Terra

La Terra és el tercer planeta en distància respecte al Sol, el més dens i el cinquè en mida dels vuit planetes del sistema solar. És també el més gran dels quatre planetes terrestres del sistema solar. De vegades s'anomena món o el planeta blau.[22]

Hi habiten milions d'espècies, inclosos els humans; i és l'únic astre on se sap que hi ha vida.[23] El planeta es va formar fa aproximadament 4.600 milions d'anys, i hi va aparèixer vida al cap de 1.000 milions d'anys.[24] La biosfera de la Terra ha alternat significativament l'atmosfera i altres condicions abiòtiques, permetent la proliferació d'organismes aeròbics i la formació de la capa d'ozó que, juntament amb el camp magnètic terrestre, bloqueja la radiació solar perjudicial.[25] Les propietats físiques de la Terra, així com la seva història geològica i òrbita, han permès que la vida persisteixi durant aquest període. S'espera que el planeta pugui tenir vida durant com a mínim 500 milions d'anys més.[26][27]

L'escorça terrestre es divideix en diversos segments rígids, o plaques tectòniques, que es mouen per la superfície al llarg de molts milions d'anys. Un 97,4% de la superfície està coberta per oceans d'aigua salada, mentre que la resta consisteix en continents i illes que tenen llacs i altres fonts d'aigua que formen la hidrosfera. No se sap res de l'existència d'aigua líquida en equilibri, que és necessària per a tota forma de vida coneguda, a la superfície de cap altre planeta.[nota 6] Els pols estan coberts principalment de gel sòlid o banquises. L'interior del planeta roman actiu, amb una capa gruixuda d'un mantell relativament sòlid, i un nucli format per dues parts: l'extern, que és líquid i genera un camp magnètic, i l'intern de ferro sòlid.

La Terra interacciona amb altres objectes de l'espai, especialment el Sol i la Lluna. Actualment, la Terra completa una òrbita al voltant del Sol un cop cada 366,26 vegades que gira sobre el seu propi eix, que és equivalent a 365,26 dies solars o un any sideri.[nota 7] L'eix de rotació de la Terra està inclinada 23,4° respecte a la perpendicular del pla orbital, produint variacions estacionals a la superfície del planeta amb un període d'un any tropical (365,24 dies solars).[28] L'únic satèl·lit natural de la Terra, la Lluna, que va començar a orbitar-la fa uns 4.530 milions d'anys, crea les marees, n'estabilitza la inclinació axial i alenteix gradualment la rotació del planeta. Fa entre 3.800 i 4.100 milions d'anys, nombrosos impactes d'asteroide durant el Gran Bombardeig Tardà van provocar canvis significatius a l'ambient de la superfície.

Tant els recursos minerals del planeta, com els productes de la biosfera, contribueixen recursos que s'utilitzen per alimentar la població mundial. Aquests habitants s'agrupen en uns 200 estats independents, que interaccionen per mitjà de diplomàcia, comerç i accions militars. Les cultures humanes han desenvolupat visions molt diverses del planeta, incloent-hi personificacions com una deïtat, una creença en una Terra plana o com al centre de l'univers.

Planeta extrasolarTerra
  Símbol astronòmic de la Terra
Terra
Designacions
Adjectiu terrestre,[1] terrícola[2]
Època J2000.0[nota 1]
Afeli152.098.232 km
1,01671388 UA[nota 2]
Periheli 147.098.290 km
0,98329134 UA[nota 2]
Semieix major 149.598.261 km
1,00000261 UA[3]
Excentricitat 0,01671123[3]
Període orbital 365,256363004 dies[4]
1,000017421 anys
Velocitat orbital mitjana 29,78 km/s[5]
107.200 km/h
Anomalia mitjana 357,51716°[5]
Inclinació 7,155° respecte a l'equador del Sol
1,57869°[6] respecte al pla invariable
Longitud del node ascendent 348,73936°[5][nota 3]
Argument del periàpside 114,20783°[5][nota 4]
Satèl·lits 1 satèl·lit natural (la Lluna)
~8.300 satèl·lits artificials (dades 2001)[7]
Característiques físiques
Radi mitjà 6.371,0 km[8]
Radi equatorial 6.378,1 km[9][10]
Radi polar 6.356,8 km[11]
Aplatiment 0,0033528[12]
Circumferència 40.075,017 km (equatorial)[10]
40.007,86 km (meridional)[13]
Àrea de superfície 510.072.000 km2[14][15][nota 5]

148.940.000 km2 de terra (29,2%)

361.132.000 km2 d'aigua (70,8%)
Volum 1,08321×1012 km3[5]
Massa 5,9736×1024 kg[5]
Densitat mitjana 5,515 g/cm3[5]
Gravetat a la
superfície equatorial
9,780327 m/s2[16]
0,99732 g
Velocitat d'escapament11,186 km/s[5]
Període de rotació sideral 0,99726968 d[17]
23h 56m 4,100s
Velocitat de rotació equatorial 1.674,4 km/h[18]
Obliqüitat 23°26'21"[4]
Albedo0,367 (geometric)[5]
0,306 (Bond)[5]
Temp. de superfície
   Kelvin
   Celsius
minímmitjanamàxim
184 K[19]287,2 K[20]331 K[21]
-89,2 °C14 °C57,8 °C
Atmosfera
Pressió superficial 101,325 kPa (nivell mitjà del mar)
Composició 78,8% nitrogen (N2)[5]
20,95% oxigen (O2)
0,93% argó
0,038% diòxid de carboni
1% vapor d'aigua (varia amb el clima)

Composició i estructura

La Terra és un planeta terrestre, la qual cosa significa que és un cos rocós, en lloc d'un gegant gasós com Júpiter. És el més gran dels quatre planetes terrestres del sistema solar en mida i massa. D'aquests quatre planetes, la Terra també té la densitat més gran, la gravetat superficial més alta, el camp magnètic més fort i la rotació més ràpida.[29] També és l'únic planeta terrestre amb tectònica de plaques activa.[30]

Forma

Terrestrial planet size comparisons
Comparació dels planetes interiors (d'esquerra a dreta): Mercuri, Venus, la Terra i Mart

La forma de la Terra és molt propera a la d'un esferoide oblat, una esfera aixafada al llarg de l'eix de pol a pol de tal manera que hi hagi un bony al voltant de l'equador.[31] Aquest bony és a causa de la rotació de la Terra, i fa que el diàmetre a l'equador sigui 43 km més gran que el diàmetre dels pols.[32] El diàmetre mitjà de l'esferoide de referència és d'uns 12.742 km, que és aproximadament 40.000 km/π, ja que el metre es va definir originalment com a 1/10.000.000 de la distància de l'equador al pol Nord passant per París (França).[33]

La topografia local es desvia d'aquest esferoide ideal, tot i que a escala global aquestes desviacions són molt petites: la Terra té una tolerància d'una part de cada 584, o 0,17%, de l'esferoide de referència. És menys, per tant, que la tolerància del 0,22% permesa en boles de billar.[34] Les desviacions locals més grans a la superfície rocosa de la Terra són el mont Everest (8.848 m sobre el nivell del mar local) i la fossa de les Mariannes (10.911 m sota el nivell del mar local). A causa de la deformació equatorial, les localitzacions de la superfície més llunyanes del centre de la Terra són els pics del Chimborazo a l'Equador i Huascarán al Perú.[35][36][37]

Composició química de l'escorça[38]
Compost Fórmula Composició
Continental Oceànic
Sílice SiO2 60,2% 48,6%
Alúmina Al2O3 15,2% 16,5%
Calç CaO 5,5% 12,3%
Magnesia MgO 3,1% 6,8%
Òxid de ferro(II) FeO 3,8% 6,2%
Òxid de sodi Na2O 3,0% 2,6%
Òxid de potassi K2O 2,8% 0,4%
Òxid de ferro(III) Fe2O3 2,5% 2,3%
Aigua H2O 1,4% 1,1%
Diòxid de carboni CO2 1,2% 1,4%
Diòxid de titani TiO2 0,7% 1,4%
Pentòxid de fòsfor P2O5 0,2% 0,3%
Total 99,6% 99,9%

Composició química

La massa de la Terra és d'aproximadament 5,98×1024 kg. Està composta principalment de ferro (32,1%), oxigen (30,1%), silici (15,1%), magnesi (13,9%), sofre (2,9%), níquel (1,8%), calci (1,5%), i alumini (1,4%); l'1,2% restant consisteix de quantitats en traces d'altres elements. Es creu que la regió del nucli està formada principalment de ferro (88,8%), amb quantitats inferiors de níquel (5,8%), sofre (4,5%), i menys d'un 1% d'elements en traces.[39]

El geoquímic F. W. Clarke va calcular que poc més d'un 47% de l'escorça de la Terra consisteix d'oxigen. Els components de les roques més comunes de l'escorça terrestre són gairebé tots òxids; el clor, el sofre i el fluor són les úniques excepcions importants i la seva quantitat total en qualsevol roca és generalment molt menys que un 1%. Els principals òxids són la sílice, l'alúmina, òxids de ferro, calç, magnesi, potassa i sosa. La sílice funciona principalment com a àcid, formant silicats, i tots els minerals més comuns de les roques ígnies són d'aquesta naturalesa. D'un càlcul basat en 1.672 anàlisis de tota mena de roca, Clarke va deduir que el 99,22% estaven compostes d'11 òxids (vegeu taula a la dreta). La resta de constituents només es troben en quantitats molt petites.[40]

Composició de la terra en massa
Ferro 34,6%
Oxigen 29,5%
Silici 15,2%
Magnesi 12,7%
Níquel 2,4%
Sofre 1,9%
Titani 0,05%
Altres elements 3,65%

Estructura interna

L'interior de la Terra, com el de tots els planetes terrestres, es divideix en capes segons les seves propietats químiques o físiques. Tanmateix, al contrari que la resta de planetes terrestres, té un nucli intern i extern distingits. La capa exterior de la Terra és una escorça de silicats, damunt d'un mantell sòlid altament viscós. L'escorça està separada del mantell per la discontinuïtat de Mohorovičić, i el gruix de l'escorça varia de mitjana: 6 km sota els oceans i 30–50 km als continents. L'escorça i la part freda, rígida i superior del mantell superior es coneix col·lectivament com a litosfera. A sota de la litosfera hi ha l'astenosfera, una capa de viscositat relativament baixa. A sota el mantell, hi ha un nucli extern líquid extremadament poc viscós al damunt d'un nucli intern sòlid.[41] El nucli intern pot rotar a una velocitat angular lleugerament més alta que la resta del planeta, avançant de 0,1 a 0,5° cada any.[42]

Capes geològiques de la Terra[43]
Tall des del nucli a l'exosfera. No a escala

Tall des del nucli a l'exosfera. No a escala. (Cliqueu per ampliar)
Profunditat[44]
km
Capa Densitat
g/cm3
0–60
Litosfera[nota 8]
És la part més superficial que es comporta de manera elàstica. Comprèn l'escorça i la porció superior del mantell.
0–35
Escorça[nota 9]
És la capa més superficial. Està composta per basalt en les conques oceàniques i per granit en els continents.
2,2–2,9
35–60
Mantell superior
S'inicia a la Moho, que està a una profunditat mitjana de 6 km sota l'escorça oceànica i a una profunditat mitjana de 35,5 km sota l'escorça continental.
3,4–4,4
  35–2890
Mantell
És una capa intermèdia entre l'escorça i el nucli. Arriba fins a una profunditat de 2.900 km. Està compost per peridotita.
3,4–5,6
100–700
Astenosfera
És la porció del mantell que es comporta de manera fluida.
2890–5100
Nucli extern
Part externa del nucli, que és líquida.
9,9–12,2
5100–6378
Nucli intern
Part interna del nucli, que és sòlida.
12,8–13,1

