1491

14g - 15g - 16g
1440au 1450au 1460au 1470au 1480au - 1490au - 1500au 1510au 1520au 1530au 1540au
1486 1487 1488 1489 1490 - 1491 - 1492 1493 1494 1495 1496

Digwyddiadau

  • Llyfrau -

Genedigaethau

Marwolaethau

  • 7 Awst - Jacobus Barbireau, cyfansoddwr, 36
13 Awst

13 Awst yw'r pumed dydd ar hugain wedi'r dau gant (225ain) o'r flwyddyn yng Nghalendr Gregori (226ain mewn blwyddyn naid). Erys 140 diwrnod hyd diwedd y flwyddyn.

1486

14g - 15g - 16g1430au 1440au 1450au 1460au 1470au - 1480au - 1490au 1500au 1510au 1520au 1530au 1481 1482 1483 1484 1485 - 1486 - 1487 1488 1489 1490 1491

1487

14g - 15g - 16g1430au 1440au 1450au 1460au 1470au - 1480au - 1490au 1500au 1510au 1520au 1530au 1482 1483 1484 1485 1486 - 1487 - 1488 1489 1490 1491 1492

1488

14g - 15g - 16g1430au 1440au 1450au 1460au 1470au - 1480au - 1490au 1500au 1510au 1520au 1530au 1483 1484 1485 1486 1487 - 1488 - 1489 1490 1491 1492 1493

1489

14g - 15g - 16g1430au 1440au 1450au 1460au 1470au - 1480au - 1490au 1500au 1510au 1520au 1530au 1484 1485 1486 1487 1488 - 1489 - 1490 1491 1492 1493 1494

1490

14g - 15g - 16g1440au 1450au 1460au 1470au 1480au - 1490au - 1500au 1510au 1520au 1530au 1540au 1485 1486 1487 1488 1489 - 1490 - 1491 1492 1493 1494 1495

1490au

14g - 15g - 16g1440au 1450au 1460au 1470au 1480au - 1490au - 1500au 1510au 1520au 1530au 1540au1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499

Digwyddiadau a Gogwyddion

1492

12 Hydref - Mae Cristopher Columbus yn gweld y Bahamas.

28 Hydref - Mae Columbus yn tirio yng Nghuba.

1493

15 Mawrth - Mae Columbus yn dychwelyd i Sbaen.

3 Tachwedd = Mae Columbus yn tirio yn Dominica.

5 Mai - Mae Columbus yn tirio yn Jamaica.

1498

31 Gorffennaf - Mae Columbus yn tirio yn Nhrinidad.Arweinwyr y Byd

Pab Innocent VIII

Pab Alexander VI (ers 1492)

Brenin Harri VII o Loegr

Brenin Iago IV o'r Alban

Brenin Siarl VIII o Ffrainc

Brenin Louis XII o Ffrainc (ers 1498)

Brenin Ferdinand II o Aragon

Brenhines Isabella o Castile

Brenin Siôn I o Ddenmarc, Norwy a Sweden (Sweden ers 1497)

Dug Ifan III o Rwsia

Ymerawdwr Hongzhi (Tsieina)

1492

14g - 15g - 16g1440au 1450au 1460au 1470au 1480au - 1490au - 1500au 1510au 1520au 1530au 1540au 1487 1488 1489 1490 1491 - 1492 - 1493 1494 1495 1496 1497

1493

14g - 15g - 16g1440au 1450au 1460au 1470au 1480au - 1490au - 1500au 1510au 1520au 1530au 1540au 1488 1489 1490 1491 1492 - 1493 - 1494 1495 1496 1497 1498

1494

14g - 15g - 16g1440au 1450au 1460au 1470au 1480au - 1490au - 1500au 1510au 1520au 1530au 1540au 1489 1490 1491 1492 1493 - 1494 - 1495 1496 1497 1498 1499

1495

14g - 15g - 16g1440au 1450au 1460au 1470au 1480au - 1490au - 1500au 1510au 1520au 1530au 1540au 1490 1491 1492 1493 1494 - 1495 - 1496 1497 1498 1499 1500

1496

14g - 15g - 16g1440au 1450au 1460au 1470au 1480au - 1490au - 1500au 1510au 1520au 1530au 1540au 1491 1492 1493 1494 1495 - 1496 - 1497 1498 1499 1500 1501

15fed ganrif

14g - 15g - 16g1400au 1410au 1420au 1430au 1440au 1450au 1460au 1470au 1480au 1490au

24 Rhagfyr

24 Rhagfyr yw'r deunawfed dydd a deugain wedi'r trichant (358ain) o'r flwyddyn yng Nghalendr Gregori (359ain mewn blynyddoedd naid). Erys 7 diwrnod hyd diwedd y flwyddyn.

