1916

1916 (MCMXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

2. tisíciletí

Události

Česko

Předlitavsko

Svět

Vědy a umění

Nobelova cena

Narození

Česko

Svět

Gregory Peck in Gentleman's Agreement trailer closeup
Gregory Peck (* 5. duben)
Olivia DeHavilland-2
Olivia de Havilland (* 1. červenec)
Reagan Mitterrand 1984 (cropped)
François Mitterrand (* 26. říjen)
Kirk douglas photo signed
Kirk Douglas (* 9. prosinec)

Úmrtí

Česko

Jan Vilímek - František Ženíšek
František Ženíšek († 15. listopad)

Svět

Ernstmach
Ernst Mach († 19. únor)
Pietzner, Carl (1853-1927) - Emperor Franz Josef I - ca 1885
František Josef I. († 21. listopad)

Hlavy států

Související články

Externí odkazy

Digitalizované noviny a časopisy z roku 1916:

2001

2001 (MMI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

2002

2002 (MMII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

2006

2006 (MMVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

2007

2007 (MMVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Arje Bahir

Arje Bahir (hebrejsky: אריה בהיר, rodným jménem Arje Geller, אריה גלר, žil 1. května 1916 – 13. září 1970) byl izraelský politik a poslanec Knesetu za strany Mapaj, Rafi, Izraelská strana práce a Ma'arach.

Avraham Levenbraun

Avraham Levenbraun (hebrejsky: אברהם לבנבראון, žil 1916 – 25. srpna 1987) byl izraelský politik a poslanec Knesetu za strany Maki a Chadaš.

Binjamin Šachor

Binjamin Šachor (hebrejsky: בנימין שחור, žil 1916 – 26. listopadu 1979) byl izraelský politik a poslanec Knesetu za stranu Mafdal.

CONMEBOL

Jihoamerická fotbalová konfederace (španělsky CONfederación SudaMEricana de FútBOL, portugalsky Confederação Sul-Americana de Futebol) známá pod zkratkou CONMEBOL je hlavní řídící organizací jihoamerického fotbalu, futsalu a plážového fotbalu.

Je jednou ze šesti kontinentálních konfederací pod FIFA a je z nich nejstarší. Její sídlo se nachází ve městě Luque v Paraguayi a jejím současným prezidentem je Alejandro Domínguez. CONMEBOL má na starosti organizování a vedení jihoamerických fotbalových turnajů. Členové CONMEBOL vyhráli devětkrát mistrovství světa ve fotbale (Brazílie 5x, Argentina a Uruguay 2x), týmy z CONMEBOL vyhrály 22x Interkontinentální pohár a třikrát mistrovství světa ve fotbale klubů. S deseti členskými národními asociacemi je nejmenší regionální konfederací. Ale spolu s UEFA je z hlediska fotbalovosti jednou z nejsilnějších.

Chajim Landau

Chajim Landau (hebrejsky: חיים לנדאו, žil 10. září 1916 – 16. října 1981) byl izraelský politik, poslanec Knesetu a ministr ve vládě Menachema Begina. V mládí byl členem Irgunu a byl příslušníkem židovského podzemního odbojového hnutí.

Copa América

Copa América, nebo také Mistrovství Jižní Ameriky ve fotbale, je fotbalová soutěž národních týmů Jižní Ameriky pořádaná pod hlavičkou asociace CONMEBOL. Tato soutěž vznikla v roce 1916.

František Josef I.

František Josef I. (18. srpna 1830 zámek Schönbrunn, Vídeň – 21. listopadu 1916 zámek Schönbrunn, Vídeň) z rodu Habsbursko-lotrinského byl po dobu 68 let císař rakouský (nekorunovaný, v letech 1848–1916), král český (nekorunovaný) a uherský (korunovace 1867), král lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský atd.

Svou matkou arcivévodkyní Žofií byl během dospívání veden ke zbožnosti a přesvědčení o nedotknutelnosti panovnické moci. Na trůn nastoupil 2. prosince 1848 v Olomouci a po porážce revoluce vládl zpočátku absolutisticky. Roku 1854 se oženil se svou sestřenicí Alžbětou Bavorskou. Poté, co roku 1859 prohrál válku s Itálií, přecházel postupně ke konstituční formě vlády. Neúspěchem skončila i Františkova válka s Pruskem z roku 1866, po níž následovalo vyrovnání s Uherskem a další vlna liberalizace. Kabinety, které císař jmenoval v sedmdesátých až devadesátých letech 19. století, prováděly reformy např. školství a volebního zákona a snažily se udržet pod kontrolou národnostní spory v monarchii. S přibývajícími roky se František Josef ve své říši stal všeobecně uctívanou osobností. Ke konci svého života se pak císař stal jakousi legendou, která svou prací udržovala mnohonárodnostní říši pohromadě. Rakouská expanze na Balkán ale vyústila roku 1914 v první světovou válku, jejíhož konce se císař již nedožil. Zemřel roku 1916 v Schönbrunnu, Rakousko-Uhersko ho přežilo o pouhé dva roky.

