1739

17g - 18g - 19g
1680au 1690au 1700au 1710au 1720au - 1730au - 1740au 1750au 1760au 1770au 1780au
1734 1735 1736 1737 1738 - 1739 - 1740 1741 1742 1743 1744

Digwyddiadau

  • Llyfrau - Awdl ar gipio Khotin oddi ar y Tyrciaid gan Mikhail Lomonosov
  • Cerddoriaeth - Les fêtes d'Hébé (opera) gan Jean-Philippe Rameau

Genedigaethau

Marwolaethau

1730au

17g - 18g - 19g1680au 1690au 1700au 1710au 1720au - 1730au - 1740au 1750au 1760au1770au 1780au1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739

Digwyddiadau a Gogwyddion

Arweinwyr y Byd

Pab Clement XII

Brenin Siôr II (Prydain Fawr)

Prif Weinidog Robert Walpole (Prydain Fawr)

Brenin Louis XV (Ffrainc)

Catrin I (Rwsia)

Frederick Gwilym I (yr Almaen)

1734

17g - 18g - 19g1680au 1690au 1700au 1710au 1720au - 1730au - 1740au 1750au 1760au 1770au 1780au1729 1730 1731 1732 1733 - 1734 - 1735 1736 1737 1738 1739

1735

17g - 18g - 19g1680au 1690au 1700au 1710au 1720au - 1730au - 1740au 1750au 1760au 1770au 1780au1730 1731 1732 1733 1734 - 1735 - 1736 1737 1738 1739 1740

1736

17g - 18g - 19g1680au 1690au 1700au 1710au 1720au - 1730au - 1740au 1750au 1760au 1770au 1780au1731 1732 1733 1734 1735 - 1736 - 1737 1738 1739 1740 1741

1737

17g - 18g - 19g1680au 1690au 1700au 1710au 1720au - 1730au - 1740au 1750au 1760au 1770au 1780au1732 1733 1734 1735 1736 - 1737 - 1738 1739 1740 1741 1742

1738

17g - 18g - 19g1680au 1690au 1700au 1710au 1720au - 1730au - 1740au 1750au 1760au 1770au 1780au1733 1734 1735 1736 1737 - 1738 - 1739 1740 1741 1742 1743

1740

17g - 18g - 19g1690au 1700au 1710au 1720au 1730au - 1740au - 1750au 1760au 1770au 1780au 1790au1735 1736 1737 1738 1739 - 1740 - 1741 1742 1743 1744 1745

1741

17g - 18g - 19g1690au 1700au 1710au 1720au 1730au - 1740au - 1750au 1760au 1770au 1780au 1790au1736 1737 1738 1739 1740 - 1741 - 1742 1743 1744 1745 1746

1742

17g - 18g - 19g1690au 1700au 1710au 1720au 1730au - 1740au - 1750au 1760au 1770au 1780au 1790au1737 1738 1739 1740 1741 - 1742 - 1743 1744 1745 1746 1747

1743

17g - 18g - 19g1690au 1700au 1710au 1720au 1730au - 1740au - 1750au 1760au 1770au 1780au 1790au1738 1739 1740 1741 1742 - 1743 - 1744 1745 1746 1747 1748

1744

17g - 18g - 19g1690au 1700au 1710au 1720au 1730au - 1740au - 1750au 1760au 1770au 1780au 1790au1739 1740 1741 1742 1743 - 1744 - 1745 1746 1747 1748 1749

18fed ganrif

17g - 18g - 19g1700au 1710au 1720au 1730au 1740au 1750au 1760au 1770au 1780au 1790au

Hugh Davies

Roedd Hugh Davies (3 Ebrill 1739 – 16 Chwefror 1821) yn fotanegwr ac yn offeiriad Eglwys Lloegr. Brodor o Ynys Môn oedd o, ac yn awdur y llyfr Welsh Botanology, y llyfr gwyddonol cyntaf i restru enwau Cymraeg am blanhigion ag y rhai Lladin.

Rhestr aelodau seneddol Cymru 1734–1741

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd Prydain Fawr rhwng Etholiad cyffredinol Prydain Fawr 1734 hyd Etholiad cyffredinol Prydain Fawr 1741

1734–1741

Syr Nicholas Bayly

Arthur Bevan

Yr Is-iarll Bulkeley

John Cambell

Syr William Corbet

Francis Edwardes

John Griffith hyd 1740

John Hanbury hyd 1735

Humphrey Howarth

John Jeffreys

Thomas Lewis

Richard Lloyd

Herbert Mackworth o 1739

Bussy Mansel o 1737

Syr Thomas Mostyn, 4ydd Barwnig

Thomas Morgan

John Myddleton

Syr William Owen

Yr Arglwydd Charles Somerset

Yr Anrh John Talbot

William Talbot hyd 1737

Charles Hanbury Williams o 1735

Herbert Windsor hyd 1739

Syr Nicholas Williams

Syr Watkin Williams-Wynne, 3ydd Barwnig

John Wynn o 1740

Syr George Wynne

Syr Thomas Wynn

William Vaughan

Richard Crawshay

Diwydiannwr a pherchennog Gwaith Haearn Cyfarthfa ger Merthyr Tudful oedd Richard Crawshay (1739 – 27 Mehefin 1810).

