Sū-lò̤-muòng Uòng

Sū-lò̤-muòng Uòng (所羅門王, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: שְׁלֹמֹה) sê Ī-sáik-liĕk gì siŏh ciáh guók-uòng, diŏh «Gô-iók Séng-gĭng» gì „Liĕk uòng Gé Liŏk, Siông“ diē-sié ô ĭ gì gó-sê̤ṳ.

Ĭ sê Dâi-bĭk Uòng gì giāng. «Séng-gĭng» diē-sié gōng ĭ tàu-nō̤ iā hō̤ sāi, puáng-áng iā lâ̤-hâi.

Sū-lò̤-muòng
שְׁלֹמֹה
King-Solomon-Russian-icon
Ī-sáik-liĕk guók-uòng
Câi-ôi iók sèng 970 nièng– sèng 931 nièng
Sèng-êng Dâi-bĭk
Gié-êng Ià-lò̤-pŏ̤-áng
Giāng-diê
Uòng-sék Dâi-bĭk Uòng-sék
Nòng-bâ Dâi-bĭk
Nòng-nā̤ Bathsheba
Chók-sié dâi-iók sèng 990 nièng
Ī-sáik-liĕk Ià-lô-sák-lēng
Guó-sié dâi-iók 931 nièng
Ī-sáik-liĕk Ià-lô-sák-lēng
Muó Ià-lô-sák-lēng
Iù-dâi Uòng-guók

Iù-dâi Uòng-guók (猶大王國) sê Ī-sáik-liĕk lĭk-sṳ̄ siông gì siŏh ciáh uòng-guók. Sèng 931 nièng, Sū-lò̤-muòng Uòng táung-kuàng ī-hâiu, Ī-sáik-liĕk hŭng-liĕk siàng lâng ciáh guók-gă. 12 ciĕ-puái diē-sié, nàng-buô gì 2 ciáh ciĕ-puái (Iù-dâi ciĕ-puái, Biêng-ngā-mīng ciĕ-puái) sìng-lĭk gì guók-gă hô̤ có̤ Iù-dâi (猶大), siū-dŭ găk Ià-lô-sák-lēng.

Nàng-guók Iù-dâi (南國猶大) gié-sṳ̆k hông-gáu. Sèng 587 nièng, Nàng-guók Iù-dâi ké̤ṳk Bă-bī-lùng miĕk lâi, Ià-lô-sák-lēng gó̤-lòng siàng nè̤ng dŭ ké̤ṳk niăh kó̤ Bă-bī-lùng.

Sê-bă nṳ̄-uòng

Sê-bă nṳ̄-uòng (示巴女王, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: מַֽלְכַּת־שְׁבָׄא‬‎, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: βασίλισσα Σαβὰ, Ĭng-ngṳ̄: Queen of Sheba) sê Séng-gĭng diē-sié tì gáu gì Sê-bă Uòng-guók gì nṳ̄ uòng, ĭ gì guók-gă găk gĭng-dáng Hĭ-ciŭ gì Ethiopia. Gŏng-gé̤ṳ Liĕk uòng Gé Liŏk, Siông gì gōng-huák, ĭ hióng Sū-lò̤-muòng Uòng tì-chĭng.

Ī-sáik-liĕk Uòng-guók

Ī-sáik-liĕk Uòng-guók (以色列王國) sê Ī-sáik-liĕk lĭk-sṳ̄ siông gì siŏh ciáh uòng-guók. Sèng 931 nièng, Sū-lò̤-muòng Uòng táung-kuàng ī-hâiu, Ī-sáik-liĕk hŭng-liĕk siàng lâng ciáh guók-gă. 12 ciĕ-puái diē-sié, báe̤k-buô gì 10 ciáh ciĕ-puái (Liù-biêng ciĕ-puái, Să̤-miêng ciĕ-puái, Ī-sák-giă ciĕ-puái, Să̤-buó-lùng ciĕ-puái, Dáng ciĕ-puái, Năk-dâi-lé ciĕ-puái, Giă-dáik ciĕ-puái, Ā-siék ciĕ-puái, Mā-nā-să̤ ciĕ-puái, Ī-huák-lèng ciĕ-puái) sìng-lĭk gì guók-gă hô̤ có̤ Ī-sáik-liĕk (以色列), siū-dŭ găk Sák-mā-lé-ā.

Gâe̤ng Nàng-guók Iù-dâi mâ̤ siŏh-iông, Báe̤k-guók Ī-sáik-liĕk (北國以色列) gâe̤ng Sák-mā-lé-ā-nè̤ng bók-câi siêu cŭng-gáu gì iók-sók. Áng Séng-gĭng gì gōng-huák, Báe̤k-guók Ī-sáik-liĕk siêu gáu Ià-huò-huà Siông-dá̤ gì sìng-huăk, găk sèng 722 nièng ké̤ṳk Ā-sŭk miĕk lâi.

Gì-tă gì ngṳ̄-ngiòng

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.