Wikislovník

Wikislovník (do roku 2007 známý pod názvem Wikcionář, anglicky Wiktionary) je sesterský internetový projekt Wikipedie, který má za cíl vytvořit svobodný wiki mnohojazyčný slovník ve všech a o všech jazycích s definicemi, výslovností, překlady, etymologií a dalšími slovníkovými sekcemi. Vychází z myšlenky Daniela Alstona a byl spuštěn 12. prosince 2002.

Největší jazykové verze Wikislovníku (leden 2019)
Pořadí Verze Počet článků
1 anglická 5 897 619
2 malgašská 5 466 527
3 francouzská 3 393 253
4 ruská 1 002 805
5 srbochorvatská 911 552
6 španělská 885 795
7 čínská 831 053
8 německá 737 466
9 nizozemská 686 776
10 švédská 672 765
Www.wiktionary.org screenshot
Screenshot úvodní stránky Wikislovníku

První neanglické mutace, francouzská a polská, byly založeny 29. března 2004. Wikislovník běžel nejprve na provizorní adrese (wiktionary.wikipedia.org) a 1. května 2004 byl přesunut na současnou doménu http://wiktionary.org . Anglická verze Wikislovníku 24. listopadu 2004 přesáhla 50 000 hesel.

V lednu 2019 běžel projekt ve 174 jazykových verzích. Největší verzí byla anglická, která obsahovala přes 5 897 000 hesel (19,4 % z celkového rozsahu projektu). Další dvě verze mají přes 3 000 000 hesel, 10 přes 500 000 hesel, 29 přes 100 000 hesel, 38 přes 10 000 hesel, 40 přes 1 000 hesel, 25 přes 100 hesel a 8 méně než 100 hesel. Všechny verze společně měly přes 30 416 000 hesel a pracovalo pro ně 573 správců. Registrováno bylo přes 5 433 000 uživatelů, z nichž přes 5 000 aktivně editovalo v posledních 30 dnech.

Český Wikislovník měl v lednu 2019 přes 107 700 hesel. Pracovali pro něj 3 správci. Registrováno bylo přes 30 200 uživatelů, z nichž asi 70 editovalo v posledních 30 dnech. V počtu hesel byla česká verze mezi ostatními na 41. místě. Česká hesla představovala asi 0,4 % z celkového počtu hesel všech verzí.

Do české verze Wikislovníku byla první slova přidána 12. srpna 2004, v srpnu 2009 dosáhl hranice deseti tisíc a v lednu 2011 dvaceti tisíc hesel. Statistiky počtu hesel lze nalézt zde a zde.

Na rozdíl od mnoha slovníků, které jsou jednojazyčné nebo dvojjazyčné, Wikislovník je mnohojazyčný světový slovník. Mnohojazyčný znamená, že existují různé jazykové verze Wikislovníku, a světový znamená, že každá tato jazyková verze se pokouší popsat slova ze všech světových jazyků tak, aby byly jejich definice dostupné co nejširšímu počtu lidí.

Wiktionary-logo-cs
Logo českého Wikislovníku

Externí odkazy

2002

2002 (MMII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Bytost

Bytost je jedinec jevící známky života a vlastního myšlení. Je to původně teologický a filosofický pojem označující jednotlivé a oživené jsoucí. Pojem vznikl ze slova být patrně jako ekvivalent lat. ens, ale na rozdíl od jiného českého ekvivalentu, totiž jsoucna, má užší význam a označuje se jím obvykle člověk nebo duch. V tomto významu se vyskytuje i ve starší literatuře, v současné češtině jde o výraz spíše knižní, užívá se však stále pro bytosti člověku podobné a přitom netělesné, případně i pohádkové.Ve filosofii se užívá přídavné jméno bytostný, které znamená podstatný, charakteristický, něčemu vlastní.

Kandelábr

Kandelábr, původně svícen (např. anglicky candel znamená svíčku), je v moderním, přeneseném smyslu pojem označující stojan osvětlovacího tělesa. Může být kovový, nebo i z jiných materiálů. Někdy bývá zdoben. Typicky se vyskytuje přímo na ulici, nebo též například na mostech.

