Sjeverozapad

Sjeverozapad je jedna od sporednih strana svijeta. Nalazi se tačno na polovini između sjevera i zapada na kompasu. Tačno je na suprotnoj strani od jugoistoka.

Sjeveroistok se označava sa 315°, a na kartama i kompasu je najčešće engleska oznaka NW, od engleskog northwest, a bosanska ekvivalentna oznaka je SZ

CompassRose16 NW
Ruža kompasa sa označenim sjeverozapadom

Također pogledajte

Apeninsko poluostrvo

Apeninsko poluostrvo (italijanski: Penisola italiana) zauzima centralni položaj u južnoj Evropi. Ono se prostire pravcem sjeverozapad-jugoistok, dužinom od oko 1.100 km. Širina poluostrva varira od oko 400 km na sjeveru do 200 km na jugu i centru. Na sjeveru se nalaze prostrana Lombardijska nizija (Padska nizija) i alpska pogorina. Ovi prostori, iako pripadaju regiji Južne Evrope, geografski nisi dijelovi poluostrva. Na krajnjem jugu poluostrva se veoma približno Mesinskom prolazu. Okružen je sa istoka Jadranskim morem, sa zapada Tirenskim i Ligurskim, a sa juga Jonskim morem.

Površina poluostrva iznosi oko 131,337 km2. Površina Padske (Lombardijske) nizije i podgorine Alpa neznatno je veća od površine poluostrva. Tako Italija, kojoj poluostrvo gotovo u cjelini pripada, ima površinu od 301,250 km.

Aruba

Aruba je ostrvo koje se nalazi na krajnjem jugu Karipskog mora. Udaljeno je oko 29 km sjeverno od obale Venecuele. Aruba je duga oko 32 km u pravcu sjeverozapad-jugoistok. Ona je pored Holandije i Holandskih Antila jedno od tri ravnopravna dijela. Stanovnici Arube kao i stanovnici drugih dijelova Holandskih Antila imaju jednu nacionalnost, holandsku. Kao i druga dva dijela Holandije, Aruba ima vlastiti ustav i svoju vladu, te uživa potpunu unutrašnju autonomiju. Glavni i najveći grad je Oranjestad.

Azori

Azori (portugalski: Açores) ili Azorska ostrva, zvanično Autonomna Regija Azori (portugalski: Regiao Autónoma dos Açores), jest portugalski arhipelag i istoimena autonomna regija u sjevernom Atlantiku. Površina im je 2.34 km2, koji naseljava 243.000 stanovnika. Azori su vulkanskog porijekla i uzdižu se s atlantskog grebena u nizu koji je usmjeren u pravcu sjeverozapad-jugoistok, u dužini od približno 600 km. Ističu se tri grupe, s glavnim ostrvima: Flores i Corvo na sjeverozapadu, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa i Terciera u centru, te São Miguel i Santa Maria na jugoistoku.

Reljef je vrlo grebenast i brdovit, klima blaga, uz obilne padavine. Stanovništvo, portugalskog porijekla, živi uglavnom uz obale. Većinom živi od poljoprivrede i stočarstva. Ribarstvo i turizam također su značajni u strukturi lokalne privrede.

Glavna naselja su: Ponta Delgada (na Sao Miguelu), Horta (na Faialu) i Angra do Heroismo (na Terceiri).

Birač (oblast)

Birač je regija u istočnoj Bosni i Hercegovini koja obuhvaća općine Milići, Vlasenica, Srebrenica, Bratunac, Zvornik i Šekovići.Birač je ime koje se od osmanlijskog doba odnosi na područje u srednjem Podrinju između Vlasenice na zapadu i Srebrenice na istoku. To je visoravan sa visinom od 600-900 m. Pruža se u pravcu sjeverozapad—-jugoistok.

Najviši vrhovi su Sikira sa 1071 m, Komić 1032 m, i Lisina 1262 m. Cijeli kraj je ispresjecan dolinama rječica koje izviru na jugozapadu ispod planine Javor i teku na sjeverozapad do ulivanja u rijeku Jadar. Poznato je po blagoj klimi i voćarstvu. Zemljište je manjim dijelom poljoprivredno i pod pašnjacima, a većim je pod četinarskom i listopadnom šumom.

