IDOS

IDOS (Informační DOpravní Systém) je softwarové rozhraní pro vyhledávání dopravního spojení různými druhy veřejné hromadné dopravy, a to včetně jejich kombinací. V současné době je webová verze IDOSu společností MAFRA a. s. použita pro vyhledávání spojení v jízdních řádech. Zdrojem některých jízdních řádů použitých v rámci IDOS je i Celostátní informační systém o jízdních řádech (CIS JŘ), který v současné době z výhradního pověření ministerstva dopravy provozuje firma CHAPS spol. s r. o.

IDOS
Vývojář CHAPS spol. s r.o.
Operační systém Web, Windows, Windows Mobile
Typ softwaru Vyhledávání spojení v jízdním řádu
Licence uzavřená
Web http://www.chaps.cz/cs/products/

Historie

První verze IDOS spravovaly České dráhy-DATIS (dnešní ČD Informační systémy) od 1997[1] do roku 2007 spolu s Chaps spol s r.o.; po roce 2007 už jen společnost CHAPS. Poslední verze na webu ČD-Telematika byla označena jako verze 1.55.02/1.31/2.08 (4.9.2007 9:38:23)

Mezi léty 1994–1998 byl vyvíjen podobný systém ABUS vyvíjený ve spolupráci firem COnet Praha s.r.o., ČSAD SVT Praha s.r.o., ČSAD SVT Praha s.r.o.. Systém ABUS vycházel z rezervačního systému AMS BUS, vyhledával pouze mimoměstská autobusová spojení. V roce 1998 byl integrován do IDOS a byl provozovaný až do roku 2006 nad datovou základnou CIS JŘ.

Od roku 1998 pověřilo Ministerstvo dopravy společnost CHAPS vedením Celostátního informačního systému o jízdních řádech, kdy ministerstvo vypovědělo smlouvu s ČSAD ÚAN Praha Florenc a.s. a předalo správu CIS JŘ včetně softwarového produktu JRDU.[2]

V roce 2006 bylo přepracováno uživatelské rozhraní webové aplikace a integrována technologie AJAX.[3] IDOS byl také spojen s portálem Atlas, především kvůli zvýšení prodeje z reklamy. V roce 2007 jej nahradil portál iDnes (MAFRA).[4]

V listopadu roku 2010 byla spuštěna nová beta verze map IDOS pro jízdní řády MHD Praha a IDS JMK, které umí pracovat s mapou a souřadnicemi.[5]

Od září 2019 je po devíti měsících testování v plném provozu úplně nová verze vyhledávače IDOS, dostupná na adrese https://idos.idnes.cz, která umožňuje (kromě základních funkcí) i přímý prodej jízdenek v rámci aplikace.

Jízdní řády

Data jízdních řádů jsou do Celostátního informačního systému poskytována dopravci drážní dopravy (vlaky, tramvaje, trolejbusy), vnitrostátní i mezinárodní linkové dopravy a městské autobusové dopravy. Děje se tak na základě požadavku a pod sankcí zákona o silniční dopravě (zákon číslo 111/1994 Sb. a prováděcí vyhláška 388/2000 Sb.) a zákona o dráhách (zákon číslo 266/1994 Sb.). Z nařízení státu je definován i standard, ve kterém musejí dopravci data předávat - jedná se o JDF formát, který prakticky odpovídá CSV, kde je jako oddělovač použita čárka.[6]

Zákon však neřeší veřejnou přístupnost CIS JŘ a právo na využití dat v systému obsažených. Faktickým disponentem je pak firma CHAPS, která na základě výhradní smlouvy vyvíjí IDOS a spravuje CIS JŘ. Ministerstvo a kraje mají přístup do CIS JŘ dán bezplatně. Část služeb a informací je také volně dostupná pro veřejnost. Firma profituje z dalšího prodeje produktů CIS JŘ a reklamy u volně poskytovaných služeb.[7]

Konkurence IDOS je limitována nedostupností strojově čitelných dat z CIS JŘ a musí je tak žádat přímo u dopravců:

Společnost CHAPS však umožňuje vybraným službám (za poplatek) přístup k plnému API webové služby poskytující komunikační vrstvu k získávání informací z jízdních řádů (tedy např. pro potřeby vyhledávání spojení). Výsledkem pak jsou například on-line aplikce pro mobilní telefony s operačním systémem iOS, Android, apod. (CG Transit, atd.). Více viz IDOS pro PDA a Smartphone.

