Arqueologia

La paraula arqueologia procedeix del grec archaios (vell o antic), i de logos (ciència).

És una disciplina científica que es dedica a l'estudi de les diverses societats humanes que han viscut al llarg dels segles gràcies a la recuperació i anàlisi de la cultura material que van produir.[1] Comparteix aquest mateix objectiu científic amb la història quan estudia aquelles societats que coneixien (o coneixen) l'escriptura. En canvi només l'arqueologia pot estudiar aquelles societats que no van deixar-nos cap llegat escrit perquè no coneixien aquesta pràctica, és a dir aquelles societats que van viure en l'etapa que convencionalment categoritzem de prehistòrica. Té uns mètodes de treball propis determinats (sobretot el de l'excavació) amb els quals pretén reconstruir el passat.[1]

Habitualment l'arqueologia analitza i estudia qualsevol resta material que s'hagi preservat d'una societat: els habitatges i totes les altres construccions, el territori que els envolta, les tombes, objectes sumptuaris, eines diverses, les deixalles, etc.[1]

Infotaula ocupacióArqueologia
Clavo de fundación
Stonehenge back wide
L'Stonehenge, un monument d'Anglaterra considerat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO

Mètodes de treball de l'arqueologia

Interdisciplinarietat en l'arqueologia

Per reconstruir antigues formes de vida, els arqueòlegs se serveixen també dels mètodes de treball utilitzats per la sociologia, la demografia, la geografia, l'economia o fins i tot les ciències polítiques.[2]

No obstant això els arqueòlegs moderns no poden dominar totes les ciències i hui en dia molt sovint col·laboren braç a braç amb els acadèmics d'altres disciplines per a l'estudi de diversos aspectes molt específics del passat: macrofauna, microfauna, ictiofauna, malacologia, paleocarpologia, antracologia, geomorfologia, paleometal·lúrgia, etc.[1]

Els mètodes de datació

Així, els arqueòlegs, per establir la cronologia, acostumen a utilitzar mètodes de datació desenvolupats per altres ciències: el sistema del carboni 14[3] (radiocarboni) va ser desenvolupat pels físics nuclears, les tècniques de datació geològica es deuen als geòlegs i les tècniques d'estudi de les restes de fauna són obra dels paleontòlegs.

Tipus d'arqueologia

Arqueologia experimental

És aquella que vol aprofundir en l'anàlisi de les restes materials del passat intentant reproduir les condicions sota les quals es van produir les estructures arqueològiques.[1] Des dels seus inicis els anys seixanta aquesta experimentació ha treballat de dues maneres:

 • Replicant les dades arqueològiques com ara objectes, vestits, edificis i altres estructures prehistòriques a partir de les mateixes matèries primeres i tècniques de manufactura compatibles amb els coneixements de l'època i la societat en qüestió que s'analitza.
 • Reconstruint els mateixos processos pels quals es van generar les dades arqueològiques. Processos com cultivar un camp de conreu, la tala i crema de boscos, la confecció d'objectes paleometal·lúrgics, i fins i tot els de construcció i destrucció dels mateixos jaciments.

Cal tenir clar que l'arqueologia experimental no és probatòria de res, no demostra cap hipòtesi com a verdadera, però sí que pot servir per invalidar-ne una o per proposar-ne de noves que interpretin millor la producció i el comportament de la societat estudiada.[1]

En el context de l'arqueologia catalana s'ha practicat poc el tipus experimental i bàsicament en el camp de la prehistòria i la protohistòria, practicant la manufactura de materials lítics, l'esquarterament i la descarnació d'animals, l'observació de les traces d'ús i desgast de les eines lítiques, la crema d'ossos...[1] Per exemple, al jaciment de la Cova 120 de Sadernes a partir del 1987 es va experimentar amb els sistemes d'emmagatzament de cereals que s'hi havien trobat, estudiant la capacitat de germinació i rendiment posteriors i les necessitats tècniques d'aquell conreu.[1]

Arqueologia industrial

És aquella que vol aprofundir en l'anàlisi de les restes materials del passat específicament industrial. Estudia les restes materials com ara fàbriques, molins, ponts metàl·lics, mines, les màquines que s'han trobat, instal·lacions dels primers ferrocarrils, instal·lacions militars, els productes fabricats per les primeres indústries... Naturalment aprofiten els coneixements del context socioeconòmic i fins i tot intel·lectual estudiat per la historiografia.[1]

