Ngā-gŏ̤ Cṳ̆

Ngā-gŏ̤ Cṳ̆ (雅歌書, dōi-siā: Ngŏ̤) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék

Cĭng-ngiòng

Cĭng-ngiòng (箴言, dōi-siā: Cn.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Diòng-dô̤ Cṳ̆

Diòng-dô̤ Cṳ̆ (傳道書, dōi-siā: Dd.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Dáng-ī-lī

Dáng-ī-lī (但以理, dōi-siā: Di.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Gô-iók Séng-gĭng

Gô-iók Séng-gĭng (舊約聖經) siàng-cṳ̆ găh Ià-sŭ chók-sié cĭ sèng, sê Iù-tái-gáu Hĭ-báik-lài Séng-gĭng gì ciō-iéu buô-hông, iâ sê Gĭ-dók-gáu Séng-gĭng gì sèng buáng buô-hông. Sĭng-gáu gì Gô-iók Séng-gĭng gê̤ṳng-cūng ô 39 guóng.

Ià-lé-mī Aĭ-gŏ̤

Ià-lé-mī Aĭ-gŏ̤ (耶利米哀歌, dōi-siā: 2 Il.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Iók-báik Cṳ̆

Iók-báik Cṳ̆ (約百書, dōi-siā: Ib.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Liĕk uòng Gé Liŏk, Hâ

Liĕk uòng Gé Liŏk, Hâ (列王紀畧下, dōi-siā: 2L.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Liĕk uòng Gé Liŏk, Siông

Liĕk uòng Gé Liŏk, Siông (列王紀畧上, dōi-siā: 1L.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Lé-ê Gé

Lé-ê Gé (利未記, dōi-siā: Le.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Mò̤-să̤-ngô-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Lô-dáik Gé

Lô-dáik Gé (路得記, dōi-siā: Ld.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Lĭk-dâi Cé Liŏk, Siông

Lĭk-dâi Cé Liŏk, Siông (歷代志畧上, dōi-siā: 1Ld.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Mìng-só Gé

Mìng-só Gé (民數記, dōi-siā: Msg.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Mò̤-să̤-ngô-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nà̤-hĭ-mī Cṳ̆

Nà̤-hĭ-mī Cṳ̆ (尼希米書, dōi-siā: Nh.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Sák-mū-ngī, Cièng Cṳ̆

Sák-mū-ngī, Cièng Cṳ̆ (撒母耳前書, dōi-siā: 1S.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Sák-mū-ngī, Hâiu Cṳ̆

Sák-mū-ngī, Hâiu Cṳ̆ (撒母耳後書, dōi-siā: 2S.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Sĭ-piĕng

Sĭ-piĕng (詩篇, dōi-siā: Sp.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Sĭ-gŏ-dĭ-hié-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Ī-sê̤ṳ-lá Cṳ̆

Ī-sê̤ṳ-lá Cṳ̆ (以士喇書, dōi-siā: Isl.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Ī-sê̤ṳ-táik Cṳ̆

Ī-sê̤ṳ-táik Cṳ̆ (以士帖書, dōi-siā: Ist.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Ī-să̤-giék

Ī-să̤-giék (以西結, dōi-siā: Isg.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Gì-tă gì ngṳ̄-ngiòng

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.