Ilumináti

Ilumináti nebo iluminismus, iluminátství (někdy se používá pravopis s -ll- či český překlad osvícení, z latinského illuminatio - osvícení) je označení pro mnoho skupin, současných i historických, skutečných i fiktivních. Nejčastěji se jimi míní bavorští Ilumináti, osvícená tajná společnost.

Ilumináti
Zakladatel Adam Weishaupt
Vznik 1776
Minerval insignia
Symbol iluminátů. Poprvé byl symbol použit Bavorskými Ilumináty v jejich titulu "Minerva" v roce 1776.

Původ

Slovo „Ilumináti“ pochází z latinského slova ’osvícení’, není divu, že si toto pojmenování přivlastnilo více historických skupin, které spolu neměly příliš společného. Často se tak stávalo proto, že skupiny vlastnily gnostické texty nebo jiné tajné informace, které nebyly běžně přístupné.

Pojem ilumináti byl používán od 14. století Bratry Svobodného ducha. V 15. století byl název přejat dalšími nadšenci, kteří tvrdili, že prozření nepřichází prostřednictvím komunikace s autoritativním nebo tajným zdrojem, ale prostřednictvím člověka samotného jako výsledek povzneseného vědomí, „osvícení“.

Rosikruciáni

Rosikruciáni tvrdí, že vznikli roku 1407[zdroj?], ale do širšího povědomí vešli až roku 1614, kdy vydali svůj hlavní spis Fama Fraternitatis. Jakožto tajná společnost prohlašovali, že disponovali nejen esoterickými principy náboženství, ale také alchymistickými mystérii. Jejich postavení je popsáno ve třech anonymních pojednáních z roku 1614 (zmínka v: Richard and Giraud, Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiques, Paris 1825), stejně tak v Confessio Fraternitatis z roku 1615. Rosikruciáni také poukazují na své dědictví po Templářích.

Martinisté

Později začali titul Ilumináti používat francouzští Martinisté, kteří byli založeni roku 1754 Martinezem Pasqualisem, a jejich imitátoři, ruští Martinisté, vedení kolem roku 1790 profesorem Schwartzem z Moskvy. Oba muži byli okultními kabalisty a alegoristy, kteří vstřebávali vybrané myšlenky Jakoba Boehmeho a Emanuela Swedenborga.

Historie

Adam Weishaupt01
Adam Weishaupt

Hnutí volnomyšlenkářů, kteří byli nejradikálnější odnoží osvícenců a jejichž stoupenci byli označováni jako Ilumináti (přestože sami sebe nazývali ’Hodnými dokonalosti’), bylo založeno 1. května 1776 na universitě v Ingolstadtu. Symbolem spolku se stala sova bohyně Minervy, římská bohyně moudrosti. Adam Weishaupt byl filozofem a církevním advokátem. Měl být protipólem vůči dominanci tamních jezuitů a intelektuální alternativouk zednářským a rosekruciánským lóžím. Skupina byla též nazývána Řádem Iluminátů a bavorskými Ilumináty. Roku 1777 se stal vládcem Bavorska Karel II. Teodor. Byl stoupencem osvícenského absolutismu a v roce 1784 jeho vláda zakázala všechny tajné společnosti včetně Iluminátů a Svobodných zednářů. Adam Weishaupt své aktivity stáhl do ilegality.

Struktura Iluminátů se brzy rozpadla, ale za své existence patřilo mezi jejich členy mnoho vlivných intelektuálů a pokrokových politiků. Členové byli pravděpodobně získáváni především z řad Zednářů a bývalých Zednářů, přesto není známo, že by toto bylo Svobodnými zednáři podporováno. Skutečností zůstává, že členství mezi Ilumináty nevyžadovalo na rozdíl od členství mezi Svobodnými zednáři víru v Nejvyšší Bytost. Výsledkem bylo nepřiměřené hromadění ateistů a agnostiků. Jejich převažující zastoupení vedle široce humanistického a anti-církevního vyznání Iluminátů koresponduje s mnohými obviněními proti ateismu vznesenými ohledně údajného světového spiknutí, jehož by Ilumináti podle konspiracionistických domněnek měli být stále součástí[zdroj?].