Aquesta especialitat va néixer al Regne Unit per investigar les restes de la seva revolució industrial, sobretot les tecnològiques.[1] Avui dia ha esdevingut l'arqueologia del món de l'edat contemporània i actual. Fins i tot pot treballar conjuntament amb els projectes de recuperació de la memòria oral, o els de restauració d'espais i edificis contemporanis (des de trinxeres de les guerres del segle XX fins a complexos fabrils).[1]

A casa nostra s'ha practicat amb bastant intensitat generant diverses iniciatives com ara el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya situat a l'antiga fàbrica modernista Aymerich, Amat i Jover de Terrassa; o la recuperació de les grans estructures de ferro (els mercats del Born o de Sant Antoni, les estacions de França i del Nord, etc.); la del molí paperer de Capellades; el Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova; o el del Suro a Palafrugell; entre moltes altres.[1]

El potencial del passat industrial català ha permès que des del 1988 s'organitzin les Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya,[1] que fins a l'actualitat ja s'han convocat vuit vegades.

Arqueologia medieval

Burg Treuchtlingen 11 transparent
Gran elm trobat al Castell de Treuchtlingen, ca. 1300

És aquella que vol aprofundir en l'anàlisi de les restes materials del passat específicament medieval.[1]

A Catalunya aquesta especialitat fou reimpulsada el 1959 pel professor Alberto del Castillo del departament d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona.[1] Durant els anys vuitanta l'escola que ell havia iniciat va fer diverses excavacions tant en àrees rurals com urbanes datades entre els segles VII i XV (masos, castells, ermites, esglésies, monestirs, viles fortificades, zones urbanes, tombes, molins, tallers de ceràmica...): Es feren grans avenços en la investigació del poblament dispers de les primeres masies catalanes així com del lent procés de repoblació de les comarques conquerides als sarraïns.[1] També en aquesta època fou quan es va iniciar l'anàlisi sistemàtica de tots els materials trobats.[1]

Arqueologia subaquàtica

És aquella que vol aprofundir en l'anàlisi aquelles restes materials del passat que per algun motiu o altre han quedat negades en el medi subaquàtic tant, en aigües continentals com marítimes. Aquesta especialitat va néixer amb l'ús científic de l'escafandre autònom.[1] No es limita només a l'excavació submarina d'antics vaixells enfonsats sinó també a la d'antics assentaments humans que avui dia han quedat sota les aigües a causa de la progressiva pujada dels oceans característica de l'Holocè. Té els mateixos principis i sistemes de registre que l'arqueologia convencional terrestre però simplement adaptats al medi subaquàtic.[1] Un dels grans avantatges de les restes enfonsades és que la conservació de les restes és totalment diferent i això ha permès tot sovint recuperar materials que a terra s'haurien desintegrat amb el temps.

Aquesta disciplina ha aportat moltes dades sobre les antigues rutes comercials marítimes que connectaven països i cultures ben diferents. A més cal tenir en compte que tot sovint els jaciments subaquàtics són un conjunt tancat que no ha estat modificat pels humans i això ha permès fer estudis cronològics i tipològics en profunditat.[1]

Després de moltes dècades de pràctiques esportives de submarinisme als litorals de casa nostra que sovint s'han dedicat a recuperar el material arqueològic més visible, durant els anys vuitanta les institucions catalanes han impulsat la recuperació científica d'aquest material.[1] Un exemple és el jaciment de Culip IV al cap de Creus, un vaixell romà que va naufragar el segle I aC en temps de Vespasià.[1]

Arqueologia urbana

És aquella que fa excavacions de salvament en el medi urbà per tal de recuperar el material arqueològic amb rapidesa abans que s'hi construeixi a sobre.[1] El terme comença a utilitzar-se els anys seixanta, i als Països Catalans els anys setanta. L'objecte d'estudi és una ciutat des dels seus inicis fins a l'actualitat, i a banda del mètode arqueològic també utilitza els arxius de documents escrits per tal d'orientar llurs investigacions. Les seves troballes immobles acostumen a integrar-se a l'urbanisme circumdant i a ser utilitzades com a bé cultural un cop són recuperades.[1]

A casa nostra tenim molts exemples d'arqueologia urbana, entre els quals destaquen les ciutats de Barcelona, Tarragona, València, Badalona, Lleida, Vic... Tot i que massa sovint les seves intervencions han de fer-se amb caràcter d'urgència (sovint promogudes pels ajuntaments o la comunitat autònoma), també s'han pogut fer grans excavacions amb el ritme pausat que els correspon, com ara la de la plaça del Rei de Barcelona, el projecte de Dalt de la Vila de Badalona, l'antic Portal de la Magdalena a Lleida (1984-1987), o el brillant projecte TED'A a Tarragona (1987-1990).[1]

