European Rail Traffic Management System

ERTMS (European Rail Traffic Management System) je evropský systém řízení železniční dopravy.

Důvod a historie vzniku

Measuring car ERTMS of SŽDC (a)
Měřicí vlak TÚDC s měřícím vozem MV ERTMS1 v Adršpachu.
Měřicí vůz MV ERTMS1 v Ostravě-Kunčicích.

Železniční sítě, způsoby řízení dopravy, návěštění a zabezpečení jízdy vlaku měly až do nedávné doby ryze národní charakter. To bylo dáno jednak historickým vývojem, kdy teprve postupem času docházelo k propojování původně samostatných železničních sítí do sítě celoevropské, jednak strategickými důvody, kdy nebyla žádoucí snadná možnost pohybu cizích vozidel po národní železniční síti. Teprve ohromný nárůst automobilové dopravy v 80. a zejména 90. letech 20. století vedl evropské země ke změně pohledu na železniční dopravu. V současné době existuje v Evropě zjevná snaha o umožnění jízdy vlaků bez omezení po celé evropské železniční síti. V roce 1990 iniciovala Mezinárodní železniční unie (UIC) vytvoření pracovních skupin, jejichž cílem byl vývoj jednotného evropského systému zabezpečení jízdy vlaků – ETCS. Existence cca 20 typů vlakového zabezpečovacího zařízení na evropských železnicích je v současnosti největší překážkou volného pohybu hnacích vozidel. V roce 1995 definovala Evropská komise směr dalšího vývoje ERTMS. V roce 2000 pak byly podepsány konečné specifikace a bylo možno zahájit uskutečňování komerčních projektů.

Na projekt ETCS navazuje od roku 1992 z iniciativy UIC projekt EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), který má vytvořit jednotné evropské železniční prostředí pro radiovou komunikaci, především s cílem poskytnutí komunikačního prostředí pro ETCS.

Základní součásti systému ERTMS

  • ETCS (European Train Control System) – evropský vlakový zabezpečovací systém
  • GSM-R (Global System for Mobile Communication for Railway) – globální systém pro mobilní komunikace (GSM) pro železniční aplikace

V minulosti tvořily součásti systému ERTMS též tyto subsystémy:

  • ETML (European Traffic Management Layer) – evropská úroveň provozního řízení
  • EOR (European Operation Rules) – evropské provozní předpisy

Literatura

  • Aplikace ERTMS/ETCS v ČR – Sborník příspěvků, Pardubice, Dům techniky, 25. a 26. 10. 2004
GSM-R

GSM-R, Global System for Mobile Communications – Railway, případně GSM-Railway je mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace. Je součástí European Rail Traffic Management System (ERTMS), v němž se používá pro komunikaci mezi vlakem a dispečerskými centry řízení železnice. Systém je založen na specifikacích GSM a EIRENE – MORANE, které zaručují funkci při rychlostech do 500 km/h bez jakéhokoli výpadku komunikace.

GSM-R je založeno na technologii GSM a ekonomicky profituje z jejího rozšíření, což umožňuje cenově příznivou digitální náhradu stávajících nekompatibilních analogových komunikačních sítí na železnici, a to kabelových i rádiových. V Evropě je zaznamenáno více než 35 takových systémů.

Standard je výsledkem více než desetileté spolupráce mezi různými železničními společnostmi Evropy s cílem dosáhnout interoperability pomocí jediné komunikační platformy. GSM-R je součástí nového standardu European Rail Traffic Management System (ERTMS). Díky přenosu informace o návěstech přímo strojvedoucímu umožňuje zvýšení rychlosti vlaků i propustnosti tratí při vysokém stupni zabezpečení.

Specifikace, založená na projektu MORANE (Mobile Radio for Railways Networks in Europe) financovaném Evropskou unií, byla dokončena v roce 2000. Je prosazována projektem ERTMS Mezinárodní železniční unie. GSM-R bylo zvoleno 38 státy celého světa, kromě členských států Evropské unie i státy v Asii, severní Africe a Austrálii. V Německu, Itálii a Francii má síť GSM-R mezi 3 a 4 tisíci základnových stanic. Ve Spojeném království se plánuje více než 14 000 km tratí vybavených GSM-R, přičemž 280 km už je v provozu.

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.