Kar

Kar je prohlubeň půlkulového tvaru se strmými stěnami vytvořená ledovcem. Je to mezoforma amfiteátrovitého tvaru nacházející se v závěru ledovcových údolí, jedná se tedy o tvar ledovcového původu (glaciální tvar). Jinými názvy jsou cirk (francouzsky cirque) anebo březno, což je ale nesprávný archaický tvar.

Kary mohou vznikat nejen ve velehorách, ale také v menších nadmořských výškách, třeba i bezprostředně nad mořskou hladinou. Kary jsou aktivními tvary recentně zaledněných oblastí, ale existují také reliktní kary v oblastech, kde se utvářely ledovce v chladných obdobích geologické minulosti.

Kojetice (okres Třebíč)

Kojetice ( Kojetice, něm. Kojetitz, odvozeno od osobního jména Kojata, jinak také Kojetice na Moravě) je obec nacházející se ve střední části okresu Třebíč, v Kraji Vysočina. Žije zde 447 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kojetice leží na řece Rokytné 7,5 km jihozápadně od bývalého okresního města Třebíče a 9 km severozápadně od Jaroměřic nad Rokytnou. Nadmořská výška obce se pohybuje mezi 480 m n. m. (rybník Pod Šibenem) a 514 m n. m. (vrchol jižně od Kojetic). Samotná obec dnes leží v údolí. Na návrší k zámku Sádku je druhá část obce nazývaná Chalupy. Ke Kojeticím přiléhá také nádraží, které je od obce odděleno a stojí 1 km jižním směrem za vesnicí.

Sousedními obcemi sídla jsou Šebkovice, Čáslavice, Rokytnice nad Rokytnou, Mastník, Mikulovice a Horní Újezd.

Kritérium

Cizí slovo kritérium mívá vícero významů, obvykle ve dvou typech použití:

Jednak jako objektivní měřítko, hodnotu, podle níž pak posuzujeme nějaký objekt: Jeho kategorizace se pak dosáhne rozhodnutím, posouzením či porovnáním, zda aktuální hodnota sledované veličiny u daného objektu překonala nastavenou posuzovací (kriteriální) hodnotu. Jde pak o prosté a tedy jednoznačné porovnání dvou číselných hodnot.

V přeneseném významu se může mínit i nějaký výrazný znak tohoto objektu, o veličinu, podle níž je tento objekt posuzován: Na tuto jeho vlastnost se tedy odkazuje jako na kritérium obecně, bez konkrétní hodnoty.Kritérium pro vynášení soudu / závěrů musí být objektivní, postaveno nad měřitelnou veličinou, aby bylo rozhodnutelné: Bez měřitelnosti zůstává jen subjektivní, podléhá dojmům. Konečný závěr z vyhodnocení kritéria musí být binární logická hodnota: ano, či ne.

Křenovice (okres Vyškov)

Křenovice (něm. Krenowitz, jinak také Křenovice u Slavkova, s předložkou 2. pád do Křenovic, 6. pád v Křenovicích) jsou obec nacházející se v jihozápadní části okresu Vyškov, v Jihomoravském kraji. Křenovice leží na potoce Rakovci 19,5 km jihozápadně od okresního města Vyškova, 4 km stejným směrem od města Slavkova u Brna a 17 km jihovýchodně od Brna. Nadmořská výška obce se pohybuje mezi 210 m n. m. (potok Rakovec) a 250 m n. m. (tratě Zadní a Vinohrady). Žije zde přibližně 1 900 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305.

Nadace Wikimedia

Nadace Wikimedia (oficiálně anglicky Wikimedia Foundation, Inc., zkracováno WMF) je nadace, která spravuje projekty Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikizdroje, Wikimedia Commons, Wikicesty,Wikizprávy, Wikiverzita a další (zejména vývojářské a koordinační projekty). Byla založena 20. června 2003 zakladatelem Wikipedie Jimmy Walesem jako nezisková organizace podle zákonů státu Florida (USA).Cílem nadace je podpora a rozvoj otevřených wiki projektů, a to tak, aby bylo zajištěno, že veškerý obsah těchto projektů zůstane pro uživatele a čtenáře zdarma.