Escalfor

L'escalfor interna de la Terra prové d'una combinació d'escalfor residual de l'acreció planetària (un 20%) i escalfor produïda per mitjà de radioactivitat (80%).[45] Els principals isòtops que produeixen escalfor són el potassi 40, urani 238, urani 235, i tori 232.[46] Al centre del planeta, la temperatura pot ser de 7.000 K i la pressió pot arribar a 360 GPa.[47] Com que gran part de l'escalfor prové de radioactivitat, els científics creuen que al principi de la història de la Terra, abans que els isòtops amb períodes de semidesintegració curts s'haguessin esgotat, la producció d'escalfor de la Terra hauria estat molt més gran. Aquesta producció d'escalfor addicional, dues vegades l'actual fa 3.000 milions d'anys,[45] hauria augmentat la temperatura de la Terra, incrementant els ritmes de tectònica de plaques, permetent la producció de roques ígnies com les komatites que no es formen avui en dia.[48]

Isòtops que generen més escalfor avui en dia[49]
Isòtop Alliberament d'escalfor
W/kg isòtops
Període de semidesintegració

anys
Concentració mitjana del mantell
kg isòtop/kg mantell
Alliberament d'escalfor
W/kg mantell
238U 9,46 × 10−5 4,47 × 109 30,8 × 10−9 2,91 × 10−12
235U 5,69 × 10−4 7,04 × 108 0,22 × 10−9 1,25 × 10−13
232Th 2,64 × 10−5 1,40 × 1010 124 × 10−9 3,27 × 10−12
40K 2,92 × 10−5 1,25 × 109 36,9 × 10−9 1,08 × 10−12

La pèrdua mitjana d'escalfor de la Terra és de 87 mW m−2, que suposa una pèrdua global de 4.42 × 1013 W.[50] Una part de l'energia termal del nucli es transporta cap a l'escorça per mitjà de plomes del mantell. Aquestes plomes poden produir punts calents.[51]

Hidrosfera

L'abundància d'aigua a la superfície de la Terra és una característica única que distingeix el "Planeta blau" de la resta del sistema solar. La hidrosfera de la Terra consisteix en els oceans, que tècnicament conté totes les altres superfícies del món, incloent-hi mars interiors, llacs, rius, i aigües subterrànies d'una profunditat de fins a 2.000 m. La posició sota l'aigua més profunda és la fossa Challenger de la fossa de les Mariannes a l'oceà Pacífic amb una profunditat de -10.911,4 m.[nota 10][52]

La massa dels oceans és d'aproximadament 1,35×1018 tones, o 1/4400 de la massa total de la Terra. Els oceans cobreixen una àrea de 3,618×108 km2 amb una profunditat mitjana de 3.682 m, resultant en un volum estimat d'1,332×109 km3.[53] Si tota la terra de la Terra s'expandís uniformement, l'aigua pujaria a una altitud de més de 2,7 km.[nota 11] Un 97,5% de l'aigua de la terra és salada, mentre que el 2,5% restant és aigua dolça. Gran part de l'aigua dolça, un 68,7%, és actualment gel.[54]

La salinitat mitjana dels oceans de la Terra és d'uns 35 grams de sal per quilogram d'aigua de mar (35‰).[55] La major part d'aquesta sal es va alliberar durant activitat volcànica de roques ígnies fredes.[56] Els oceans són també una reserva de gasos atmosfèrics dissolts, que són essencials per a la supervivència de moltes formes de vida aquàtiques.[57] L'aigua de mar té una influència important en el clima mundial, ja que els oceans actuen com a focus calòric.[58] Les variacions en la distribució de temperatura oceànica poden causar variacions climàtiques importants, com El Niño.[59]

Atmosfera

La pressió atmosfèrica a la superfície de la Terra és de mitjana 101,325 kPa, amb una alçada d'escala d'uns 8,5 km.[5] Està composta en un 78% de nitrogen i un 21% d'oxigen, amb quantitats en traces de vapor d'aigua, diòxid de carboni i altres molècules gasoses. L'alçada de la troposfera varia amb la latitud, variant entre 8 km als pols i 17 km a l'equador, amb una mica de variació a causa del temps i factors estacionals.[60]

La biosfera de la Terra ha alterat significativament la seva atmosfera. La fotosíntesi oxigènica va evolucionar fa 2.700 milions d'anys, formant l'atmosfera formada principalment per nitrogen i oxigen d'avui en dia. Aquest canvi va permetre la proliferació d'organismes aeròbics, així com la formació de la capa d'ozó que bloqueja la radiació solar ultraviolada, permetent al seu torn la vida a terra. Entre altres funcions atmosfèriques importants per la vida a la Terra hi ha el transport de vapor d'aigua, aportant gasos útils, fer que meteoroides es cremin abans d'impactar amb la superfície, i moderar la temperatura.[61] Aquest últim fenomen es coneix com a efecte hivernacle: molècules en traces de l'atmosfera s'utilitzen per capturar energia tèrmica emesa des del terra, conseqüentment augmentant la temperatura mitjana. El vapor d'aigua, el diòxid de carboni, metà i ozó són els principals gasos hivernacle de l'atmosfera de la terra. Sense aquest efecte de retenció de calor, la temperatura mitjana de la superfície seria de -18 °C i la vida molt probablement no existiria.[62]

Les capes de l'atmosfera són: la troposfera, l'estratosfera, la mesosfera, la termosfera, i l'exosfera. Les seves altituds varien amb els canvis estacionals. La massa total de l'atmosfera és aproximadament 5,1·1018 kg.

Òrbita i rotació

La Terra realitza els següents moviments de forma simultània:

 • Translació sobre la seva òrbita al voltant del Sol.
 • Rotació sobre el seu propi eix, moviment que determina el dia i la nit.
 • Precessió associada al gir que fa l'eix instantani de rotació de la Terra, a causa de la seva lleugera inclinació.
 • Nutació, una lleugera vibració perpendicular a la precessió i que ve donada per la influència gravitatòria de la Lluna en girar entorn de la Terra.

Rotació

Obliqüitat o inclinació de l'eix de la Terra
Animació que mostra la rotació de la terra

El període de rotació de la Terra en relació al Sol —el seu dia solar mitjà— és de 86.400 segons de temps solar mitjà (86.400,0025 segons del SI).[63] Com que el dia solar de la Terra és lleugerament més llarg que durant el segle XIX a causa de l'acceleració de la marea, cada dia és entre 0 i 2 mil·lisegons del SI més llarg.[64][65]

El període de rotació de la Terra en relació a les estrelles fixes, anomenat dia estel·lar per l'International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), és de 86164,098903691 segons de tems solar mitjà, o 23h 56m 4,098903691s.[4][nota 12] El període de rotació de la Terra en relació a l'equinocci vernal, anomenat incorrectament dia sideral, és de 86164,09053083288 segons de temps solar mitjà (UT1) (23h 56m 4,09053083288s).[4] Per tant el dia sideral és més curt que el dia estel·lar per uns 8,4 ms.[66] La longitud del dia solar mitjà en segons del SI és disponible a l'IERS per als períodes 1623–2005[67] i 1962–2005.[68]

A part de meteors a l'atmosfera i satèl·lits en òrbita baixa, el moviment aparent dels cossos celestes vistos des de la Terra es realitza cap a l'oest, a una velocitat de 15°/h = 15'/min. Per a cossos propers a l'equador celeste, això és l'equivalent a un diàmetre aparent del Sol o la Lluna cada dos minuts; des de la superfície del planeta, les mides aparents del Sol i la Lluna són aproximadament les mateixes.[69][70]

Òrbita

La Terra gira al voltant del Sol a una distància mitjana d'uns 150 milions de quilòmetres cada 365,2564 dies solars mitjans, o un any sideri. Des de la Terra, això provoca un moviment aparent del Sol cap a l'est respecte les estrelles a un ritme d'aproximadament 1°/dia, o un diàmetre del Sol o la Lluna cada 12 hores. A causa d'aquest moviment, de mitjana la Terra tarda 24 hores —un dia solar— en completar una rotació sencera sobre el seu eix fins que el Sol torna al meridià. La velocitat orbital de la Terra mitjana és d'uns 29,8 km/s (104.000 km/h), que és prou ràpid per a cobrir el diàmetre del planeta (d'uns 12.600 km) en set minuts, i la distància amb la Lluna (384.000 km) en quatre hores.[5]

La Lluna gira amb la Terra al voltant d'un baricentre comú cada 27,32 dies en relació a les estrelles del fons. Quan es combina amb la revolució comuna del sistema Terra–Lluna al voltant del Sol, el període del mes sinòdic (de lluna nova a lluna nova), és de 29,53 dies. Vist des del pol nord celeste, el moviment de la Terra, la Lluna, i les seves rotacions axials són totes antihoraris. Vist des d'un punt de vista damunt dels pols nord del Sol i la Terra, la Terra gira en un sentit antihorari al voltant del Sol. Els plans orbitals i axials no estan precisament alineats; la inclinació axial de la Terra és d'uns 23,4 graus respecte a la perpendicular al pla Terra–Sol, i el pla Terra–Lluna està inclinat uns 5 graus respecte al pla Terra-Sol. Sense aquesta inclinació, hi hauria un eclipsi cada dues setmanes, alternant entre eclipsis de Lluna i eclipsis de Sol.[5][71]

L'esfera de Hill, o esfera d'influència gravitacional, de la Terra té un radi d'aproximadament 1,5 Gm (o 1.500.000 quilòmetres).[72][nota 13] Aquesta és la distància màxima a la qual la influència gravitacional de la Terra és superior a la del Sol i altres planetes. Els objectes han d'orbitar la Terra dins d'aquest radi, o acabaran atrapats per la pertorbació gravitacional del Sol.

Artist's impression of the Milky Way (updated - annotated)
Il·lustració de la Via Làctia, mostrant la posició del Sol

La Terra, juntament amb el sistema solar, es troba a la galàxia de la Via Làctia, orbitant a uns 28.000 anys-llum del centre de la galàxia. Actualment es troba a uns 20 anys-llum damunt del pla equatorial de la galàxia al Braç d'Orió.[73]

Inclinació de l'eix i estacions

A causa de la inclinació de l'eix de la Terraoteta, la quantitat de llum solar que arriba a un punt determinat de la superfície varia al llarg de l'any. Això provoca canvis estacionals al clima; l'estiu a l'hemisferi nord ocorre quan el pol nord apunta cap al Sol, i l'hivern quan apunta cal a la direcció oposada. Durant l'estiu, el dia dura més i el Sol puja més al cel. A l'hivern, el clima esdevé generalment més fred i els dies més curts. Per sobre del Cercle Àrtic, es produeix un cas extrem en el qual no hi ha llum del dia durant una part de l'any. A l'hemisferi nord la situació és exactament oposada, amb el Pol Sud orientat cap a la direcció oposada del pol nord.

The Earth and the Moon photographed from Mars orbit
La Terra i la Lluna vistes des de Mart, fotografiades pel Mars Reconnaissance Orbiter. Des de l'espai, es pot observar com la Terra té fases similars a les de la Lluna.