Členové řádu Iluminátů přísahali poslušnost svým představeným a byli rozděleni do tří úrovní: první, známá jako Nursery zahrnovala vzestupné hodnosti Preparation, Novice, Minerval a Illuminatus Minor; druhá, známá jako Masonry (zednářství) se skládala z vzestupných hodností Illuminatus Maior, Illuminatus Dirigens (také někdy označován jako Scotch Knight); třetí, obsahující Mystéria, byla dále rozdělena na Nižší Mystéria (Presbyter a Regent) a Vyšší Mystéria (Magus a Rex). Kontakt se Zednářskými lóžemi byl navázán roku 1780 v Mnichově a Frisinkách (Freising) postupně Alexanderem Gibsonem a Josephem Vincentem.

Řád měl své odnože ve většině evropských zemí; podle zpráv se během 10 let rozrostl o 2000 členů. Tento projekt přitahoval spisovatele jako Goethe a Herder, či dokonce vládnoucí vévody kraje Gotha a Výmaru. Vnitřní roztržka předcházela pádu, který byl způsoben ediktem bavorské vlády z roku 1785.

Kulturní dopad

V obecné historii je na bavorské Ilumináty vržen stín kvůli spisům jejich protivníků. Odpudivá obvinění ze spiknutí se nedotýkala image pouze Svobodných zednářů, ale také iluminátů. Roku 1797 vydal abbé Augustin Barruel Paměti ukazující dějiny jakobínství. V tomto spisu vysvětluje velice jasnou konspirační teorii zahrnující Templáře, Rosikruciány, jakobíny a Ilumináty. Všem těmto dával za vinu katastrofy své doby, jakou byla například Velká francouzská revoluce. Skotský Svobodný zednář a profesor přírodních věd John Robison začal roku 1798 vydávat Důkazy spiknutí proti všem náboženstvím a vládám v Evropě (Proofs of a Conspiracy Against all the Religions and Governments of Europe). Robison tvrdil, že prezentuje důkazy o konspiraci Iluminátů, kteří usilují o nahrazení všech světových náboženství humanismem a nastolení jedné světové vlády.

Není tomu tak dlouho,[kdy?] co Antony C. Sutton vyslovil domněnku, že tajná společnost Skull and Bones byla založena jako americká odnož Iluminátů[zdroj?]. Ostatní[kdo?] se domnívají, že také Scroll and Key má původ v řádu Iluminátů.[zdroj?] Spisovatel Robert Gillete tvrdí, že tito Ilumináti mají v úmyslu nastolit světovou vládu prostřednictvím vražd, úplatků, vydírání, kontrolou bank a ostatních finančních sil, infiltrací vlád, manipulací mysli a rozpoutáváním válek a revolucí tak, aby dostali své členy do vyšších pater politické hierarchie.[zdroj?]

Na druhou stranu Thomas Jefferson tvrdil, že jejich úmyslem je šíření informací a principů pravé morálky.[zdroj?] Utajení Iluminátů přisuzoval něčemu, co nazýval „tyranií despoty a kněží“.

Barruél tvrdil, že Velká francouzská revoluce v roce 1789 byla zosnována a kontrolována Ilumináty prostřednictvím jakobínů.[zdroj?] Pozdější teoretici[kdo?] dokonce tvrdí, že Ilumináti byli odpovědní za Ruskou revoluci roku 1917, přestože řád zaniknul před rokem 1789. Pouze několik historiků vkládá důvěru v tyto názory.[zdroj?] Ostatní považují taková tvrzení za produkt příliš bujné fantazie.[zdroj?]

Zatímco Weishauptova skupina se nedožila 19. století, několik jiných skupin se svými vlastními rituály od té doby používalo označení Ilumináti. Tyto skupiny prohlašující se za Ilumináty tvrdí, že mají své členy a lóže po celém světě.[zdroj?]

