Samařsko

Samařsko, Šomron či někdy též Samaří (hebrejsky: שומרון, Šomron; arabsky: سامريّون, Sāmariyyūn nebo ألسامرة, as-Samara – také známé jako جبال نابلس, Džabal Nablus; řecky: Σαμάρεια) je název označující hornatou oblast odpovídající severní části Západního břehu Jordánu, neboli severní části mezinárodně neuznávaného sedmého distriktu státu Izrael nazvaného Judea a Samaří, který ale zahrnuje jen izraelské osady zbudované na tomto území po roce 1967. Součástí tohoto distriktu je i správní jednotka Oblastní rada Šomron (Samařsko), která ale zaujímá jen menší (severní) část historického regionu Samařsko. Hlavním správním a obchodním centrem Samařska je arabské město Nábulus.

Ze severu je oblast ohraničena Jizre'elským údolím, z východu Jordánským údolím, ze západu Karmelským pohořím (na severu) a Šaronskou planinou (na západu) a z jihu Jeruzalémskými horami. V biblických dobách Samařsko „dosahovalo od (Středozemního) moře po údolí Jordánu,“ včetně Karmelského pohoří a Šaronské planiny. Samařská hornatina není příliš vysoká, zřídkakdy dosahuje nadmořských výšek nad 800 m n. m. Samařské klima je více příznivé než klima jižněji.

Terén je na většině území Samařska prudce zvlněný, s četnými údolími, jimiž protékají nepravidelné toky (vádí), například Nachal Kana, Nachal Te'enim, Nachal Nablus nebo Nachal Alexander.

Marl Bet Meir formation road 593 from Ariel city in Shomron to road 60 2nd KM C

Silnice v Samařsku

Nablus panorama-cropped enhanced

Město Nábulus

Nahal kana israel

Krajina v Samařsku, údolí Nachal Kana

Samařsko
Samařsko
Samařsko

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Samaria na anglické Wikipedii.

Související články

Externí odkazy

Alej Zahav

Alej Zahav (hebrejsky עֲלֵי זָהָב, doslova „Zlaté listy“, zároveň jméno obce tvoří akronym části jména manželky bývalého předsedy izraelské vlády Menachema Begina – Alizy Beginové – עלי זה בגין, neboli ALJZHB, v oficiálním přepisu do angličtiny Ale Zahav, přepisováno též Alei Zahav) je izraelská osada a vesnice typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Avnej Chefec

Avnej Chefec (hebrejsky אַבְנֵי חֵפֶץ, doslova „Drahé kameny“, podle verše z biblické knihy Izajášovy, verš 54,12) , v oficiálním přepisu do angličtiny Avne Hefez, přepisováno též Avnei Hefetz nebo Avnei Chefetz) je izraelská osada a vesnice typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Barkan

Barkan (hebrejsky בַּרְקָן, podle místního jména „Chirbet Burak“ – חרבת בוראק, v oficiálním přepisu do angličtiny Barqan, přepisováno též Barkan) je izraelská osada a vesnice typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Bruchin

Bruchin (hebrejsky ברוכין, v oficiálním přepisu do angličtiny Brukhin) je izraelská osada a vesnice typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Dálnice 5 (Izrael)

Dálnice 5 (hebrejsky כביש 5; Kviš 5), či Trans-Samařská dálnice (hebrejsky כביש חוצה שומרון, Kviš Choce Šomron) je jednou z hlavních izraelských dálnic spojujících středomořské pobřeží severně od Tel Avivu s centrální Šaronskou planinou, Arielem a dalšími izraelskými osadami v severní části Západního břehu Jordánu, známé pod biblickým označení Samařsko.

Tato, v každém směru tří až pěti-proudá, dálnice zpočátku dosahovala pouze zelené linie (hranice mezi Izraelem a Západním břehem Jordánu) a sloužila především pro obslužnost hustě zalidněné metropolitní oblasti Guš Dan. Na Západním břehu byla stále hlavní silnicí stará silnice číslo 505, která je v současnosti částečně uzavřena kvůli židovské přepravě. Počátkem 90. let došlo, v souvislosti s růstem města Ariel a dalších okolních osad, k potřebě vybudování moderní silnice, která by uspokojila požadavky místních více než jednoproudá silnice č. 505. Z toho důvodu byla dálnice 5 prodloužena přibližně o 20 kilometrů východně od zelené linie tak, že končí na dohled od Arielu a slouží jako obslužná komunikace největšímu bloku izraelských osad v severní části Západním břehu. Do její spádové oblasti připadá na 50 tisíc lidí a průmyslová zóna Barkan. K dnešnímu dni je tato dostavba dálnice jedním z největších infrastrukturních projektů, které Izrael na území distriktu Judeje a Samaří podnikl.

