16 sié-gī

16 sié-gī sê cī téng 1501 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1600 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók gì siŏh ciáh sié-gī.

chiĕng-gī 1 chiĕng-gī | 2 chiĕng-gī | 3 chiĕng-gī
sié-gī 13 sié-gī | 14 sié-gī | 15 sié-gī | 16 sié-gī | 17 sié-gī | 18 sié-gī | 19 sié-gī
nièng-dâi 1500 nièng-dâi | 1510 nièng-dâi | 1520 nièng-dâi | 1530 nièng-dâi | 1540 nièng-dâi | 1550 nièng-dâi | 1560 nièng-dâi | 1570 nièng-dâi | 1580 nièng-dâi | 1590 nièng-dâi
13 sié-gī

13 sié-gī sê cī téng 1201 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1300 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók gì siŏh ciáh sié-gī.

1410 nièng-dâi

1410 nièng-dâi téng 1410 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1419 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

1420 nièng-dâi

1420 nièng-dâi téng 1420 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1429 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

1440 nièng-dâi

1440 nièng-dâi téng 1440 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1449 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

1460 nièng-dâi

1460 nièng-dâi téng 1460 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1469 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

14 sié-gī

14 sié-gī sê cī téng 1301 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1400 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók gì siŏh ciáh sié-gī.

1500 nièng-dâi

1500 nièng-dâi téng 1500 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1509 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

1530 nièng-dâi

1530 nièng-dâi téng 1530 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1539 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

1590 nièng-dâi

1590 nièng-dâi téng 1590 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1599 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

15 sié-gī

15 sié-gī sê cī téng 1401 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1500 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók gì siŏh ciáh sié-gī.

1600 nièng-dâi

1600 nièng-dâi téng 1600 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1609 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

1610 nièng-dâi

1610 nièng-dâi téng 1610 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1619 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

1620 nièng-dâi

1620 nièng-dâi téng 1620 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1629 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

1630 nièng-dâi

1630 nièng-dâi téng 1630 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1639 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

1650 nièng-dâi

1650 nièng-dâi téng 1650 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1659 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

1680 nièng-dâi

1680 nièng-dâi téng 1680 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1689 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók.

17 sié-gī

17 sié-gī sê cī téng 1601 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1700 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók gì siŏh ciáh sié-gī.

18 sié-gī

18 sié-gī sê cī téng 1701 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1800 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók gì siŏh ciáh sié-gī.

19 sié-gī

19 sié-gī sê cī téng 1801 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 1900 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók gì siŏh ciáh sié-gī.

Gì-tă gì ngṳ̄-ngiòng

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.