Borja

Borja (1077 m) je planina u centralnoj Bosni, (Bosna i Hercegovina), između Teslića i Maslovara. Pruža se u pravcu jugoistok – sjeverozapad, a od Uzlomca je dijeli prijevoj Solila, kojim prolazi magistralna cesta M-4 (Banjaluka – Matuzići – Doboj, koja izlazi na M-17 (budući koridor Vc). Glavnina ove planine je u općinama Teslić i Kotor-Varoš.Preko 1.000 m n/v na Borju se uzdižu Runjavica (1.077 m), Pavlov vrh (1029 m), Komin (1.029 m) i Kuke (1.016 m). Vrhovi lanca Očauš – Borja – Uzlomac su vododijelnica slivova Bosne i Vrbasa.

Borja je prekrivena gustim crnogorično-listopadnim šumskim sastojinama, Od crnogoričnih vrsta dominiraju bijeli i crni bor, po čemu je i imenovana. Obiluje izvorima, potocima i rijekama, a najpoznatiji izvor su Hajdučke vode pored koga se nalazi i istoimeni sportsko-rekreativni centar. Bogata je i raznim rudama, od kojih je u ekspoataciji bio samo ugljenokop, koji je otvoren još u doba Austro-Ugarske vladavine (1916.). Zatvoren je pedesetih godina prošlog vijeka.

Cary Grant

Cary Grant (Bristol, 18. januar 1904. - Davenport, 29. novembar 1986. godine) je bio američki filmski glumac. Njegovo pravo ime je bilo Archibald Alexander Leach.U Engleskoj je bio član putujuće glumačke trupe, plesač i glumac u muzičkim komedijama. U Hollywoodu se javio početkom 30-ih godina 20. vijeka tumačeći uloge različitog žanra. 1970. godine nagrađen je specijalnim Oskarom za doprinos filmskoj umjetnosti.

Nastupio je u oko 70 filmova. Najpoznatiji su:

"Priča iz Philadelphije"

"Sjever-sjeverozapad"

"Drž'te lopova"

"Gospodin Smith ide u Washington"

"Majmunska posla"

"Šarada"

"Sumnja"

"Ozloglašena"

"Samo anđeli imaju krila"

Dinaridi

Dinaridi ili Dinarske Alpe formiraju planinski lanac u južnoj Europi, na području Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske , Italije, Kosova, Slovenije i Srbije.Pružaju se oko 645 kilometara duž obale Jadranskog mora (pravac: sjeverozapad - jugoistok), od Julijskih Alpa na sjeverozapadu do masiva Šara – Korab, gdje skreću u pravcu sjever-jug. Najviša planina Dinarida su Prokletije, koje se nalaze na granici istočne Crne Gore i sjeverne Albanije, sa vrhom na 2.694 metara.

Dinaridi su peto najveće robusno i intenzivno uzdignuto planinsko područje Europe, nakon Kavkaza , Alpa, Pirineja i Skandinavskih planina. Svi ovi masivi su formirani uglavnom u mezozoiku i kenozoiku, od sedimentnnih stijena, građenih od dolomita, krečnjaka, pješčara i konglomerata koji su nastali djelovanjm nekadašnjih mora i jezera koja u timm područjima.

Tokom alpskih pokreta Zemaljske kore, koje se dogodilo prije 50-100 miloina godina, ogromni bočni pritisci lomili i preklapali stijene u velikom luku oko starog krutog bloka na sjeveroistoku. Dinaridi su pritom odbačeni u više ili manje paralelnom kretanju, protežući se se kao ogrlica od Julijskih Alpa, do područja sjeverne Albanije i Kosova, gdje planinski teren jenjava u slivu Drima i Kosovskog polja. Zatim se uzdižu planine Šara i Korab, a zatim i dalje prema jugu do Pinda u Grčkoj i planina na Peloponezu i Kreti, Rodosu i Taurus na jugu Turske.

Evropski put E72

Evropski put 72 (E72) je dio međunarodne mreže E-puteva dužine 242 km, koji se pruža u pravcu sjeverozapad-jugoistok kroz Francusku. Počinje u Bordeauxu od puta E70 a završava u Toulouseu, gdje se zajedno sa E9 spaja na E80.

Ind

Ind (sanskrt: सिन्धु Sindhu) je najvažnija, a i najduža rijeka u Pakistanu. Ukupna dužina rijeke je 3200 km.

Ind izvire u blizini jezera Mansarovar na tibetanskoj visoravni, i teče kroz Džamu i Kašmir u Indiji i kroz sjeverna područja Pakistana, pa prema jugu kroz Pakistan gdje se, u blizini grada Karačija, ulijeva u Arapsko more.

