1018

10g - 11g - 12g
960au 970au 980au 990au 1000au - 1010au - 1020au 1030au 1040au 1050au 1060au
1013 1014 1015 1016 1017 - 1018 - 1019 1020 1021 1022 1023

Digwyddiadau

Genedigaethau

  • Harthacanute, Brenin Lloegr a Denmarc (neu 1019)
  • Michael Psellos, athronydd a hanesydd Bysantaidd (neu 1017)

Marwolaethau

1010au

10g - 11g - 12g960au 970au 980au 990au 1000au - 1010au - 1020au 1030au 1040au 1050au 1060au1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019

Digwyddiadau a Gogwyddion

Canute yn goresgyn Lloegr. Mae ef ac Edmwnd II yn rhannu'r wlad; ar ôl marwolaeth Edmwnd daw'n frenin unigol.

Bwlgaria yn dod yn rhan o'r Ymerodraeth Fysantaidd (1018).

Rajendra Chola I, mab Rajaraja Chola I y Mwyaf, yn dod yn Ymerawdwr Chola.

Ibn al-Haytham (Alhacen) yn ysgrifennu ei Lyfr Opteg dylanwadol, sy'n nodi dechrau dull gwyddonol ac arbrofol, sy'n trawsnewid y ddealltwriaeth o olau a golwg gan gyflwyno canfyddiad golwg, seicoffiseg, a seicoleg arbrofol, mae hefyd yn disgrifio'r camera obscura am y tro cyntaf.Pobl Nodweddiadol

Abu al-Qasim (Abulcasis)

Abu Nasr Mansur

Abu Rayhan al-Biruni

Alhacen (Ibn al-Haytham)

Avicenna (Ibn Sina)

Basil II

Boleslaus I

Canute

Fujiwara no Michinaga

Harri II, Ymerodr Glân Rhufeinig

Malcolm II o'r Alban

Sweyn I o Ddenmarc

1013

10g - 11g - 12g960au 970au 980au 990au 1000au - 1010au - 1020au 1030au 1040au 1050au 1060au 1008 1009 1010 1011 1012 - 1013 - 1014 1015 1016 1017 1018

1014

10g - 11g - 12g960au 970au 980au 990au 1000au - 1010au - 1020au 1030au 1040au 1050au 1060au 1009 1010 1011 1012 1013 - 1014 - 1015 1016 1017 1018 1019

1015

10g - 11g - 12g960au 970au 980au 990au 1000au - 1010au - 1020au 1030au 1040au 1050au 1060au 1010 1011 1012 1013 1014 - 1015 - 1016 1017 1018 1019 1020

1016

10g - 11g - 12g960au 970au 980au 990au 1000au - 1010au - 1020au 1030au 1040au 1050au 1060au 1011 1012 1013 1014 1015 - 1016 - 1017 1018 1019 1020 1021

1017

10g - 11g - 12g960au 970au 980au 990au 1000au - 1010au - 1020au 1030au 1040au 1050au 1060au 1012 1013 1014 1015 1016 - 1017 - 1018 1019 1020 1021 1022

1019

10g - 11g - 12g960au 970au 980au 990au 1000au - 1010au - 1020au 1030au 1040au 1050au 1060au 1014 1015 1016 1017 1018 - 1019 - 1020 1021 1022 1023 1024

1020

10g - 11g - 12g970au 980au 990au 1000au 1010au - 1020au - 1030au 1040au 1050au 1060au 1070au 1015 1016 1017 1018 1019 - 1020 - 1021 1022 1023 1024 1025

1021

10g - 11g - 12g970au 980au 990au 1000au 1010au - 1020au - 1030au 1040au 1050au 1060au 1070au 1016 1017 1018 1019 1020 - 1021 - 1022 1023 1024 1025 1026

1022

10g - 11g - 12g970au 980au 990au 1000au 1010au - 1020au - 1030au 1040au 1050au 1060au 1070au 1017 1018 1019 1020 1021 - 1022 - 1023 1024 1025 1026 1027

1023

10g - 11g - 12g970au 980au 990au 1000au 1010au - 1020au - 1030au 1040au 1050au 1060au 1070au 1018 1019 1020 1021 1022 - 1023 - 1024 1025 1026 1027 1028

11eg ganrif

10g - 11g - 12g1000au 1010au 1020au 1030au 1040au 1050au 1060au 1070au 1080au 1090au

Aeddan ap Blegywryd

Roedd Aeddan ap Blegywryd (? – 1018) yn frenin Gwynedd.