Do systému jsou zahrnuty prakticky všechny systémy a linky MHD, kromě veřejné lodní dopravy včetně přívozů nespadajících do Pražské integrované dopravy. Z linek zvláštní linkové dopravy jsou zařazeny jen některé, které mají alespoň částečně veřejný charakter (např. pražské linky pro vozíčkáře, některé linky k obchodním domům nemající status veřejné dopravy atd.).[8]

Funkce aplikace

Systém v české webové verzi umožňuje vyhledávat (červen 2011):

 • železniční spojení v rámci celé železniční sítě, včetně vybraných vlaků v zahraničí (ČR + Evropa)
 • autobusové spojení v kombinaci autobusových linek meziměstského typu (ČR + Slovensko)
 • spojení v rámci jednotlivých sítí MHD (zvlášť pro 109 měst)
 • kombinovaná spojení vlaky + autobusy linek ne-městského typu
 • kombinovaná spojení vlaky + autobusy linek ne-městského typu + MHD měst Praha, Brno a Ostrava
 • kombinovaná spojení vlaky + autobusy linek ne-městského typu + MHD všech měst
 • kombinovaná spojení IDS PID, IDS JMK, ODIS a IDOL
 • letecká spojení

Obdobnou službu jako je IDOS zajišťuje na Slovensku dceřiná společnost firmy CHAPS, společnost INPROP ve spolupráci s MAFRA.sk v podobě aplikace Cestovné poriadky.

Algoritmus vyhledávání nebyl podrobně zveřejněn, nicméně stručně je popsán v nápovědě k aplikaci[9]. Při přestupech systém rozlišuje jednotlivé zastávky (sloupky) v uzlu pouze u jízdních řádů typu MHD, kde jsou zastávky rozděleny do jednotlivých sloupků, což jsou v současné době pouze jízdní řády MHD Brno, České Budějovice, Děčín, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha, Třebíč, Ústí nad Labem a Zlín. V ostatních případech se sloupky nerozlišují (všechny sloupky téhož názvu bere v tomto případě program jako jednu zastávku, bez ohledu na jejich vzdálenost) a vychází z pevně stanovené minimální přestupní doby. Přestup mezi stanicemi nebo zastávkami různých názvů program uvažuje pouze v případech, má-li mezi nimi definovánu přestupní vazbu (dobu pěšího přesunu). Obecně se systém se snaží vyhledávat taková spojení, která jsou pokud možno časově nejvýhodnější, za použití pokud možno nejmenšího počtu přestupů (primárně je optimalizováno na čas - dlouhé přestupy algoritmus penalizuje). V případě vyhledávání nad jízdním řádem vlaků systém upřednostňuje vlaky vyšší kvality a v případě nalezení dvou spojení ve stejném časovém intervalu a se stejným počtem přestupů se nabídne kilometricky kratší spojení (pozor, existuje-li kilometricky kratší spojení, ale s více přestupy, je diskvalifikováno z důvodu většího počtu přestupů). Cena jízdného není při vyhledávání spojení zohledňována, pouze se může objevit ve výstupu, má-li systém k dispozici ceníky pro příslušné spoje. Standardní webová verze vyhledá první tři nalezená spojení, přičemž je možné si klepnutím na příslušné tlačítko vyžádat vyhledání dalších tří následujících či předchozích spojení, zobrazit detaily o použitých spojích či o celém spojení jako celku (s detailním rozpisem zobrazené ceny, byla-li zobrazena), SMS verze poskytne jen nejzákladnější data o jednom nebo dvou vyhovujících spojeních. Pro mobilní telefony existují buď nativní aplikace pro Android[10] či iOS[11] nebo upravená webová verze aplikace. Ačkoliv některé výstupy obsahují i odkaz na aktuální polohu vlaku, vyhledávání pracuje pouze s daty jízdního řádu (tedy s plánem dopravy) a nijak nezohledňuje ani aktuální stav provozu, ani statistiku pravidelnosti a přesnosti dopravy.[8]