Ind, sa svojim vodenim resursima, podržava rad mnogih fabrika teške industije i predstavlja glavni izvor pitke vode u Pakistanu, pa je tako žila kucavica - ključna rijeka za ekonomiju Pakistana - posebno za žitnicu provincije Pendžab i Sinda, u kojima se proizvodi i najveći dio poljoprivrednih proizvoda Pakistana.

Ind nastaje na Tibetu spajanjem rijeka Sengge i Gar koje nose vodu iz planina „Nganglong Kangri“ i „Gangdis Šan“. Ind prvo teče na sjeverozapad kroz „Ladak Baltistan“ u „Gilgit“, južno od planine „Karakoram“, a rijeke Shyok, Shigar i Gilgit u Ind ulijevaju svoje vode sa okolnih lednjaka. Potom Ind postepeno zavija prema jugu, izlazeći iz brda između Peshawara i Rawalpindija.

Ind prolazi kroz velike kanjone (5000 - 5100 m) između masiva „Nanga Parbat“. Brzo teče kroz „Hazaru“, a onda je prepriječen branom kod Rezervoara „Tarbela“. Rijeka Kabul utiče u njega kod Attocka. Ostatak njegovog toka prema moru je u ravnicama Punjab i Sindh, a onda rijeka dobija spori tok, meandrira i stvara mnoge rukavace. Rijeka Panjnad utiče u Ind kod Mithankota. Od Mithankota je rijeka nekada bila nazivana Satnad (Sat = sedam, Nadi = rijeka) zato što je nosila vodu rijeka Kabul, Ind i pet rijeka iz Punjaba. Ind, poslije prolaska kroz „Hiderbad“, završava u velikoj delti istočno od Karačija.

Ind je jedna od nekoliko rijeka u svijetu koje imaju riječne plimne valove. Sistem Inda uglavnom vodom napune snijeg i ledenjaci Karakoram i Hindu Kush i sa himalajskih brda Tibeta, Kašmira i sjevernih područja Pakistana. Na tok Inda znatno utiču i godišnja doba - mnogo je manje vode u zimskom periodu, dok u ljetnim mjesecima, u vrijeme monsuna Ind poplavljuje svoje obale.

Ind se službeno naziva Nacionalnom rijekom Pakistana.

Kozara

Kozara je planina u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.Kozara se prostire u dužinu od 70 km i širinu od 20 do 30 km. Omeđena je rijekama Savom na sjeveru, Vrbasom na istoku, Sanom na jugu, Unom na zapadu i Gomjenicom. Najviši vrh Kozare je Lisina (978 m nmv.). Kozara se proteže u pravcu sjeverozapad-jugoistok na području 7 općina: Bosanski Novi, Bosanska Kostajnica, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Laktaši, Banja Luka i Prijedor.

Manchester

Manchester jest grad u engleskoj regiji Sjeverozapad. Prostire se na površini od 115 km2. Nalazi se 261 kilometar sjeverozapadno od Londona i 57 kilometara jugozapadno od Leedsa. 2014. godine grad je imao više od 520.000 stanovnika.

Grad je dom dva poznata nogometna kluba: Manchester Uniteda i Manchester Cityja, kao i mnogim poznatim umjetnicima i muzičarima poput Morrisseya, New Order i Oasis.

Meokrnje

Meokrnje (1425 m) je planina u centralnoj Bosni, u lancu unutrašnjih Dinarida. To je najveća uzvisina između Vlašića (1933 m) – na jugozapadu i Manjače (1358 m) – na sjeveroistoku. Najbliža veća naseljena mjesta su Jezera i Željezno Polje (istok), odnosno Šiprage i Korićani (zapad).Na padinama Meokrnja je razvođe ("Prelivode") između slivova Bosne (istok), Bile (jug), Ugra i Ilomske (zapad – jugozapad) i Vrbanje (sjeverozapad).

Planina je bogata mješovitom i crnogoričnom šumom, osobito njene jugozapadne padine (prema Ilomskoj i Ugru). Njenim grebenom vodi neuređena komunikacija Gluha Bukovica – Kruševo Brdo – Šiprage.

Očauš

Očauš (1.383 m) jest planina u srednjoj Bosni. Proteže se u pravcu jugoistok-sjeverozapad, između slivova Vrbanje i Ukrine. Bogat je šumskim blagom i pašnjacima.Na ovoj planini rasuto je više sela i zaselaka, među kojima su i Gornji Očauš, Donji Očauš, Mihajlovačka Kosa, Tavani, Ðurđevac, Kilavac, Lepenica, Dolovi, Ceranska Kosa, Počivala, Glavička Kosa i Mosor.

