Andrus Ansip

Andrus Ansip (* 1. října 1956 Tartu) je estonský politik, v letech 2005–2014 premiér Estonska a také bývalý předseda Estonské reformní strany (Eesti Reformierakond). Od roku 2014 působí jako místopředseda Evropské komise a komisař pro digitální trh v Junckerově komisi.

Andrus Ansip
Ansip, Andrus (2007) crop

10. premiér Estonska
Ve funkci:
12. dubna 2005 – 26. března 2014
Prezident Arnold Rüütel
Toomas Hendrik Ilves
Předchůdce Juhan Parts
Nástupce Taavi Rõivas
Stranická příslušnost
Členství Estonská reformní strana

Narození 1. října 1956 (63 let)
Tartu
Choť Anu Ansip
Alma mater Tartuská univerzita
Estonská universita věd o živé přírodě
York University
Profese politik, chemik, podnikatel a obchodník
Ocenění velkokříž Záslužného řádu Spolkové republiky Německo (2013)
Recipient of the Order of the National Coat of Arms, 2nd Class
Řád bílé hvězdy III. třídy
Řád tří hvězd 2. třídy
Podpis
Andrus Ansip, podpis

Život

Narodil se v estonském Tartu, kde absolvoval místní univerzitu v roce 1979 s diplomem z chemie. Předtím než vstoupil do politiky, se zabýval bankovnictvím a investicemi. Byl členem představenstva Rahvapank, předseda představenstva Livonia Privatisation IF a Fondiinvesteeringu Maakler AS. Kromě toho byl také předsedou přestavenstva Radia Tartu.

Starosta Tartu

V roce 1998 byl Ansip zvolen starostou Tartu jako kandidát Reformní strany (Reformierakond), kde působil do roku 2004. Kandidoval do dřívějších parlamentních voleb, ale pokaždé se svého místa vzdal, aby mohl zůstat starostou.

Předseda Reformní strany a ministr hospodářství

Když ministr hospodářství a komunikací Meelis Atonen musel na svůj post rezignovat, stal se Ansip 13. září 2004 jeho nástupcem v koaliční vládě Juhana Partse. 21. listopadu 2004 se stal Ansip předsedou Reformní strany, protože její zakladatel a dosavadní předseda, bývalý premiér Siim Kallas se stal evropským komisařem a viceprezidentem Evropské komise.

Premiér

Dne 31. března 2005 ho estonský prezident Arnold Rüütel pověřil sestavením vlády poté, co premiér Juhan Parts 24. března podal demisi. Ansip sestavil koalici s Stranou středu (Keskerakond) a Lidovou unií (Rahvaliit), která byla schválena estonským parlamentem (Riigikogu) 12. dubna 2005. Jeho vládu podporovalo 53 ze 101 členů estonského parlamentu a 40 poslanců bylo proti této vládě. Ansip nato jako estonský premiér se svým kabinetem složil oficiálně slib 13. dubna 2005.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Andrus Ansip na německé Wikipedii.

Související články

Externí odkazy

1. říjen

1. říjen je 274. den roku podle gregoriánského kalendáře (275. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 91 dní.

Digitální jednotný trh

Digitální jednotný trh je sektor Evropského jednotného trhu, který pokrývá digitální marketing, elektronické obchodování, a telekomunikace. Evropská komise jej představila v roce 2015.

Druhá vláda Andruse Ansipa

Druhá vláda Andruse Ansipa byla vláda Estonské republiky od 5. dubna 2007 do 4. dubna 2011.

Evropská komise

Evropská komise je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie. Pojem je používán ve dvou významech: buď jako kolegium komisařů nebo jako kolegium s celým administrativním aparátem. Komise se podílí takřka na všech úrovních rozhodování, má největší administrativní a expertní aparát. Sídlí v Bruselu, její ústřední budovou je palác Berlaymont, některé části jsou dislokovány v Lucemburku. Člení se na množství generálních ředitelství a služeb.

Komise je především „strážkyní smluv“ – dbá na dodržování zakládajících smluv Evropské unie a z úřední povinnosti podává žaloby v případě zjištěného porušení. Důležitou pravomocí je účast na tvorbě legislativy, právo předkládat návrhy legislativních předpisů má výhradně Komise. Další pravomoci jsou vydávání doporučení a stanovisek, Komise vykonává i pravomoci v přenesené působnosti (delegovaná legislativní pravomoc). Komise se podílí na jednání Evropské unie navenek,[zdroj?] včetně udržování diplomatických styků a sjednávání mezinárodních smluv. Spravuje z převážné části rozpočet Evropské unie.