Història de l'arqueologia

Història de l'arqueologia als Països Catalans

L'origen del desenvolupament de l'arqueologia cal buscar-lo en el col·leccionisme d'antiguitats, els viatges a altres països i l'erudició diletant. L'ampli interès cultural que va generar el Renaixement per conèixer les antiguitats clàssiques va provocar la profusió de descripcions del passat grecoromà (grans monuments, plaques epigràfiques, monedes, etc.). Un exemple fou el llibre que Lluís Ponç d'Icard va publicar a Lleida el 1572: Libro de las Grandezas y cosas memorables de la metropolitana, insigne y famosa ciudad de Tarragona.[1]

Però seria el segle XVIII, ja en els temps de la il·lustració, que es van emprendre les primeres excavacions: Cavanilles al penyal d'Ifac; l'arquebisbe de València al Puig; Meranges a Empúries... De fet l'actual museu arqueològic de Tarragona va néixer de la col·lecció de l'arquebisbe de Tarragona Francesc Armanyà. La fundació de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona el 1752 fou important per potenciar el fenomen.[1]

Al segle XIX cuegen encara les maneres de fer del segle anterior, com exemplifica Joan Ramis Ramis quan publicava a Maó el 1818 Antigüedades célticas de la isla de Menorca, o Josep Salat que també publicava aquell mateix any el seu Tratado de monedas labradas en el Principado de Catalunya.[1] La motivació era tan alta que la mateixa Junta de Comerç va promoure les primeres excavacions del temple romà de Barcelona.[1] El moviment historiogràfic romàntic d'aquells temps no va utilitzar gaire l'arqueologia, ja que es movia entre les teories bíbliques tubalistes i l'exigència erudita,[1] però almenys el seu interès per l'edat mitjana va afavorir l'estudi dels textos antics i el respecte pels monuments històrics d'aquella edat. Pel que fa a les grans expedicions europees cap als jaciments arqueològics del Pròxim Orient els catalans no hi van participar, amb l'excepció del cònsol Eduard Toda que va fer excavar la tomba de Sennedjem a Deir el Medina (1886).[1] Així doncs en aquesta època l'arqueologia era usada més com a estímul per als erudits que no pas com a disciplina del coneixement en si mateixa, i sobretot com a font per al col·leccionisme privat i l'incipient museisme que naixia de la mà de les Comissions Provincials de Monuments (la de Tarragona el 1834, la de Girona el 1847, la de Lleida el 1864...) i de les acadèmies (Barcelona el 1835, Vic el 1891...).[1]

De mica en mica l'arqueologia va començar a ser tinguda en compte, i ja a l'Exposició Universal de Barcelona del 1888 fou explícitament tractada, si ve encara lligada a la història medieval i la història de l'art.[1] Però fou amb l'esclat del moviment positivista a tot Europa que se la va reconèixer com a disciplina científica. Va caldre, abans, fer caure moltes barreres mentals de l'Europa de la segona meitat del XIX i abandonar els prejudicis induïts per la Bíblia: És a dir reconèixer l'antiguitat dels humans, les proves de la geologia i la paleontologia, el sistema de les tres edats i admetre l'evolucionisme divulgat per Darwin.[1] A casa nostra tot això fou facilitat gràcies a un marc cultural molt propici: la Renaixença i l'associacionisme (sobretot el de caràcter excursionista).[1] En el cas de Catalunya l'esperit cientificista va aparèixer aviat de la mà de Pere Alsius, Francesc Martorell i Peña, Sanpere i Miquel...[1] Els quals van fer diversos descobriments com ara l'Abric Romaní de Capellades, els jaciments de Serinyà, la mandíbula de Banyoles (1887), diversos dòlmens, la necròpoli ibèrica de Cabrera (1881), les pintures rupestres del Cogul (1907)...[1]

Segle XX

A principis del segle XX l'arqueologia ja estava consolidada com a disciplina de la història amb un mètode d'excavació científic (el mètode estratigràfic ofert per la geologia).[1] Durant les primeres dècades van néixer molts organismes que impulsaven activitats arqueològiques, entre els més importants hi havia: la Junta de Museus de Barcelona (1907), el Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'IEC (1915), la càtedra i el seminari de Prehistòria de la Universitat de Barcelona (1916); des de les quals es va poder aprofitar una certa infraestructura institucional i museística i un mínim grau de professionalització.[1]

