1126

2. tisíciletí

Události

Ludwig III in der Schlacht von Kulm
Německý král Lothar III. v bitvě u Chlumce

Narození

Automatický abecedně řazený seznam viz Kategorie:Narození 1126
Andrea di bonaiuto, apotesosi di san tommaso d'aquino, 11 averroè
Arabský filozof Averroes (1126–1198)

Úmrtí

Automatický abecedně řazený seznam viz Kategorie:Úmrtí 1126

Česko

Svět

Hlavy států

Externí odkazy

Averroes

Ibn Rušd, Abú-l-Valíd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, latinsky Averroes (1126 Córdoba – 12. prosince 1198 Marrákeš) byl arabský filosof žijící v Andalusii, představitel aristotelismu.

Byl významným představitelem arabské filosofie, snažil se spojit Aristotelovu filosofii s novoplatónskými myšlenkami a s islámským náboženstvím. V mládí ho vzdělával otec v právu, Ibn Tufajl matematice a filozofii, lékař Avenzoar medicíně. V letech 1169–1171 byl soudcem v Seville a později v Córdobě. V roce 1182 se stal osobním lékařem chalífa Maroka.

Svět je podle něj nepomíjivý, stejně tak i rozum vcelku, nikoli však jednotlivá lidská duše, která má pouze účast na jediném rozumu (monopsychismus). Toto pojetí popírala scholastika. Naopak vysoce oceňované byly ve středověku jeho četné komentáře k Aristotelovi. Jeho teorie o trojím lidu (filosofové, teologové a náboženští učenci a prostý lid) pobouřila křesťanské obyvatelstvo a byl uvržen do klatby. Přesto se jej i v křesťanské středověké filosofii dovolával averroismus, který měl své stoupence navzdory zákazu až do renesance (Siger z Brabantu).

Bitva u Chlumce (1126)

Bitva u Chlumce mezi českým knížetem Soběslavem I. a německým králem Lotharem III. proběhla 18. února 1126 blízko Chlumce u Ústí nad Labem.

Bitva byla vyvrcholením bojů o české knížectví mezi Soběslavem a Otou II. Olomouckým, v té době nejstarším Přemyslovcem. Předchozí kníže Vladislav I. nakonec uznal za svého nástupce Soběslava, to ale bylo v rozporu s principem seniorátu. Ota se tedy obrátil o pomoc k německému panovníkovi. Oba si zřejmě slibovali snadné vítězství.

Ermengarda z Maine

Ermengarda z Maine (francouzsky Erembourg du Maine; 1096–14. ledna 1126) byla hraběnka z Anjou a jediná dědička hrabství Maine.

Lothar III.

Lothar III. ze Supplinburgu (po 9. červnu 1075 – 4. prosince 1137 Breitenwang, Tyrolsko), byl vévoda saský (1106), král (1125) a císař Svaté říše římské od 1133 do 1137. Byl synem hraběte Gebharda ze Supplinburgu a Hedviky z Formbachu.

Obratlovci

Obratlovci (Craniata, též zastarale Vertebrata) jsou podkmen strunatců, u kterých došlo k vytvoření vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry, s dobře odlišitelnou hlavovou částí. Podle současných poznatků se u tradičně pojímaných obratlovců (Vertebrata) může jednat o nepřirozenou skupinu. Nejbližší nadřazenou přirozenou skupinou by pak podle nových fylogenetických studií byli tzv. lebečnatí (Craniata), pro které se nově používá též český název obratlovci (i když je chápán v širším smyslu). Oproti skupině Vertebrata zahrnují navíc pouze sliznatky, které však podle současných studií patří k mihulím a netvoří tak sesterskou skupinu k Vertebrata. V současnosti je známo asi 64 000 druhů obratlovců.

Ota II. Olomoucký

Ota II. (1085 – 18. února 1126 Chlumec), zvaný Černý, byl syn Oty I. Olomouckého a Eufémie Uherské. V letech 1107–1110 a 1113–1126 kníže olomouckého údělu a v letech 1123–1125 i kníže brněnského údělu.S manželkou Žofií z Bergu měl syna Otu III. Dětleba a snad ještě tři další, mezi nimi dceru Eufemii.

Soběslav I.

Soběslav I. (1090? – 14. února 1140, Debrné, část obce Mostek, či Hradec Králové) byl českým knížetem od 12. dubna 1125 do 14. února 1140 a zakladatelem větve Soběslavovců. V letech 1115–1123 byl také knížetem brněnského znojemského údělu.

Byl nejmladším ze synů krále Vratislava II. (I.) a Svatavy Polské.

Svatava Polská

Svatava Polská (asi 1046-1048 – 1. září 1126) byla třetí manželkou Vratislava II. a od roku 1085 první českou královnou.

Urraca Kastilská

Urraca Kastilská (asi 1082 – 8. března 1126) byla královna Kastilie a Leónu v letech 1109–1126, královna Galicie v letech 1109–1112, dcera krále Alfonse VI., poslední vládnoucí člen navarrské dynastie.

Královna Urraca byla dvakrát vdaná. První manželství bylo uzavřeno v roce 1090 s hrabětem Raimundem Burgundským. Manželům se narodily dvě děti – Sancha a následník trůnu Alfons VII.

Roku 1107 se Urraca stala vdovou a o dva roky později se podruhé vdala za bojovného aragonského krále Alfonse I. Již v roce 1114 bylo manželství rozvedeno, protože oba manželé proti sobě vedli otevřenou válku.

Ze vztahu s Pedrem Gonzálesem de Lara se Urrace narodil syn Fernando Perez Furtado, kterého královna uznala v roce 1123 za legitimního.

Vilém IX. Akvitánský

Vilém IX. Akvitánský zvaný Trubadúr (fr. Guillaume de Poitiers, okc. Guilhèm de Peitieus; 22. října 1071 - 10. února 1126) byl akvitánský vévoda, hrabě z Poitiers, křižák a milovník krásných žen. Je považován za prvního jménem známého trubadúra, z jeho básnické tvorby se dochovalo jedenáct veršovaných skladeb opěvujících smyslovou lásku a zbožňovanou ženu.

Ѧ

Ѧ (malý jus, minuskule ѧ) je již běžně nepoužívané písmeno cyrilice. Používá pouze v liturgických textech. Písmeno zachycovalo slovanskou nosovku. V polštině mu výslovností odpovídá písmeno Ę.

Z písmena se vyvinulo písmeno Я.

Písmeno existuje i v jotované variantě jako Ѩ (jotovaný malý jus).

Přestože písmeno je podobné písmenu Ⱑ (jat) v hlaholici, v hlaholici mu odpovídá písmeno Ⱔ.

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.