Per convenció astronòmica, les quatre estacions es determinen pels solsticis —els punts de l'òrbita amb més inclinació axial respecte al Sol — i els equinoccis, quan la direcció de la inclinació i la direcció del Sol són perpendiculars. A l'hemisferi nord, el solstici d'hivern ocorre el 21 de desembre, el solstici d'estiu proper al 21 de juny, l'equinocci de primavera cap al 20 de març i l'equinocci de tardor cap al 23 de setembre. A l'hemisferi sud, la situació és oposada, amb els solsticis d'estiu i hivern intercanviats i les dates de l'equinocci de primavera i tardor intercanviades.[74]

L'angle d'inclinació de la Terra és relativament estable al llarg de grans períodes de temps. Tanmateix, la inclinació pateix nutació; un moviment lleuger, irregular, amb un període principal de 18,6 anys.[75] L'orientació (en lloc de l'angle) de l'eix de la Terra també canvia al llarg del temps, precessant un cercle sencer en cicles de 25.800 anys; aquesta precessió és el motiu de la diferència entre un any sideral i un any tropical. Ambdós moviments són provocats per l'atracció variable del Sol i la Terra al bony equatorial de la Terra. Des del punt de vista de la Terra, els pols també migren uns quants metres a la superfície. Aquest moviment polar té components múltiples i cíclics, anomenats col·lectivament moviments quasiperiòdics. A part d'un component anual a aquest moviment, hi ha un cicle de 14 mesos anomenat moviment de Chandler. La velocitat rotacional de la Terra també varia en un fenomen conegut com a variació de la longitud del dia.[76]

En èpoques modernes, el periheli de la Terra es produeix al voltant del 3 de gener, i l'afeli al voltant del 4 de juliol. Aquestes dates canvien amb el temps a causa de la precessió i altres factors orbitals, que segueixen patrons cíclics coneguts com a cicles de Milankovitch. La canviant distància entre la Terra i el Sol provoca un augment d'un 6,9%[nota 14] en energia solar que arriba a la Terra al periheli en relació a l'afeli. Com que l'hemisferi sud està inclinat cap al Sol quan la Terra està més propera al Sol, l'hemisferi sud rep lleugerament més energia del Sol que l'hemisferi nord al llarg de l'any. Aquest efecte és molt menys significatiu que l'energia total per culpa de la inclinació axial, i la major part d'aquesta energia és absorbida per la proporció superior d'aigua a l'hemisferi sud.[77]

La Lluna

Característiques
Diàmetre 3,474.8 km
Massa 7,349×1022 kg
8,1×1019 tones
Semieix major 384,400 km
Període orbital 27 d 7 h 43,7 m

La Terra té un satèl·lit natural, la Lluna que orbita al voltant de la Terra cada 27 1/3 dies. Així que hi ha un moviment de la Lluna respecte al Sol i les estrelles fixes a una velocitat d'aproximadament 12 °/dia, és a dir un diàmetre de la Lluna cada hora, en la direcció oposada al de la rotació diària del cel.

Vist des del pol nord de la Terra, el moviment de la Terra, i la Lluna així com els seus moviments de rotació són tots directes (en sentit contrari a les agulles del rellotge).

El pla de l'equador i el pla de l'eclíptica formen un angle d'uns 23,5 graus. Això causa les estacions en la Terra. El pla de l'òrbita de la Lluna està inclinat aproximadament 5 graus respecte a l'eclíptica. Si no és així, hi hauria un eclipsi de Sol i un de Lluna tots els mesos.

La Lluna té un quart del diàmetre de la Terra. Quan comparem aquesta relació planeta-satèl·lit amb les de la resta de planetes del sistema solar, veiem que no n'hi ha cap que tingui un satèl·lit tan gran en relació a la mida del planeta, excepte el sistema Plutó-Caront.

L'atracció gravitatòria entre la Terra i la Lluna causa les marees a la Terra. El mateix efecte a la Lluna fa que el seu període de rotació sigui igual que el període orbital. Com a resultat, la Lluna sempre presenta la mateixa cara a la Terra. En el seu moviment al voltant de la Terra diferents fraccions de la Lluna són il·luminades pel Sol, presentant un cicle complet de fases lunars.

A causa de l'acceleració de les marees, la Lluna s'allunya a raó de 38 mm per any. Al llarg dels mil·lennis, aquestes petites modificacions juntament amb l'allargament del dia terrestre en 23 µs per any, van sumant canvis significatius.[78] Durant el període Devonià, per exemple, (fa aproximadament 410 milions d'anys) un any tenia 400 dies, essent cada un de 21,8 hores.[79]

La Lluna pot causar una variació moderada del clima terrestre. Les simulacions per ordinador mostren que la força d'atracció de la Lluna cap a la protuberància equatorial de la Terra causen una estabilització de la inclinació de l'eix de rotació, produint una variació moderada del clima. Sense aquesta estabilització alguns científics pensen que l'eix de rotació podria ser caòticament inestable, com pareix ocórrer en el planeta Mart. Si l'eix de rotació de la Terra s'acostés a l'eclíptica, la variació estacional del clima seria summament severa. Un pol apuntaria directament cap al Sol durant estiu i mentre per a l'altre seria nit permanent en hivern. Els científics que han estudiat l'efecte pensen que això causaria la desaparició de la vida, afectant animals i plantes grans.

La Lluna vista des de la Terra, té la mateixa grandària angular que el Sol (el Sol és 400 vegades més gran, però està 400 vegades més lluny que la Lluna).[70] Açò permet que hi hagi eclipsis de sol totals.

Earth Moon Scale
Una representació a escala de les mides relatives i distància entre la Terra i la Lluna.

L'origen de la Lluna és desconegut, però la hipòtesi més acceptada actualment és que es va formar per la col·lisió d'un protoplaneta de la grandària de Mart quan la Terra era jove. Aquesta hipòtesi explica la relativa manca de ferro i d'elements volàtils a la Lluna, i el fet que la seva composició sigui molt semblant a la de l'escorça terrestre.[80]

La Terra té com a mínim dos asteroides coorbitals, l'asteroide (3753) Cruithne i el 2002 AA29.[81]

Habitabilitat

Un planeta capaç de sostenir la vida és anomenat habitable, fins i tot si no se n'hi ha originat. La Terra té els (actualment entesos) requisits per a les condicions d'aigua líquida, un ambient en què molècules orgàniques complexes es poden assemblar, i suficient energia per sostenir el metabolisme dels éssers vius.[82] La distància de la Terra al Sol, així com la seva excentricitat orbital, velocitat de rotació, inclinació axial, història geològica, atmosfera sostinguda i camp magnètic protector contribueixen a les condicions necessàries per originar i sostenir la vida en el planeta.[83]

Biosfera

De vegades es diu que les formes del planeta formen una "biosfera". Es creu que la biosfera va començar a evolucionar fa uns 3.500 milions d'anys. La biosfera es divideix en diversos biomes, habitades per plantes i animals similars. A la terra, els biomes se separen principalment per diferències en latitud, altitud sobre el nivell del mar i humitat. Als biomes terrestres que es troben dins dels cercles àrtic o antàrtic, a grans altituds o àrees àrides no hi abunda massa la vida; el pic de diversitat d'espècies es troba a terres baixes humides a latituds equatorials.[84]

La Hipòtesi Gaia o teoria de Gaia és un model científic de la biosfera terrestre formulat pel biòleg James Lovelock, que suggereix que la vida sobre la Terra organitza les condicions climàtiques per a afavorir el seu propi desenvolupament.

Recursos naturals i ús de la terra

Ús de la terra Percentatge
Terra treballable: 13.13%[15]
Cultius permanents: 4.71%[15]
Pastures permanents: 26%
Boscos: 32%
Àrees urbanes: 1,5%
Altres: 30%

La terra proveeix de recursos que són explotables per humans per als seus propòsits. Alguns d'aquests són no renovables, com els combustibles fòssils, que són difícils de recuperar a petita escala.

De l'escorça terrestre s'exploten grans dipòsits de combustibles fòssils tals com el carbó, el petroli, el gas natural i hidrat de metà. Aquests dipòsits són emprats pels éssers humans tant per a la producció d'energia com a matèria primera per a la producció química. Les menes, cossos minerals, també s'han anat formant a la Terra mitjançant el procés anomenat mena gènesi, resultant de l'erosió i la tectònica de plaques.[85] Aquests cossos formen fonts concentrades de diversos metalls i altres elements químics útils.

La biosfera de la Terra produeix molts recursos útils per als humans, incloent-hi (però lluny de limitar-se a això) menjar, fusta, medicaments, oxigen i el reciclatge de diversos residus orgànics. Els ecosistemes terrestres depenen de la fertilitat de la terra i de l'aigua dolça, mentre que els ecosistemes oceànics dels nutrients dissolts provinents de la terra.[86] Els humans també fan servir l'àrea de la terra fent servir materials de construcció per edificar habitatges. El 1993, l'ús humà de la Terra era -aproximadament- de 2.481.250 km².[15]

Perills naturals i ambientals

Grans superfícies de la superfície de la Terra són subjectes a clima extrem com ciclons tropicals, huracans, o tifons que dominen la vida en aquestes àrees. Durant el període 1980–2000, aquests esdeveniments provocaven una mitjana d'11.800 morts per any.[87] Molts llocs són subjectes a terratrèmols, esllavissades, tsunamis, erupcions volcàniques, tornados, dolines, torbs, inundacions, sequeres, incendis, i altres desastres.

Moltes àrees localitzades són subjectes a contaminació humana de l'aire i l'aigua, pluja àcida i substàncies tòxiques, pèrdua de vegetació, pèrdua de vida salvatge, extinció d'espècies, degradació del sol, erosió, i introducció d'espècies invasores.

D'acord amb les Nacions Unides, existeix un consens científic que relaciona activitats humanes amb l'escalfament global a causa d'emissions de diòxid de carboni industrials. Es prediu que provoqui canvis com la fosa de les glaceres i capes de gel, temperatures més extremes, canvis significatius al clima i una pujada del nivell del mar.[88]

Geografia humana

Earth's City Lights by DMSP, 1994-1995 (large)
La Terra de nit. Aquesta imatge no és fotogràfica, i molts llocs són més brillants que com aparaixerien a un observador directe.

La Terra és la llar d'aproximadament 7.500.000.000 de persones al gener del 2018,[89] però les estimacions indiquen que la població mundial arribarà a 9.200 milions el 2050,[90] amb un major creixement de la població localitzat als països en vies de desenvolupament. La densitat de població varia considerablement entre les diferents regions del planeta, que està dividit en 5 continents -Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa i Oceania- i 2 pols: l’Àrtic i l’Antàrtic (que rodeja el Pol Sud i és considerat per alguns exploradors, com l’últim continent descobert -com és el cas de Charles Wilkes el 1838; encara que pocs més ho van fer fins després de la Segona Guerra Mundial-). Cal remarcar que la densitat de població és més gran al continent asiàtic. A més, s'estima que a partir del 2020, aproximadament el 60% de la població mundial viurà en zones urbanes.[91]

S'estima que només una vuitena part de la superfície de la Terra és adequada perquè hi puguin viure els éssers humans. Tres quartes parts de la Terra estan cobertes per oceans, i la meitat de la superfície de terra és o bé deserta (14%),[92] muntanyes altes (27%),[93] o altres terrenys no adequats. L'assentament humà permanent més al nord és Alert, a Ellesmere de Nunavut (Canadà).[94] (82° 28′ N) El que es troba més al sud és l'estació Amundsen-Scott a l'Antàrtida, gairebé exactament al Pol Sud (90°S).

