Minho

Minho (portugalsky Rio Minho, španělsky a galicijsky Río Miño) je řeka v severozápadním Španělsku (Galicie) a v Portugalsku (Norte). Na dolním toku tvoří hranici mezi oběma zeměmi. Je 340 km dlouhá. Povodí má rozlohu přibližně 22 500 km².

Minho
Pohled z portugalské Valençy přes Minho na galicijské Tui
Pohled z portugalské Valençy přes Minho na galicijské Tui
Základní informace
Délka toku 340 km
Plocha povodí 22 500 km²
Světadíl Evropa
Pramen
Ústí
Protéká
Portugalsko Portugalsko (Norte), Španělsko Španělsko (Galicie)
Úmoří, povodí
Atlantský oceán
Minho River map
Geodata
OpenStreetMap OSM, WMF

Průběh toku

Pramení na severních svazích Kantaberského pohoří. Teče převážně kopcovitou krajinou. Poblíž ústí největšího levého přítoku Sil je říční údolí velmi stísněné, avšak před městem Ourense se dolina řeky postupně rozšiřuje. V dolním toku leží několik ostrovů. Ústí do Atlantského oceánu.

Vodní stav

Nejvyšší vodnosti dosahuje díky tajícímu sněhu a dešťům na jaře, nejnižší v létě. Na podzim a v zimě vodnost díky dešťům opět stoupá. Průměrný průtok vody na středním toku u města Ourense činí 242 m³/s).

Využití

Vodní doprava je možná na dolním toku. Na řece leží galicijská města Lugo, Ourense, Tui, a portugalská sídla Melgaço, Monção a Valença do Minho. Při ústí leží galicijská A Guarda. Od soutoku se Silem až po ústí vede údolím řeky železniční trať.

Literatura

Externí odkazy

Administrativní dělení Portugalska

Administrativní dělení Portugalska je poměrně složité, existuje zde několik různých administrativně-správních, které disponují různými pravomocemi. Následující text a tabulky zachycují stav v listopadu 2016.

Základem je 308 obcí (portugalsky „Município“ či „Concelho“, možný volný český překlad i výraz „okres“), které se dále dělí do 3092 farností („Freguesia“), které však jsou zcela civilní, odděleny od církve. Portugalská ústava z roku 1976 rozděluje území státu do 2 autonomních území (Azory a Madeira) a 18 distriktů v kontinentální části státu. V roce 2013 byl přijat zákon 75/2013, který zavedl další územně správní jednotky v kontinentálním Portugalsku: tzv. „Comunidades intermunicipais“ (volný český překlad společenství obcí, celkem 21) a „Áreas metropolitanas“ (metropolitní oblasti - Porto a Lisabon).

Autoarchivace

Autoarchivace (Některé zdroje uvádějí též jako auto–archivace, anglicky self-archiving.) znamená uložení elektronické verze dokumentu (vědecké či akademické práce) ve formě postprintu (verze textu po recenzním řízení) nebo preprintu (verze textu před recenzním řízením) do digitálního repozitáře (digitálního archivu) nebo na webovou stránku samotným autorem.

Braga

Braga je historické město na severu Portugalska v provincii Minho. Je střediskem oblasti a třetím největším portugalským městem. Místní arcibiskup je primasem Portugalska.

Choi Min-ho

Choi Min-ho (*9. prosince, 1991), lépe známý pod přezdívkou Minho, je jihokorejský zpěvák, rapper, herec, moderátor a model. Je hlavní rapper jihokorejské chlapecké skupiny Shinee.

Keltské národy

Keltské národy je označení pro moderní etnická společenství (a jejich území) v západní Evropě, která užívají keltské jazyky a mají (resp. oživují) keltské kulturní rysy v umění, tanci, hudbě a literatuře. Šest oblastí uznávaných za keltské národy jsou:

Bretaň (bretonsky Breizh)

Cornwall (kornicky Kernow)

Irsko (irsky Éire)

Man (mansky Mannin)

Skotsko (gaelsky Alba)

Wales (velšsky Cymru)Každý z těchto regionů do určité míry používá nějaký keltský jazyk. (Nicméně, manština a korničtina byly ve 20. století již v podstatě vymřelé a tak musely být skupinami nadšenců znovu oživeny.) Společné jim je také nacionálně podbarvené politicko-kulturně-jazykové úsilí o větší míru autonomie až samostatnosti na svých mateřských státech – s výjimkou Irska nemá žádný z těch národů svůj plně samostatný stát; navíc, Cornwall je přímou součástí Anglie a Bretaň je v rámci Francie rozdělena mezi dva správní celky – a také mnohdy až do absurdit dovedené projevy tzv. keltského obrození (Celtic Revival). Keltské národy se též hlásí ke společné historii, i když ta byla už od raného středověku v každém z vyjmenovaných regionů velmi rozdílná.