Ec Efrajim

Ec Efrajim (hebrejsky עֵץ אֶפְרַיִם, doslova „Efrajimovo dřevo“, podle biblického citátu z knihy Ezechiel 37,16 „...to je dřevo Efrajimovo a celého domu izraelského, jeho spojenců.“, v oficiálním přepisu do angličtiny Ez Efrayim, přepisováno též Etz Efraim) je izraelská osada vesnického typu na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Itamar

Itamar (hebrejsky אִיתָמָר, podle biblického kněze Ítamara, v oficiálním přepisu do angličtiny Itamar) je izraelská osada a vesnice typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Jakir

Jakir (hebrejsky יַקִּיר, doslova „Drahý“ - podle izraelského pilota Mordechaje Neve Jakira, který se v roce 1962 při výcviku zřítil do Galilejského jezera a zahynul, v oficiálním přepisu do angličtiny Yaqir, přepisováno též Yakir) je izraelská osada a vesnice typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Jic'har

Jic'har [vyslovováno Jic-har tedy nikoliv s „ch“] (hebrejsky יִצְהָר, podle místního typu olivového oleje, jehož jméno je také přítomno v názvu sousední palestinské vesnice Asira al-Qibliya, v oficiálním přepisu do angličtiny Yizhar, přepisováno též Yitzhar) je izraelská osada a vesnice typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Judea

Provincie Judea (latinsky Iudaea, řecky Ιουδαία, hebrejsky יהודה) byla římská provincie existující v letech 6–132 n. l. Jejím jádrem bylo Judsko a Samařsko, později však do ní byly začleněny i ostatní části Herodova království. Provincie spadala pod přímou římskou správu.

Římští správcové se ovšem vůči židovskému náboženskému cítění chovali necitlivě, mnozí z nich byli navíc neschopní, takže stále více rostla nespokojenost obyvatel s římskou nadvládou. Když potom Gessius Florus roku 66 vyplenil chrámový poklad, vypukla první židovská válka. Povstalci ovšem byli rozštěpení do několika znepřátelených frakcí, takže když římské vojsko vedené Vespasianem a Titem dobylo Galileu a oblehlo Jeruzalém, vypukla v tomto městě občanská válka. Roku 70 byl nakonec Jeruzalém dobyt a srovnán se zemí i spolu s Chrámem. Roku 74 byl zlomen odpor posledních povstalců.

Zničení Chrámů mělo vážné důsledky pro židovské náboženství, neboť Židé ztratili místo konání bohoslužby. Ústřední místo ve formujícím se rabínském judaismu získalo studium Tóry. V Javne vznikl palestinský biblický kánon a začal se utvářet materiál, který byl později sepsán v Mišně.

Hadriánova snaha prosadit v Judeji pohanství však vyvolala Bar Kochbovo povstání, které bylo znovu tvrdě potlačeno. Tentokrát navíc Židům bylo zakázáno jejich náboženství a provincie Judea se přeměnila na provincii Syria Palaestina. Oblast Judska se vylidnila a těžiště židovského osídlení se přesunulo do Galileje a židovské diaspory.

Kirjat Netafim

Kirjat Netafim (hebrejsky קִרְיַת נְטָפִים, doslova „Město kapek“, v oficiálním přepisu do angličtiny Qiryat Netafim, přepisováno též Kiryat Netafim) je izraelská osada typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Lešem (izraelská osada)

Lešem (hebrejsky לשם, přepisováno též Leshem) je izraelská osada a vesnice typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Ma'ale Šomron

Ma'ale Šomron (hebrejsky מַעֲלֵה שׁוֹמְרוֹן, doslova „Svah Samařska“, v oficiálním přepisu do angličtiny Ma'ale Shomeron, přepisováno též Ma'ale Shomron) je izraelská osada a vesnice typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Nofim

Nofim (hebrejsky נוֹפִים, doslova „Výhledy“, v oficiálním přepisu do angličtiny Nofim) je izraelská osada vesnického typu na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Oblastní rada Šomron

Oblastní rada Šomron (hebrejsky מועצה אזורית שומרון, anglicky Shomron Regional Council) je správní region v Izraeli, v distriktu Judea a Samaří, který se rozkládá na ploše cca 2800 čtverečních kilometrů v nejsevernější části Západního břehu Jordánu. Úřad oblastní rady je umístěn v obci Elon More. Předsedou oblastní rady je Geršon Mesika.

Pedu'el

Pedu'el (hebrejsky פְּדוּאֵל, doslova „Vykoupeni Bohem“, podle biblického citátu z knihy Izajáš 35,10 - „Vykoupení, pravím, Hospodinovi navrátí se“, v oficiálním přepisu do angličtiny Pedu'el) je izraelská osada a vesnice typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Revava

Revava (hebrejsky רְבָבָה, doslova „Deset tisíc“ - podle biblické číslovky, která se objevuje v Deuteronomiu 33,17 - „A toť jsou mnozí tisícové Efraimovi a tisícové Manassesovi“, v oficiálním přepisu do angličtiny Revava) je izraelská osada na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří, v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Samaří

Samaří (hebrejsky שומרון Šomron, řecky Σεβαστη Sebasté) bylo město v Samařsku v dnešním Izraeli, v oblasti palestinské autonomie na západním břehu Jordánu, asi 10 km severozápadně od moderního města Náblus (ve starověku Sichem). Podle tohoto města a kraje se také nazývá židovská sekta Samaritánů, kteří zde vznikli.

Ša'arej Tikva

Ša'arej Tikva (hebrejsky שַׁעֲרֵי תִּקְוָה, doslova „Brány naděje“, v oficiálním přepisu do angličtiny Sha'are Tiqwa, přepisováno též Sha'arei Tikva nebo Shaare Tikvah) je izraelská osada a vesnice typu společná osada (jišuv kehilati) na Západním břehu Jordánu, v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Šomron (Samařsko).

Geografie Izraele Izrael

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.