Kolegium komisařů zasedá jedenkrát týdně.

Evropská rada

Evropská rada (ER) (anglicky: European Council, francouzsky: Conseil européen) je jednou z vrcholných institucí Evropské unie (EU). Jejími členy jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí EU; jejího zasedání se navíc účastní předseda Evropské komise. Předsednictví se do přijetí Lisabonské smlouvy odvozovalo od předsednictví v Radě EU. V souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy byla zavedena funkce stálého předsedy Evropské rady, který je dle čl. 15 odst. 5 této smlouvy volen kvalifikovanou většinou členů Evropské rady na 2,5leté funkční období s tím, že může být zvolen dvakrát po sobě. 1. prosince 2009 se prvním stálým předsedou Evropské rady stal Belgičan Herman Van Rompuy. Dne 1. prosince 2014 byl jeho nástupcem zvolen Polák Donald Tusk, který byl v této funkci opět potvrzen v březnu 2017 přes odpor polské vlády Beaty Szydłové.Evropská rada se schází zpravidla čtyřikrát ročně na řádném zasedání. Evropská rada „dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry a priority“ (čl. 15 SEU). V minulosti byla Evropskou radou přijata tak zásadní politická rozhodnutí, jakými bylo např. přijetí jednotné měny eura či tzv. východní rozšíření Evropské unie. Evropská rada však nevykonává legislativní funkce. Po každém svém zasedání je povinna předložit Evropskému parlamentu zprávu o tomto jednání a každoročně písemnou zprávu o pokroku dosaženém Evropskou unií. Pro veřejnost jsou zprávy o zasedání Evropské rady dostupné na internetu pod adresou www.consilium.europa.eu.

Evropský parlament

Evropský parlament (EP) je jeden ze sedmi orgánů Evropské unie a spolu s Radou Evropské unie přijímá její legislativní akty. Reprezentuje občany Evropské unie. Poslanci parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let. První přímé volby do Evropského parlamentu byly v červnu 1979. Poslanci jsou v jednotlivých zemích EU voleni podle zásad poměrného zastoupení v tajné volbě všemi občany EU, jednotlivé volební systémy se však liší. V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Maltě jsou volby pro občany povinné.

Parlament má 751 poslanců, Česko zastupuje 21 poslanců. Počet poslanců z jednotlivých členských států určuje z podnětu parlamentu jednomyslným rozhodnutím Evropská rada (čl. 14 SEU). Volit mohou všichni občané Unie na území daného členského státu. Sídlem EP je Štrasburk (plenární zasedání), ale parlament pracuje také v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a Lucemburku (sekretariát). Základní pravomoce Evropského parlamentu jsou legislativní, rozpočtová a kontrolní. Také politická role Parlamentu v EU postupně roste.

Juhan Parts

Juhan Parts (* 27. srpna 1966 Tallinn) je estonský politik. V letech 2003–2005 byl premiérem Estonska. Od roku 2007 je ministrem ekonomických záležitostí a komunikací. Je představitelem strany Isamaa ja Res Publica Liit, v letech 2003–2005 byl předsedou strany Erakond Res Publica, která byla roku 2006 jedním ze základajících subjektů Isamaa ja Res Publica Liit.

Politická skupina Evropského parlamentu

Politické skupiny Evropského parlamentu, často též označované jako frakce, odpovídají poslaneckým klubům v národních parlamentech.

Pojem politická skupina je oficiální označení podle jednacího řádu EP. Politické skupiny jsou obvykle tvořeny více politickými stranami na evropské úrovni – evropskými politickými stranami.

První vláda Andruse Ansipa

Vláda Andruse Ansipa byla vláda Estonské republiky od 13. dubna 2005 do 5. dubna 2007

Rada Evropské unie pro hospodářské a finanční záležitosti

Rada Evropské unie pro hospodářské a finanční záležitosti (anglicky: Economic and Financial Affairs Council, zkráceně ECOFIN) je jedno z nejstarších seskupení Rady EU. Tato rada je složena z ministrů financí členských států Evropské unie a z ministrů zodpovědných za státní rozpočet, pakliže se diskutuje o rozpočtových záležitostech.

ECOFIN často spolupracuje s Evropským komisařem pro ekonomické a finanční záležitosti a s prezidentem Evropské centrální banky, kteří mu předkládají legislativní a jiné návrhy.

Seznam premiérů Estonska

Toto je seznam premiérů Estonska od roku 1991.