La recuperació d'institucions pròpies d'autogovern com la Mancomunitat de Catalunya o la Generalitat (amb l'Estatut de 1932) fou possible impulsar el primer intent de pensar i fer arqueologia catalana amb una organització estructurada. En aquest sentit, la monumental tasca de Bosch i Gimpera va materialitzar diversos èxits: les seves campanyes sistemàtiques i amb mètodes científics moderns al Baix Aragó, Mallorca i Alacant van fer possible que escrivís una perspectiva general del passat prehistòric abans dels romans a casa nostra: Prehistòria de Catalunya (1919), Etnologia de la península Ibèrica (1932).[1] Sota el seu mestratge es van formar els arqueòlegs de la següent generació: Josep Colominas, Lluís Pericot, A. del Castillo, Josep de Calassanç Serra i Ràfols, S. Vilaseca i F. Esteve Gàlvez.[1] També cal destacar Agustí Duran i Sanpere, que va excavar els estrats romans de Barcelona, i la investigació del clergue Serra i Vilaró al Solsonès.[1] Amb tanta activitat no fou estrany que l'arqueologia catalana assolís un bon prestigi internacional, reflectit en el IV Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica que es va celebrar el 1929,[1] o que calgués obrir un Museu Arqueològic a Barcelona l'any 1935.[1]

Però la pèrdua de la Guerra Civil i l'inici d'una llarga dictadura van tallar en sec el floriment que estava tenint l'arqueologia: a partir de llavors i fins als anys seixanta vingué una etapa grisa sense una política pròpia de recuperació i anàlisi del patrimoni català. D'aquesta època es pot citar la feina de l'aragonès Martín Almagro des del dit Museu Arqueològic (1935-1955) fundant la revista Ampurias el 1939 i dirigint les excavacions d'aquest jaciment empordanès; després d'ell la direcció d'Empúries va recaure en Eduard Ripoll.[1] Paral·lelament el prestigiós paleolitista Lluís Pericot dirigia el jaciment gandià de la Cova del Parpalló (1941-1945); i A. del Castillo impulsava les primeres experiències d'arqueologia medieval des de la UB.[1] Malgrat aquestes excepcions, les activitats arqueològiques foren molt minses a partir d'aleshores i només les universitats i els museus podien impulsar-la. A més a més el patrimoni arqueològic descobert va passar a ser regit per una desastrosa xarxa de comissaries o delegacions de la Comissaria General de Madrid (1940).[1]

La Universitat de Barcelona no va començar a recuperar la seva iniciativa investigadora fins que hi van ingressar els professors Joan Maluquer de Motes el 1958, i Miquel Tarradell i Pere de Palol el 1970.[1] Maluquer va fundar immediatament l'Institut d'Arqueologia i Prehistòria el 1959 i la revista Pyrenae el 1965, i també organitzava regularment el Simposi de Prehistòria Peninsular.[1] Tarradell va fundar també una revista dita Fonaments el 1978, que aprofundia en les descobertes de prehistòria i món antic que es realitzaven a Catalunya.[1]

Amb el desenvolupament del sistema universitari dels anys setanta (creació altra vegada de la Universitat Autònoma de Barcelona el 1968 i obertura de delegacions a Girona, Lleida i Tarragona) s'amplien les noves generacions de l'ofici arqueòleg i augmenta molt l'activitat excavadora. Aquest èxit va provocar una certa exigència entre professionals per mantenir un control rigorós de l'estratigrafia.[1] El restabliment altra vegada de la Generalitat de Catalunya la tardor del 1977 va permetre la creació del Servei d'Arqueologia el 1980 (amb cinc serveis territorials (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa) i un de central) el qual ha quedat totalment ocupat per l'augment geomètric d'excavacions que ha de dur a terme, sobretot casos d'urgència, els costos de les quals recauen sobretot en ajuntaments i diputacions.[1]

Durant els anys noranta les noves exigències culturals de la societat, la destrucció de patrimoni pel boom constructiu i les renovacions metodològiques pels avenços científics suposaren els nous reptes de l'arqueologia catalana.[1]

El 2012 es va trobar la figura de l'encantat de Begues.

Llista d'arqueòlegs importants

Corrents arqueològics

La majoria dels arqueòlegs del passat van definir l'arqueologia com l'estudi sistemàtic de les restes materials de la vida humana ja desapareguda.