V době, kdy byli Ilumináti v Bavorsku postaveni mimo zákon, zakázala katolická církev svým členům pod trestem exkomunikace vstupování do Zednářských lóží. Tento edikt byl všeobecný, protože církev věřila, že mnoho lóží bylo Ilumináty infiltrováno, ale nebyla schopna zjistit které přesně. Kardinál Ratzinger (později papež Benedikt XVI.) prohlašuje v dokumentu při Svaté kongregaci pro nauku víry z 26. listopadu 1983, že „negativní postoj církve vůči zednářským spolkům nadále trvá, protože jejich principy byly vždy považovány za neslučitelné s naukou církve, proto členství v nich zůstává zakázáno. Věřící, který se hlásí k zednářskému spolku, se dopouští smrtelného hříchu a nedostane se mu svatého přijímání.“[1]

Odkazy

Reference

  1. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_en.html

Literatura

  • Lindsay PORTER: Kdo jsou ilumináti? Praha, Alpress, 2007
  • Hans GRASSL: Nástup romantismu. Praha, Malvern; 2010. Oddíl IV: „Vrchol osvícenství: řád Iluminátů“, s. 167—277.
  • (anglicky) The Secret School of Wisdom: The Authentic Ritual and Doctrines of the Illuminati, ed. by Josef Wäges and Reinhard Markner, Lewis Masonic, London, 2015. ISBN 978-0853184935

Související články

Externí odkazy

Adam Weishaupt

Johann Adam Weishaupt (6. únor 1748, Ingolstadt – 18. listopad 1830, Gotha) byl německý filozof a zakladatel řádu Iluminátů, tajné bavorské společnosti radikálních osvícenců.

Alberto Rivera

Alberto Magno Romero Rivera (19. srpna 1935 Las Palmas de Gran Canaria – 20. června 1997 Oklahoma) byl španělský protestanský protikatolický aktivista a podvodník, jenž byl pro fundamentalistického protestantského vydavatele Jacka Chicka zdrojem konspiračních teorií o Vatikánu.

Alessandro Cagliostro

Hrabě Alessandro Cagliostro (vlastním jménem Giuseppe Balsamo; 8. června 1743 Palermo – 26. srpna 1795 San Leo u Urbina) byl italský okultista, alchymista a dobrodruh. Jako talentovaný podvodník, šarlatán a hochštapler stále znovu dokázal získávat a využívat důvěru vlivných současníků. Cagliostro se vydával za podnikavého zakladatele egyptského zednářství, cestoval po Evropě, dopouštěl se podvodů a zakládal lóže. Svůj život skončil v papežském vězení, když byl z trestu smrti omilostněn na trest doživotního žaláře.

Andělé a démoni

Andělé a démoni (anglicky: Angels & Demons) je kniha amerického spisovatele Dana Browna. Poprvé publikována byla v roce 2000. Podle knihy byl natočen v roce 2009 stejnojmenný film.

Hlavní postavou je Robert Langdon, stejně jako v Brownových románech Šifře mistra Leonarda (anglicky: The Da Vinci Code) a ve Ztraceném symbolu (anglicky: The Lost symbol). Kniha rozvíjí příběh konfliktu mezi římskokatolickou církví a se sektou Iluminátů.

Deus Ex

Deus Ex (též DX, s výslovností [ˌdeɪ.əs ˈɛks]) je kyberpunková, akčně laděná RPG počítačová hra z vlastního pohledu, vyvinutá společností Ion Storm a vydaná v roce 2000. Hra je proslulá především velkou variabilitou v možnostech jak zakončit danou úroveň, silným příběhem a cenami, které obdržela (a to jak odbornou kritikou, tak i širší hráčskou komunitou). Mezi hlavní ceny patří mimo jiné „nejlepší herní počin roku“ a také „nejlepší PC hra všech dob“ v žebříčku podle magazínu PC Gamer. Jedním z designérů hry je Warren Spector, známý tvůrce her (Ultima Underworld, System Shock, Thief).

