Kolej (ubytovací zařízení)

Kolej (z latinského collegium) je ubytovací zařízení internátního typu, původně ve smyslu kláštera (např. Jezuitská kolej Klementinum). V dnešní době obvykle jako celoroční ubytovna pro studenty vysokých škol. Jeho součástí obvykle někdy i stravovací zařízení – menza (vysokoškolská jídelna).

Externí odkazy

Areál

Areál může být:

v biologii a ekologii termín s významem „oblast výskytu určitého organismu“ (živočicha, rostliny, mikroorganismu) čili „oblast výskytu určitého biologického taxonu“ (rodu, druhu atp.), viz areál (biologie).

pojem s významem „vymezená část území tvořící geografický, správní aj. celek“, např.

historický sídelní areál

areál barokních staveb

Lednicko-valtický areál (...komplex Lednicko-valtického areálu tvoří dva honosné zámky obklopené parky)

areál zoologické zahrady

areál botanické zahrady

pojem s významem „pozemek nebo pozemky se skupinou staveb tvořící určitý celek“; stavebně a zpravidla i z hlediska účelu a vlastnických vztahů tvoří jeden funkční celek a zpravidla zahrnuje více budov i prostor mezi nimi. Někdy je areál uzavřený (ohrazený) a přístupný lidem a vozidlům jedním či více vchody či vjezdy, někdy vybavenými vrátnicí.

areál školy (školní areál)

areál tábora (táborový areál)

areál stavby (stavební areál)

areál staveniště

areál železniční stanice (nádražní areál)

areál autobusového nádraží

areál letiště (letištní areál)

areál přístavu (přístavní areál)

areál závodu (závodní areál)

areál hradu (hradní areál)

areál nemocnice (nemocniční areál)

areál budov

sportovní areál (areál sportoviště)

skladový areál (areál skladiště)

rekreační areál (areál k rekreaci)

lyžařský areál (lyžařské středisko, zimní středisko, horské středisko, areál zimních sportů)

plavecký areál (koupaliště, otevřený či krytý plavecký bazén s okolními plochami atd.

hotelový komplex

kolejní areál, viz kolej (ubytovací zařízení)

areál zdraví, někdejší označení pro soustavu tělocvičného vybavení v lesoparku

výstavní areál (výstaviště)

jezdecký areál

Internát

Internát (v České republice v řeči úředních dokumentů častěji označovaný jako domov mládeže) je ubytovací zařízení pro žáky středních a někdy i vysokých škol. U běžných škol často funguje pouze v průběhu výuky (mimo prázdniny a často i mimo víkendy), u mezinárodně proslulých škol však jsou internáty často otevřeny po celý rok.

U některých škol funguje internát pouze jako ubytovací zařízení, které má umožnit studium žákům ze vzdáleného bydliště, u tzv. internátních škol je pak nedílnou součástí školy a má důležitý podíl na výchově a formování osobností žáků, u kterých se bydlení v internátu předpokládá či striktně vyžaduje. Na každém patře jsou vychovatelky, které dohlíží na studenty a zodpovídají za jejich bezpečnost. Chlapci jsou většinou na jiném patře než dívky a navštěvování na pokojích je zakázáno. Příkladem internátní školy v České republice jsou např. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži či Open Gate - Boarding School nebo nově otevřené gymnázium Carlsbad International School v Karlových Varech.

Řada internátů (Domovů mládeže) není přiřazena pouze konkrétní škole, ale poskytuje ubytování žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol různého typu. V 90. letech se objevil unikátní projekt koncepce domova mládeže penzionového typu, který byl v experimentálním provozu ověřen a později implementován v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily v Praze.

Poznámka: slovensky znamená internát (hovorově intrák) i vysokoškolskou kolej.

Kolegium

Pojem kolegium znamená společenství lidí (lat. collegium – společenství) a může označovat:

soudní kolegium

poradní sbor rektora nebo děkana

orgán Notářské komory

orgán Nejvyššího kontrolního úřadu

poradní orgán předsedy Českého statistického úřadu

plenární zasedání Eurojustu

Admiralitní kolegium

sbor kurfiřtů

kolegium kardinálů

sbor komisařů Evropské komise

Kolej (rozcestník)

Kolej nebo koleje mohou být:

Doprava (kolej od slova kolo)kolej – součást svršku dráhy, tj. dopravní cesty kolejové drážní dopravy, nebo strojních zařízení, zpravidla dvojice kolejnic, nejde-li o monorail

traťová kolej

koleje – pomnožný tvar s významem kolejová dráha, trať

stopa po průjezdu vozidla

vyjeté koleje – poškození vozovky nebo nezpevněné cesty vytvořením podélných prohlubní vzniklých tíhou vozidel

součást názvu polských železničních dopravců

Koleje Mazowieckie – polský železniční dopravce

Polskie Koleje Państwowe – někdejší polský státní železniční dopravceŠkolství (kolej z lat. collegium, společenství)kolej (ubytovací zařízení) – ubytovací zařízení pro studenty vysokých škol, obdoba internátů

Kounicovy koleje

Koleje Strahov

další viz v kategorii Studentské koleje

kolej (vzdělávací zařízení) – vzdělávací univerzitní zařízení s ubytováním (v západních zemích, ve středověku atd.)

Jezuitská kolej v Kutné Hoře

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.