IDOS poskytuje i veřejně dostupné API, které je možné použít pro linkování aplikace z jiných webů. Viz IDOS-API.pdf.

Mimo vyhledání spojení je možno prohledávat přehledy odjezdů, seznam spojů podle linek (funkce již není dostupná v nejnovější verzi aplikace) a u jízdních řádů MHD navíc zastávkové jízdní řády. Připojeny jsou rovněž odkazy na Portál jízdních řádů, v němž se nacházejí linkové a zastávkové jízdní řády ve formátu Acrobat PDF.

Existují následující verze IDOS:

 • volně dostupné pro web/wap/sms a to buď brandované nebo s reklamou,
 • volně dostupné i placené verze pro chytré telefony s operačními systémy iOS, Android, Windows Phone či BlackBerry,
 • placená verze s roční platností pro OS Windows (v minulosti i pro Windows Mobile - aplikace Smartřády, její prodej byl ukončen v listopadu 2015[12]),
 • modifikované verze pro jednotlivé IDS/MHD (např. ROPID, DPP), operátory (O2, T-mobile, Vodafone)

Hodnocení

V březnu 2012 získal vyhledávač IDOS jednu ze dvou prvních cen v kategorii „Existující plánovače cest“ (společně s IDOSem ji získal též plánovač cest SIPAX firmy Trenitalia) v soutěži Evropské komise o nejlepší evropský přeshraniční multimodální plánovač dopravního spojení. Do soutěže bylo v této kategorii přihlášeno 28 plánovačů cest, z nichž 12 nejlepších bylo předloženo k veřejnému elektronickému hlasování. Zástupci Evropské komise a europoslanci z výbor TRAN Evropského parlamentu oceňovali zejména přeshraniční a multimodální charakter systému, vysokou návštěvnost, vícejazyčné prostředí, aplikace pro chytré telefony, přípravu přeshraničního pilotního projektu s Rakouskem a myšlenku aktualizace IDOS zavedením lokalizačních dat o reálné poloze vozidel veřejné dopravy a také diskuze o propojení rezervačních systémů v autobusové a železniční dopravě.[13][14]

V roce 2015, získala společnost Chaps za blokaci otevřených dat týkajících se jízdních řádů Anticenu Lupa[15]

Odkazy

Reference

 1. Jan Veselý: IDOS: Jízdní řády Archivováno 11. 1. 2012 na Wayback Machine rozhovor s Bohumírem Bednaříkem, Autobusové noviny, 30. červenec 2007
 2. Jiří Němec: FAQ, ČSAD SVT Praha, 1998. infos.eunet.cz [online]. [cit. 27-08-2018]. Dostupné v archivu pořízeném dne 06-12-1998.
 3. PeckaDesign: Spuštěna nová verze aplikace jizdnirady.idnes.cz, 23. června 2008
 4. Jan Ambrož: Kontroverzní jízdní řády zastavily na iDnes.cz, lupa.cz, 10. září 2007
 5. Konečně - mapa s jízdním řádem, 18. listopadu 2010
 6. zákon 111/1994 Sb., vyhláška 266/1994 Sb., zákon 388/2000 Sb., portal.gov.cz, Ministerstvo vnitra, citováno 8. leden 2011
 7. Smlouva o vedení celostátního informačního systému o jízdních řádech Archivováno 13. 10. 2013 na Wayback Machine Chaps a MDCR včetně dodatků, MDCR, 1. říjen 2010
 8. a b http://www.chaps.cz CHAPS spol. s r.o.
 9. IDOS - Nápověda. jizdnirady.idnes.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online.
 10. Jízdní řády IDOS – Aplikace na Google Play. play.google.com [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (česky)
 11. Jízdní řády IDOS. App Store [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online. (anglicky)
 12. CHAPS spol. s r.o., Novinky. www.chaps.cz [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné online.
 13. IDOS 26.3.2012 oficiálně vyhlášen v Bruselu vítězem soutěže Evropské komise, BUSportál, 28. 3. 2012
 14. Doprava: Vítězem první soutěže inteligentní mobility se stává…, Evropská komise, tisková zpráva IP/12/233, 12. 3. 2012
 15. INFO@IINFO.CZ, Internet Info; e-mail:. Křišťálová Lupa 2015 - Výsledky - Lupa.cz. Křišťálová Lupa. Dostupné online [cit. 2016-11-17].