Altres arqueòlegs van emfatitzar els aspectes conductistes i van definir l'arqueologia com la reconstrucció de la vida dels pobles antics.

En alguns països, especialment als Estats Units, l'arqueologia ha estat considerada sempre com una subdisciplina de l'antropologia. Mentre aquesta se centrava en l'estudi de les cultures humanes, l'arqueologia es dedicava a l'estudi de les manifestacions materials de les esmentades cultures.

D'aquesta manera, mentre les antigues generacions d'arqueòlegs estudiaven una antiga eina de ceràmica com un element cronològic que ajudaria a datar la cultura que era objecte d'estudi, o simplement com un objecte amb un cert valor estètic, els antropòlegs veien el mateix objecte com un instrument que els serviria per comprendre el pensament, els valors i la cultura de qui ho va fabricar.

La investigació arqueològica ha estat vinculada fonamentalment a l'edat de pedra i a l'antiguitat. No obstant això, durant les últimes dècades la metodologia arqueològica s'ha aplicat a etapes més recents, com l'edat mitjana o la revolució industrial iniciada a finals del segle XVIII i principis del XIX.

En l'actualitat, els arqueòlegs dediquen ocasionalment la seva atenció a materials actuals, investiguen residus i abocadors urbans, amb la qual cosa està naixent la denominada arqueologia industrial.

Referències

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 Diccionari d'Història de Catalunya; ed. 62; Barcelona; 1998; ISBN 84-297-3521-6; p. 61; entrada: "arqueologia"
 2. Bourdé, Guy; Martin, Hervé; Lajo, Rosina; Frígola, Victoria. Las escuelas históricas (en castellà). Akal, 2004, p. 5. ISBN 8476008406.
 3. Colombo i Piñol, Ferran. Barcelona: la Ciutat Vella i el Poblenou. Institut d'Estudis Catalans, 2009, p. 168. ISBN 8492583398.

Vegeu també

Bibliografia

 • Domingo, I., Burke, H. y Smith, C. (2007), Manual de campo del arqueólogo, Barcelona: Ediciones Akal. ISBN 978-84-344-5231-2
 • Fernandez Martínez, V.M., Una arqueología crítica. Ciencia, ética y política en la construcción del pasado, Barcelona: Ediciones Crítica.
 • Gamble, C. (2002), Arqueología Básica, Barcelona: Ediciones Ariel. ISBN 9788434466791
 • Johnson, M. (2000), Teoría Arqueológica, Barcelona: Ediciones Ariel. ISBN 8434466236
 • Hortolà, P. (1998), Datación por racemización de aminoácidos: Principios, técnicas y aplicaciones, Barcelona: EUB. ISBN 8483380110
 • Renfrew, C. y Bahn, P. (2008), Arqueología. Conceptos clave, Barcelona: Ediciones Akal. ISBN 978-84-460-2590-0

Enllaços externs

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Arqueologia Modifica l'enllaç a Wikidata

Acròpoli

La paraula acròpoli (també anomenada acròpolis) prové del grec akrópolis (d'akros, 'situat a dalt de tot', i polis, 'ciutat') i literalment significa "ciutat alta".

L'acròpoli és la part de les ciutats gregues i d'altres civilitzacions, situada al punt àlgid d'un turó, on es construïen edificacions emblemàtiques com ara temples o places de reunió, i en què es reunien personalitats importants de la ciutat, per a actes també importants.

Amb propòsits defensius, els primers habitants van escollir per establir-se un terreny elevat, sovint un turó o muntanyeta amb faldes costerudes, i aquestes antigues ciutadelles van esdevenir en moltes parts del món el nucli de grans ciutats que es van estendre al peu de l'elevació.

El mot acropòli, tot i ser d'origen grec i estar associat des dels inicis amb les ciutats gregues (Atenes, Argos, Tebes i Corint), es pot aplicar genèricament a totes les ciutadelles d'aquesta mena (Roma, Jerusalem, la Bratislava cèltica, moltes de l'Àsia Menor, o fins i tot Castle Hill, el turó del Castell d'Edimburg).

L'exemple més famós d'acròpolis és la d'Atenes, que, per motius històrics i artístics i pels famosos edificis que s'hi van erigir, és coneguda generalment com l'Acròpoli, ras i curt, sense cap mena de qualificació posterior.

A causa del seu estil clàssic grecoromà, les ruïnes de la Gran Església de Pedra de la Missió de San Juan de Capistrano (a Califòrnia) han estat anomenades l'Acròpoli d'Amèrica.