Els estats sobirans independents reclamen gairebé tota la superfície de terra del planeta, excepte algunes parts de l'Antàrtida i la terra de Bir Tawil entre Egipte i Sudan. A data del 2011 hi ha 204 estats sobirans, incloent-hi els 193 membres de les Nacions Unides. A part, hi ha 59 territoris dependents, i una sèrie d'àrees autònomes, territoris sota disputa, i altres entitats.[15] Històricament, la Terra mai ha tingut un govern sobirà amb autoritat sobre tot el planeta, tot i que algunes nacions han intentat tenir el domini del món i han fracassat.[95]

Les Nacions Unides són una organització internacional que es va crear amb l'objectiu d'intervenir en les disputes entre nacions, intentant evitar un conflicte armat.[96] Tanmateix, no és un govern mundial. Les Nacions Unides són principalment un fòrum per a diplomàcia internacional i llei internacional. Si hi ha consens entre els membres, té un mecanisme per a intervenció armada.[97]

El primer humà a entrar en òrbita a la Terra va ser Iuri Gagarin el 12 d'abril de 1961.[98] En total, unes 400 persones han visitat l'espai exterior i han arribat a l'òrbita de la Terra a data del 2004 i, d'aquestes 400, dotze han caminat a la Lluna.[99][100][101] Normalment els únics humans a l'espai són els que es troben a l'Estació Espacial Internacional. La tripulació de l'estació, de sis persones, se substitueix típicament cada sis mesos.[102] Els humans que han arribat més lluny de la Terra són la tripulació de l'Apollo 13 del 1970, que van arribar a 400.171 km.[103]

Origen

La formació del planeta Terra està datada en 4,54·109 anys.[24] El seu origen com a planeta ha de trobar-se lligat a l'origen i formació de la resta dels planetes del Sistema Solar. Bàsicament, i donant tan sols unes breus pinzellades sobre aquesta qüestió, direm que s'han proposat fonamentalment dues teories al respecte:

 1. Teoria catastrofista (origen calent): Els planetes es varen formar a partir d'una "llengua" de material solar (gasos incandescents) produïda a conseqüència del pas d'altra estrella per les proximitats del Sol. Un posterior refredament d'aquest material va permetre als planetes així formats passar primerament per una etapa líquida, i finalment per una etapa sòlida. Aquest pas intermedi (etapa líquida) hauria permès una decantació (separació dels materials per densitat) dels elements en capes concèntriques, com està comprovat que passa a la Terra. La calor interna de la Terra, segons està teoria, provindria de l'energia original. La forma de fus que té la distribució dels planetes del Sistema Solar, sembla ser un argument a favor d'una "llengua" inicial de material com a origen dels planetes; però, per altra banda, no hi ha una plena justificació per a no considerar altres possibilitats admetent la hipòtesi del pas d'altra estrella (per exemple: que el material solar inicial s'haguera dispersat a l'espai en comptes de donar lloc als planetes).
 2. Teoria de la nebulosa primitiva (origen fred): És la teoria més acceptada actualment (inicialment proposada per Kant i Laplace). Aquesta teoria considera que el Sol i els planetes es varen formar a partir d'una nebulosa original per concentració de la matèria freda que la formava. Pel que fa al Sol, la mateixa energia gravitacional és la que va donar lloc al començament de les reaccions nuclears de fusió. Els planetes es varen formar a partir de protoplanetes (semblants a meteorits) per un procés de creixement per atracció gravitatòria i xocs (procés d'acreció). Durant aquest procés, la temperatura dels planetes hauria arribat als 8.000-10.000 °C, i hauria permès la fusió dels elements i la separació en capes concèntriques en funció de les seves densitats. El posterior refredament hauria solidificat la part externa aïllant l'interior de pèrdues energètiques (la calor interna tindria un origen primordial).

Punt de vista cultural

AS8-13-2329
La primera fotografia feta per astronautes d'una "sortida de la Terra", de l'Apollo 8.

Contràriament a la resta dels planetes del sistema solar, la humanitat no va començar a veure la Terra com a objecte en moviment al voltant del Sol fins al segle XVI.[104] La Terra s'ha personificat sovint com a deïtat, particularment deessa. En moltes cultures la deessa mare també es representa com a deessa de la fertilitat. Els mites de la creació en moltes religions inclouen la creació de la Terra per una deïtat sobrenatural o deïtats.

Al passat, hi havia creença en una Terra plana,[105] però va quedar obsolet amb el concepte d'una Terra esfèrica a causa d'observacions i circumnavegació.[106] La perspectiva humana sobre la Terra ha canviat amb el vol espacial, i la biosfera es veu actualment des d'una perspectiva integrada globalment.[107][108] Això es reflecteix en un moviment ecologista que està preocupat en els efectes de la humanitat sobre el planeta.[109]

Vegeu també

Notes

 1. Totes les quantitats astronòmiques varien, tant secularment com periòdicament. Les quantitats donades són els valors al moment J2000.0 de la variació secular, ignorant totes les variacions periòdiques
 2. 2,0 2,1 afeli = a × (1 + e); periheli = a × (1 - e), on a és el semeix major i e és l'excentricitat.
 3. La referència llista la longitud del node ascendent com a -11,26064°, que és equivalent a 348.73936° pel fet que qualsevol angle és igual a si mateix més 360°.
 4. La referència llista la longitud del periheli, que és la suma de la longitud del node ascendent i l'argument del periheli. Això és, 114,20783° + (-11,26064°) = 102,94719°.
 5. A causa de fluctuacions naturals, ambigüitats sobre les plataformes de gel, i convencions cartogràfiques sobre datums verticals, els valors exactes de terra i oceà no són significatius. Les plataformes de gel de l'Antàrtida i Groenlàndia es compten com a terra, tot i que bona part de la roca es troba sota el nivell del mar.
 6. Actualment, els altres planetes del sistema solar són o bé massa calents o bé massa freds per tenir aigua líquida en equilibri vapor-líquid. A data del 2007, s'ha detectat vapor d'aigua a l'atmosfera de només un planeta extrasolar, i és un gegant gasós. Vegeu: Tinetti, G.; Vidal-Madjar, A.; Liang, M.C.; Beaulieu, J. P.; Yung, Y.; Carey, S.; Barber, R. J.; Tennyson, J.; Ribas, I «Water vapour in the atmosphere of a transiting extrasolar planet». Nature, 448, 7150, July 2007, pàg. 169–171. Bibcode: 2007Natur.448..169T. DOI: 10.1038/nature06002. PMID: 17625559.
 7. El nombre de dies solars és un menys que el nombre de dies sideris ja que el moviment orbital de la Terra respecte al Sol resulta en una revolució addicional del planeta sobre el seu eix.
 8. Varia localment entre 5 i 200 km.
 9. Varia localment entre 5 and 70 km.
 10. Aquesta és la mesura presa pel Kaikō el març del 1995 i es creu que és la més exacta fins al moment. Vegeu Fossa Challenger per a més detalls.
 11. La superfície total de la Terra és de 5,1×108 km2
 12. Aoki, la font d'aquestes xifres, utilitza el terme "segons d'UT1" en lloc de "segons de temkps solar mitjà".—Aoki, S. «The new definition of universal time». Astronomy and Astrophysics, 105, 2, 1982, pàg. 359–361. Bibcode: 1982A&A...105..359A.
 13. Per a la Terra, el radi de Hill és:
  ,
  on m és la massa de la Terra, a és una Unitat Astronòmica, i M és la massa del Sol. Per tant el radi en UA és: .
 14. L'afeli és un 103,4% de la distància al periheli. La radiació al periheli és un 106,9% l'energia de l'afeli.