28 Mehefin

28 Mehefin yw'r pedwerydd dydd ar bymtheg a phedwar ugain wedi'r cant (179ain) o'r flwyddyn yng Nghalendr Gregori (180fed mewn blynyddoedd naid). Eryr 186 diwrnod arall hyd ddiwedd y flwyddyn.

31 Rhagfyr

31 Rhagfyr yw'r pumed dydd a thrigain wedi'r tri chant (365ain) o'r flwyddyn yng Nghalendr Gregori (366fed mewn blwyddyn naid) a diwrnod ola'r flwyddyn.

Harri VIII, brenin Lloegr

Brenin Lloegr o 22 Ebrill 1509 hyd ei farwolaeth oedd Harri VIII (28 Mehefin 1491 – 28 Ionawr 1547). Roedd hefyd yn Arglwydd Iwerddon (Brenin Iwerddon yn ddiweddarach) ac yn hawliwr ar deyrnas Ffrainc. Harri oedd yr ail deyrn yn Nhŷ'r Tuduriaid, gan olynu ei dad, Harri VII.

Yn nheyrnasiad Harri VIII penderfynwyd 'uno' Cymru a Lloegr fel uned gyfreithiol (gweler Deddfau Uno 1536 a 1543).

Harri VIII a sefydlodd Eglwys Loegr. Ar ei orchymyn ef diddymwyd y mynachlogydd yng Nghymru a Lloegr yn 1537.

Jacques Cartier

Fforiwr arloesol o Lydaw a fu'n archwilio rhannau o Ganada yn yr 16g oedd Jacques Cartier (Llydaweg: Jakez Karter) (31 Rhagfyr 1491 – 1 Medi 1557).

William Herbert, 2il Iarll Penfro (1451–1491)

Am eraill o'r un enw, gweler William Herbert (gwahaniaethu)

Iarll Penfro a ffigwr allweddol ar ochr plaid yr Iorciaid yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnau yng Nghymru oedd William Herbert, ail Iarll Penfro (5 Mawrth 1451 – 16 Gorffennaf 1491) a mab William Herbert, Iarll 1af Penfro (1423–1469) ac Anne Devereux. Ei daid a'i nain ar ochr ei dad oedd William ap Thomas a Gwladys, merch Dafydd Gam; ei daid a'i nain ar ochr ei fam oedd Walter Devereux (1411–1459), Arglwydd Ganghellor Iwerddon ac Elizabeth Merbury.

Etifeddodd Iarllaeth Penfro ar ôl ei dad yn 1469. Yn 1479 cafodd ei orfodi gan Richard II, brenin Lloegr i ildio'r iarllaeth honno a'i diroedd yng Nghymru, gan dderbyn yn ei lle iarllaeth Huntingdon a thiroedd yn ne-orllewin Lloegr. Roedd hyn yn benderfyniad gwleidyddol gan Richard, sef ymgais i leihau dylanwad y teulu Herbert yng Nghymru. Fel gweddill ei deulu, Iorcydd rhonc oedd William a bu'n driw iawn i'w frenin. Priododd Mary Woodville, chwaer y brenin, Elizabeth Woodville, a chawsant un ferch, Elizabeth Herbert, 3ydd barwnes Herbert.

Wedi methiant Henry Stafford, ail ddug Buckingham i gipio'r goron yn 1483 derbyniodd swydd fel Prif Ustus De Cymru, a ddaliwyd cyn hynny gan Buckingham.Priododd am yr eildro, i Katherine, merch anghyfreithlon Richard III, yn 1484, a derbyniodd dâl blynyddol o £1,000 gan ddyblu ei incwm. Bu Katherine farw cyn diwedd 1487.

Pan laniodd Harri Tudur ym Mhenfro yn 1485 un o weision William a aeth a'r neges i'r brenin. Nid ymladdodd ym Mrwydr Maes Bosworth.

Ieithoedd eraill

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.