1818

18g - 19g - 20g
1760au 1770au 1780au 1790au 1800au - 1810au - 1820au 1830au 1840au 1850au 1860au
1813 1814 1815 1816 1817 - 1818 - 1819 1820 1821 1822 1823

Digwyddiadau

  • 11 Mai - Coroniad Siarl XIV, brenin Sweden
  • 20 Hydref - Cytundeb 1818 rhwng yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig
  • Llyfrau
  • Cerddoriaeth
    • Franz Xaver Gruber - Tawel Nos
    • Owen Williams - Egwyddorion Canu

Genedigaethau

Marwolaethau

1810au

18g - 19g - 20g1760au 1770au 1780au 1790au 1800au - 1810au - 1820au 1830au 1840au 1850au 1860au1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819

Digwyddiadau a Gogwyddion

Arweinwyr y Byd

Pab Piws VII

Brenin George III (y Deyrnas Unedig)

Prif Weinidog Spencer Perceval (y Deyrnas Unedig)

Prif Weinidog Robert Banks Jenkinson, 2ail Iarll Lerpwl (y Deyrnas Unedig)

Arlywydd James Madison (Unol Daleithiau)

Arlywydd James Monroe (Unol Daleithiau)

Ymerawdwr Napoleon I (Ffrainc)

Brenin Louis XVIII (Ffrainc)

Ymerawdwr Ffransis II (Awstria)

Tsar Alexander I (Rwsia)

1813

18g - 19g - 20g1760au 1770au 1780au 1790au 1800au - 1810au - 1820au 1830au 1840au 1850au 1860au1808 1809 1810 1811 1812 - 1813 - 1814 1815 1816 1817 1818

1814

18g - 19g - 20g1760au 1770au 1780au 1790au 1800au - 1810au - 1820au 1830au 1840au 1850au 1860au1809 1810 1811 1812 1813 - 1814 - 1815 1816 1817 1818 1819

1815

18g - 19g - 20g1760au 1770au 1780au 1790au 1800au - 1810au - 1820au 1830au 1840au 1850au 1860au1810 1811 1812 1813 1814 - 1815 - 1816 1817 1818 1819 1820

1816

18g - 19g - 20g1760au 1770au 1780au 1790au 1800au - 1810au - 1820au 1830au 1840au 1850au 1860au1811 1812 1813 1814 1815 - 1816 - 1817 1818 1819 1820 1821

1817

18g - 19g - 20g1760au 1770au 1780au 1790au 1800au - 1810au - 1820au 1830au 1840au 1850au 1860au1812 1813 1814 1815 1816 - 1817 - 1818 1819 1820 1821 1822

1819

18g - 19g - 20g1760au 1770au 1780au 1790au 1800au - 1810au - 1820au 1830au 1840au 1850au 1860au1814 1815 1816 1817 1818 - 1819 - 1820 1821 1822 1823 1824

1820

18g - 19g - 20g1770au 1780au 1790au 1800au 1810au - 1820au - 1830au 1840au 1850au 1860au 1870au1815 1816 1817 1818 1819 - 1820 - 1821 1822 1823 1824 1825

1821

18g - 19g - 20g1770au 1780au 1790au 1800au 1810au - 1820au - 1830au 1840au 1850au 1860au 1870au1816 1817 1818 1819 1820 - 1821 - 1822 1823 1824 1825 1826

1822

18g - 19g - 20g1770au 1780au 1790au 1800au 1810au - 1820au - 1830au 1840au 1850au 1860au 1870au1817 1818 1819 1820 1821 - 1822 - 1823 1824 1825 1826 1827

1823

18g - 19g - 20g1770au 1780au 1790au 1800au 1810au - 1820au - 1830au 1840au 1850au 1860au 1870au1818 1819 1820 1821 1822 - 1823 - 1824 1825 1826 1827 1828

19eg ganrif

18g - 19g - 20g1800au 1810au 1820au 1830au 1840au 1850au 1860au 1870au 1880au 1890au

Aelod Seneddol

Cynrychiolydd a etholir gan etholwyr i Senedd yw Aelod Seneddol, neu AS. Fel rheol mae aelod seneddol yn ymuno ag ASau eraill mewn pleidiau gwleidyddol ond ceir enghreifftiau o ASau annibynnol hefyd.

Ceir aelodau seneddol mewn sawl gwlad sydd â sytem lywodraethu seneddol, yn cynnwys Awstralia, Canada, Yr Eidal, India, Iwerddon, Libanus, Maleisia, Pacistan, Gwlad Pwyl, Seland Newydd, Singapôr, Sri Lanca a Sweden.

Mae dinasyddion Cymru yn ethol Aelodau Cynulliad i'r Cynulliad Cenedlaethol yn ogystal ag ASau i Dŷ'r Cyffredin. Yn Ewrop ceir cynrychiolaeth gan Aelodau Senedd Ewrop.

Daniel Silvan Evans

Offeiriad, geiriadurwr a bardd oedd Daniel Silvan Evans (11 Ionawr 1818 – 13 Ebrill 1903).

David Davies (Llandinam)

Un o ddiwydiannwyr mwyaf llwyddiannus Cymru yn y 19g oedd David Davies (Llandinam) (18 Rhagfyr 1818 - 20 Gorffennaf 1890). Fe'i ganwyd yn Llandinam, Sir Drefaldwyn a chafodd ei alw'n Top Sawyer neu Davies yr Ocean, ar ôl The Ocean Coal Company yn ogystal â'i llysenw mwy adnabyddus. Roedd yn Aelod Seneddol dros Geredigion ac Aberteifi o 1874 hyd 1886 a chefnogodd sefydliad Coleg Prifysgol yn Aberystwyth.