Související články

Externí odkazy

CDS Náchod

CDS s.r.o. Náchod je česká soukromá firma sídlící v Náchodě, která vznikla z bývalé společnosti ČSAD Náchod. Vlastní 54 provozních autobusů a 60 kamionů, jejich vozy mají žlutý nátěr. Autobusové linky jsou součástí integrovaného dopravního systému IREDO. Firma dále poskytuje další služby, např. mytí vozidel, prodej náhradních dílů, prodej pohonných hmot, opravy vozidel, zájezdovou dopravu a přepravu nákladů.

Celostátní informační systém o jízdních řádech

Celostátní informační systém o jízdních řádech (CIS JŘ) je v České republice informační systém veřejné správy obsahující jízdní řády veřejné dopravy. Na smluvním základě byl na objednávku ministerstva dopravy a spojů vytvořen v letech 1998–1999. Novelizačním zákonem 150/2000 Sb. byl pojem s účinností od 1. července 2000 zaveden do § 2, § 7 a § 41 zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. a organizace systému byla na základě zákonného zmocnění upravena § 7 vyhlášky č. 388/2000 Sb. K provozování systému zákon zmocňuje ministerstvo dopravy (původně ministerstvo dopravy a spojů), které však podle zákona může tuto svou povinnost delegovat na jinou právnickou osobu. Zákon č. 111/1994 Sb. zajistil dodávání schválených jízdních řádů veřejné silniční linkové dopravy do systému a stanovil, že systém je veden „pro potřeby veřejnosti“, rozsah a formu poskytování dat a služeb však nezmiňuje. Pověřovací smlouva mezi ministerstvem dopravy a společností CHAPS označuje navazující služby vyhledávače spojení i navazující registry stanic, zastávek a terminálů, dopravců a linek a tratí za součást CIS JŘ. Vyhláška 122/2014 Sb. poprvé stanovila výstupy ze systému, a to pouze zpřístupnění jízdních řádů v základním i datovém formátu, zatímco navazující služby jako vyhledávač spojení a dodatečné zpracování jízdních řádů pro účely vyhledávače nezmiňuje. Původně systém povinně zahrnoval pouze veřejnou silniční linkovou dopravu mimo MHD, novelizace roku 2010 do něj zahrnula i městskou autobusovou dopravu a železniční dopravu na celostátní dráze a regionálních drahách. Městské dráhy, lodní a leteckou dopravu a veřejnou dopravu nemotorovými vozidly do něj zákon nezahrnuje.

Genii

Geniiové jsou fiktivní lidská civilizace z televizního seriálu Hvězdná brána: Atlantida, žijící na planetě Genii v galaxii Pegasus. Ačkoliv se vydávají za primitivní zemědělskou kulturu, jsou technologicky mnohem vyvinutější a vojensky založení.

Hamburk

Hamburk (německy Hamburg, dolnoněmecky Hamborg [ˈhaˑmbɔːχ]) je druhé největší město Německa, jeho největší přístav a jedna ze tří městských spolkových zemí Německa. Úplný název města je Svobodné a hanzovní město Hamburk (Freie und Hansestadt Hamburg).