Deus Ex je hra z blízké budoucnosti, odehrávající se ve světě plném násilí, korupce, vládních spiknutí, smrtících nemocí a zločinu. Hráč se vžije do postavy se jménem JC Denton, jenž je agentem organizace UNATCO, mezinárodního uskupení bojujícího proti organizovanému zločinu a terorismu. Denton je vybaven nanoimplantáty, které mu propůjčují nadlidské schopnosti. Hra umožňuje celou řadu variabilních možností postupu – užití hrubé síly, tiché plížení nebo hackování počítačových systémů.

IQLANDIA

iQLANDIA je moderní centrum zážitkového učení, tzv. science centrum, kde v centru dění je proces učení jednotlivce (na rozdíl od zážitkového vzdělávání, které popisuje interaktivní proces mezi učitelem a žákem). V deseti expozicích se nachází přes 400 interaktivních exponátů z oblasti astronomie, geologie, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, techniky i matematiky. V iQLANDII, kam ročně zavítá přes čtyři sta tisíc turistů z Čech i zahraničí, mohou lidé spatřit prvního humanoidního robota v zemi – Thespiana, ohnivé tornádo, hrající Teslův transformátor nebo oblíbené Science show.

Čtyři hlavní pilíře science centra tvoří iQLANDIA, určená pro návštěvníky od osmi let, sousední iQPARK, určený i menším dětem, na jehož základech vznikla, iQPLANETÁRIUM lákající na přírodovědné filmy i unikátní živé pořady a iQFABLAB, moderní technická dílna pro kutily.

Jan Pohunek

Jan Pohunek (* 3. února 1981 Praha; známý též pod přezdívkou Přebral) je český folklorista a spisovatel.

Po maturitě na pražském Gymnáziu Jana Nerudy vystudoval archeologii na Fakultě humanitních studií Západočeské univerzity (Mgr. 2004) a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr. 2008). V současnosti studuje jako postgraduální student etnologii na Filozofické fakultě UK. Několik let pracoval jako etnolog v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, od roku 2012 pracuje jako kurátor sbírek v pražském Národopisném muzeu (Musaion).

Karel Gott

Karel Gott (14. července 1939 Plzeň – 1. října 2019 Praha) byl český šlágrový zpěvák, herec a malíř. V letech 1965–2019 prodal 50 milionů nosičů alb, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta. Během kariéry vydal 293 sólových alb na domácí scéně i v zahraničí. Zpíval nejen česky, ale i německy, anglicky, italsky a rusky.V anketách Zlatý slavík a později Český slavík získal celkem 42 ocenění. Dále obdržel více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Celkově nazpíval 978 písní. Spolupracoval s mnoha významnými umělci.

Kunín (zámek)

Kunínský zámek je jedním z nejcennějších barokních zámků severní Moravy a Slezska. Nachází se v obci Kunín u Nového Jičína v Moravskoslezském kraji. Byl navržen architektem Johannem Lukasem von Hildebrandtem.

Lara Croft – Tomb Raider

Lara Croft – Tomb Raider je dobrodružný film natočený podle populární herní série Tomb Raider. Režíroval jej Simon West a do hlavní role archeoložky Lary Croft byla obsazena Angelina Jolie. V amerických kinech měl film premiéru 11. června 2001, do českých kin pak vstoupil 23. srpna 2001. Film se stal s tržbami 275 miliónů dolarů nejúspěšnější filmovou adaptací počítačové hry. O tento primát jej připravil až v roce 2010 film Princ z Persie: Písky času s tržbami 335 miliónů dolarů. Přijetí filmu u odborníků bylo vesměs negativní, kritizována byla lajdácká režie i akční sekvence působící dojmem videohry. Výkon Angeliny Jolie v hlavní roli byl ale chválen.

Volné pokračování s názvem Lara Croft – Tomb Raider: Kolébka života přišlo do kin v roce 2003.

