au 2040au 2050au 2060au2005 2006 2007 2008 2009 - 2010 - 2011 2012 2013 2014 2015

Arfbais Moroco

Tarian sydd yn darlunio Selnod Solomon a'r haul yn codi uwchben Mynyddoedd Atlas, a gynhelir gan ddau lew yw arfbais Moroco. Pentagram gwyrdd yw Selnod Solomon, a ymddangosir hefyd ar faner Moroco. Amgylchynir y darian gan fordor aur addurniedig, ac ar ei phen mae coron y deyrnas. O dan y darian mae sgrôl yn dwyn adnod o'r Corân.

Arlunydd

Person sy'n paentio neu'n darlunio mewn celf yw arlunydd neu artist, a hynny ar gyfrwng 2-ddimensiwn fel arfer. Ymhlith yr arlunwyr enwocaf, Cymreig mae Kyffin Williams a Gwen John.

Baner Moroco

Maes coch gyda Selnod Solomon (sef pentagram gwyrdd) yn ei ganol yw baner Moroco. Mae'r lliw coch o arwyddocâd hanesyddol sylweddol ym Moroco, gan ei fod yn symboleiddio llinach y Teulu Brenhinol o'r Proffwyd Muhammad trwy ei ferch Fatimah, gwraig Ali, y bedwaredd Galiff. Hefyd coch yw lliw Sharifau Mecca ac Imamau Iemen.

Hyd nes yr ail ganrif ar bymtheg y Frenhinlin Hassani oedd yn teyrnasu dros Foroco a maes coch yn unig oedd baner y wlad. Ar 17 Tachwedd, 1915, yn ystod teyrnasiad Mulay Yusuf, ychwanegwyd Selnod Solomon – symbol a ddefnyddiwyd mewn cyfraith yr ocwlt ers canrifoedd – i'r faner.

Pan oedd Moroco dan reolaeth Ffrainc a Sbaen defnyddiwyd y faner yn fewndirol ond gwaharddwyd ei defnydd ar y moroedd. Ail-fabwysiadwyd y faner genedlaethol yn swyddogol yn sgîl annibyniaeth yn 1956.

Barbara Stauffacher Solomon

Arlunydd benywaidd o Unol Daleithiau America yw Barbara Stauffacher Solomon (ganwyd 1928).Treuliodd y rhan fwyaf o'i hoes yn gweithio fel arlunydd yn Unol Daleithiau America.

Bu'n briod i Frank Stauffacher.

Elisabeth II, brenhines y Deyrnas Unedig

Elisabeth II (Elizabeth Alexandra Mary) (ganwyd 21 Ebrill 1926), Teitl Swyddogol :Elizabeth yr Ail, Brenhines, trwy Ras Duw, Deyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd yr Iwerddon a'i Theyrnasoedd a'i Thiriogaethau eraill, Pennaeth y Gymanwlad, Amddiffynnydd y Ffydd.

Yn ogystal â bod yn Frenhines Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon, mae Elisabeth II yn Bennaeth Gwladwriaeth yng Nghanada, Awstralia, Seland Newydd, Jamaica, Barbados, Bahamas, Grenada, Papua Gini Newydd, Ynysoedd Solomon, Twfalw, Sant Lwsia, Saint Vincent a'r Grenadines, Antigwa a Barbiwda, Belîs a Saint Kitts a Nevis, lle mae hi'n cael ei chynrychioli gan Lywodraethwr Cyffredinol. Mae hi hefyd yn Bennaeth y Gymanwlad.

Ffilm Gymraeg

Mae ffilm Gymraeg yn mynd yn ôl i Y Chwarelwr yn 1935, ffilm ddu a gwyn, gyda thrac sain Cymraeg ar riliau ar wahân, yn dangos agweddau bywyd chwarelwr ym Mlaenau Ffestiniog, yn cynnwys ei fywyd cartref, gwaith a'r capel. Cafodd ei chynhyrchu gan Syr Ifan ab Owen Edwards, sylfaenydd yr Urdd, a'i hysgrifennu a'i chyfarwyddo gan John Ellis Williams. Cafodd y ffilm ei dangos mewn nifer o sinemâu cludadwy ar hyd a lled Cymru rhwng 1935 ac 1940, ac roedd hi'n llwyddiannus iawn yn y Gogledd. Dywedwyd mewn llythyr yn Y Cymro ym Mawrth 1936:

Mewn byd lle mae'r ffilmiau Saesneg yn cael eu perffeithio, teimlad rhyfedd oedd eistedd i lawr i edrych ar blentyn cyntaf-anedig y sinema Gymraeg. Pan sylweddolir fod y 'talkie' Americanaidd wedi bod mewn bri ers tua deuddeng mlynedd a'r ffilm ddistaw o flaen hynny rhaid cyfaddef bod rhywbeth o'i le pan sylweddolir fod Cymru wedi gorfod aros tan 1935 am enedigaeth ffilm genedlaethol.

