Cretaceous

Cretaceous, iâ hô̤ lā̤ băh-áuk-gī, sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 145 gáu 66 báh-uâng nièng cĭ sèng.

Bô-luāng

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Bô-luāng, cêu-sê â̤ săng luāng gì dông-ŭk, sāi cê-gă gì tā̤-ŭng, niông luāng diē-sié gì puŏi-tăi huák-ṳ̆k, ék-dĭk gáu ĭ pó̤-káuk-ì-chók gì guó-tiàng.

Hiêng-dô̤i dék siòng-giéng gì bô-luāng dông-ŭk, duâi-buô-hông dŭ-sê nēu-lôi. Dáng-sê gê̤ṳng-gĭ gì ngiēng-giú huák-hiêng, iā sâ̤ săng ṳ̄-mò̤ gì kṳ̄ng-lṳ̀ng dŭ â̤ bô-luāng, cuòi céng-ék-buó ciĕ-tì „Nēu-lôi sê kṳ̄ng-lṳ̀ng gì dĭk-hiê hâiu-iô“ gì lī-lâung.

Kṳ̄ng-lṳ̀ng

Kṳ̄ng-lṳ̀ng (恐龍) sê siŏh cṳ̄ng ī-gĭng miĕk-ciók gì cék-tùi dông-ŭk.

Muàng-ngṳ̀

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Muàng-ngṳ̀ (鰻魚), bô gāng-chĭng muàng, sê siŏh cṳ̄ng ngṳ̀.

Tàng-táik

Tàng-táik (潭鰂) sê siŏh cṳ̄ng ngṳ̀.

菢卵

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bāng-buōng.

菢卵,就是會生卵其動物,使自己其體溫,讓卵裏勢其胚胎發育,一直遘伊破殼而出其過程。

現代第一常見其菢卵動物,大部分都是鳥類。但是近期其研究發現,野価生羽毛其恐龍都會菢卵,嚽進一步支持「鳥類是恐龍其直系後裔」其理論。

Gì-tă gì ngṳ̄-ngiòng

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.