Referències

 1. DIEC
 2. DIEC
 3. 3,0 3,1 Standish, E. Myles; Williams, James C. «Orbital Ephemerides of the Sun, Moon, and Planets» (PDF). International Astronomical Union Commission 4: (Ephemerides). [Consulta: 3 abril 2010]. See table 8.10.2. Calculation based upon 1 AU = 149,597,870,700(3) m.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Staff. «Useful Constants». International Earth Rotation and Reference Systems Service, 07-08-2007. [Consulta: 23 setembre 2008].
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 Williams, David R. «Earth Fact Sheet». NASA, 01-09-2004. [Consulta: 9 agost 2010].
 6. Allen, Clabon Walter; Cox, Arthur N.. Allen's Astrophysical Quantities. Springer, 2000, p. 294. ISBN 0-387-98746-0 [Consulta: 13 març 2011].
 7. US Space Command. «Reentry Assessment - US Space Command Fact Sheet». SpaceRef Interactive, 01-03-2001. [Consulta: 7 maig 2011].
 8. Various. David R. Lide. Handbook of Chemistry and Physics. 81a ed.. CRC, 2000. ISBN 0-8493-0481-4.
 9. «Selected Astronomical Constants, 2011». The Astronomical Almanac. [Consulta: 25 febrer 2011].
 10. 10,0 10,1 World Geodetic System (WGS-84). Disponible en línia a National Geospatial-Intelligence Agency.
 11. Cazenave, Anny [16-10-2006]. «Geoid, Topography and Distribution of Landforms». A: Ahrens, Thomas J. Global earth physics a handbook of physical constants (PDF). Washington, DC: American Geophysical Union, 1995. ISBN 0-87590-851-9 [Consulta: 3 agost 2008].
 12. IERS Working Groups (2003). "General Definitions and Numerical Standards". McCarthy, Dennis D.; Petit, Gérard IERS Technical Note No. 32, U.S. Naval Observatory and Bureau International des Poids et Mesures [Consulta: 3 agost 2008]
 13. Humerfelt, Sigurd. «How WGS 84 defines Earth», 26-10-2010. [Consulta: 29 abril 2011].
 14. Pidwirny, Michael «Surface area of our planet covered by oceans and continents.(Table 8o-1)». Falta indicar la publicació. University of British Columbia, Okanagan, 02-02-2006 [Consulta: 26 novembre 2007].
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 Staff. «World». The World Factbook. Central Intelligence Agency, 24-07-2008. [Consulta: 5 agost 2008].
 16. Yoder, Charles F. [08-03-2007]. T. J. Ahrens. Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants. Washington: American Geophysical Union, 1995, p. 12. ISBN 0-87590-851-9 [Consulta: 17 març 2007].
 17. Allen, Clabon Walter; Cox, Arthur N.. Allen's Astrophysical Quantities. Springer, 2000, p. 296. ISBN 0-387-98746-0 [Consulta: 17 agost 2010].
 18. Arthur N. Cox. Allen's Astrophysical Quantities. 4a ed.. Nova York: AIP Press, 2000, p. 244. ISBN 0-387-98746-0 [Consulta: 17 agost 2010].
 19. «World: Lowest Temperature». WMO Weather and Climate Extremes Archive. Arizona State University. [Consulta: 7 agost 2010].
 20. Kinver, Mark «Global average temperature may hit record level in 2010». BBC Online, 10-12-2009 [Consulta: 22 abril 2010].
 21. «World: Highest Temperature». WMO Weather and Climate Extremes Archive. Arizona State University. [Consulta: 7 agost 2010].
 22. Drinkwater, Mark; Kerr, Yann; Font, Jordi [et al] «Exploring the Water Cycle of the ‘Blue Planet’: The Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) mission». ESA Bulletin. European Space Agency, 137, febrer 2009, pàg. 6–15. «A view of Earth, the ‘Blue Planet’ [...] When astronauts first went into the space, they looked back at our Earth for the first time, and called our home the ‘Blue Planet’.»
 23. May, Robert M. «How many species are there on earth?». Science, 241, 4872, 1988, pàg. 1441–1449. Bibcode: 1988Sci...241.1441M. DOI: 10.1126/science.241.4872.1441. PMID: 17790039.
 24. 24,0 24,1 Vegeu:
 25. Harrison, Roy M.; Hester, Ronald E.. Causes and Environmental Implications of Increased UV-B Radiation. Royal Society of Chemistry, 2002. ISBN 0-85404-265-2.
 26. Britt, Robert. «Freeze, Fry or Dry: How Long Has the Earth Got?», 25-02-2000.
 27. Carrington, Damian «Date set for desert Earth». BBC News, 21-02-2000 [Consulta: 31 març 2007].
 28. Yoder, Charles F. T. J. Ahrens. Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants. Washington: American Geophysical Union, 1995, p. 8. ISBN 0-87590-851-9 [Consulta: 17 març 2007].
 29. Stern, David P. «Planetary Magnetism». NASA, 25-11-2001. [Consulta: 1r abril 2007].
 30. Tackley, Paul J. «Mantle Convection and Plate Tectonics: Toward an Integrated Physical and Chemical Theory». Science, 288, 5473, 16-06-2000, pàg. 2002–2007. Bibcode: 2000Sci...288.2002T. DOI: 10.1126/science.288.5473.2002. PMID: 10856206.
 31. Milbert, D. G.; Smith, D. A. «Converting GPS Height into NAVD88 Elevation with the GEOID96 Geoid Height Model». National Geodetic Survey, NOAA. [Consulta: 7 març 2007].
 32. Sandwell, D. T.; Smith, W. H. F. «Exploring the Ocean Basins with Satellite Altimeter Data». NOAA/NGDC, 07-07-2006. [Consulta: 21 abril 2007].
 33. Mohr, P.J.; Taylor, B.N. «Unit of length (meter)». NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST Physics Laboratory, October 2000. [Consulta: 23 abril 2007].
 34. Staff. «WPA Tournament Table & Equipment Specifications». World Pool-Billiards Association, November 2001. [Consulta: 10 març 2007].
 35. Senne, Joseph H. «Did Edmund Hillary Climb the Wrong Mountain». Professional Surveyor, 20, 5, 2000, pàg. 16–21.
 36. Sharp, David «Chimborazo and the old kilogram». The Lancet, 365, 9462, 05-03-2005, pàg. 831–832. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)71021-7.
 37. «Tall Tales about Highest Peaks». Australian Broadcasting Corporation. [Consulta: 29 desembre 2008].
 38. Brown, Geoff C.; Mussett, Alan E.. The Inaccessible Earth. 2a ed.. Taylor & Francis, 1981, p. 166. ISBN 0-04-550028-2. Note: After Ronov and Yaroshevsky (1969).
 39. Morgan, J. W.; Anders, E. «Chemical composition of Earth, Venus, and Mercury». Proceedings of the National Academy of Science, 71, 12, 1980, pàg. 6973–6977. Bibcode: 1980PNAS...77.6973M. DOI: 10.1073/pnas.77.12.6973. PMC: 350422. PMID: 16592930 [Consulta: 4 febrer 2007].
 40.  Aquest article incorpora text d'una publicació que es troba sota domini públic: Chisholm, Hugh. Encyclopædia Britannica (edició de 1911) (en anglès). 11a ed. Cambridge University Press, 1911.
 41. Tanimoto, Toshiro [16-10-2006]. «Crustal Structure of the Earth». A: Thomas J. Ahrens. Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants (PDF). Washington, DC: American Geophysical Union, 1995. ISBN 0-87590-851-9 [Consulta: 3 febrer 2007].
 42. Kerr, Richard A. «Earth's Inner Core Is Running a Tad Faster Than the Rest of the Planet». Science, 309, 5739, 26-09-2005, pàg. 1313. DOI: 10.1126/science.309.5739.1313a. PMID: 16123276.
 43. Jordan, T. H. «Structural Geology of the Earth's Interior». Proceedings National Academy of Science, 76, 9, 1979, pàg. 4192–4200. Bibcode: 1979PNAS...76.4192J. DOI: 10.1073/pnas.76.9.4192. PMC: 411539. PMID: 16592703 [Consulta: 24 març 2007].
 44. Robertson, Eugene C. «The Interior of the Earth». USGS, 26-07-2001. [Consulta: 24 març 2007].
 45. 45,0 45,1 Turcotte, D. L.; Schubert, G.. «4». A: Geodynamics. 2a ed.. Cambridge, England, UK: Cambridge University Press, 2002, p. 136–137. ISBN 978-0-521-66624-4.
 46. Sanders, Robert «Radioactive potassium may be major heat source in Earth's core». UC Berkeley News, 10-12-2003 [Consulta: 28 febrer 2007].
 47. Alfè, D.; Gillan, M. J.; Vocadlo, L.; Brodholt, J; Price, G. D. «The ab initio simulation of the Earth's core» (PDF). Philosophical Transaction of the Royal Society of London, 360, 1795, 2002, pàg. 1227–1244 [Consulta: 28 febrer 2007].
 48. Vlaar, N; Vankeken, P.; Vandenberg, A. «Cooling of the Earth in the Archaean: Consequences of pressure-release melting in a hotter mantle» (PDF). Earth and Planetary Science Letters, 121, 1-2, 1994, pàg. 1. Bibcode: 1994E&PSL.121....1V. DOI: 10.1016/0012-821X(94)90028-0.
 49. Turcotte, D. L.; Schubert, G.. «4». A: Geodynamics. 2a ed.. Cambridge, England, UK: Cambridge University Press, 2002, p. 137. ISBN 978-0-521-66624-4.
 50. Pollack, Henry N.; Hurter, Suzanne J.; Johnson, Jeffrey R. «Heat flow from the Earth's interior: Analysis of the global data set». Reviews of Geophysics, 31, 3, August 1993, pàg. 267–280. Bibcode: 1993RvGeo..31..267P. DOI: 10.1029/93RG01249.
 51. Richards, M. A.; Duncan, R. A.; Courtillot, V. E. «Flood Basalts and Hot-Spot Tracks: Plume Heads and Tails». Science, 246, 4926, 1989, pàg. 103–107. Bibcode: 1989Sci...246..103R. DOI: 10.1126/science.246.4926.103. PMID: 17837768.
 52. «7,000 m Class Remotely Operated Vehicle KAIKO 7000». Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC). [Consulta: 7 juny 2008].
 53. Charette, Matthew A.; Smith, Walter H. F. «The Volume of Earth's Ocean». Oceanography, 23, 2, June 2010, pàg. 112–114 [Consulta: 4 juny 2010].
 54. Shiklomanov, Igor A.; et al.. «World Water Resources and their use Beginning of the 21st century Prepared in the Framework of IHP UNESCO». State Hydrological Institute, St. Petersburg, 1999. [Consulta: 10 agost 2006].
 55. Kennish, Michael J. Practical handbook of marine science. 3a ed.. CRC Press, 2001, p. 35 (Marine science series). ISBN 0-8493-2391-6.
 56. Mullen, Leslie. «Salt of the Early Earth». NASA Astrobiology Magazine, 11-06-2002. [Consulta: 14 març 2007].
 57. Morris, Ron M. «Oceanic Processes». NASA Astrobiology Magazine. [Consulta: 14 març 2007].
 58. Scott, Michon. «Earth's Big heat Bucket». NASA Earth Observatory, 24-04-2006. [Consulta: 14 març 2007].
 59. Sample, Sharron. «Sea Surface Temperature». NASA, 21-06-2005. [Consulta: 21 abril 2007].
 60. Geerts, B.; Linacre, E. «The height of the tropopause». Resources in Atmospheric Sciences. University of Wyoming, November 1997. [Consulta: 10 agost 2006].
 61. Staff. «Earth's Atmosphere». NASA, 08-10-2003. [Consulta: 21 març 2007].
 62. Pidwirny, Michael. «Fundamentals of Physical Geography (2nd Edition)». PhysicalGeography.net, 2006. [Consulta: 19 març 2007].
 63. McCarthy, Dennis D.; Hackman, Christine; Nelson, Robert A. «The Physical Basis of the Leap Second». The Astronomical Journal, 136, 5, November 2008, pàg. 1906–1908. Bibcode: 2008AJ....136.1906M. DOI: 10.1088/0004-6256/136/5/1906.
 64. «Leap seconds». Time Service Department, USNO. [Consulta: 23 setembre 2008].
 65. «Rapid Service/Prediction of Earth Orientation».
 66. Seidelmann, P. Kenneth. Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. Mill Valley, CA: University Science Books, 1992, p. 48. ISBN 0-935702-68-7.
 67. Staff. «IERS Excess of the duration of the day to 86400s ... since 1623». International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS). [Consulta: 23 setembre 2008].—Graph at end.
 68. Staff. «IERS Variations in the duration of the day 1962–2005». International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS). [Consulta: 23 setembre 2008].
 69. Zeilik, M.; Gregory, S. A.. Introductory Astronomy & Astrophysics. 4a ed.. Saunders College Publishing, 1998, p. 56. ISBN 0-03-006228-4.
 70. 70,0 70,1 Williams, David R. «Planetary Fact Sheets». NASA, 10-02-2006. [Consulta: 28 setembre 2008].—Vegeu els diàmetres aparents en les pàgines del Sol i la Lluna.
 71. Williams, David R. «Moon Fact Sheet». NASA, 01-09-2004. [Consulta: 21 març 2007].
 72. Vázquez, M.; Montañés Rodríguez, P.; Palle, E. «The Earth as an Object of Astrophysical Interest in the Search for Extrasolar Planets» (PDF). Instituto de Astrofísica de Canarias, 2006. [Consulta: 21 març 2007].
 73. Astrophysicist team. «Earth's location in the Milky Way». NASA, 01-12-2005. [Consulta: 11 juny 2008].
 74. Bromberg, Irv. «The Lengths of the Seasons (on Earth)». University of Toronto, 01-05-2008. [Consulta: 8 novembre 2008].
 75. Lin, Haosheng. «Animation of precession of moon orbit». Survey of Astronomy AST110-6. University of Hawaii at Manoa, 2006. [Consulta: 10 setembre 2010].
 76. Fisher, Rick. «Earth Rotation and Equatorial Coordinates». National Radio Astronomy Observatory, 05-02-1996. [Consulta: 21 març 2007].
 77. Williams, Jack. «Earth's tilt creates seasons». USAToday, 20-12-2005. [Consulta: 17 març 2007].
 78. Espenak, F.; Meeus, J. «Secular acceleration of the Moon». NASA, 07-02-2007. Arxivat de l'original el 2012-12-05. [Consulta: 20 abril 2007].
 79. Poropudas, Hannu K. J. «Using Coral as a Clock». Skeptic Tank, 16-12-1991. [Consulta: 20 abril 2007].
 80. R. Canup and E. Asphaug «Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation». Nature, 412, 2001, pàg. 708–712. DOI: 10.1038/35089010.
 81. Whitehouse, David «Earth's little brother found». BBC News, 21-10-2002 [Consulta: 31 març 2007].
 82. Staff. «Astrobiology Roadmap». NASA, Lockheed Martin, September 2003. [Consulta: 10 març 2007].
 83. Dole, Stephen H. Habitable Planets for Man. 2a ed.. American Elsevier Publishing Co., 1970. ISBN 0-444-00092-5 [Consulta: 11 març 2007].
 84. Hillebrand, Helmut «On the Generality of the Latitudinal Gradient». American Naturalist, 163, 2, 2004, pàg. 192–211. DOI: 10.1086/381004. PMID: 14970922.
 85. Staff. «Mineral Genesis: How do minerals form?». Non-vertebrate Paleontology Laboratory, Texas Memorial Museum, 24-11-2006. [Consulta: 1r abril 2007].
 86. Rona, Peter A. «Resources of the Sea Floor». Science, 299, 5607, 2003, pàg. 673–674. DOI: 10.1126/science.1080679. PMID: 12560541 [Consulta: 4 febrer 2007].
 87. Walsh, Patrick J. Oceans and human health: risks and remedies from the seas. Academic Press, 2008, p. 212. ISBN 0123725844.
 88. Staff. «Evidence is now 'unequivocal' that humans are causing global warming – UN report». United Nations, 02-02-2007. [Consulta: 7 març 2007].
 89. United States Census Bureau. «World POP Clock Projection». United States Census Bureau International Database, 07-01-2008. [Consulta: 7 gener 2008].
 90. Staff. «World Population Prospects: The 2006 Revision». United Nations. [Consulta: 7 març 2007].
 91. Staff. «Human Population: Fundamentals of Growth: Growth». Population Reference Bureau, 2007. [Consulta: 31 març 2007].
 92. Peel, M. C.; Finlayson, B. L.; McMahon, T. A. «Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification». Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 4, 2, 2007, pàg. 439–473. DOI: 10.5194/hessd-4-439-2007 [Consulta: 31 març 2007].
 93. Staff. «Themes & Issues». Secretariat of the Convention on Biological Diversity. [Consulta: 29 març 2007].
 94. Staff. «Canadian Forces Station (CFS) Alert». Information Management Group, 15-08-2006. [Consulta: 31 març 2007].
 95. Kennedy, Paul. The Rise and Fall of the Great Powers. 1a ed.. Vintage, 1989. ISBN 0-679-72019-7.
 96. «U.N. Charter Index». United Nations. [Consulta: 23 desembre 2008].
 97. Staff. «International Law». United Nations. [Consulta: 27 març 2007].
 98. Kuhn, Betsy. The race for space: the United States and the Soviet Union compete for the new frontier. Twenty-First Century Books, 2006, p. 34. ISBN 0-8225-5984-6.
 99. Ellis, Lee. Who's who of NASA Astronauts. Americana Group Publishing, 2004. ISBN 0-9667961-4-4.
 100. Shayler, David; Vis, Bert. Russia's Cosmonauts: Inside the Yuri Gagarin Training Center. Birkhäuser, 2005. ISBN 0-387-21894-7.
 101. Wade, Mark. «Astronaut Statistics». Encyclopedia Astronautica, 30-06-2008. [Consulta: 23 desembre 2008].
 102. «Reference Guide to the International Space Station». NASA, 16-01-2007. [Consulta: 23 desembre 2008].
 103. Cramb, Auslan «Nasa's Discovery extends space station». Telegraph, 28-10-2007 [Consulta: 23 març 2009].
 104. Arnett, Bill. «Earth». The Nine Planets, A Multimedia Tour of the Solar System: one star, eight planets, and more, 16-07-2006. [Consulta: 9 març 2010].
 105. Russell, Jeffrey B. «The Myth of the Flat Earth». American Scientific Affiliation. [Consulta: 14 març 2007].; but see also Cosmas Indicopleustes.
 106. Jacobs, James Q. «Archaeogeodesy, a Key to Prehistory», 01-02-1998. [Consulta: 21 abril 2007].
 107. Fuller, R. Buckminster. Operating Manual for Spaceship Earth. First. Nova York: E.P. Dutton & Co, 1963. ISBN 0-525-47433-1 [Consulta: 21 abril 2007].
 108. Lovelock, James E. Gaia: A New Look at Life on Earth. First. Oxford: Oxford University Press, 1979. ISBN 0-19-286030-5.
 109. For example: McMichael, Anthony J. Planetary Overload: Global Environmental Change and the Health of the Human Species. Cambridge University Press, 1993. ISBN 0-521-45759-9.