V rámci založení nadace převedl Wales na nadaci také vlastnictví všech doménových jmen Wikipedie, Wikislovníku a Nupedie, včetně všech autorských práv na veškeré materiály týkající se těchto projektů, které v té době vlastnil on nebo jeho firma Bomis. Také nadaci daroval počítačové vybavení, na kterém projekty nadace běží. Firma Bomis také projektům v současné době financuje některé náklady na provoz a připojení k internetu. Zbytek finančních prostředků získává nadace na základě dobrovolného sponzorství.

Nadace Wikimedia je veřejnou dobročinnou organizací a jako taková je podle paragrafu 501(c)(3) zákona Spojených států o daních osvobozena od federální daně z příjmu. Dary této nadaci lze v USA i v dalších zemích odečíst z daní.

Jméno „Wikimedia“ navrhl v březnu 2003 Sheldon Rampton. Toto jméno je občas kritizováno pro svou podobnost s názvy Wikipedie a MediaWiki, což někdy vede k nedorozuměním.

Slavice (Třebíč)

Slavice ( Slavice, něm. Slawitz, odvozeno od osobního jména Slavík, nebo Slávek, s předložkou 2. pád do Slavic, 6. pád v Slavicích) je částí města Třebíče ve střední části okresu Třebíč, v kraji Vysočina. Slavice leží 4 kilometry jižně od centra města a 2,5 kilometru od konce samotné zástavby města. Vesnicí je prvním sídlem ležícím na toku potoku Markovka. Nadmořská výška Slavic se pohybuje mezi 500 m n. m. (rybník Pod Šibenem) a 510 m n. m. (vrchol jižně od Kojetic). Vesnice tak leží na návrší mezi vrcholy Pekelného kopce, Hošťanky a Klučovské hory Ve vesnici žije 252 obyvatel.

Ve Slavicích se narodil RNDr. Vladimír Josef Krajina – držitel Řádu Bílého lva I. třídy.

Slovník

Slovník (zdrobnělina: slovníček, někdy též lexikon) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Sestavováním slovníků se zabývá lingvistická disciplína zvaná lexikografie.

Ve většině slovníků jsou slova zachycena pouze ve svém základním tvaru, tzv. lemmatu, přestože např. slovníky v rámci jazykových učebnic mohou obsahovat i nepravidelné tvary.

Slovníky se vyskytují tradičně nejčastěji v knižní podobě (např. Slovník spisovné češtiny). V poslední době se však objevují i digitální slovníky, dostupné na CD nebo na internetu, např. Wikislovník (český otevřený slovník) nebo anglický dictionary.com.

Sofistikovaný

Sofistikovaný (z angl. sophisticated) znamená složitý, důmyslný, propracovaný, promyšlený; opak: jednoduchý, prostý, naivní. Užívá se jednak o složitých systémech nebo orgánech ("sofistikovaný zaměřovací systém", "sofistikovaný orgán zraku"), jednak o myšlenkách nebo postupech ("sofistikovaný argument", "sofistikovaný projekt"). Označení sofistikovaný je obvykle hodnotově neutrální, může však mít jak pozitivní, tak negativní hodnotový odstín. Tak primitivní argumentaci lze odmítnout s tím, že „věc by vyžadovala sofistikovanější výklad“, anebo naopak lze příliš vyumělkovaný a nesrozumitelný výklad označit za „příliš sofistikovaný“, lidově "překombinovaný".

Wikimedia Inkubátor

Wikimedia Inkubátor je projekt nadace Wikimedia, jehož cílem je hostovat jazykové edice Wikimedia projektů, které ještě nemají vlastní oddělenou wiki. Projekt byl spuštěn 2. června 2006. Sám nemá jazykové edice, je vícejazyčný.