En altres parts del món s'han desenvolupat altres noms per a les ciutadelles o alcàssers alts, que sovint reforçava el seu sentit de lloc fortificat. A la Itàlia central, molts petits municipis rurals encara s'apinyen a la base d'una fortificació anomenada la Rocca.

Arqueologia espacial

En arqueologia, l'arqueologia espacial és l'estudi, basat en la recerca científica, de diversos objectes fets pels humans que es troben a l'espai, la seva interpretació com a pistes de les aventures que la humanitat ha experimentat en l'espai i la seva conservació com herència cultural.Inclou els complexs de llançament a la Terra, residus orbitals, satèl·lits i objectes i estructures sobre altres cossos celestes com el planeta Mart. També inclou recursos culturals.

El turisme espacial podria afectar els artefactes arqueològics, per exemple, sobre la Lluna.Una ramificació és el desenvolupament de tècniques per a detectar signes de vida o de tecnologia en altres planetes, o de visitants a la Terra extraterrestres. Una faceta d'aquesta tasca és l'ús de satèl·lits per identificar estructures de significació arqueològica.

Arqueologia feminista

L'arqueologia feminista és una orientació de la interpretació arqueològica de les societats antigues segons una perspectiva feminista. L'arqueologia feminista es concentra sovint en el gènere, però també considera la igualtat fent tàndem amb altres factors, com ara la sexualitat, la raça o la classe.

L'arqueologia feminista ha criticat l'aplicació indiscriminada de les normes i els valors occidentals moderns a les societats del passat. A més, aquesta disciplina es preocupa per (i promou) la substitució d'un biaix androcèntric per un altre de ginocèntric en l'estructuració de les normes que regulen l'arqueologia com a professió.

La seva major aportació al món de l'arqueologia ha estat el retorn a l'estudi de les persones en lloc de centrar-se exclusivament en els sistemes. A més, s'investiga sobre un tipus de gent diferent de la que s'investigava abans.

Arslantepe

Arslantepe és un petit poble de Turquia, a la província de Malatya, construïda sobre la ciutat hittita de Melid a la vora del riu Thoma, nom antic d'un afluent de l'Eufrates superior, que neix a les muntanyes del Taure. Fou excavada a partir del 1932 i l'excavació encara continua 80 anys després, i ha posat a la llum objectes diversos.

Atarneu

Atarneu (grec antic: Άταρνεύς) és una antiga polis de la regió d'Eólida, situada a Mísia, a la costa oest d'Anatòlia. L'illa de Lesbos n'està enfront. La localitat actual més propera n'és la ciutat turca de Dikili.

És esmentada en temps de l'antiga Grècia, en particular en la biografia d'Aristòtil.

Constantine Samuel Rafinesque

Aquest autor és citat en taxonomia animal amb el nom «Rafinesque».Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz (Gàlata, Istanbul, 22 d'octubre de 1783 - Filadèlfia, 18 de setembre de 1840) va ser un científic en molts camps especialment que va destacar especialment en botànica i arqueologia. Era d'origen francès, alemany i italià i va adoptar la nacionalitat estatunidenca.

Era poliglot i es va interessar també per la zoologia, la malacologia, la ictiologia, la meteorologia i la literatura. També va mostrar interès per la teoria de l'evolució. En el seu temps se'l considerava un excèntric.

Context

El context són les circumstàncies i condicions que envolten un esdeveniment. Es té en compte en l'ecologia, l'economia, la política, les ciències socials (arqueologia, antropologia, sociologia, etc.), la psicologia, la dramatúrgia i les arts en general. Un mateix esdeveniment, atitud, reacció, comportament o resposta té diferents conseqüències depenent del context. El context històric, social, cultural, polític, etc. tant de l'esdeveniment com de qui el comunica i de qui el rep dona lloc a diferents interpretacions.

El Redal

El Redal és un municipi de la Rioja, a la regió de la Rioja Mitjana. Pertany al partit judicial de Calahorra i va estar integrada en la denominada Valle de Ocón. Està situada en una plana, al Nord-est de la Villa de Ocón. És un poble eminentment agrícola, on es conrea una creixent plantació de vinyers, en detriment dels ametllers. La resta del paisatge agrícola està dedicat a l'olivera, l'ordi i els productes d'horta (bolets i xampinyons principalment), al costat dels extensos prats que serveixen de pastura als ramats d'ovelles.