Ganed ef yn Normanton, Swydd Efrog, ac aeth i Lundain lle daeth yn farsiandïwr cefnog. Priododd Mary Bourne yn 1763, a chawsant fab, William, a thair merch, Anne, Elizabeth a Charlotte. Symudodd i Ferthyr, a chafodd lês Cyfarthfa ar farwolaeth Anthony Bacon. Datblygodd ef y gwaith haearn yn sylweddol, a bu ganddo ran bwysig yn y gwaith o adeiladu Camlas Morgannwg, i gario'r haearn i ddociau Caerdydd.

Nid oedd gan ei fab, William Crawshay I, lawer o ddiddordeb yn y gweithfeydd haearn, gan ganolbwyntio ar agweddau eraill o fusnes y teulu. Ar farwolaeth Richard Crawshay yn 1810, daeth ei ŵyr, William Crawshay II, yn rheolwr Cyfarthfa.

Roedd ganddo gysylltiadau teuluol a nifer o ddiwydianwyr pwysig eraill. Roedd yn ewythr i Crawshay Bailey a'i frawd Joseph Bailey, ac roedd ei ferch Charlotte yn briod â Benjamin Hall (1778-1817). Claddwyd ef yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.

Smolensk

Dinas yn Rwsia yw Smolensk, prifddinas yr oblast o'r un enw, sef Oblast Smolensk. Fe'i lleolir yng ngorllewin talaith Canol Rwsia ger y ffin a Belarws. Llifa afon Dnieper heibio i'r ddinas.

Twm o'r Nant

Bardd a dramodydd sy'n enwog am ei anterliwtiau oedd Thomas Edwards neu Twm o'r Nant (Ionawr 1739 – 3 Ebrill 1810). Daeth yn ffigwr amlwg ym mywyd y werin ar ddiwedd y 18g a dechrau'r 19g ac mae ei waith yn adleisio profiad a theimlad y dosbarth hwnnw yn wyneb anghyfiawnderau mawr yr oes. Yn ystod ei oes cafodd ei alw "y Cambrian Shakespeare" gan ei edmygwyr.

Y Dyfawden

Pentref a chymuned yn Sir Fynwy yw Y Dyfawden (Saesneg: Devauden).

Saif i'r gogledd-orllewin o dref Cas-gwent ar y ffordd B4293. Mae'r gymuned hefyd yn cynnwys pentref bychan Fedw. Dywedir i John Wesley bregethu ei bregeth gyntaf yng Nghymru yn y Dyfawden ar 15 Hydref 1739.

Ceir Croes Cilgwrwg yn yr eglwys leol, a gofrestrwyd gan Cadw.

Mae'r sillafiad Cymraeg yn mynd yn ôl i 1677 a 'Devawden' yn 1464, ac mae'r gair yn enwau ar gaeau lleol hefyd ('Devauden acer'; 1583) ym Masaleg ar gyrion gorllewinol Casnewydd. Tarddiad y gair yw 'defod' (hen sillafiad: 'defawd') hy 'arferiad', 'ffasiwn', 'arddull' yn ôl y Dictionary of the Placenames of Wales (gol: Hywel Wyn Owen a Richard Morgan; Gwasg Prifysgol Cymru (2007)) ond mae hefyd yn bosibl ei fod yn cyfeirio at glwt o dir, bychan (maint bawd). Mae'n bosibl hefyd fod y 'De' ar ddechrau'r gair yn Ffrengig gan mai'r cyfeiriad cyntaf ato yw'r ffurf 'de vaudeñ' (13g).

Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Nick Ramsay (Ceidwadwyr) a'r Aelod Seneddol yw David Davies (Ceidwadwr).

Y Gymdeithas Frenhinol

Cymdeithas ddysgedig y Deyrnas Unedig a sefydlwyd yn 1645 yw'r Gymdeithas Frenhinol (Saesneg: The Royal Society). Cafodd siartr frenhinol gan y brenin Siarl II o Loegr yn 1660.

Pwrpas y gymdeithas yw hyrwyddo ymchwil wyddonol o bob math. Ystyrir fod yn aelod (Fellow of the Royal Society; F.R.S.) o'r Gymdeithas Frenhinol yn anrhydedd fawr. Mae sawl gwyddonydd enwog wedi llywyddu'r gymdeithas dros y blynyddoedd. Mae ei phencadlys yn Llundain.

Y gymdeithas gyfatebol yn yr Alban, a sefydlwyd yn 1739, yw Cymdeithas Frenhinol Caeredin.

Ieithoedd eraill

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.