Газар зүйн һольбосол

Газар зүйн һольбосол (ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ) гү, али географиин координадууд (ᠾᠧᠣᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠻᠣᠣᠷᠳᠢᠨᠠᠲ᠋ ᠤᠳ) гээшэ шэгнүүрэй линиин уруудам анхаралда абтангүй хадаа геодезиин ба астрономиин һольбосолой тухай юрэнхы ойлгосо юм[1]. Ондоогоор хэлэбэл, газар зүйн һольбосолые тайлбарилха хадаа Дэлхэй бүмбэрсэг юм шэнги гэжэ һанагдадаг. Газар зүйн һольбосол Дэлхэйн гадаргуу дээрэ ямар нэгэ сэгэй байрлалые харуулна. Газар зүйн һольбосол бүмбэрсэг һольбосолой системын гуримай ёһоор баридаг. Ондоо гарагуудташье, тэнгэри огторгой дээрэшье адли һольбосолые хэрэглэдэг.

Latitude and Longitude of the Earth
Үргэриг (хэбтэхэ шугамууд, зүүн зураг), утаригые (бодохо шугамууд, баруун зураг) харуулдаг дэлхэйн схемэ

Мүн үзэхэ

Зүүлтэ

  1. ГОСТ 22268-76 «Геодезия. Термины и определения»

Бусад хэлээр

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.