2019

20g - 21g - 22g
1960au 1970au 1980au 1990au 2000au - 2010au - 2020au 2030au 2040au 2050au 2060au
2014 2015 2016 2017 2018 - 2019 - 2020 2021 2022 2023 2024

Digwyddiadau

Ionawr

Ultima thule color
Ultima Thule

Chwefror

Mawrth

Ebrill

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Awst

Medi

Hydref

Tachwedd

Rhagfyr

Genedigaethau

Marwolaethau

Ionawr

Chwefror

Mawrth

Ebrill

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Awst

Medi

Hydref

Gwobrau Nobel

Eisteddfod Genedlaethol (Llanrwst)

Cyfeiriadau

  1. The Prize in Economic Sciences 2019, https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2019/summary/, adalwyd 14 Hydref 2019
  2. Eryl Crump (9 Awst 2019). "Former Archdruid T James Jones wins the 2019 National Eisteddfod chair". Daily Post. (Saesneg)
  3. Eryl Crump (6 Awst 2019). "Time was too short for a walk so National Eisteddfod Crown winner Guto Dafydd wrote poetry instead". Daily Post. (Saesneg)
  4. Eryl Crump (7 Awst 2019). "National Eisteddfod prose medal winner wants to help and support dementia sufferers". Daily Post. (Saesneg)
  5. "Gwobr Goffa Daniel Owen i Guto Dafydd". BBC Cymru Fyw. 6 Awst 2019.
11 Hydref

11 Hydref yw'r pedwerydd dydd a phedwar ugain wedi'r dau gant (284ain) o'r flwyddyn yng Nghalendr Gregori (285ain mewn blynyddoedd naid). Erys 81 diwrnod arall hyd ddiwedd y flwyddyn.

17 Gorffennaf

17 Gorffennaf yw'r deunawfed dydd a phedwar ugain wedi'r cant (198ain) o'r flwyddyn yng Nghalendr Gregori (199ain mewn blynyddoedd naid). Erys 167 diwrnod arall hyd ddiwedd y flwyddyn.

1925

19g - 20g - 21g1870au 1880au 1890au 1900au 1910au - 1920au - 1930au 1940au 1950au 1960au 1970au1920 1921 1922 1923 1924 - 1925 - 1926 1927 1928 1929 1930

2014

20g - 21g - 22g1960au 1970au 1980au 1990au 2000au - 2010au - 2020au 2030au 2040au 2050au 2060au2009 2010 2011 2012 2013 - 2014 - 2015 2016 2017 2018 2019

2015

20g - 21g - 22g1960au 1970au 1980au 1990au 2000au - 2010au - 2020au 2030au 2040au 2050au 2060au2010 2011 2012 2013 2014 - 2015 - 2016 2017 2018 2019 2020

2016

20g - 21g - 22g1960au 1970au 1980au 1990au 2000au - 2010au - 2020au 2030au 2040au 2050au 2060au2011 2012 2013 2014 2015 - 2016 - 2017 2018 2019 2020 2021

Arbroath

Tref yn Angus, yr Alban, yw Arbroath (Gaeleg: Obar Bhrothaig). Yn 2001 roedd y boblogaeth yn 22,785 gydag 88% o’r rheiny wedi’u geni yn yr Alban a 7.91% wedi’u geni yn Lloegr.Mae Caerdydd 566.8 km i ffwrdd o Arbroath ac mae Llundain yn 584.3 km. Y ddinas agosaf ydy Dundee sy'n 29.4 km i ffwrdd.

Cymru (etholaeth Senedd Ewrop)

Gweler hefyd Cymru (gwahaniaethu).

Etholaeth Cymru yw'r enw ar yr etholaeth seneddol yn Senedd Ewrop ar gyfer Cymru. Mae pedwar Aelod Senedd Ewrop (ASE) yn cael eu hethol i gynrychioli'r etholaeth. Jill Evans, Nathan Lee Gill, Kay Swinburne a Derek Vaughan yw ASEau 8fed Senedd Ewrop (2014-2019).