Bibliografia

 • Comins, Neil F. Discovering the Essential Universe. Second. W. H. Freeman, 2001. ISBN 0-7167-5804-0 [Consulta: 17 març 2007].
 • «Solar System Exploration: Earth». NASA, 19-10-2006. [Consulta: 17 març 2007].
 • Ward, Peter D.; Donald Brownlee. The Life and Death of Planet Earth: How the New Science of Astrobiology Charts the Ultimate Fate of Our World. Times Books, Henry Holt and Company, 2002. ISBN 0-8050-6781-7.
 • Williams, David R. «Earth Fact Sheet». NASA, 01-09-2004. [Consulta: 17 març 2007].
 • Yoder, Charles F. T. J. Ahrens. Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants. Washington: American Geophysical Union, 1995. ISBN 0875908519 [Consulta: 17 març 2007].
 • Newman, William L. «Age of the Earth». Publications Services, USGS, 09-07-2007. [Consulta: 20 setembre 2007].

Enllaços externs

Agricultura

L'agricultura, en un sentit ampli, és el conjunt de coneixements i d'activitats que tenen per objecte l'explotació del medi natural, per mitjà del conreu de certes plantes i la domesticació d'alguns animals útils per a la producció d'aliments i altres productes d'interès econòmic. També s'hi acostuma a incloure la producció forestal, encara que es faci l'aprofitament dels arbres silvestres. Però en un sentit estricte, el terme agricultura només es refereix al cultiu dels vegetals i exclou la ramaderia, tot i que sovint hi ha una explotació mixta d'animals i plantes. A partir del segle XIX, els coneixements científics interdisciplinaris que comporta l'agricultura s'agrupen en l'agronomia.

A escala mundial, la majoria de la població activa es dedica a l'agricultura, en sentit ampli, però aquesta activitat només representa un 4% del producte interior brut del món.

La superfície mundial de terres cultivades l'any 2000 era de 1.500 milions d'hectàrees, que equival a l'11% de la terra emergida del món.

Aigua

L'aigua és un compost químic transparent, inodor, insípid, químicament format per hidrogen i oxigen, de fórmula química H2O, els quals noms sistemàtics són òxid de dihidrogen i oxidà. És el constituent majoritari de la pluja, els mars, els llacs, els rius… L'aigua té una elevada capacitat per a dissoldre substàncies i rarament es troba com a substància pura sinó essent part d'alguna mescla. A la natura tota l'aigua es troba barrejada amb altres substàncies (sals minerals, gasos, partícules en suspensió,…). L'aigua pura es pot obtenir en el laboratori mitjançant processos de purificació, com ara la destil·lació.

L'aigua és una substància amb una estructura química peculiar. A la molècula d'aigua l'àtom d'oxigen està unit a cadascun dels dos àtoms d'hidrogen mitjançant un enllaç covalent simple. La disposició a l'espai dels dos àtoms d'hidrogen respecte de l'àtom central d'oxigen permet la formació d'enllaços intermoleculars entre àtoms d'O i d'H de molècules diferents (enllaços d'hidrogen). Això afecta les propietats físiques de l'aigua, sobretot les temperatures de fusió i ebullició, que són relativament altes comparades amb substàncies químiques de pes molecular similar com per exemple el metà, l'amoníac, l'età, la seva capacitat de dissoldre substàncies polars, i la corba densitat temperatura alterada (per això el gel flota sobre l'aigua líquida).

Com totes les substàncies, l'aigua pot canviar d'estat. Comunament hom diu aigua per a referir-se a l'aigua en estat líquid, gel o glaç per a l'aigua en estat sòlid, i vapor per a l'aigua en estat gasós. La temperatura de fusió de l'aigua, a una pressió de 1013 hPa, és de 0 °C, i la d'ebullició de 100 °C (a la mateixa pressió).

Antàrtida

L'Antàrtida és el continent més austral de la Terra, on s'ubica el Pol Sud.

Situat en la regió antàrtica de l'hemisferi sud, gairebé tot queda al sud del Cercle polar antàrtic, tot envoltat per l'oceà Antàrtic. Amb 14 milions de quilòmetres quadrats, és considerat el sisè continent de la Terra, atès que sota l'espessa capa de gel hi ha sòl (a diferència del pol Nord, on a sota el gel només hi ha les aigües de l'Oceà Àrtic) i que no té cap lligam territorial amb els cinc continents restants. Al voltant del 98% de la superfície de l'Antàrtida està coberta per glaç amb, almenys, una mitjana d'1,6 quilòmetres de gruix.

L'Antàrtida, de mitjana, és el continent més fred, sec i ventós, i és el més elevat del món, amb una alçada mitjana de 2.000 metres sobre el nivell del mar. L'Antàrtida es considera un desert, amb precipitacions anuals de només 200 mm al llarg de la costa i molt més baixes a l'interior. No hi ha éssers humans residint-hi de manera permanent, si bé entre 1.000 i 5.000 persones habiten al llarg de l'any a les estacions d'investigació repartides per tot el continent. Només les plantes i els animals adaptats al fred hi sobreviuen, com, per exemple, els pingüins, les foques, molts tipus d'algues i la vegetació de la tundra.

El mot "Àrtic" prové del grec "Àrktikos", que significa "Óssa Polar", en referència a la constel·lació de l'Óssa Menor, a l'hemisferi nord, mentre que "Antàrktikos" significa "oposat a l'Óssa Polar" o, el que és el mateix, "oposat al nord". El primer ús oficial del nom "Antàrtida" com a continent fou a la dècada de 1890 i s'atribueix al cartògraf escocès John George Bartholomew.

Malgrat que els mites i les especulacions sobre una Terra Australis es remunten a l'edat antiga, la primera observació confirmada del continent es va produir el 1820, a conseqüència de l'expedició russa de Mikhaïl Làzarev i de Fabian von Bellingshausen. El continent, però, va continuar sent en gran part oblidat al llarg del segle XIX a causa del seu clima hostil, la manca de recursos i l'aïllament.

El Tractat Antàrtic va ser signat inicialment per dotze països el 1959 i, arribats a l'any 2009, ja ascendien a quaranta-sis. El tractat prohibeix les activitats militars i l'explotació minera, dóna suport a la investigació científica i protegeix l'ecozona del continent. A l'Antàrtida constantment es duen a terme experiments per part de més de 4.000 científics de moltes nacionalitats, que investiguen en diversos camps del coneixement.

Any

Un any és el període que triga la Terra a fer una revolució al voltant del Sol. El terme any també es fa servir per a referir-se al període orbital de qualsevol planeta, i per extensió s'aplica a altres cicles orbitals.

Tot i que no existeix cap símbol d'acceptació universal per referir-se a l'any, la NIST SP811 i l'ISO 80000-3:2006 suggereixen al símbol a (al Sistema Internacional d'Unitats). Tot i que a també és el símbol de l'àrea, una unitat de superfície, el context sol ser suficient per a desambiguar entre els dos significats.

Catalina Sky Survey

Catalina Sky Survey és un projecte per descobrir cometes i asteroides, i per cercar objectes propers a la Terra. Més específicament, busca objectes potencialment perillosos (potentially hazardous asteroids, PHA), que poden suposar una amenaça de col·lisió.

Coordenades geogràfiques

Les coordenades geogràfiques permeten determinar la posició de cada punt a la Terra mitjançant tres coordenades, utilitzen un sistema de coordenades esfèriques. Les dues primeres coordenades corresponen a la latitud i a la longitud del punt, la tercera a l'altitud sobre un nivell de referència.

