6 gòdnika

6 gòdnika je 340. (341.) dzéń w gregorijansczim kalãdôrzu. Do kùńca roku je 25 dniów.

Swiãta ë ùroczëznë

 • Miãdzënôrodny Dzéń Miklosza, w Pòlsce Mikołajki (darënczi dla dzecy) - krom Néderlandzkô, tam je dzéń Sinterklaasa 5. godnika).
 • We Eùropie (nie w protestanccze nôrodach): chrzescëjańsczi dzéń Swiãtego Mikòłôja (msza we kòscele, liturgiô, wspòmink)
 • We Libanie: katolëckie, grekòkatolëckie i armeńsczikòscelné Swiãto Swiãtego Mikòłôja (msza we kòscele, liturgiô, wspòmink)
 • We Fińskô: Dzéń Samòstójnotë (od Ruskô we 1917)

Wëdarzenia

 • 1517 – w Neapolu żeńbë króla Zygmuńta Starszigo z ji drugô białkô Bona Sforza.
 • 1768 – pierszô wydanô "Encyklopedijô Britannica".
 • 1877 - Thomas Edison pokazëwoł pierszë nagranë gramofonowë na swecie, dze on reczituwe piesniczk "Mary Had A Little Lamb"
 • 1901 - w Szczecënie nowi Smãtôrz Centralnë.
 • 1910 – pierszi numer dzennika "Ilustrowany Kurier Codzenny" w Krakòwie.
 • 1912 - w Egipcë miemiecczi archeòlog òdkriwô bust królewej Nefertiti & zabiera do Berlëna.
 • 1920 – we Wòlnem Gardze Gduńsk Volkstag I kadencji.
 • 1921 - spisan traktat kùńca anielsczégò panowaniô w Irlandiô
 • 1928 - "Mùżdżówka Bananowô" w Kolumbii wojsko pòmòrdowalë sztrëjkùjącëch robòtników United Fruit Company.
 • 1929 - w Tëreckô białczi dostawaja prawô welowaniô
 • 1958 – westrzelono amerikańskô sondë Pioneer 3, chtërna spłonewa we atmosferzë
 • 1965 – sowieckô sonda Łuna 8 rozbiwa sa na Miesądzu.
 • 1989 - mùżdżówka w École Polytechnique we Kanadze, dzéń pamiãci tego je White Ribbon Day.

Ùrodzëlë sã

 • 1520 – Barbara Radziwiłłówna, królewa Polsczi, białka Zygmuńta Augusta
 • 1904 – Ève Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre'a Curie
 • 1933 - Henrich Górecki, polsczi kòmpòzytór
 • 1968 - Olaf Lubaszenko – polsczi teatrownik i reżiser

Ùmarlë

 • 1892 - Werner von Siemens, miemiecczi wënalôzcë, założeł industrëjô Siemens AG
 • 1988 - Roy Orbison, amerikańsczi spiéwôrz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dërszewò

Dërszewò (abò téż: Tczewò, pòl. Tczew, miem. Dirschau) - krézewi gard w pòrénkòwim dzélu Pòmòrzczégò Wòjewództwa, nad rzéką Wisłą. Dërszewò je nôwikszim gardã Kòcéwsczi.

Fińskô

Fińskô (finsczi Suomen tasavalta) je państwã w Nordowi Eùropie, krôj Eùropejsczi Ùniji. Stolecznym gardã Fińsczi są Helsinki.

lëdztwò: 5.509.717 mieszkańców (2017)

wiéchrzëzna: 337.030 km²Jãzëczi: fińsczi, szwedzczi są tu ùrzãdowima. Na jãzëk fińsczi bëłë tołmaczoné kaszëbsczi wiérztë, jak téż bôjczi. Tu ùrzãdnicë pierszégò zortu (pò wëższi szkòle) mùszą rozmiec jãzëk wikszoscë w òkòlim w chtërnym robią. W dwajãzëkòwëch òbéńdach kòżdi ùrzãdnik mùszi rozmiec gadac ë pisac téż drëdżim jãzëkã. Sãdza mùszi rozmiec wësłowic sã w dwùch jãzëkach (mòwno ë na pismie).

Òd 1992 rokù tu w trzech nôbarżi nordowëch gminach lapònsczi jãzëk je ùrzãdowi.

W gminach mùszą bëc szkòłë dlô nôleżników miészëznë, jeżlë jich je wicy jak 13 lëdzy. Ùczbë są téż pò lapònskù.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.

Michôł Piéper

Michôł Piéper (pòlsczi pisënk: Michał Pieper; ùr. 6 gòdnika 1973 rokù w Wejrowie – kaszëbsczi pòéta ë spiéwôk kapelë Chëcz.

Wëstãpòwôł w Kaszëbsczim Kabaretce FiF. Solista karna rockòwégò Chëcz. Pisze wiérztë. Jegò dokôzë są w zsziwkach “Zymkù”. Je laureatã nôdgrodë m. Rómana Wróblewsczégò ë pòeticczégò kònkùrsu m. I. Trojanowsczi.

Mieszkô w Rëmi.

Swiãti Mikòłôj

Swiãti Mikòłôj (téż Miklosz)- przezeblokłi je w grëbi, czerwiony kòżëch, cepłi bùksë. Na głowie mô czerwioną mùcã, na nogach czorny skòrznie, na gãbã zakłôdô larwã z brodą. Jegò atribùtama są:zwónk ë rózgã. Mikòłôj mô na plecach miech, a w rãce trzimô kòrbacz. Na plecach dwigô cãżczi miech z darënkama. We wiôldżim miechù trzimie pëszny darënczi dlô kòżdégò dzecka. Terôczas Swiãti Mikòłôj milony je ze Gwiôzdorã. Nót wiedzec, że są to dwie apartné pòstacëje. Mikòłôj przëchôdô 6 gòdnika. Gwiôzdor pòjôwiô sã na Wilëjã Gòdów, przëchôdô do môłëch dzecy, pitô z pôcérza, grzécznym dôwô darënczi a nielósym rózgã.

Mikòłôjã straszoné są dzecë: Bądzta grzéczny, bò Mikòłôj wszëtkò widzy, a wama nick nie przëniese. Tak tej Mikòłôj je brëkòwny w dëscyplinowanim dzecy.

Na Kaszëbach w wieczór przed swiãtim Mikòłaja (6 gòdnika) dzecë pùcowałë bótë, bë wëstawic je przed dwiérzë z nôdzeją, że swiãti Mikòłôj wsadzy tam përznã bómków abò kùszków. Niebëlné dzecë mògłë spòdzewac sã zamiast tegò sztëk wrëka, torfù abò bùlwë. Jednak te nôlepszé dôrënczi, a przede wszëtczim zôbôwczi, przënôszôł gwiôzdór w Wilejã przed Bòżim Narodzenim.

w jińszëch mòwach

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.