Un o'r ffilmiau Cymraeg enwocaf yw Hedd Wyn (1992) gan Paul Turner. Cafodd ei henwebu am Oscar yn y categori ffilm iaith dramor orau yn 1994. Derbyniodd Hedd Wyn llawer o gymeradwyaeth nid yn unig yng Nghymru gan ei fod yn hybu'r Gymraeg, ond ar draws y byd am ei thechnegau ffilm a'i themâu dwfn. Yr unig ffilm Gymraeg arall i gael ei henwebu am Oscar yw Solomon & Gaenor (1999), hanes Iddew ifanc (Ioan Gruffudd) yn ystod terfysgoedd gwrth-Semitaidd yng Nghymru yn 1911.

Gemau'r Gymanwlad 1982

Gemau'r Gymanwlad 1982 oedd y deuddegfed tro i Gemau'r Gymanwlad gael eu cynnal. Brisbane, Queensland, Awstralia oedd cartref y Gemau rhwng 30 Medi - 9 Hydref. Daeth y bleidlias i gynnal y Gemau yn Brisbane yn ystod Gemau Olympaidd 1976 ym Montreal gyda Brisbane yn ennill yr hawl wedi i Lagos (Nigeria), Brisbane (Awstralia), Kuala Lumpur (Maleisia) a Birmingham (Lloegr) dynnu yn ôl o'r ras.

Cafodd saethyddiaeth ei ychwanegu i'r Gemau ar draul gymnasteg a chafwyd athletwyr o St Helena, Fanwatw, Ynysoedd y Falklands ac Ynysoedd Solomon am y tro cyntaf.

Melanesia

Melanesia: un o dri rhanbarth mawr Oceania (gyda Polynesia a Micronesia).

Nawrw

Gwlad ac ynys yn Oceania yw Nawrw (Nawrŵeg: Naoero, Saesneg: Nauru). Fe'i lleolir yng ngorllewin y Cefnfor Tawel ger y Cyhydedd yn rhanbarth Micronesia. Mae ei chymdogion yn cynnwys Ciribati i'r dwyrain, Ynysoedd Marshall i'r gogledd, Taleithiau Ffederal Micronesia i'r gogledd-orllewin ac Ynysoedd Solomon i'r de-orllewin.

Mwyngloddio ffosffad (ffosfforws) oedd prif ddiwydiant yr ynys am gyfnod ond mae'r cyflenwadau masnachol wedi darfod gan adael yr ynys mewn cyflwr truenus. Am gyfnodau ers 2001 brif "diwydiant" y wlad yw cynnal carchar ceiswyr lloches ar gyfer Llywodraeth Awstralia.

Pentagl

Swynogl a ddefnyddir o fewn galwad dewinol yw pentagl (gair benthyg o'r gair pentacle, sef cyfuniad o'r gair Groeg penta "pump" a'r geiryn Lladin -culum [bachigyn], yn ôl pob tebyg).. Fel arfer, fe'i gwneir gyda memrwn, papur neu fetel, a chaiff symbol o ysbryd i'w alw ei dynnu arno wedyn, ac fe'i gwisgir o gwmpas y gwddf, neu fe'i gosodir o fewn triongl galw. Gellir cynnwys symbolau amddiffynnol hefyd, ac un cyffredin yw'r ffurf â phum pwynt a elwir yn Sêl Solomon, o'r enw pentagl Solomon. Gellir dod o hyd i sawl enghraifft o'r pentagl, megis yn nefodau'r llyfr Clavicula Salomonis; fe'u defnyddir hefyd o fewn rhai traddodiadau neo-baganaidd, megis Wica.

Philadelphia

Gweler hefyd Philadelphia (gwahaniaethu).Dinas fwyaf Pennsylvania a'r chweched mwyaf o ran poblogaeth yn Unol Daleithiau America yw Philadelphia. Mae'n gorwedd yn Swydd Philadelphia, ac yn gwasanaethu fel sedd llywodraeth y swydd honno. Ei enw ar lafar yw "Dinas Brawdgarwch" (Saesneg: "the City of Brotherly Love") (Groeg: Φιλαδέλφεια, philadelphia, "brawdgarwch," o'r gair philos "cariad" ac adelphos "brawd").

Yn 2005 roedd ganddi boblogaeth o 1.4 million. Mae Philadelphia yn un o ganolfannau masnach, addysg, a diwylliant pwysicaf yr Unol Daleithiau. Yn 2006 amcangyfrifwyd fod gan ardal ddinesig Philadelphia boblogaeth o 5.8 miliwn, y bumed fwyaf yn UDA.

Yn y 18g, roedd Philadelphia y ddinas fwyaf poblog yn y wlad. Mae'n debyg iddi fod yr ail fwyaf poblog, ar ôl Llundain, yn yr Ymerodraeth Brydeinig. Y pryd hynny roedd yn bwysicach na dinasoedd Boston a Dinas Efrog Newydd yn nhermau dylanwad gwleidyddol a chymdeithasol, gyda Benjamin Franklin yn chwarae rhan bwysig yn ei goruchafiaeth. Philadelphia oedd canolbwynt cymdeithasol a daearyddol yr 13 gwladfa Americanaidd gwreiddol. Yno yn anad unlle arall y ganwyd y Chwyldro Americanaidd a arweiniodd at greu'r Unol Daleithiau.