Kromě těchto šesti národů existují oblasti v severozápadním Španělsku a Portugalsku – zejména Galicie, dále Asturie a Kantábrie (Španělsko) či Alto Minho, Alto Trás-os-Montes a Douro (Portugalsko) – které jsou díky svým příbuzným kulturním tradicím nezřídka také označovány jako keltské (a samy se ke svým keltským kořenům hlásí), ovšem na rozdíl od „tradičních“ keltských národů se již v žádné z těchto zemí a regionů nedochovalo používání keltských jazyků do dnešních dnů. Před expanzí Římské republiky a germánských kmenů však byla značná část Evropy keltská, včetně např. území Čech.

Lugo

Lugo je starobylé město na severovýchodě Galicie (severozápadní Španělsko) na řece Minho, sídlo provincie Lugo. S necelými sty tisíci obyvatel je čtvrtým největším galicijským městem. Bylo založeno Římany zřejmě roku 25 př. n. l. a následně bylo hlavním městem Galicie. Ve městě se zachovaly monumentální starověké hradby, zapsané na seznam Světového dědictví UNESCO.

V Lugu sídlí některé z fakult University Santiago de Compostela. Je zde stanice nepříliš frekventované železnice A Coruña – Monforte de Lemos – León.

Norte (portugalský region)

Region Norte (portugalsky Região Norte – výslovnost IPA [ʁɨʒi'ɐ̃ũ 'nɔɾtɨ]), je region v severním Portugalsku. Je jedním z pěti hlavních regionů Portugalska (regionů NUTS II). Region má 4 034 271 obyvatel (2007) a rozlohu 21 278 km² (hustota 173 obyvatel na km²). Hlavním městem je Porto.

Ourense

Ourense (galicijsky a portugalsky Ourense, španělsky Orense) je lázeňské město, třetí největší sídlo Galicie, země na severozápadě Španělska; žije zde 107 176 obyvatel (2007). Město leží v jižní části Galicie na soutoku řek Miño, Barbaña a Loña. Je centrem provincie Ourense, jedné ze čtyř provincií Galicie.

PT-NUTS

NUTS:PT je zkratka pro normalizovanou klasifikaci územních celků v Portugalsku pro potřeby statistického úřadu a Eurostatu.

Porto

Porto (portugalsky Pôrto; portugalská výslovnost [portu]; v některých jazycích, kupříkladu anglicky též Oporto) je druhé největší portugalské město. Podle sčítání z roku 2011 jeho populace čítá 237 591 obyvatel, nicméně v celé metropolitní oblasti žijí zhruba 2,4 miliony lidí. Porto je moderní kosmopolitní město nedaleko břehu Atlantského oceánu. Oblast kolem města je jednou z nejvíce průmyslových oblastí Portugalska. Spolu s Lisabonem a oblastí Algarve patří mezi turisticky nejnavštěvovanější oblasti země.

Porto je známé také svým celosvětovým vývozním artiklem – portským vínem, které bylo původně vyváženo jen z tohoto města (odtud název). Sváželo se a dodnes se sváží po řece Douro, jejíž hluboké údolí utváří kolorit města. Jižní břeh řeky již náleží obci Vila Nova de Gaia, součásti portské aglomerace. Historické centrum Porta – Ribeira bylo přidáno na seznam světových památek UNESCO v roce 1996.

Portomarín

Portomarín (španělsky Puertomarín) je město ve španělské Galicii, na Svatojakubské cestě. Administrativně spadá pod Provincii Lugo a jako město má 1 654 obyvatel.

Původní vesnice se rozvíjela okolo starého římského mostu přes řeku Minho. Poprvé je připomínána k roku 792. Ve středověku byla několikrát přestavěna. Na počátku 20. století získala městský charakter. Leží na březích řeky a je obklopena vinicemi.