Estrat

Un estrat, en geologia i altres disciplines que hi estan relacionades, és una capa de roca o sòl amb unes característiques pròpies que la distingeixen de les capes adjacents. Cada capa sol ser una de diverses capes paral·leles que reposen l'una sobre l'altra, dipositades per processos naturals. Poden estendre's per centenes de milers de quilòmetres quadrats de la superfície terrestre. Els estrats es poden veure normalment com a capes de material amb una coloració o estructura diferenciada, exposats en penya-segats, carreteres, afloraments, pedreres o ribes. Les capes poden variar en gruix entre uns quants mil·límetres i més d'un quilòmetre. Cadascuna d'elles representa una modalitat de sedimentació diferent - fluvial, sorres de platja, Aiguamolls de carbó, dunes, lava, etc.

Els geòlegs estudien els estrats rocosos i els classifiquen segons el material de les capes. Cada capa diferent sol rebre un nom, normalment en honor d'una ciutat, riu, muntanya o regió on aquesta formació està exposada i pot ser estudiada. Per exemple, la Burgess Shale és un aflorament gruixut d'esquists foscos i amb continguts fòssils, que es troba a les Muntanyes Rocalloses del Canadà, a prop de Burgess Pass. Les diferències lleugeres entre els materials d'una mateixa formació reben la denominació de "membres" o "capes". Les formacions s'agrupen en "grups", que al seu torn poden ser classificats en supergrups.

L'estrat és la unitat bàsica de la columna estratigràfica i és la base de l'estudi de l'estratigrafia.

Excavació arqueològica

L'excavació arqueològica és un mètode arqueològic que permet recollir dades sobre un determinat jaciment arqueològic. Es tracta d'un mètode destructiu, ja que tot i recollir objectes, es perd l'estructura i la disposició durant aquest procés. Per tant, se sol recollir en un registre acurat en el moment de retirar els materials del jaciment. Tot allò que no es registri en el moment de l'excavació no prodà ser tornat a analitzar en un futur.

Hipogeu

Hipogeu (del grec: ὑπόγαιο, literalment "sota terra") és una construcció o excavació subterrània, en forma de cambra, galeria o passadís, especialment destinada a servir de sepulcre.Són d'interès els casos de l'antic Egipte i els construïts arreu dels dominis fenicis i púnics, com els de l'illa d'Eivissa. El plantejament era bastant similar al de les construccions erigides a l'aire lliure, allotjant també estances curosament decorades amb baixos relleus policromats.

Els hipogeus es coneixen ja des de l'època menfita i van tenir un gran desenvolupament durant l'Imperi Nou d'Egipte, quan es van construir tombes reials en forma de sumptuoses mansions subterrànies, perforant la serralada de la regió de Tebes, a l'enclavament avui denominat "Vall dels Reis".

A més d'aquests, se'n van excavar molts més, encara que menys solemnes, per a egipcis benestants que buscaven allà la seva casa eterna. Tanmateix, alguns governants d'Egipte van continuar enterrant-se en altres tipus d'edificacions, com les petites piràmides de Meroe o Napata, a Kush (Núbia).

Humanitats

Les humanitats són un grup de matèries acadèmiques unides pel seu objectiu d'estudiar la condició humana i una aproximació qualitativa que normalment evita que un sol paradigma arribi a definir una disciplina. La separació de les ciències data de l'edat mitjana (amb el trivium i el quadrivium) i ha anat creixent a mesura que s'especialitzava el saber

En acadèmia, hom considera que les humanitats són, conjuntament amb les ciències socials i les ciències naturals, un dels tres components més importants de les arts i ciències liberals.

Mentre que la definició exacta d'humanitats pot ser contenciosa, les següents disciplines són normalment reconegudes com la seva base:

Literatura, crítica literària i literatura comparada

Filosofia

Lingüística i idiomes

Els Clàssics:

Grec antic

Llatí

L'estudi de la religió

Llei i Jurisprudència

Art, història de l'art, crítica artística i teoria de l'art

Música i musicologia

Estudis culturals i d'àrea

Camps regionals interdisciplinaris com els estudis orientals, estudis americans, o estudis afroamericans.D'altres eixamplen la definició per incloure-hi altres estudis de la vida humana usant descripcions i anàlisis qualitatives, incloent-hi grans parts dels següents camps:

Antropologia cultural

Sociologia

Ciències polítiques

Arqueologia

Algunes branques de l'EconomiaEls estudiosos que treballen amb les humanitats són descrits com humanistes, però això pot ser confús, car també descriu una postura filosòfica (l'humanisme) que alguns estudiosos d'humanitats antihumanistes refusen.