Na žádost je otevřena subdoména v Inkubátoru a Jazykový výbor (Language Subcomitee) posuzuje, zda si daná jazyková edice zaslouží vlastnit samostatnou subdoménu na projektech Wikipedie, Wikislovník, Wikiknihy, Wikicitáty nebo Wikizprávy. Ostatní Wikimedia projekty jsou buď vícejazyčné, nebo nové jazykové edice hostují jinde.

Wikipedie

Wikipedie (anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia) je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Využívá wiki redakční systém a je to největší a nejoblíbenější všeobecné referenční dílo na World Wide Webu; podle hodnocení služby Alexa Internet z června 2019 je jednou z nejpopulárnějších webových stránek vůbec. Obsahuje výhradně bezplatný obsah a neobsahuje jakékoliv komerční reklamy. Wikipedie je vlastněna a podporována, stejně jako další vzájemně propojené projekty, nadací Wikimedia Foundation, neziskovou organizací, která je financována především prostřednictvím darů.Wikipedie byla spuštěna 15. ledna 2001 Jimmym Walesem a Larrym Sangerem. Její jméno navrhl Larry Sanger, jako spojení slov „wiki“ (havajské slovo pro „rychlý“) a „encyklopedie“. Zpočátku fungovala pouze anglická jazyková verze, brzy ale vznikly i další jazykové mutace. Česká verze byla spuštěna 3. května 2002. Celkově obsahovala Wikipedie v září 2019 více než 40 milionů článků ve 301 různých jazycích a v únoru 2014 dosáhla 18 miliard zobrazení stránek a téměř 500 milionů jedinečných návštěvníků měsíčně.Wikipedie funguje na principu tzv. wiki, což znamená, že nový článek může vložit a libovolný článek může změnit (ať už pouze opravit překlep, zkorigovat věcnou chybu, článek výrazně rozšířit nebo zcela přepsat) takřka kdokoli s přístupem na web. Jedním ze základních pravidel prosazovaných uživateli je tzv. nezaujatý úhel pohledu – články musí nezaujatě prezentovat všechny podstatné názory na příslušné téma, aniž by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. Požadavek na ověřitelnost údajů v článcích je uplatňován zejména u kontroverzních údajů a témat.

Wikiverzita

Wikiverzita je projekt nadace Wikimedia Foundation nabízející volně dostupné e-learningové vzdělávání formou výukových jednotek a materiálů, které mohou nabývat podobu projektů, kurzů, hodin apod.

Její anglická verze byla ve své betaverzi spuštěna 15. srpna 2006. V současnosti existuje Wikiverzita již v několika jazykových mutacích – kromě angličtiny také v němčině, francouzštině, italštině, španělštině, řečtině, japonštině, portugalštině a také v češtině.

Zítra

Zítra nebo zítřek je den, který následuje po dnešku.

Původně vzniklo z výrazu "za jitra" nebo "z jitra"(rozuměj z(a) jitra dalšího dne). Srovnejte slovenské "zajtra", německé "morgen" (znamená ráno i zítra) apod.

Obecně může zítra znamenat i více než jeden den. Někdy je to výraz označující budoucnost jako celek. V totalitní praxi pak sousloví "zářivé zítřky" mělo označovat skvělou a světlou budoucnost lidstva v komunismu. Sovětský svaz byl propagandisticky označován za zemi kde zítra znamená včera.

Čučkař

Čučkař je původem nářeční výraz z jižní a jihovýchodní Moravy. Vychází z nářečního výrazu pro čočku (čučka) a doslova tedy znamená čočkař. Označují se jím lidé neschopní a neobratní či méně podnikatelsky odvážní. V kriminálnickém slangu pak má slovo významy odvozené od „čučení“, popřípadě od čočky jako optického zařízení: označují se tak voyeuři, popřípadě dozorci neboli bachaři ve věznici. Celostátní popularity a širokého mediálního zájmu se výrazu dostalo v prosinci 2018, kdy jím prezident republiky Miloš Zeman označil Bezpečnostní informační službu.

Projekty nadace Wikimedia

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.