Město se nachází v blízkosti řeky Río Minho, která je u Portomarína od roku 1962 zahrazena a vytváří tak umělé jezero. Kvůli vzestupu hladiny muselo být proto městečko přemístěno na vrchol hory Monte do Cristo. Historické budovy byly rozebrány a kámen po kameni znovu sestaveny na novém místě. Tak byl přesunut např. kostel sv. Mikuláše, sv. Petra, nebo dva historické paláce z 16., resp. 17. století. Obytné domy byly vystaveny nové. Pozůstatky římského mostu a starých domů bývají někdy vidět na dně řeky Minho při nízkém stavu vody.

Portugalsko

Portugalsko (portugalsky: Portugal), oficiálně Portugalská republika (portugalsky: República Portuguesa), je evropský stát nacházející se na jihozápadním cípu světadílu, v západní části Pyrenejského poloostrova. Je to nejzápadnější suverénní stát kontinentální Evropy. Jediným jeho pevninským sousedem je Španělsko, západní a jižní břehy země omývají vody Atlantského oceánu. Portugalsku dále náleží souostroví Azory a Madeira, které mají autonomii.

Portugalsko je jedním z nejstarších států v Evropě. V 15. a 16. století založilo první globální říši na světě a stalo se jednou z největších hospodářských, politických a vojenských sil planety. Během tohoto období, dnes označovaného jako věk objevů, portugalští mořeplavci jako byli Vasco da Gama či Bartolomeu Dias, pod velením Jindřicha Mořeplavce a krále Jana II., našli námořní cestu do Indie (1498) či objevili pro Evropany Brazílii (1500). Později Portugalsko získalo významné državy v jihovýchodní Asii. Během této doby také monopolizovalo obchod s kořením. Události, jako bylo zničení Lisabonu zemětřesením roku 1755, průmyslová revoluce, sedmiletá válka, okupace země během napoleonských válek či protikoloniální revoluce v Brazílii (1822), však velkou říši srazily do kolen a Portugalsko se stalo středně významným evropským státem. Moderní Portugalská republika vznikla roku 1910. Demokracii si ovšem dlouho neudržela, ta byla vybojována až Karafiátovou revolucí roku 1974, po níž byla také udělena nezávislost posledním zbytkům koloniální říše (definitivní tečkou za touto kapitolou dějin bylo předání Macaa Číně v roce 1999). Portugalské koloniální dobrodružství nicméně zanechalo hluboké kulturní a architektonické stopy po celém světě, jeho dědictvím je pak především 300 milionů mluvčích portugalštiny, která tak patří k největším světovým jazykům a mluví jí ve světě několikanásobně více lidí než v samotném Portugalsku.

Portugalsko je unitárním státem a parlamentní demokracií s poloprezidentským systémem. Bylo jedním ze zakládajících členů NATO. Od roku 1986 je členem Evropské unie a od roku 1995 schengenského prostoru. V roce 1999, tedy hned po jeho zavedení, přijalo euro.

Podle Světového indexu míru (2018), jejž vytváří Institut pro ekonomii a mír, je Portugalsko 4. nejbezpečnější zemí světa (index měří vnitřní kriminalitu i vnější ohrožení válkou). Podle organizace Reportéři bez hranic má 14. nejsvobodnější mediální prostor na světě. Podle serveru Country Ranker má druhý nejkvalitnější silniční systém planety.

Portugalská rallye 2017

Rally de Portugal 2017 byl 6. podnik Mistrovství světa v rallye 2017 (WRC), který konal v Portugalsku 18. až 21. května 2017. Trať měla celkem 349,17 km. Závod se jel na šotolině. Vedoucím závodníkem byl od 6. rychlostní zkoušky estonský jezdec Ott Tänak, který však v 12. rychlostní zkoušce utrpěl poškození levé zadní nápravy a klesnul na 4. místo. Estonskému závodníkovi se v průběhu závodu nepodařilo stáhnout náskok a dokončil rallye na 4. místě. Vítězem Portugalského podniku se stal francouzský závodník Sébastien Ogier. V kategorii WRC2 vyhrál Švéd Pontus Tidemand a WRC3 ovládl Mixačan Francisco Name.

Portugalské námořnictvo

Portugalské námořnictvo, portugalsky Marinha de Guerra Portuguesa, je námořní složkou portugalských ozbrojených sil.