Hamburk má k roku 2018 celkem 1,83 mil. obyvatel a rozkládá se na rozloze 755,22 km². Současné hranice získal Hamburk 1. dubna 1937 na základě zákona „o Velkém Hamburku a dalších územních úpravách“. Tehdy k němu byly připojeny některé sousední obce a města (například Altona), naopak ztratil svoje exklávy Geesthacht, Großhansdorf a Ritzebüttel s městem Cuxhavenem. Ve středověku patřil do spolku Hanza, sdružujícího významné přístavy a obchodní města v severním Německu, Pobaltí a okolí; dodnes je jedním z devíti německých měst, která se označují za hanzovní. Pro svůj význam v námořní dopravě a obchodě bývá nazýván „Tor zur Welt“, tj. „Brána do světa“. Pro hospodářství města jsou kromě samotného přístavu důležité loděnice a četné jiné průmyslové podniky.

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) sdružuje dopravní systémy existující na území Olomouckého kraje, tedy v okresech Olomouc, Přerov, Prostějov, Jeseník a Šumperk. Do IDSOK jsou zahrnuty systémy městské hromadné dopravy ve městech Olomouc, Hranice, Lipník nad Bečvou,Prostějov, Přerov, Šumperk a Zábřeh.

Systém zahrnuje autobusovou a železniční dopravu, v Olomouci též tramvaje. Integrace spočívá v jednotném tarifu a smluvních přepravních podmínkách, jednotných jízdních dokladech s časovou a zónovou platností a jejich vzájemným uznáváním mezi dopravci. Koordinátorem systému je organizace KIDSOK (Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o.).

Na systému se podílejí dopravci Arriva Morava a. s. (do června 2013 Veolia Transport Morava a. s), Dopravní podnik města Olomouce a. s., ČSAD Frýdek - Místek (MHD Hranice), FTL a. s., České dráhy a. s. Autobusy Konečný s. r. o. a od 1.7.2010 také Autodoprava Studený s.r.o., Vojtila trans s.r.o. a Obec Ptení.

Krouna

Obec Krouna (německy Krauna) se nachází v okrese Chrudim v Pardubickém kraji, asi 10 km východně od Hlinska. Žije zde přibližně 1 400 obyvatel.

Lešany (Skuteč)

Lešany je malá vesnice, část města Skuteč v okrese Chrudim. Nachází se asi 4 km na jihovýchod od Skutče.

Název obce se vysvětluje tak, že osada ležela „mezi lesy“. Ves se připomíná již v letech 1392 jako Lessany v držbě statku hradu Rychumburk ve vkladu do zemských desk z 8. června 1392 a 1456 při rychmburském panství.Roku 1925 byly odloučeny od obce Rychumburk. Součástí vesnice je i osada Hesiny, ve které se nacházejí dvě čísla popisná.

V obci je evidováno 35 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 35 obyvatel. Usedlosti čp. 11 a 16 jsou chráněné jako kulturní památky České republiky.

Lešany je také název katastrálního území o rozloze 2,59219 km2.

Litomyšl-Nedošín

Litomyšl-Nedošín je železniční zastávka na území města Litomyšle v Pardubickém kraji. Nachází se v severní části vesnice Nedošín, necelý kilometr východně od návrší, na kterém se rozkládá přírodní památka Nedošínský háj.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace (neboli mobile app) je softwarová aplikace vytvořená speciálně pro chytré telefony (neboli smartphones), tablety, emulátory a další mobilní zařízení. Tvůrci takových aplikací se obvykle snaží co nejvíce využít možností intuitivního uživatelského rozhraní a dotykového ovládání, které mobilní zařízení nabízí.