Plaid Lafur

Y Blaid Lafur Unedig (Armenia)

Y Blaid Lafur Awstralaidd

Y Blaid Lafur (DU)

Y Bliad Lafur Newydd (De Affrica)

Llafur (Israel)

Y Blaid Lafur (Iwerddon)

Y Blaid Lafur (Mecsico)

Y Blaid Lafur (Lithwania)

Plaid Lafur Ynysoedd Solomon

Y Beibl

Casgliad o lyfrau sanctaidd yn yr iaith Roeg a'r iaith Hebraeg yw'r Beibl. Yn y traddodiad Cristnogol, gelwir y llyfrau Hebraeg yn Hen Destament a'r llyfrau Groeg yn Destament Newydd.

Cyfieithwyd y Beibl i'r Gymraeg gan yr Esgob William Morgan.

Y Cefnfor Tawel

Y cefnfor mwyaf yn y byd yw'r Cefnfor Tawel (Saesneg: Pacific Ocean), sy'n gorwedd rhwng Asia yn y gorllewin a De a Gogledd America yn y dwyrain. Ceir ynysoedd niferus yn y cefnfor hwn sydd yn cael eu dosbarthu fel Melanesia, Polynesia a Micronesia, dosbarthiad diwyllianol yn hytrach na dosbarthiad daearyddol. Ymysg y moroedd sydd yn perthyn i'r Cefnfor Tawel y mae Môr Bering, Môr Okhotsk, Môr Japan, Y Môr Melyn, Môr Dwyreiniol Tsieina, Môr De Tsieina, Môr Bismarck, Môr Solomon, Y Môr Cwrel a Môr Tasman.

Mae llawer o wledydd ar arfordir y cefnfor hwn: Rwsia, Japan, Taiwan, Y Philipinau, Indonesia, Papua Gini Newydd, Awstralia, Seland Newydd, Ffiji, Ciribati, Ynysoedd Marshall, Taleithiau Ffederal Micronesia, Nawrw, Palaw, Samoa, Ynysoedd Solomon, Tonga, Twfalw, Fanwatw, Unol Daleithiau America, Canada, Mecsic, Gwatemala, El Salfador, Hondwras, Nicaragwa, Costa Rica, Panama, Colombia, Ecwador, Periw a Tsile.

Mae ganddo arwynebedd o 179.7 miliwn km² (35% o arwynebedd y ddaear) ac mae'n cynnwys tua 723.7 miliwn km³ o ddŵr. Mae dyfnder cyfartalog y Cefnfor Tawel oddeutu 4,028 m, ac mae'n cynnwys y lle dyfnaf yn y byd: dyffryn hollt Marianas sydd 11,034m o dan lefel cymedrig y môr. Mae 15,500 km (9,600 milltir) o bellter rhwng y Môr Bering yn y gogledd a Môr Ross yn Antarctica yn y dde, a 19,800 km (12,300 milltir) o Indonesia i glannau Colombia.

O'r Cefnfor Tawel gellir mynd i Gefnfor Arctig trwy Fôr Bering, i Gefnfor Iwerydd trwy Gamlas Panamá neu rownd Yr Horn neu yn yr haf ym 2007 roedd yn bosib heibio gogledd Canada (does dim llwybr trwy'r iâ yn arferol), ac i Gefnfor India o gwmpas Awstralia neu drwy ynysoedd de-ddwyrain Asia a Chulfor Melaka, un o'r dyfrffyrdd prysuraf yn y byd.

Ynysoedd Solomon

Gwlad ym Melanesia, i ddwyrain Papua Gini Newydd, sy'n cynnwys bron mil o ynysoedd yw Ynysoedd Solomon (Saesneg: Solomon Islands). Y brifddinas yw Honiara, a leolir ar ynys Guadalcanal.

I'r gorllewin o'r ynysoedd ceir Môr Solomon.

Yr Hen Destament

Casgliad o 39 llyfr hynafol sy'n ffurfio ysgrythur ganonaidd yr Iddewon yw'r Hen Destament. Gyda'r Testament Newydd mae'n ffurfio y gyntaf o ddwy brif ran y Beibl Cristnogol. Mae'r enw yn tarddu o'r gair Lladin am "gyfamod" ac yn cyfeirio at y ffaith ei fod yn cael ei ystyried yn gyfamod rhwng yr Israeliaid a Duw, thema a geir dro ar ôl tro ynddo. Mae'r llyfrau'n honni rhychwantu'r cyfnod rhwng creu'r Bydysawd a chwymp Adda ac Efa hyd at tua 400 CC. Fe'u rhennir yn draddodiadol yn dair rhan: y Torah neu'r Pentateuch (y pum llyfr cyntaf a gysylltir â Moses), Llyfrau'r Proffwydi (llyfrau 'hanes') a'r Hagiographa (Hebraeg: Kethubim) diweddarach a ychwanegwyd yn y ganrif gyntaf OC (h.y. y Salmau, Caniad Solomon, a.y.y.b).

Ieithoedd eraill

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.