Nový světový řád (konspirační teorie)

Nový světový řád (též známé jako zkratka NWO, podle anglického New World Order) je konspirační teorie, která tvrdí, že malá skupina mezinárodních elit kontroluje a manipuluje vlády, průmysl a mediální organizace po celém světě a že primárním nástrojem, který používá k ovládnutí národů, je systém centrálního bankovnictví. Jedná se o teorii, která se stala populární po roce 1990.

Peter J. Carroll

Peter James Carroll (* 8. ledna 1953, Patching, Anglie) je moderní okultista, spisovatel, spoluzakladatel Illuminatů z Thanaterotu, a praktik chaos magie.

Pseudocast

Pseudocast je slovenský podcast, který se zabývá skepticismem, vědeckou metodou a přináší svým posluchačům, divákům a čtenářům nejnovější poznatky ze světa vědy a techniky, historie, archeologie či genetiky. Autoři skepticky probírají nejrozšířenější mýty kolující mezi lidmi, jako „zaručené přípravky“ proti nejrůznějším chorobám, či konspirační teorie. Jednotlivé epizody aktuálně mívají okolo 40 minut délky (z původní cca hodiny). Součástí Pseudocastu je i blog, který má oproti podcastu méně formální charakter.

Rosekruciáni

Jako rosekruciáni nebo rosikruciáni (též rozekruciáni, rozikruciáni, případně rosekruciánský řád, rosikruciánský řád, někdy, patrně pod vlivem němčiny, jako rosenkruciáni atd.) se označovala tajná společnost, založená na západní mystické a esoterické tradici. Rosekruciánství vzniklo v Německu počátkem 17. století. Po roce 1614 zde byly anonymně publikovány tři rosekruciánské manifesty, Fama Fraternitatis Rosae Crucis (Pověst Bratrstva růžového kříže), Confessio Fraternitatis (Vyznání Bratrstva) a Alchymická svatba Christiana Rosenkreutze, za jejichž autora je považován teolog Johann Valentin Andreae, který je také autorem rosekruciánské legendy.

Vliv těchto tří sociálně kritických mystických spisů, líčících „nejchvályhodnější řád“ a „obecnou reformu lidství“, byl tak silný, že historička Frances Yates později označila 17. století za epochu „rosekruciánského osvícenství“.

Dnes se na rosekruciány odvolává několik různých mystických tajných společností.

Tajná společnost

Tajná společnost je organizace, která své aktivity tají před osobami, které nejsou jejich členy.

Tajné společnosti jsou předmětem mnoha konspiračních teorií, stejně jako námětem řady uměleckých děl. Často jde o bratrstva a jeho členové se pak označují bratři). Často také (alespoň podle konspiračních teorií) provádějí tajné, veřejnosti nepřístupné symbolické rituály.

Historie tajných společností je dlouhá, sahá až do antiky. Ve středověku začaly konspirační teorie s nimi operující a tajné společnosti byly pronásledovány. V Polsku je dodnes ústavou zakázáno fungování „společností, které utajují svou strukturu nebo členstvo“.Mnoho z nich vzniká mezi studenty, zejména v americkém prostředí, například Lebka a hnáty (Skull and Bones) – tajná společnost smetánky na Yale University.

Společnosti mohou mít různý účel, nejčastější jsou tajné společnosti charitativní (svobodné zednářství), osvícenské (Ilumináti), politické (Ku-Klux-Klan, spiklenecké organizace revolucionářů), mystické (rosenkruciánství), některé tajné společnosti vznikají pouze z recese.

Židozednářství

Židozednářství je konspirační teorie týkající se údajného tajného spojení Židů a svobodného zednářství za účelem získání světovlády. Jedná se o starou teorii, jejíž počátky sahají až k dílu Paměti ukazující dějiny jakobínství francouzského kněze Augustina Barruela z roku 1797. Ve 20. století byla ovlivněna Protokoly sionských mudrců a rozšířila se po celé Evropě. V současnosti se prolíná i s konspiračními teoriemi o Bilderbergu a Novém světovém řádu.

Teorie tohoto typu byly populární krajně pravicových kruzích, zejména ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Německu, Rusku a východní Evropě.

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.