Prvními mobilními aplikacemi byly aplikace od výrobců mobilních operačních systémů, kteří potřebovali pro jejich uživatele vytvořit praktické metody na prohlížení e-mailu, zpráv o počasí, zaznamenávání si do kalendáře a další podobné základní funkce. Časem se ovšem začali lidé poptávat stále více po rozmanitějším spektru aplikací a tak začali programátoři vyvíjet mobilní hry, firemní aplikace, praktické aplikace využívající GPS a také všemožné zábavné aplikace pro děti i dospělé.

Městská autobusová doprava v Olomouci

Síť linek autobusové dopravy se v Olomouci vedle tramvají podílí na zajišťování městské hromadné dopravy. Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) provozuje celkem 25 autobusových linek (z toho 3 noční) o celkové délce 273 km, které obsluhují nejen samotné město, ale i některé okolní obce. K datu 1. prosince 2018 disponoval DPMO 78 autobusovými vozy.

Příměstské autobusové linky byly do MHD v Olomouci zaintegrovány postupně od 1. ledna 1997 v rámci IDOS Olomoucka, od 3. dubna 2004 v rámci IDSOK – oblast Olomoucko. Pro olomouckou MHD mají význam především příměstské linky Arriva Morava a.s. a Vojtila Trans s.r.o. Doplňkovou linku 725 a bezplatnou nákupní linku 61 ze zastávky Náměstí Hrdinů ve dvou větvích k obchodnímu centru Olympia provozuje společnost Arriva Morava a.s. Předtím od 10. února 2014 provozoval obdobnou linku pro Olympii pod číslem 60 (895060) dopravce Mgr. Jan Žváček.

Našeptávač

Našeptávač je funkce některých softwarových nástrojů k editaci textu. Spočívá v tom, že zatímco uživatel píše text, ovládací prvek (widget) mu nabídne jako nápovědu možnost nebo možnosti, které odpovídají již napsané části textu, například existující slova či odpovídající položky databáze. V textových editorech k tomu bývá využíván slovník příslušného nastaveného jazyka, v tabulkových procesorech například ostatní položky v témž sloupci. Ve webových aplikacích našeptávač zpravidla používá k okamžitému výběru z možností v databázi technologii AJAX a výsledek nabízí v podobě obdobné comboboxu, často též automatickým předvyplněním textového pole. Pokračuje-li uživatel v psaní textu, nabízený výběr se odpovídajícím způsobem zužuje.

Tímto způsobem například vyhledávač dopravních spojení IDOS nabízí existující názvy zastávek či obcí nebo internetová encyklopedie Wikipedie nabízí existující hesla. Mapy či vyhledávače stránek mohou nabízet nejčastěji vyhledávaná hesla (a nabízené možnosti mohou být doplněny údajem o počtu uskutečněných vyhledání), případně lze pro výběr uplatnit i jiná kritéria včetně zneužití k reklamě.

Okrouhlice (Benešov)

Okrouhlice je část okresního města Benešov. Nachází se na východě Benešova. V roce 2009 zde bylo evidováno 66 adres.Okrouhlice leží v katastrálním území Benešov u Prahy o výměře 40,24 km². Je zde zřízena zastávka příměstských autobusů dopravce ČSAD Benešov.

Předhradí (okres Chrudim)

Obec Předhradí (do roku 1950 Rychmburk) se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický, asi 4 km jihovýchodně od Skutče. Leží na strmém ostrohu mezi údolími říčky Krounky a Lešanského potoka, na jehož konci stojí hrad Rychmburk. Žije zde 421 obyvatel.

Předhradí je také název katastrálního území o rozloze 8,327792 km2.

Sanidin

Sanidin (Nose, 1808), chemický vzorec KAlSi3O8, je jednoklonný minerál ze skupiny tektosilikátů. Je to vysokoteplotní K-živec, která se časem mění přes ortoklas na mikroklin.

Název je složen z řeckých slov σανις (sanís) – tabulka a είδος (idos) – vidět.