Očauš obiluje vodnim resursima: izvorima pitke vode, potocima i rječicama, a veći među njima jesu Očaušnica, Pecana, Kamenica, Stankovac, Vukulja, Kojvana, Stubo, Pavina voda, Vrela, Jakuša i Bukaljka.

Pacifički sjeverozapad

Pacifički sjeverozapad je geografska regija na sjeverozapadu Sjeverne Amerike (naziv regije se odnosi na sjeverozapad kopna, a ne okeana). Ovaj termin ne treba miješati sa Sjeverozapadnom teritorijom i Sjeverozapadnom obalom. Najveći gradovi u ovoj regiji su: Vancouver, Seattle i Portland. Regija obuhvata američke savezne države Washington, Oregon i dijelom Aljaska, Montana i California, kao i kanadsku teritoriju British Columbia i dijelom Yucon teritoriju. Biom i ekoregija ove regije se razlikuju od okolnih regija.

Nedovršeni članak Pacifički sjeverozapad koji govori o geografiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Velež (planina)

Velež (grč. Chelmos oros, lat. Mons Vecenicus) jeste krečnjačka planina u Hercegovini. Nalazi se istočno od Mostara. Pruža se smjerom sjeverozapad-jugoistok sa grebenom dužine 13 km. Najviši vrh je Botin (1969 m). Ime je dobila po slavenskom bogu Velesu.

Na njoj raste nekoliko endemskih vrsta koje ne rastu nigdje drugo (npr, Pulsatilla velezensis i Edraianthus murbeckii). Za Velež je vezano i ime srednjovjekovne bosanske župe Večenike. Sjeveroistočna granica ove župe bila je upravo Velež. Na padinama planine i području Podveležja nalaze se brojni tumulusi, kameni krugovi, nekropole stećaka, tzv. grčki bunarevi, što svjedoči o dugom kontinuitetu prisutnosti ljudi u blizini ove planine. Sporadični pašnjaci i šume koriste se za ispašu stoke. Vode ima jako malo; većinom se skuplja u jamama iznad gornje šumske granice nakon topljenja snijega. Izvori se nalaze tek u njenom podnožju, a najveći i najpoznatiji je vrelo Bune u Blagaju.

Vlašić

Vlašić je planina u Srednjoj Bosni, Bosna i Hercegovina. Najvećim dijelom se nalazi u Srednjobosanskom kantonu te dijelu Republike Srpske. Na njemu je Paljenik (ili Opaljenik) – naviši vrh (1.933 m) u pripadajućem području.

Volujak

Volujak je planina u graničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok, a od Maglića ga odvaja potok Suha na sjeveru. Najviši vrhovi na Volujku jesu Velika Vlasulja (2.337 m), Široka točila (2.297 m), Studenac (2.296 m – najviši vrh na bosanskohercegovačkoj strani i drugi najviši u državi) i Previja (2.273 m). Na planini ima mnogo tragova glacijacije. Na visini 1.660 m nalazi se Volujačko jezero glacijalnog porijekla.

Obronci planine, koji se strmo spuštaju u Sutjesku, pružaju mogućnost opstanka divljih životinja. Planina je bogata ljekovitim biljem, jagodičastim voćem, gljivama. Na južnim i zapadnim padinama, na prostranim alpskim pašnjacima, obnavljaju se porušene i grade nove stočarske kolibe, katuni, u kojima ljeti žive stočari.

Žepa (rijeka)

Žepa je rijeka u Bosni Hercegovini. Lijeva je pritoka Drine i zauzima dio centralnog slivnog područja ove rijeke. Nastaje 6 kilometara južno od Han Pijeska u podnožju planine Žep.Ukupna dužina rijeke Žepe iznosi 25 km, a pravac pružanja njene doline je sjeverozapad-jugoistok. Kroz područje koje pripada Mjesnoj zajednici Žepa protiče u dužini od 10,5 km. Njeno ušće u Perućačko jezero na Drini, kod sela Slap, nalazi se na 291 metara nadmorske visine. Najznačajnije pritoke Žepe su Radavski potok i Budučin potok.Na rijeci postoje dva mosta koja potječu iz Osmanske vladavine. Jedan od njih je nacionalni spomenik uvršten na Listu ugroženih spomenika. Sagrađen je u 16. vijeku, te predstavlja jednu od najljepših i najelegentanijih građevina osmanske vladavine.

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.