Edith Faucon

Arlunydd benywaidd o Ffrainc yw Edith Faucon (24 Mai 1919 - 13 Ebrill 2019).Fe'i ganed yn Carentan a threuliodd y rhan fwyaf o'i hoes yn gweithio fel arlunydd yn Ffrainc.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Conwy 2019

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Conwy 2019 yn Llanrwst ar 2-10 Awst 2019. Dyma oedd Eisteddfod gyntaf y trefnydd newydd Betsan Moses a'r Archdderwydd Myrddin ap Dafydd.Lleolwyd y Maes rhyw filltir i'r de o dref Llanrwst ar ochr ddwyreiniol yr A470, ar gaeau Plas Tirion a Cilcennus. Roedd y maes carafanau ar ochr orllewinol yr A470. Roedd rhaid diwygio y cynlluniau gwreiddiol ar gyfer y Maes wedi gofid am berygl o lifogydd mewn rhannau o'r maes a felly nid oedd yn bosib i'w hyswirio.Roedd rhagolygon o dywydd garw ar ddiwedd yr wythnos a effeithiodd ar nifer o ddigwyddiadau'r Eisteddfod. Daeth cawodydd o law trwm ar y dydd Gwener ac fe ganslwyd gigs Maes B ar gyfer y noson honno a rhai nos Sadwrn. Caewyd y maes pebyll ieuenctid gerllaw hefyd a roedd lloches i'w gael mewn canolfan hamdden.Daeth mwy o gawodydd glaw ar y dydd Sadwrn ynghyd a gwyntoedd cryfion. Symudwyd gig Dafydd Iwan o Lwyfan y Maes i'r Pafiliwn. Gyda dim ond lle i 1,800 yn y Pafiliwn, cyntaf i'r felin fyddai hi i'r rhai oedd am fynd i'r gig.

Gloria Vanderbilt

Arlunydd, actores, dylunydd ffasiwn a chymdeithasrwaig Americanaidd oedd Gloria Vanderbilt (20 Chwefror 1924 – 17 Mehefin 2019).Fe'i ganed yn Efrog Newydd ac roedd yn aelod o deulu cefnog Vanderbilt. Ei thad oedd Reginald Claypoole Vanderbilt a'i mham oedd Gloria Morgan Vanderbilt.Bu'n briod pedair gwaith, ysgarodd deirgwaith a cafodd pedwar mab.

Roedd ei phriodas hiraf gyda'r awdur Wyatt Emory Cooper. Cawsant ddau fab - yr hynaf oedd Carter Vanderbilt Cooper a laddodd ei hun yn 23 mlwydd oed. Y mab arall yw'r newyddiadurwr a darlledwr Anderson Cooper. Yn 2016 cynhyrchwyd rhaglen ddogfen ar HBO - Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt & Anderson Cooper lle'r oedd Vanderbilt yn edrych ar hanes ei bywyd gyda chymorth ei mab Anderson.

Glyn Davies

Gwleidydd Cymreig, ac aelod o'r Blaid Geidwadol, yw Edward Glyn Davies (ganed 16 Chwefror 1944). Cynrhychiolodd Ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru o 1999 hyd 2007.

Ef yw Aelod Seneddol dros Faldwyn ers 2010. Yn 2017 roedd ganddo fwyafrif o 9,285. Ar 15 Mai 2019 cyhoeddodd y byddai'n ymddeol fel gwleidydd ac yn sefyll lawr yn yr etholiad nesaf i'w chynnal.

Gwasg Gomer

Gwasg Gomer yw un o'r cyhoeddwyr llyfrau Cymraeg mwyaf yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd ym 1908 gan yr argraffydd a chyhoeddwr John David Lewis (1859 - 1914), ar sail busnes argraffu a ddechreuwyd ganddo ym 1892 yn Llandysul, Ceredigion; mae'r wasg yn dal i gael ei rhedeg yn y pentref heddiw. Fe'i henwir ar ôl yr awdur Joseph Harris (Gomer) (1773-1825).

Ehangodd y wasg trwy brynu Gwasg Aberystwyth ym 1945. Dros y blynyddoedd mae enw Gwasg Gomer wedi bod yn gysylltiedig â rhai o awduron mwyaf llenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif, yn cynnwys D. J. Williams, T. Llew Jones, T. H. Parry-Williams, Islwyn Ffowc Elis, T. Rowland Hughes, Siân Lewis a Waldo Williams. Un o gymeriadau mwyaf poblogaidd y wasg yw Sali Mali.

Yn Medi 2019 cyhoeddwyd y byddai cwmni Gomer yn cau eu adran gyhoeddi ond yn parhau gyda'r gwaith argraffu. Mae hyn yn nodi diwedd 127 mlynedd o gyhoeddi. Dywedodd rheolwr y cwmni, Jonathan Lewis, y byddai'r newid strategol hwn yn sicrhau dyfodol y staff o 55.

Gwobr Lenyddol Nobel

Gwobr lenyddol ac un o'r Gwobrau Nobel yw Gwobr Lenyddol Nobel.

Rhestr gwledydd yn nhrefn eu poblogaeth

Dyma Restr gwledydd sofran yn nhrefn eu poblogaeth. Mae'r ffigyrau'n dod o'r CIA World Factbook; dydyn nhw ddim bob amser yn gyfoes, ond mae nhw'n weddol agos.