Ychydig iawn o wybodaeth sydd ar gael am Aeddan, oherwydd mae'n gyfnod yn hanes Cymru na chafodd ei groniclo rhyw lawer. Nid oedd yn llinach Idwal Foel ac mae'n bosibl nad oedd o waed brenhinol. Enillodd orsedd Gwynedd yn 1005, a gellir tybio ei fod wedi gorchfyu'r brenin blaenorol, Cynan ap Hywel mewn brwydr. Teyrnasodd hyd 1018, pan laddwyd ef a'i bedwar mab mewn brwydr yn erbyn Llywelyn ap Seisyll, a gipiodd yr orsedd.

Cadell ab Einion

Aelod o deulu brenhinol Deheubarth oedd Cadell ab Einion neu Cadell ab Einon (bu farw c. 1018); efallai iddo fod yn gyd-frenin Deheubarth rhwng 1005 a 1018.

Coulomb

Mae coulomb (symbol: C) yn uned SI rhyngwladol sy'n hafal i un uned o wefr trydanol, sef oddeutu 6.24151 × 1018 proton neu −6.24151 × 1018 electron. Cafodd yr uned hon ei henwi ar ôl Charles-Augustin de Coulomb.

Edwin ab Einion

Aelod o deulu brenhinol Deheubarth oedd Edwin ab Einion neu Edwin ab Einon (bu farw c. 1018); efallai iddo fod yn gyd-frenin Deheubarth rhwng 1005 a 1018.

Gwefr drydanol

Un o briodweddau ffisegol mater ydy gwefr drydanol (symbol arferol: Q) sy'n peri iddo brofi grym pan fo wrth ymyl mater sydd hefyd wedi'i wefru. Mae dau fath o wefr drydanol: posydd (neu "bositif") a negydd (neu "negatif"). Mae dau ddeunydd sydd wedi'u gwefru'n bositif ill dau yn profi egni egni gwrthyru, ac felly dau ddefnydd sydd wedi'u gwefru'n negatif. Mae dau beth â gwefrau trydan anhebyg (h.y. y nail yn bositif a'r llall yn negatif) yn atynnu ei gilydd.

Pan fo gwefr drydanol (Q) yn goddef newid yn y foltedd (V), yna caiff egni (E) ei drosglwyddo. Bydd y wefr yma'n rhoi'r gorau i'r egni hwn pan yw'n goddef lleihad foltedd mewn cydrannau eraill yn y gylched. Y fformiwla ydy: E = QV.

Mae'r coulomb (symbol: C) yn uned SI rhyngwladol sy'n hafal i un uned o wefr trydanol, sef oddeutu 6.24151 × 1018 proton neu −6.24151 × 1018 electron. Yr enw ar y maes hwn, y maes o sut mae pethau neu deunydd sydd wedi'u gwefru yn rhyngweithio â'i gilydd yn cael ei alw'n electrodeinameg clasurol.

Gwersyllt

Pentref o faint sylweddol a chymuned ym mwrdeistref sirol Wrecsam yw Gwersyllt. Saif ychydig i'r gogledd o dref Wrecsam, ger y briffordd A541.

Mae gan Gwersyllt orsaf trên ar y lein Wrecsam - Bidston a thair swyddfa bost (Bradle, Gwersyllt a Brynhyfryd). Yng nghanol y pentref mae Ysgol Gyfun Bryn Alyn. Yn ôl y cyfrifiad 1991 roedd 721 siaradwyr Cymraeg yn y pentref (tri ward) sef rhyw 8% o'r boblogaeth. Mae'r ffigwr wedi codi i 1018 erbyn 2001 bron 11% o'r boblogaeth. Mae'r A541 yn hollti'r pentref ac mae ystâd diwydiannol sylweddol yn y pentref ynghyd ag archfarchnad a chanolfan siopa. Mae Gorsaf Radio "Marcher" yn y pentref a chanolfan chwaraeon Gwyn Evans ynghlwm wrth Ysgol Bryn Alyn. Ym mis Awst 2012 torrwyd y dywarchen gyntaf ar gyfer Ysgol Gymraeg Gwersyllt.

Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Lesley Griffiths (Llafur) a'r Aelod Seneddol yw Ian Lucas (Llafur).

Teyrnas Deheubarth

Roedd Deheubarth yn deyrnas yn ne-orllewin Cymru, yn cynnwys Ceredigion, Dyfed ac Ystrad Tywi. Crewyd y deyrnas hon gan Hywel Dda pan ddaeth y rhannau yma o'r wlad, oedd gynt yn deyrnasoedd annibynnol, i'w feddiant. Canolfan y deyrnas oedd Dinefwr yn y Cantref Mawr.

Ieithoedd eraill

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.