1018

2. tisíciletí

Narození

Úmrtí

Hlavy států

Externí odkazy

11. století

Jedenácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1001 a 31. prosincem 1100 našeho letopočtu. Jedná se o první století druhého tisíciletí.

V Evropě bývá jedenácté století považováno za počátek éry vrcholného středověku. Prudký pokles vlivu zaznamenala v této době Byzantská říše tísněná z východu expanzí seldžuckých Turků. Naopak vzrostla moc Normanů, účastnících se bojů s Araby a Turky, a papežů, kteří konfrontovali svůj mocenský vliv s římskými císaři během tzv. boje o investituru. Hospodářský i kulturní růst zažívala v tomto století severoitalská města. V architektuře i výtvarném umění nadále převládal románský sloh.

Čína pod dynastií Sung i arabský svět v této době prožívaly období hospodářského, kulturního a technologického rozvoje. V Americe dosáhla svého vrcholu říše Toltéků.

Asparuch

Chán Asparuch byl prvním vládcem období první bulharské říše (681–1018). Podle byzantských zdrojů byl jedním z pěti synů chána Kuvrata, který na území dnešní Ukrajiny založil stát zvaný Velké Bulharsko.

Babenberkové

Babenberkové (německy Babenberger) byli první rakouskou panovnickou dynastií v letech 976 až 1246 pocházející z východních Frank.

Dětmar z Merseburku

Dětmar z Merseburku, též Thietmar Merseburský (25. července 975 – 1. prosince 1018), byl biskup v Merseburgu a známý kronikář. Ve svém díle se věnoval především dějinám Saska, ale zachytil také mnohé důležité informace o Čechách a Polsku. Velebil německé panovníky ze saské dynastie a jejich úspěchy při východní expanzi.

Harald II. Dánský

Harald II. Dánský († 1018) byl králem Dánska v letech 1014 až 1018. Byl nejstarším synem Svena Vidlího vouse a zřejmě Gunhildy Vendské.Byl dánským regentem, zatímco jeho otec bojoval s Ethelredem II. v Anglii. V roce 1014 po smrti otce zdědil dánský trůn. Jeho bratr Knut mu zřejmě nabídl, že se stanou spoluvládci, což se u Haralda nesetkalo s kladnou odezvou. Zdá se, že Harald nabídl svému bratrovi velitelství vojska pro invazi do Anglie výměnou za to, že si nebude klást nárok na následnictví na dánském trůnu. Knut s tímto návrhem zřejmě souhlasil a vypravil se do Anglie s daleko větším vojskem než předtím.

O Haraldově vládě je jen málo informací. Po jeho smrti v roce 1018 na dánský trůn usedl jeho bratr Knut Veliký.

Hardiknut

Hardiknut (1018 – 8. června 1042) byl králem Dánska (1035 – 1042) a Anglie (1040 – 1042). Byl jediným synem Knuta I. Velikého a Emmy Normandské.

Janus (měsíc)

Janus je měsíc planety Saturn. Od Saturnu je vzdálen 151 472 kilometrů. Rozměry měsíce jsou 98×96×75 kilometrů. Hmotnost měsíce je 2,01×1018 kilogramů. Objeven byl roku 1966 a objevitelem se stal Audouin Dollfus. Byl pojmenován po římském bohu Janusovi.

Jaroslav I. Moudrý

Jaroslav Moudrý (kolem 978 – 20. února 1054) byl veliký kníže kyjevský, který vládl v letech 1016 až 1018 a 1019 až 1054. Jeho vláda byla obdobím vrcholného politického i kulturního rozkvětu Kyjevské Rusi. Svrchovanost kyjevského vládce nyní uznávali všichni východní Slované, hranice raného ruského státu byly stabilizovány. Zatímco se jeho předchůdci intenzívně věnovali územní expanzi a obchodování, mohl se Jaroslav více soustředit na reprezentativní počiny (výstavba Kyjeva) a ambiciózní zahraniční politiku.

Jindřich I. Babenberský

Jindřich I. Rakouský řečený Silný (německy Heinrich der Starke,† 23. června 1018) byl rakouský markrabě. Za jeho vlády byl roku 996 poprvé v dochovaném dokumentu zmíněn název Ostarrîchi , z kterého se vyvinulo moderní německé jméno pro Rakousko (Österreich).

Seznam bulharských panovníků

Tento seznam zahrnuje panovníky od nejstarších dochovaných vládců Bulharska až do roku 1946, kdy byl poslední bulharský car sesazen a ze země se později stala lidová republika. Během historie nesli panovníci několik titulů, počínaje chánem (toto jméno je ještě turkického původu), poté knížetem a nakonec carem. V době Bulharského carství v 19. a 20. století bulharští panovníci používali v zahraniční politice i titul král. Krom bulharských panovníků na území Bulharska vládli i byzantští císaři a osmanští sultáni. V současné době je Bulharsko republikou s prezidentem jakožto hlavou státu.

Seznam hlav dánského státu

Seznam hlav dánského státu přináší přehled všech panovníků, kteří vládli na území dnešního Dánska. Uvedeni jsou mýtičtí panovníci, vikinští náčelníci (polegendární i historičtí) i králové (vládci Dánského království, později Kalmarské unie, poté Dánsko-Norska) a knížata (Šlesvicka a Holštýnska).

Všichni panovníci před Gormem Starým jsou pokládáni za napůl historické a napůl výtvor legend – viz seznam legendárních vládců Dánska.

Trilion

Trilion, též trilión, je číslo v desítkové soustavě; v češtině označuje hodnotu 1018, tzn. jednička a za ní 18 nul:

1 000 000 000 000 000 000V krátké škále používané např. v angličtině se jako trillion označuje číslo 1012, které se v češtině nazývá bilion.

V soustavě SI se pro trilion používá předpona exa- (z řeckého ἕξ – šest), pro jednu triliontinu pak atto- (z dánského atten – osmnáct).

Viktor II.

Viktor II., rodným jménem Gebhard, hrabě Dollnstein-Hirschberg (asi 1018, Německo – 28. července 1057, Arezzo) byl papežem od 13. dubna 1055 až do své smrti.

V jiných jazycích

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.