Středočeská integrovaná doprava

Středočeská integrovaná doprava (SID) je integrovaný dopravní systém zahrnující zatím jen autobusové linky v několika oblastech Středočeského kraje; některé linky SID zajíždějí i do Prahy. První zárodky integrace započaly v roce 2000, za den vzniku SID se považuje 1. červenec 2005 a postupný rozvoj je plánován do roku 2015. Do budoucna se uvažuje o i zapojení železniční dopravy do SID, zatím však nebyly schváleny ani zveřejněny žádné konkrétní záměry.

Integrace spočívá zejména ve sjednocování městské hromadné dopravy největších měst kraje s příměstskou a regionální autobusovou dopravou, zajištění stanovených standardů dopravní obslužnosti po celém území kraje, zavedení zónového tarifu, jednotné platební karty a nového číslování linek. Počítá se rovněž s jednotným informačním systémem pro cestující a celým telematickým systémem, který má zahrnovat sledování polohy a pohybu vozů systémem GPS, poskytování získaných dat centrálnímu dopravnímu informačnímu středisku (CEDIS), datové propojení se systémem IDOS, koordinaci návazností spojů, vyhodnocování a kontrolu provozu z archivovaných dat, operativní informace pro cestující atd.

Systém SID organizuje přímo odbor dopravy z pozice dopravního úřadu pro Středočeský kraj a samosprávné orgány Středočeského kraje. Na rozdíl od jiných obdobných integrovaných systémů není k organizování zřízena žádná zvláštní právnická osoba, třebaže projektování systému je zadáváno například firmě UDI Morava.

Valdice

Obec Valdice (do roku 1950 pod názvem Kartouzy-Valdice,, německy Karthaus-Walditz) se nachází v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji přibližně 2 km od okresního města Jičína (ve směru na Lomnici nad Popelkou). Žije zde přibližně 1 400 obyvatel.

Nachází se zde kartuziánský klášter, který se nyní používá jako známé vězení. Také zde stojí kulturní dům sloužící pro různé kulturní akce. Ve Valdicích se také nachází památník politických vězňů.

Vendolí

Vendolí (německy Stangendorf) je obec v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Jedná se o rozsáhlou, ze západu na východ přibližně 5 km dlouhou ves, jejíž centrum (kostel, škola) leží asi 5 km jihozápadně od centra města Svitavy. Historicky obec náležela k Hřebečsku, tedy území od 2. poloviny 13. století až do roku 1945 obývaného převážně Němci. Žije zde 959 obyvatel.

ČAS-service

ČAS – SERVICE a.s., v letech 1992–1997 ČSAD ČAS Znojmo a.s., prezentující se v rámci skupiny ČAS Znojmo, je autobusový dopravce ze Znojma.

Červená Lhota (okres Třebíč)

Červená Lhota ( Červená Lhota, něm. Roth Lhotta, nebo Rot Lhota (1939), odvozeno od podstatného jména lhůta, přívlastek červená vznikl později, dle barvy vnějšího a vnitřního nátěru zdejšího kostela a vnějšího nátěru bývalé tvrze) je obec nacházející se na západě Moravy, ve střední části okresu Třebíč, v kraji Vysočina. Červená Lhota leží v údolí Leštinského potoka 9, 3 km severozápadně od bývalého okresního města Třebíče a 9, 5 km jihovýchodně od města Brtnice. Nadmořská výška obce se pohybuje mezi 495 m n. m. (náves) a 566 m n. m. (blízký vrch).

Počátky obce souvisí s působením nedalekého třebíčského kláštera, který kolonizoval celé okolí dnešního města Třebíče. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1436. Žije zde 188 obyvatel. Rozloha Červené Lhoty dnes činí 7,41 km2 a obec je dnes členěna pouze na jednu místní část. V jejích dějinách však byly jejími osadami také dnešní obce Čechtín, Číhalín, Nová Ves a Okřešice. Všechny se však roku 1867 osamostatnily.Sousedními obcemi sídla jsou Kouty, Číchov, Okřešice, Číhalín, Čechtín, Horní Vilémovice, Přibyslavice a Chlum.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.