Karatepe

Karatepe ("Turo Negre", hittita: Azatiwataya o Azitawatas, assiri Ishtunda) és una antiga fortalesa hittita exhibida com a museu a l'aire lliure a la província d'Osmaniye, a Turquia, a 23 km de la ciutat de Kadirli, a les muntanyes del Taure, a la riba dreta del riu Ceyhan. El lloc forma part del Parc Nacional de Karatepe-Arslantaş.

Nínive

Nínive (/ nɪnɪvə /), Niniveh, Ninos o Ninive; Siri: ܢܝܼܢܘܹܐ era una antiga ciutat assíria de l'Alta Mesopotàmia, situada als afores de Mossul, al nord de l'actual Iraq. Està situada a la riba oriental del riu Tigris, i va ser la capital de l'Imperi Neoassiri. Avui dia és un nom comú per a la meitat de Mossul que es troba a la riba oriental del Tigris.

Va ser la ciutat més gran del món durant uns cinquanta anys fins a l'any 612 aC quan, després d'un amarg període de guerra civil a Assíria, va ser saquejada per una coalició dels seus antics pobles súbdits: els babilonis, els medes, els caldeus, perses, escites i cimmeris. Les seves ruïnes es troben a la riba contrària del riu on està situat el centre actual de Mossul, al governarat de Ninawa.

S'hi ha excavat grans quantitats d'escultura assíria i d'altres artefactes i ara es troben en museus d'arreu del món. L'Estat Islàmic de l'Iraq i el Llevant (ISIL) va ocupar l'indret a mitjans del 2010. Durant aquesta ocupació es van destruir alguns dels monuments que es conservaven a la zona i es va causar un dany considerable a d'altres. Les forces armades de l'Iraq van recuperar la zona al gener de 2017.

Riu Dubnà

El Dubnà (en rus, Дубна) és un riu que transcorre per les províncies de Vladímir i Moscou, a Rússia; és un afluent per la dreta del Volga. Té una llargada de 167 km. La seva conca de drenatge és de 5.350 km². El seu afluent principal és el riu Sestrà. La ciutat de Dubnà es troba a la confluència dels rius Dubnà i Volga.

Servei d'Arqueologia de Barcelona

El Servei d'Arqueologia de Barcelona és l'òrgan tècnic de l'Institut de Cultura de Barcelona que agrupa el conjunt de serveis d'arqueologia de la ciutat, tant pel que fa a la gestió de les intervencions, l'arqueologia preventiva, així com per a la recerca. L'activitat del Servei ha de portar una gran eficiència en l'organització dels treballs i un increment de la transferència de coneixement i la divulgació del valor social de l'arqueologia, i la seva importància vers la societat, duent a terme una tasca pro-activa vers aquest patrimoni.

Urartu

Urartu fou un regne a la zona del llac Van a Armènia.

Victor Guérin

Victor Guérin (París, 15 de setembre de 1821 – 21 de setembre de 1891) va ser un intel·lectual francès, explorador i arqueòleg aficionat. Va publicar llibres que descriuen la geografia, arqueologia i història de les àrees que va explorar, que incloïen Grècia, Àsia Menor, nord d'Àfrica, Síria i Palestina.

Òcul

Un òcul (del llatí oculus, 'ull') és una obertura central a la part superior d'una cúpula. En arquitectura designa també una obertura o finestra de forma circular o ovalada, i sol ser sinònim d'ull de bou. La seva funció és la de proporcionar il·luminació. També pot usar-se de forma exclusivament decorativa. S'utilitza per definir l'obertura circular central existent a la cúpula del Panteó de Roma. En aquest cas la seva funció era alleugerir el pes de la cúpula i alhora deixar entrar l'aire i la llum. Les finestres circulars també es troben en basíliques i esglésies cristianes. En l'art romànic s'utilitzava per fer entrar una mica de llum per les parets tan gruixudes.En arqueologia, amb aquest nom es coneixen determinats motius geomètrics trobats a l'art prehistòric de l'Europa occidental. Sol referir-se a un parell de marques circulars o espirals que se solen interpretar com a ulls. Apareixen en ceràmiques, estàtues i megàlits. Poden representar la mirada d'un déu o una deessa i va ser un element especialment comú durant el període Neolític.

Principals camps de les ciències socials

En altres idiomes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.