Rod (biologie)

Rod (latinsky genus) je naddruhový (interspecificky) taxon, tj. je vyšší než druh. Vyšším taxonem než rod je čeleď. Rod patří mezi taxony základní (druh, rod, čeleď, řád...), spadá do hierarchické linnéovské klasifikace s přesně vymezenými kategoriemi taxonů a principem nadřazenosti a podřazenosti.

DruhRodČeleďŘádTřídaKmenŘíšeDoménaŽivot
Hierarchie biologické klasifikace znázorňující 8 základních taxonomických kategorií.

Charakteristika

Rod zahrnuje příbuzné, geneticky blízké druhy na základě zkoumání podobnosti:

  • u rostlin a nižších živočichů – podobnosti květů nebo pohlavních orgánů,
  • u vyšších živočichů – podobnosti kosterního aparátu.

Je-li u prověřovaných organismů zjištěn dostatečný počet shodných znaků které ukazují na společný původ, (tj. organizmy jsou monofyletické), jsou zařazeny do stejného rodu.

Pokud se nenajdou dva druhy, které by podle výše uvedeného zjišťování mohly vytvořit společný rod, vytvoří se rod jen pro jediný druh. Takovýto rod se nazývá monotypický.

Vědecké jméno

Pro každý rod existuje pojmenování vědecké, mezinárodní, nejčastěji původem z latiny, řečtiny, ale i dalších jazyků (např. Vulpes). Známější rody mají ještě pojmenování národní (české, např. liška). Národní pojmenování vzniklo buď použitím vžitého lidového pojmenování, nebo překladem z latiny, řečtiny apod.

Pro bližší upřesnění se jméno rodu doplňuje jménem druhu – binomické jméno, např. „pampeliška lékařská Taraxacum officinale“. Vědecké, latinské pojmenování rodu se u rostlin i živočichů píše vždy s velkým počátečním písmenem a kurzivou.[1][2][3]

České názvy rodů

Pro některé latinské názvy známých rodů neexistují adekvátní české názvy, protože z historických důvodů se česky pojmenovává přímo druh, např.

Častější případ naopak nastává, když více rodů má stejné české rodové jméno, např.

Odkazy

Reference

  1. www.savci.upol.cz
  2. pdf.uhk.cz
  3. www.kbi.zcu.cz. www.kbi.zcu.cz [online]. [cit. 2010-08-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-10-20.

Literatura

  • HERÁŇ, Ivan. Zvířata celého světa. Svazek 4. [s.l.]: Státní zemědělské nakladatelství, 1978.
  • MAZÁK, Vratislav. Zvířata celého světa. Svazek 7. [s.l.]: Státní zemědělské nakladatelství, 1980.

Související články

Genus

Slovo genus má více významů:

genus (matematika) – charakteristika některých matematických objektů

jmenný rod (lat. genus nominis) – kategorie jmen (např. mužský, ženský, střední)

slovesný rod (lat. genus verbi) – klasifikace tvarů sloves

rod (biologie) (lat. genus) – taxon na úrovni mezi druhem a čeledí

Genus Plus – bývalá regionální televizní stanice se sídlem v Liberci

GENUS – dokumentální cyklus České televize

Rod

Rod má více významů:

rod (příbuzenství) – příbuzenská skupina, jež pochází od společných předků

rod (biologie) – v biologii skupina nejpříbuznějších druhů živých organizmů

rod (sociologie) – též gender, označení sociálně konstruovaných rozdílů mezi muži a ženami

mluvnické rody jsou 2 různé mluvnické kategorie:

jmenný rod (např. v češtině a dalších jazycích mužský, ženský a střední)

slovesný rod (obvykle - v různých jazycích - činný a trpný)

rod (filozofie) – též (latinsky) genus, aristotelský filozofický pojem

rod (jednotka) – jednotka délky (5,0292 m) v Angloamerické měrné soustavě

Rod (mytologie) – slovanský bůh či démon osudu

Rod (rybník) – rybník v Nadějské soustavě v CHKO Třeboňsko v okrese Jindřichův Hradec

Rod (přírodní rezervace) – chráněné území v okrese Tábor

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.