Karl Marx

Athronydd gwleidyddol, economegydd, a damcaniaethwr cymdeithasol dylanwadol Almaenig o dras Iddewig oedd Karl Heinrich Marx (5 Mai 1818 – 14 Mawrth 1883). Er iddo drafod nifer o bynciau yn ei yrfa fel newyddiadurwr ac athronydd, mae mwyaf enwog am ei ddadansoddiad o hanes yn nhermau gwrthdaro dosbarth. Crynhoir ei athroniaeth gan yr honiad bod diddordeb cyfalafwyr a gweithwyr cyflogedig yn gwbwl groes i'w gilydd. Ei waith enwocaf yw Das Kapital, sy'n dadansoddi cyfalafiaeth y 19g; fe'i ystyrir yn destun sylfaenol Comiwnyddiaeth a Marcsiaeth. Cydweithiodd Marx ar ddarnau o'i waith gyda'r diwydiannwr Friedrich Engels, Almaenwr arall a gefnogodd Marx yn ariannol a helpodd golygu Das Kapital. Gydag ef ysgrifennodd Marx Y Maniffesto Comiwnyddol yn 1848, un o'r llawysgrifau gwleidyddol mwyaf dylanwadol erioed.

Ar ôl darllen am gyfraith Hywel Dda a'r hawliau a roddodd i fenywod, nododd Marx am y Cymry: "Tipyn o fechgyn, y Celtiaid hyn. Ond dilechdidwyr o'u genedigaeth, gan gyfansoddi popeth mewn triadau."

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1812-1818

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1812 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1818

Arglwydd Kirkwall, Bwrdeistrefi Dinbych

Yr Is-lyngesydd George Campbell, Bwrdeistref Caerfyrddin hyd 1813

John Frederick Campbell, Bwrdeistref Caerfyrddin o 1813

Syr Christopher Cole, Sir Forgannwg o 1817

Benjamin Hall, Sir Forgannwg o 1814 hyd 1817

William Edwardes Hwlffordd

Thomas Johnes, Ceredigion hyd 1816

John Jones, Ystrad, Penfro o 1815

Whitshed Keene, Bwrdeistref Trefaldwyn

Thomas Frankland Lewis, Biwmares

Syr Edward Pryce Lloyd Bwrdeistrefi Fflint

Syr Thomas Mostyn Sir y Fflint

Charles Morgan Robinson Morgan Aberhonddu

Syr Charles Gould Morgan Sir Fynwy

John Owen Sir Benfro

John Owen Penfro hyd 1813

Syr Thomas Picton Penfro hyd 1815

Berkeley Paget Ynys Môn

William Edward Powell Ceredigion o 1816

Richard Price Bwrdeistref Maesyfed

Yr Arglwydd Robert Seymour Sir Gaerfyrddin

Yr Arglwydd Charles Henry Somerset Bwrdeistrefi Sir Fynwy hyd 1813

Arthur John Henry Somerset Sir Fynwy hyd 1816

Yr Arglwydd Granville Somerset Sir Fynwy o 1816

Henry Somerset Ardalydd Caerwangon Bwrdeistrefi Sir Fynwy o 1813

Yr Arglwydd Evelyn Stuart Caerdydd o 1814

Yr Arglwydd William Stuart Caerdydd hyd 1814

Walter Wilkins Sir Faesyfed (etholaeth seneddol)

Syr Robert Williames Vaughan Meirionnydd

Syr Robert Williams, 9fed Barwnig Sir Gaernarfon

Syr Watkin Williams-Wynn Sir Ddinbych

John Vaughan Aberteifi

Thomas Wood Sir Frycheiniog

Thomas Wyndham Sir Forgannwg (hyd 1814)

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1818-1820

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1818 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1820

John Hensleigh Allen Penfro

John Frederick Campbell Bwrdeistref Caerfyrddin

Henry Clive Bwrdeistref Trefaldwyn

Yr Arglwydd Patrick Crichton-Stuart Caerdydd

John Edwards Sir Forgannwg

Thomas Frankland Lewis Biwmares

John Wynne Griffith Bwrdeistrefi Dinbych

Syr Edward Pryce Lloyd Bwrdeistrefi Fflint

Syr Thomas Mostyn Sir y Fflint

Syr Charles Gould Morgan Sir Fynwy

George Gould Morgan Aberhonddu

Yr Arglwydd Robert Seymour Sir Gaerfyrddin

Yr Arglwydd Granville Somerset Sir Fynwy

Henry Somerset Ardalydd Caerwangon Bwrdeistrefi Sir Fynwy

Berkeley Paget Ynys Môn

Charles Paget Bwrdeistrefi Caernarfon

William Edward Powell Ceredigion

Richard Price Bwrdeistref Maesyfed

Pryse Pryse Aberteifi

William Henry Scourfield Hwlffordd

Walter Wilkins Sir Faesyfed

Syr Robert Williames Vaughan Meirionnydd

Syr Robert Williams, 9fed Barwnig Sir Gaernarfon

Syr Watkin Williams-Wynn Sir Ddinbych

Thomas Wood Sir Frycheiniog

Wolverhampton

Mae Wolverhampton yn ddinas a bwrdeistref fetropolitan yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, i'r gorllewin o Birmingham.

Mae canol y ddinas wedi ei amgylchynnu gan Gylchffordd Dewi Sant, sef yr A4150.

Mae'n gartref i glwb pêl-droed Wolverhampton Wanderers

Un o drigolion enwocaf y dref oedd Enoch Powell, Aelod Seneddol Wolverhamption o 1950 tan 1974.

Un o gwmni enwocaf y dref oedd Chubb (ers 1818)

Ieithoedd eraill

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.