V osobním životě František příliš šťastný nebyl. Manželce, která po nějaké době začala žít mimo Rakousko, se odcizil, jeho jediný syn Rudolf spáchal roku 1889 sebevraždu, bratra Maxmiliána zastřelili republikáni v Mexiku. Pro jeho povahu byla typická velká píle, s kterou plnil své panovnické povinnosti, a konzervativní smýšlení.

Jan Otto

Jan Otto (8. listopadu 1841 Přibyslav – 29. května 1916 Praha) byl český knihkupec a nakladatel, vydavatel největší české tištěné encyklopedie Ottova slovníku naučného.

Jizhar Smilansky

Jizhar Smilansky (hebrejsky: יזהר סמילנסקי, žil 27. září 1916 – 21. srpna 2006) byl izraelský spisovatel, literární vědec, politik a poslanec Knesetu za strany Mapaj a Rafi.

Karel I.

Karel I. (král český jako Karel III., král uherský jako Karel IV., maďarsky IV. Károly), celým jménem Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Oto Maria Habsbursko-Lotrinský, německy Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Otto Maria von Habsburg-Lothringen (17. srpna 1887, zámek Persenbeug, Dolní Rakousy – 1. dubna 1922, Monte, Funchal, Madeira) z habsbursko-lotrinské dynastie byl v letech 1916–1918 poslední císař rakouský, král český, apoštolský král uherský, markrabě moravský atd.

Dětství a mládí Karel strávil převážně v Dolních Rakousích, ve Vídni a Čechách. V roce 1911 se oženil se Zitou Bourbonsko-Parmskou, s níž měl celkem 8 dětí. Na trůn usedl 21. listopadu 1916 po smrti svého prastrýce Františka Josefa I. Na uherského krále byl korunován 30. prosince 1916 v Budapešti, na českého krále korunován nebyl, tak jako nepřijal další korunovace v rámci císařství včetně rakouské císařské korunovace. Jeho vláda byla poznamenána neustálou snahou o zastavení zuřící první světové války, na jejímž vypuknutí neměl žádný podíl. Mírová jednání byla stejně neúspěšná jako jeho úsilí o národnostní smír v monarchii. Na jaře 1917 svolal již několik let rozpuštěný předlitavský parlament, čímž v rakouské části monarchie obnovil válkou přerušený demokratický život. Po rozpadu Rakousko-Uherska odešel do exilu. Dvakrát se ještě pokusil restaurovat monarchii alespoň v Uhrách (resp. v poválečném Maďarsku). Zemřel roku 1922 ve vyhnanství na ostrově Madeira, kde je i pohřben. V roce 2004 byl pro svůj příkladný křesťanský život a pro své mírové snahy beatifikován papežem Janem Pavlem II. V Česku na něj každoročně upomíná kulturní akce Audience u císaře Karla I., pořádaná na zámku v Brandýse nad Labem, kde ještě jako mladý arcivévoda strávil několik let svého života.

Menachem Poruš

Menachem Poruš (hebrejsky: מנחם פרוש, žil 2. dubna 1916 – 21. února 2010) byl izraelský politik a poslanec Knesetu za strany Náboženská fronta Tóry, Agudat Jisra'el a Sjednocený judaismus Tóry.

První světová válka

První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka nebo světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a bojovalo se i ve světových oceánech. Formální příčinou války byl úspěšný atentát na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu a také jednání rakousko- uherského ministra zahraničí přispělo k tomu ,že dne 28. června 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku jako odvetu za atentát. Na základě předchozích smluv následovala řetězová reakce ostatních států a během zhruba čtyř týdnů se ve válečném konfliktu ocitla většina Evropy.

Válka propukla mezi dvěma koalicemi: Trojdohodou (dále jen „Dohodou“) a ústředními mocnostmi. Dohodovými mocnostmi byly při vypuknutí války Francie, carské Rusko a Spojené království (resp. celé Britské impérium), které se do války zapojilo v důsledku německého vpádu do Belgie. K Dohodě se postupně připojily další státy: v roce 1915 Itálie a v roce 1917 Spojené státy americké (USA). Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko. K ústředním mocnostem se přidaly nejprve Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko. Na konci války zůstaly v Evropě neutrální pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a státy Skandinávie.

Za první světové války se v Evropě bojovalo na několika frontách. Na západní frontě boje probíhaly do značné míry v zákopech (zákopová válka). V letech 1914 až 1918 bylo mobilizováno přes 60 milionů vojáků.Za konec světové války se pokládá a ve světě oslavuje 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin), podepsané téhož dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského maršála Ferdinanda Foche v Compiègne. Formálním zakončením války byla pařížská mírová konference v roce 1919, na které byly uzavřeny pařížské předměstské smlouvy.

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.