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr; ESD) je nejvyšším soudem Evropské unie. Byl zřízen v roce 1952 a sídlí v Lucemburku na rozdíl od většiny ostatních institucí EU, které sídlí v Bruselu. V čele Soudního dvora EU je předseda a za každý stát EU v něm je 1 soudce. Soudní dvůr Evropské unie zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění smluv EU, konkrétně

přezkoumává legalitu aktů orgánů Evropské unie,

dbá na dodržování povinností členských států vyplývajících ze Smluv a

vykládá právo Unie na žádost vnitrostátních soudů.Soudní dvůr Evropské unie zahrnuje dva soudní orgány, Soudní dvůr a Tribunál.

Taavi Rõivas

Taavi Rõivas (* 26. září 1979 Tallinn) je estonský politik, který od dubna 2014 stojí v čele liberální Estonské reformní strany (Eesti Reformierakond). Mezi lety 2014–2016 byl předsedou vlády Estonska. V období 2012–2014 zastával úřad ministra sociálních věcí ve třetí vládě Andruse Ansipa, jako nejmladší člen kabinetu.

Prezident republiky Toomas Hendrik Ilves jej 14. března 2014 nominoval do premiérského úřadu, jako nástupce Andruse Ansipa. Následně se ujal vedení rozhovorů se Sociální demokracií o vytvoření nového kabinetu. Koaliční dohodu oba subjekty podepsaly 20. března a o čtyři dny později jeho nominaci schválil parlament Riigikogu. Sociální demokracie tak ve vládních křeslech nahradila dosavadního koaličního partnera reformistů liberálně-konzervativní uskupení Vlasteneckou unii a Res Publicu (Isamaa ja Res Publica Liit). Jmenováním za předsedu vlády dne 26. března se stal jako 34letý nejmladším premiérem v členských státech Evropské unie. V listopadu 2016 však po koaličních rozbrojích opustil vedení své strany i estonské vlády.Absolvoval Univerzitu v Tartu. Kromě rodné estonštiny hovoří také anglicky, finsky a rusky. K roku 2014 udržoval partnerský vztah s estonskou popovou zpěvačkou Luisou Värkovou (* 1987), s níž měl jednu dceru.

Tartu

Tartu (dříve známé též pod německým a švédským názvem Dorpat, pod ruskými jmény Дерпт (Děrpt) či Юрьев (Jurjev), nebo také přes staroestonštinu a latinu vytvořeným Tarbat) je druhé největší město Estonska. Žije zde přibližně 94 tisíc obyvatel. Na rozdíl od estonského politického a finančního centra Tallinnu je Tartu často považováno za centrum vzdělanosti a kultury. Ve městě sídlí nejstarší a nejslavnější estonská univerzita. Město se nachází ve vnitrozemí Estonska, přibližně 180 km na jihovýchod od Tallinnu a je považováno za centrum celého jihovýchodního Estonska. Město protíná řeka Emajõgi, která spojuje dvě největší estonská jezera.

Třetí vláda Andruse Ansipa

Třetí vláda Andruse Ansipa byla mezi 4. dubnem 2011 až 26. březnem 2014 vládou Estonské republiky. Tvořili ji zástupci liberální strany Reformierakond a konzervativní IRL. Kabinet vznikl po volbách, které se konaly 6. března 2011.

Vláda Andruse Ansipa

Andrus Ansip byl předsedou dvou estonských vlád:

První vláda Andruse Ansipa – složená ze stran Reformierakond, Keskerakond a Rahvaliit (13. dubna 2005 – 5. dubna 2007)

Druhá vláda Andruse Ansipa – složená ze stran Reformierakond, IRL a SDE (5. dubna 2007 – 4. dubna 2011)a je předsedou vlády současné:

Třetí vláda Andruse Ansipa – složená ze stran Reformierakond a IRL (od 4. dubna 2011)

Vláda Juhana Partse

Vláda Juhana Partse byla vládou estonské republiky od 10. dubna 2003 do 13. dubna 2005

Volby do Evropského parlamentu

Volby v Evropské unii se konají každých pět let na základě všeobecného hlasovacího práva. Poslanci Evropského parlamentu jsou takto přímo voleni od roku 1979. Evropské politické strany mají za tímto účelem právo pořádat kampaň v rámci celé Evropské unie. V současné době má Evropský parlament 751 poslanců. Současných 21 českých zástupců bylo zvoleno 8. evropskými volbami roku 2014.

Premiéři Estonska Estonsko
Junckerova komise

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.