La longitud d'un punt P de la superfície terrestre és l'arc d'equador comprès entre el punt d'intersecció del meridià de Greenwich amb l'equador i el punt d'intersecció del meridià local de P amb l'equador.

La latitud de P és l'arc del meridià local de P comprès entre l'equador i P, mesurat de 0° a 90° a cada hemisferi a partir de l'equador.

La Terra no és esfèrica, sinó que té una forma irregular que s'aproxima a un el·lipsoide de revolució. D'aquesta manera, l'extensió d'un grau de longitud o de latitud és diferent en diferents punts geogràfics, per la qual cosa cal fer correccions sobre el sistema de coordenades per tal que cada punt quedi determinat de forma no ambigua pels tres valors de coordenades.La latitud i la longitud poden mostrar-se en tres formats equivalents (sigles en anglès):

Graus Decimals Decimal Degree (DD) exemple 41.333- 106.500

Graus:Minuts Degree:Minute (DM) exemple 41:20- 106:30

Graus:Minuts:Segons Degree:Minute:Second (DMS) exemple 41:20:00- 106:30:00Les línies d'igual longitud s'anomenen meridians i les d'igual latitud, s'anomenen paral·lels.

Costa

La costa és el lloc on la terra s'uneix amb el mar conformant un espai singular de relleu. Té un paisatge inestable, on de vegades la terra pot créixer a causa del dipòsit de sediments i en altres casos pot disminuir pels processos d'erosió marina. Però les costes també són modificades per altres factors, com el clima, la geologia costanera, el vent, l'onatge i les activitats humanes.

Cràter d'impacte

Un cràter d'impacte és una depressió aproximadament circular a la superfície d'un planeta, satèl·lit o un altre cos sòlid del Sistema Solar (planeta nan, asteroide...), format per l'impacte hiperveloç d'un cos més petit (un meteorit, asteroide o cometa). S'utilitza habitualment l'expressió llatina «crater» per designar amb la terminologia oficial els cràters d'impacte sobre cossos celestes diferents de la Terra, d'acord amb una convenció establerta per la Unió Astronòmica Internacional (UAI).

En contrast amb els cràters volcànics, que resulten d'una explosió o un col·lapse intern, els cràters d'impacte solen tenir vores i sòls més baixos que els terrenys circumdants. Encara que el cràter meteorític potser és l'exemple més conegut d'un petit cràter d'impacte a la Terra, els cràters d'impacte van des de depressions petites, simples i en forma de bol fins a conques d'impacte grans i complexes.

Els cràters d'impacte són les característiques geogràfiques dominants en molts objectes sòlids del Sistema Solar que inclouen la Lluna, Mercuri, Cal·listo, Ganimedes i moltes llunes més petites, i els asteroides. En altres planetes i satèl·lits que experimenten processos geològics de superfície més actius, com la Terra, Venus, Mart, Europa, Io i Tità, els cràters d'impacte visibles són menys freqüents, ja que s'erosionen, queden enterrats o són transformats per la tectònica amb el pas del temps. Quan aquests processos han destruït la major part de la topografia original del cràter, els termes «estructura d'impacte» o «astroblema» són utilitzats més habitualment.

En la literatura, abans que la importància dels cràters d'impacte fos àmpliament reconeguda, es van utilitzar sovint els termes «criptoexplosió» o «estructura criptovolcànica» per descriure el que ara es reconeix com a característiques relacionades amb els cràters d'impacte de la Terra.Els cràters amb una superfície molt antiga, com els de Mercuri, la Lluna i els de les terres altes del sud de Mart, es van formar durant període del gran bombardeig tardà en el Sistema Solar interior, fa uns 3.900 milions d'anys. El nombre de cràters formats a la Terra ha sigut considerablement menor, però és apreciable (d'un a tres impactes prou grans per produir un cràter de 20 km de diàmetre aproximadament cada milió d'anys). El nombre de cràters que es formen en el Sistema Solar interior varia a conseqüència de col·lisions en el cinturó d'asteroides, que creen una família de fragments que sovint viatgen en cascada cap al Sistema Solar interior. Es pensa que la família d'asteroides Baptistina, formada en una col·lisió fa 160 milions d'anys, ha provocat un gran augment en el nombre d'impacte, potser causant l'impacte del Chicxulub que podria haver desencadenat l'extinció del Cretaci-Paleogen fa 66 milions d'anys. S'ha de tenir en compte que el nombre de cràters d'impacte en el Sistema Solar exterior pot ser diferent al del Sistema Solar intern.Encara que els processos actius de la superfície terrestre destrueixen ràpidament els registres dels impactes, s'han identificat prop de 190 cràters d'impacte terrestres. Aquests varien de diàmetre d'unes poques desenes de metres fins a uns 300 km i tenen una antiguitat des de pocs anys (per exemple, la creació dels cràters de Sikhote-Alin a Rússia van ser presenciats el 1947) fins a més de 2.000 milions d'anys, tot i que la majoria tenen menys de 500 milions d'anys d'antiguitat perquè els processos geològics solen destruir els cràters més antics. També es troben de manera selectiva a les regions interiors estables dels continents. S'han descobert pocs cràters submarins a causa de la dificultat d'estudiar el fons del mar, la velocitat de canvi del fons oceànic i la subducció del fons oceànic a l'interior de la Terra mitjançant processos de tectònica de plaques.

Els cràters d'impacte no s'han de confondre amb formacions semblants des de l'aire, com les calderes, cenotes, circs glacials, dics anul·lars, doms salins i altres.

Geografia

La geografia (del grec γεωγραφία, geografia; de geos, "terra", i grafia, "descriure o escriptura") és la ciència que té per objecte l'estudi de la superfície del planeta Terra, o de qualsevol altre astre, i la distribució espacial i les relacions recíproques dels fenòmens físics, biològics i socials que en ella es manifesten. També les característiques dels seus d'habitants i els fenòmens de relació amb la natura. Una traducció literal seria "per descriure o escriure sobre la Terra".

La primera persona que es té constància que utilitzés per primer cop la paraula "geografia" va ser el grec Eratòstenes (276-194 aC).

Es poden considerar quatre grans tradicions històriques en la investigació geogràfica: l'anàlisi espacial dels fenòmens naturals i la geografia humana (un estudi de la distribució), l'àrea d'estudis (els llocs i regions), l'estudi de la relació entre l'home i la Terra, i la recerca en ciències de la terra. La geografia moderna és una disciplina que abasta les disciplines que tracten d'entendre la Terra i totes les seves complexitats humanes i naturals, no només els objectes, sinó també la forma en què han canviat i han arribat a esdevenir.

Com a "pont entre les ciències humanes i físiques", la geografia es divideix en dues branques principals: la geografia humana i la geografia física. Els geògrafs estudien la distribució espacial i temporal dels fenòmens, processos i característiques, així com la interacció dels éssers humans amb el seu medi ambient.

Geologia

La geologia (del grec γη (geo, 'terra'), i λóγος (logos, 'ciència') és la ciència que estudia la Terra, la seva història i els processos que li han donat forma. El camp d'acció de la geologia inclou l'estudi de la composició, l'estructura, les propietats físiques i dinàmiques, i la història dels materials que formen la Terra, així com els processos que els han formats, els han mogut de lloc o els han transformat.

Els geòlegs han establert que l'edat de la Terra és d'uns 4.600 milions d'anys i han determinat que la litosfera de la Terra, que inclou l'escorça, està fragmentada en plaques tectòniques que es mouen o suren sobre un mantell superior (l'astenosfera). Els geòlegs han pogut localitzar i gestionar els recursos naturals de la Terra, com per exemple el petroli i el carbó, així com els metalls (ferro, coure i urani entre d'altres).

L'astrogeologia es refereix a l'aplicació dels principis geològics en l'estudi d'altres planetes, tot i que se solen utilitzar altres termes més especialitzats: selenologia (de la Lluna), areologia (de Mart), etc.

El primer a utilitzar el terme geologia va ser Richard de Bury el 1473, que l'utilitzava per a diferenciar entre la jurisprudència terrenal i la teològica. Jean André Deluc fou el primer d'utilitzar el terme amb el seu sentit modern, l'any 1779.

Gravetat

La gravetat és la força d'atracció mútua que experimenten dos objectes amb massa. Es tracta d'una de les quatre forces fonamentals observades fins ara en la natura: la força electromagnètica, la força nuclear feble, la força nuclear forta i la força de la gravetat.

La gravetat és la més important respecte al funcionament de l'univers: les forces nuclears són de tan curt abast que tan sols es manifesten en el món atòmic i subatòmic; la força electromagnètica pot actuar a qualsevol distància, però es basa en l'existència de dos tipus de càrrega (la positiva i la negativa, que existeixen en igual quantitat), de manera que càrregues diferents s'atreuen i càrregues iguals es repel·leixen, o sigui, que el resultat a gran escala és neutre. En canvi, la força de la gravetat és sempre atractiva i actua a qualsevol distància, per això és sempre present arreu. És la causant que la Terra giri al voltant del Sol (entre els quals hi ha més de 150 milions de quilòmetres) i que el Sol es mogui al voltant del centre de la Via Làctia (a més de 25 mil anys llum de distància). A part d'això, la força gravitatòria és, entre les quatre forces fonamentals, la que menys entenen els físics moderns. Aquests aspiren a formular la Gran Teoria Unificada, en què les quatre forces estiguin unides en un model físic que descrigui el comportament de l'univers com un tot. En aquest moment, la força de la gravetat és la més problemàtica, la que es resisteix a la unió.

Sempre s'ha dit que la gravetat ens atrau cap al centre de la Terra; però si analitzem detingudament la forma en què un objecte massiu "deforma" l'espaitemps que l'envolta, arribarem a la conclusió que no és una força que ens atrau, sinó més aviat una força que ens empeny cap al centre d'un cos massiu, en aquest cas la Terra. Per tant, hauríem de dir: "La gravetat és la força que empeny un objecte massiu cap al centre d'un altre de més massiu".

Lincoln Near-Earth Asteroid Research

LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research) és un programa de localització i seguiment d'asteroides, únic en tot el planeta, que tracta de localitzar i predir el risc de col·lisió d'asteroides amb la Terra. És un programa conjunt entre la NASA i l'Exèrcit dels Estats Units i el MIT. L'observatori principal es troba a Nou Mèxic, al desert, allunyat de tot nucli urbà, cosa que li permet vigilar l'espai sense molestes llums procedents de les ciutats (Contaminació lumínica).

Entre la plantilla es troben astrònoms, geòlegs, militars, matemàtics i enginyers. Actualment, el govern dels Estats Units destina 4 milions de dòlars a la investigació d'asteroides potencialment perillosos per a la Terra. Es calcula que s'han detectat prop del 60% dels asteroides propers a la Terra, i que cap és perillós pel planeta. No obstant això, no se sap res sobre el 40% d'asteroides restants que es calculen que no han estat detectats encara.

Lluna

La Lluna és l'únic satèl·lit natural de la Terra. Encara que no és el satèl·lit més gran del sistema solar, és el més gran en proporció a la mida del cos que orbita (el seu primari)  i, després del satèl·lit de Júpiter Io, és el segon satèl·lit més dens dels satèl·lits dels quals se'n coneix la densitat.

