Stan setkávání

Stan setkávání (hebrejsky משכן, miškan), někdy také stan setkání, stan úmluvy nebo příbytek, byla podle hebrejské bible čili Starého zákona přenosná svatyně hebrejského národa, předchůdce Jeruzalémského chrámu. Jeho podobu popisuje Druhá kniha Mojžíšova. Uvnitř se nacházela archa úmluvy.

Stiftshuette Modell Timnapark
Model stanu setkávání v údolí Timna (Izrael)
Jeruzalémský chrám

Jeruzalémský chrám (hebrejsky בֵית הַמִקדַשֹ, bét(t se vyslovuje jako anglické the)/ ha-mikdaš, dosl. „dům svatosti, posvěcení“, Svatyně) byl centrem náboženského kultu izraelského lidu mezi 10. stol. př. n. l. a 1. stoletím n. l. Chrám stál v Jeruzalémě na chrámové hoře a sloužil jako místo, kde se obětovaly oběti a kde bylo centrum aktivity kněží a levitů. Chrám byl zničen v roce 70. Židé věří, že v „onen den“ (blíže neupřesněná budoucnost, popř. označení budoucího světa) bude Chrám znovu vybudován Mesiášem.

Kniha Jozue

Kniha Jozue (hebrejsky יהושע‎‎, Jehošu'a), je šestá kniha v biblickém kánonu Starého zákona. Je v ní popsáno dobývání „Zaslíbené země“ a následné rozdělování země na podíly, tedy doba okolo 14.–12. stol. př. n. l. Autorství knihy je tradicí přisuzováno izraelskému vojevůdci Jozuemu, nástupci Mojžíše.

Kniha je zařazena za Tóru (Pentateuch), v hebrejském kánonu mezi Přední proroky, v křesťanských kánonech mezi knihy dějepisné knihy.

Šílo

Šílo (hebrejsky שלה , שלו , שילו) je město zmiňované v bibli.

Nachází se na dávné cestě z Beer Ševy k pohoří Gilboa (tzv. cesta praotců, דרך אבות), u údolí Šíla, které je geografickou hranicí mezi Judskem a Samařím. Tel Šílo se nachází ve výšce 741 m. n. m. a jeho velikost je 30 dunamů. Východně od něj je několik pramenů a severně se od něj nacházel Bét-el.

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.