Wicipedia Cymraeg

Gwyddoniadur Cymraeg sy'n seiliedig ar Wikipedia yw'r Wicipedia Cymraeg, a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2003. Erbyn heddiw (Hydref 2019), mae ganddi oddeutu 100,000 o erthyglau.

Hon, mae'n debyg, yw'r wefan Gymraeg fwyaf poblogaidd o ran nifer y darllenwyr, gyda chyfartaledd o 840,000 o dudalennau'n cael eu hagor pob mis gan ddarllenwyr go-iawn (nid bots). Mae ganddi heddiw 106,209 o erthyglau. Mae'r cyfan o gynnwys Wicipedia a'i chwiorydd (testun, delweddau, ffilm ayb) wedi'u cofrestru ar drwydded CC-BY-SA sy'n drwydded sy'n caniatáu defnydd masnachol ohoni, neu ar drwydded agored debyg ee gall cwmni cyfyngedig ddefnyddio'r cynnwys a'i werthu am elw, ar rai amodau.Yn Rhagfyr 2016 roedd mwy o erthyglau ar ferched ar y Wicipedia Cymraeg nag o ddynion - yr unig iaith (allan o 290) i gyrraedd hynny. Yn ôl arolwg o ddarllenwyr Wicipedia a gyhoeddwyd yn Chwefror 2017 roedd mwy o'r darllenwyr o'r farn fod yr wybodaeth ar yr Wicipedia Cymraeg yn 'gywir ac yn ddibynadwy' na'r ganran fyd-eang a wnaed yn 2011 mewn arolwg o'r Wicipedia Saesneg.Yng Ngorffennaf 2013 yn dilyn ffurfio Wici Cymru, penodwyd Rheolwr Cymru, swydd lawn amser, wedi'i noddi gan Lywodraeth Cymru a Wicimedia DU, er mwyn hyfforddi golygyddion i wella ac ychwanegu i gynnwys Wicipedia. Yn Ionawr 2014 penodwyd Trefnydd Hyfforddi sgiliau wici, a'r un mis hysbysebodd Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am Gydlynydd Wicipedia yn y cylchgrawn Golwg. Yn Ionawr 2015 penododd Llyfrgell Genedlaethol Cymru Jason Evans yn Wicipediwr Preswyl llawn amser a phenodwyd ef yn Wicimediwr Cenedlaethol y Llyfrgell_Genedlaethol ym Medi 2017.Ers Haf 2016 mae Geiriadur Rhywogaethau Llên Natur ('Y Bywiadur') yn tynnu llif o dros 12,000 o ffotograffau o Gomin Wicimedia, drwy Wicidata, ac yn cynnwys dolen i dros 10,000 o erthyglau ar y Wicipedia Cymraeg. Caiff Wicipedia hefyd ei rhestru fel adnodd Cymraeg ar wefannau Llyfrgell Genedlaethol Cymru a'r BBC, a chan borwr Mozilla Firefox. Mae S4C yn awgrymu Wicipedia fel adnodd i isdeitlwyr Cymraeg y gellir ei defnyddio "gyda gofal".

Y Blaid Geidwadol (DU)

Mae'r Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (Saesneg:The Conservative and Unionist Party) yn blaid wleidyddol canol-dde yn y Deyrnas Unedig. Fe'i hadnabyddir hefyd fel Y Blaid Geidwadol, Ceidwadwyr, y Blaid Doriaidd neu'n llai ffurfiol Torïad.

Sefydlwyd y blaid yn ei ffurf bresennol pan unodd gyda'r 'y Rhyddfrydwyr Unoliaethol' (Liberal Unionist Party) a newidiwyd yr enw i 'Blaid Geidwadol ac Unoliaethol', sy'n parhau i fod yr enw syddogol a chyfreithiol. Yn hanesyddol fe'i hystyrir yn brif blaid yr asgell dde gymhedrol. Yn 2014 roedd ganddi fwy o Aelodau Seneddol yn Nhŷ'r Cyffredin ac yn llywodraethu mewn clymbaid gyda'r Rhyddfrydwyr Democrataidd. Yn ystod yr 20g, hi oedd un o'r ddwy blaid gryfaf; bu'n llywodraethu am 57 mlynedd, gan gynnwys dan arweinyddiaeth Winston Churchill (1940–45, 1951–55) a Margaret Thatcher (1979–90). Erbyn diwedd yr 20g, y Ceidwadwyr hefyd oedd y prif wrthwynebydd i'r Senedd Ewropeaidd.

Ieithoedd eraill

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.