La Lluna es troba en rotació síncrona amb la Terra: sempre li mostra la mateixa cara, amb la seva cara visible marcada pels foscs mars volcànics que emplenen les valls entre els brillants altiplans de l'escorça i els prominents cràters d'impacte. És l'objecte més lluminós del cel després del Sol. Encara que apareix com un cos d'un blanc molt brillant, la seva superfície és fosca i d'una reflectància tan sols una mica superior a la de l'asfalt. La seva prominència en el cel i el seu cicle regular de fases l'han convertida, des de l'antiguitat, en una important influència cultural sobre el llenguatge, el calendari, l'art i la mitologia. La influència gravitatòria de la Lluna produeix les marees oceàniques i el petit allargament del dia. La distància orbital actual del satèl·lit és, actualment, d'unes trenta vegades el diàmetre terrestre, la qual cosa li confereix una mida aparent al cel aproximadament igual que la del Sol; aquest fet li permet cobrir el Sol gairebé completament de manera precisa durant un eclipsi solar. La distància lineal de la Terra a la Lluna augmenta a l'actualitat a un ritme de 3,82±0,07 cm per any.

Es creu que la Lluna es va formar fa uns 4.500 milions d'anys, no gaire més tard que la Terra. Encara que s'han proposat moltes hipòtesis pel que fa al seu origen, la teoria més acceptada a l'actualitat és que la Lluna és un producte de les restes d'un impacte gegantí entre la Terra i un cos de la mida de Mart.

La Lluna és l'únic cos celeste, a part de la Terra, que els humans han trepitjat mai. El Programa Luna de la Unió Soviètica va ser el primer a arribar a la Lluna amb una nau espacial no tripulada l'any 1959. D'altra banda, el Programa Apollo de la NASA dels Estats Units ha estat l'únic que va aconseguir portar-hi missions tripulades, començant per l'Apollo 8 el 1968 i continuant amb sis aterratges tripulats entre 1969 i 1972, el primer dels quals l'Apollo 11. Aquestes missions van retornar amb més de 380 kg de roques lunars, que van ser utilitzades per a comprendre millor l'origen del satèl·lit, la formació de la seva estructura interna i la seva història subseqüent.

Després de la missió Apollo 17 del 1972, la Lluna tan sols ha estat visitada per naus no tripulades, la majoria de les quals han estat missions orbitals. Des del 2004, el Japó, la Xina, l'Índia, els Estats Units i l'Agència Espacial Europea han enviat naus en òrbita lunar que han contribuït a confirmar la descoberta de gel lunar en cràters permanentment a l'ombra als pols, i també confinat dins de la regolita lunar. L'era post-Apollo també ha vist dues missions amb astromòbils: la missió soviètica final Lunokhod del 1973 i la missió xinesa Chang'e 3, la qual va desplegar el seu astromòbil Yutu el 14 de desembre del 2013.

S'han planejat futures missions tripulades a la Lluna, finançades tant per governs com per fons privats. La Lluna roman, gràcies a l'empara del tractat de l'espai exterior, un indret lliure d'exploració per a totes les nacions per a propòsits pacífics.

Near Earth Asteroid Tracking

El Near Earth Asteroid Tracking (NEAT) és un programa usat per la NASA i el Jet Propulsion Laboratory per descobrir objectes propers a la terra. El sistema NEAT començà les seves observacions el desembre de 1995. El primer investigador principal va ser Eleanor F. Helin, amb els co-investigadors Steven H. Pravdo i David L. Rabinowitz.

NEAT té un acord cooperatiu amb U.S. Air Force per usar el telescopi GEODSS situat a Haleakala, Maui, Hawaii. GEODSS roman actiu gràcies al Ground-based Electro-Optical Deep Space Surveillance i a aquests telescopis d'Air Force de camp ample que van ser creats per veure òpticament aterrar el vehicle espacial orbitari. L'equip NEAT, va crear una càmera CCD i un sistema informàtic per al telescopi GEODSS. El format de la càmera CCD format és 4096 × 4096 píxels i el rang de vista és 1.2° × 1.6°.

Començant a l'abril del 2001, el telescòpi Samuel Oschin (1,2 metres d'obertura sobre el telescòpi Schmidt a l'Observatòri Palomar) va ser posat en servei per descobrir els objectes propers a la terra. Aquest telescopi conté una càmera de 112 CCDs per cada 2400 × 600. Aquest va ser el telescopi que va produir les imatges que van portar a la descoberta de 50000 Quaoar el 2002, i 90377 Sedna il 2003 (publicat el 2004) i el planeta dwarf Eris.

A més de descobrir milers d'asteroides, el NEAT està també acreditat amb el re-descobriment (recuperació) del periòdic cometa 54P/de Vico-Swift-NEAT i de l'alt moviment de l'estrella Teegarden.

Un asteroide s'anomenà en honor seu 64070 NEAT, als volts del 2005.

Període orbital

El període orbital és el temps que triga un planeta o un satèl·lit (o un altre objecte celeste) a completar la seva òrbita.

Hi ha dos tipus de períodes orbitals d'objectes que fan voltes a l'entorn del Sol:

El període sideri és el temps que triga un objecte a fer una volta completa al voltant del Sol, respecte de les estrelles. Aquest es considera l'autèntic període orbital de l'objecte.

El període sinòdic és el temps que triga un objecte a tornar a aparèixer en el mateix punt del cel respecte a la Terra. Aquest és el temps que transcorre entre dues conjuncions superiors o inferiors successives amb el Sol, si el planeta és interior; i dues conjuncions o oposicions successives si el planeta és exterior. El període sinòdic diferix del període sideri, ja que la Terra fa voltes a l'entorn del Sol. La veu sinòdic, en grec, significa 'reunió' o 'conjunció'. Des de l'antiguitat, es coneix tal període per a tots els planetes.

Sol

El Sol és un estel situat al centre del sistema solar. La Terra i tots els altres planetes del sistema solar orbiten al seu voltant. Els planetes menors, els cometes, els meteoroides i tot el medi interplanetari que hi ha enmig també orbiten el Sol.

Com que és l'estel més pròxim a la Terra (es troba a 150 milions de km), és també l'astre més brillant del firmament. La seva presència o absència en el cel determina el dia i la nit, respectivament. L'energia radiada pel Sol és aprofitada pels éssers fotosintètics, els quals constituïxen la base de la cadena alimentària. Així, és la principal font d'energia de la vida. També aporta l'energia que manté en funcionament els processos climàtics.

És un estel de la seqüència principal, de classe espectral G2, cosa que indica que és una mica més gran i calent que un estel mitjà. És una immensa esfera de plasma formada majoritàriament per hidrogen i heli. Radia una gran quantitat d'energia a l'espai mitjançant processos nuclears de fusió. Es va formar fa uns 4.500 milions d'anys, al mateix temps que el sistema solar, i arribarà al final de la seva vida d'aquí a uns 5.000 milions d'anys més. Arribat aquell moment, es convertirà en una gegant vermella i després en una nana blanca.

Malgrat que és un estel de mida mitjana, és l'únic que es resol a simple vista des de la Terra, amb un diàmetre angular de 32′ 35″ en el periheli i 31′ 31″ en l'afeli, la qual cosa dóna un diàmetre mitjà de 32′ 03″. Per una estranya coincidència, la combinació de grandàries i distàncies del Sol i la Lluna són tals que, vistos des de la Terra, tenen aproximadament la mateixa grandària aparent.

Terra batuda

La terra batuda és una de les quatre tipus de superfícies que s'utilitzen en el món del tennis. Les pistes de terra batuda estan fetes d'esquist, pedra i maó esmicolats. La terra batuda vermella és més lenta que la verda, que també s'anomena terra americana. El Torneig de Roland Garros es juga en terra batuda, sent l'únic Grand Slam jugat sobre aquesta superfície.

La pistes de terra batuda són normalment més comunes a Europa i a Sud-amèrica que als Estats Units, on les pistes de terra batuda verda també són considerades de terra batuda, tot i que no són exactament iguals que les d'Europa o les de Sud-amèrica. Tot i que són pistes més barates de construir que altres tipus de superfície, el seu cost de manteniment és elevat, ja que la superfície ha de ser aplanada constantment. També cal controlar el contingut d'aigua de la pista i de fet, les pistes verdes sovint s'inclinen per permetre que l'aigua no s'hi acumuli.

Unitat astronòmica

La unitat astronòmica (símbol UA; recomanat per la UAI: au; de vegades també AU, a.u. o ua) és una unitat de longitud del sistema astronòmic que correspon aproximadament la distància que separa la Terra del Sol.

Tanmateix, aquesta distància varia segons l'òrbita de la Terra al voltant del Sol, des del màxim (afeli) fins al mínim (periheli) i de nou fins al màxim en el període d'un any. Originalment, cada distància fou mesurada mitjançant l'observació, i l'au fou definida com la mitjana aritmètica de les distàncies (la meitat de la suma de la màxima i la mínima), cosa que convertia la unitat astronòmica en una mena de mesura mitjana de la distància Terra-Sol.

Actualment, es defineix la unitat astronòmica exactament com a 149.597.870.700 metres (aproximadament 150 milions de km).

Venus (planeta)

Venus és el segon planeta en proximitat al Sol, i l'orbita cada 224,7 dies terrestres. El planeta s'anomena així en honor de Venus, la deessa romana de l'amor. Sense comptar la Lluna, és l'objecte natural més brillant al cel nocturn, arribant a una magnitud aparent de −4,6. Com que Venus és més interior que la Terra, sempre apareix a prop del Sol: la seva elongació arriba a un màxim de 47,8°. La brillantor màxima de Venus és poc abans de l'alba o poc després de la posta, raó per la qual de vegades s'anomena l'estel de l'alba, del matí o de la tarda.Es classifica com a planeta terrestre, i de vegades se'n diu el planeta germà de la Terra, perquè són similars en mida, gravetat, i composició general. Venus està cobert per una capa opaca de núvols altament reflectors d'àcid sulfúric, cosa que impedeix l'observació de la superfície amb llum visible. Venus té l'atmosfera més densa de tots els planetes terrestres, que consisteix principalment en diòxid de carboni, perquè no té ni cicle del carboni ni vida orgànica per absorbir-lo en forma de biomassa. Es creu que Venus, en temps antics, tenia oceans semblants als de la Terra, però aquests es van evaporar completament quan la temperatura va augmentar, deixant una capa desèrtica amb roques en forma de lloses. Probablement l'aigua s'ha dissociat i, com que Venus no té camp magnètic, el vent solar s'ha endut l'hidrogen cap a l'espai interplanetari. La pressió atmosfèrica a la superfície del planeta és 92 vegades la de la Terra.

La superfície de Venus va ser subjecte d'especulació fins que alguns dels seus secrets van ser descoberts a finals del segle XX. El Projecte Magellan en va fer una cartografia detallada entre el 1990 i el 1991. El sòl mostra proves de vulcanisme, i el sofre de l'atmosfera podria indicar que hi ha hagut erupcions recents. Tanmateix, encara és un enigma per què no es troben rius de lava al voltant de cap de les calderes visibles. Hi ha un baix nombre de cràters d'impacte, cosa que mostra que la superfície és relativament jove, amb una edat d'aproximadament 500 milions d'anys. No hi ha cap indici de tectònica de plaques, possiblement perquè la seva escorça és massa dura per subduir sense aigua que la faci més fluida. En comptes d'això, és possible que Venus vagi perdent la seva escalfor interna en episodis periòdics de renovació en massa de la seva superfície.L'adjectiu venusià s'utilitza normalment per a objectes relacionats amb Venus o per a referir-se als seus hipotètics habitants. Venus és l'únic planeta del sistema solar anomenat en honor d'una figura femenina, tot i que tres planetes nans –Ceres, Eris i Haumea– també tenen noms femenins.

Terra
Història de la Terra
Geografia i Geologia
Vegeu també

En altres idiomes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.