Provincie Pontevedra

Provincie Pontevedra je španělská provincie v jihozápadní Galicii, autonomním společenství na severozápadě Španělska. Na severu hraničí s provincií A Coruña, na východě s provinciemi Lugo a Ourense, na jihu s Portugalskem (hranici tvoří převážně řeka Minho) a na západě s Atlantským oceánem.

SC Braga

Sporting Braga je portugalský fotbalový klub sídlící ve městě Braga. Byl založen v roce 1921 s názvem Arsenal do Minho. V současné době je jedním z nejlepších týmů nejvyšší portugalské ligy Primeira Liga. Jako vítěz ligy se tento tým v roce 2010 účastnil Ligy mistrů. Ve skupině skončil na 3. místě a pokračoval v Evropské lize, kde se probojoval až do finále.

SHINee

SHINee (korejsky 샤이니 japonsky シャイニー) je jihokorejská chlapecká skupina založená v roce 2008. Název skupiny je odvozen od slova shine (lesk). Vydali sedm hudebních alb (Čtyři v Korejštině a tři v Japonštině), pět mini alb a tři live-alba. Získali mnoho ocenění, měli tři turné a měli vlastní reality show. Shinee začali novou módu přezdívanou "Shinee Trend". Proslavili se mini albem Replay v květnu 2008. Nejznámějším albem se stalo Lucifer. Mezi jejich úspěchy patří vyprodání Madison Square Garden v New Yorku. Jsou známí jejich synchronizovanou a složitou choreografií.

Jejich fanclub se jmenuje Shawols (SHINee World). A jejich reprezentační barvou je perleťově modrá.

22. června 2011 přezpívali jejich známou skladbu Replay do Japonštiny a prodali kolem 91,000 kopií. Jejich druhé Japonsky nazpívané album, Boys meet you, bylo zveřejněno 26. června 2013. Následovalo jejich třetí Japonsky nazpívané album, I'm your boy, zveřejněné 24. září 2014.

Současní členové jsou Lee Jin-ki (Onew), Kim Jong-hyun (Jonghyun) [Který nás opustil dne 18.12.2017 - Po dlouholetém boji s depresemi si vzal život.], Kim Ki-bum (Key), Choi Min-ho (Minho) a Lee Tae-min (Taemin).

Seznam řek v Portugalsku

Seznam řek v Portugalsku (portugalsky řeka rio) obsahuje řeky, které mají na území Portugalska délku 100 km a více a také některé kratší.

Vinho Verde

Vinho Verde není odrůda. Portugalský název znamená doslova „zelené víno“, ale překládá se jako „mladé víno“, jako protiklad k vínu zralému. Je k dostání jako červené, bílé nebo rosé. Vinho Verde pochází ze severozápadu Portugalska, z oblasti, jejíž tradiční jméno zní Entre-Douro-e-Minho. Tato oblast je na severu ohraničena řekou Minho (hranice s Galícií), na východě a jihu horami, které tvoří přirozenou hranici mezi atlantickým územím Entre-Douro-e-Minho a středomořským vnitrozemím, a na západě Atlantským oceánem.

Orograficky se tento region prezentuje jako „rozlehlý amfiteátr, který postupně stoupá od pobřeží do vnitrozemí“ (Amorim Girão), přičemž je vystaven vlivu Atlantského oceánu, který ještě posiluje orientace údolí největších řek, usnadňující pronikání mořských větrů.

Vinho Verde je portugalské víno původem z historické provincie Minho na severu země. Dnešní region „Vinho Verde“, původně vymezený v roce 1908, zahrnuje jak starou provincii Minho, tak i přilehlé jižní oblasti. Stará provincie byla rozpuštěna v roce 1976.

Pro region je typické velké množství malých pěstitelů – v roce 2005 jich zde bylo více než 30.000. Mnozí z těchto pěstitelů své rostliny vyvazují vysoko nad zemí, na stromy, ploty nebo dokonce telefonní sloupy, aby pod nimi mohli pěstovat ještě zeleninu, která může být pro rodinu zdrojem obživy. Ve většině zemí se jako Vinho Verde označuje pouze víno pocházející z regionu Minho v Portugalsku. V Evropě tento princip hlídá Evropská Unie pomocí chráněného označení původu (Protected Designation of Origin – PDO).

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.