Simbol

Simbol je objekat, slika ili neka druga prezentacija ideje, koncepta ili apstrakcije. Čest primjer simbola su simboli korišteni na mapama koji prikazuju mjesta od interesa, kao što su npr. ukršteni mačevi koji predstavljaju bojno polje. Drugim riječima simbol je sve ono što može stajati umjesto nečeg drugog i da ga tom prilikom prepoznatljivo reprezentuje.

Religious syms
Simboli religija

Također pogledajte

Američki dolar

Dolar (The United States Dollar) je prema Ustavu Sjedinjenih Američkih Država zvanična valuta Sjedinjenih Američkih Država od 1792. godine, a rasprostranjen je kao rezervna valuta u nekim drugim zemljama u svijetu. Trenutno izdavanje dolara kontrolišu Federalne Rezerve (eng. Federal Reserve Banking system). Simbol koji je najčešće u upotrebi za američki dolar je znak dolara ($). ISO 4217 kod za američki dolar je USD; američki dolar je također označen kao US $ od strane Međunarodnog monetarnog fonda.

Novčanice u opticaju se sastoje od bankovnih nota Federalnih rezervi koje su denominirane u američkim dolarima.

Od suspenzije konvertibilnosti papirne američke valute u bilo koji plemeniti metal 1971. godine, američki dolar je de facto fiat novac.

Sjedinjene Države su jedna od nekoliko zemalja koje koriste naziv dolar za svoju valutu. Nekoliko zemalja koriste američki dolar kao svoju zvaničnu valutu, a u mnogima se dolar upotrebljava kao dozvoljeno sredstvo plaćanja.

Od 27. juna 2018. godine u opticaju je oko 1,67 triliona dolara, od čega 1,62 triliona dolara u notama Federalnih rezervi (preostalih 50 milijardi je u obliku kovanica).

Britanska funta

Funta (simbol £, bankarski kod GBP) je zvanična valuta Ujedinjenog Kraljevstva, Gibraltara, Sjeverne Irske, Sv. Helene i Falklandskih ostrva. Jedna je od najstarijih valuta na svijetu. U engleskom jeziku se često upotrebljava samo naziv funta. Dok se pojam Britanska Funta najčešće upotrebljava kada je valutu potrebno razlikovati od drugih).Izvorno funta, je bila vrijednost jedne funte(jedinica težine) srebra. Simbol funte je izvorno imao dvije horizontalne linije ₤, ali je kasnije taj broj smanjen na jednu £.

Funta je jedna od najraširenijih svjetskih valuta, zajedno sa američkim dolarom (USD), eurom (EUR) i japanskim jenom (YEN).

Bruxelles

Bruxelles (francuski: Bruxelles, holandski: Brussel, engleski: Brussels; u praktičnoj upotrebi koristi se i Brisel) jest glavni grad Belgije i jedan od administrativnih centara Evropske unije.

Područje metropole ima 1,8 miliona stanovnika, i tako je Bruxelles najmnogoljudniji grad u Belgiji. Još od završetka Drugog svjetskog rata Bruxelles je centar međunarodne politike. U njemu se nalazi upravno središte Evropske unije. Na nacionalnom nivou Bruxelles je glavni grad francuske zajednice u Belgiji, te flamanske zajednice i regije, kao i regije glavnog grada. Na međunarodnom nivou, grad je jedno od sjedišta Evropske unije i nekih njenih institucija, kao i NATO-a, Zapadnoevropske unije i drugih međunarodnih organizacija.

Simbol grada i poznata turistička atrakcija je bronzana fontana Manneken Pis.

Arhitektura grada je raznovrsna, i proteže se kroz periode od srednjovjekovne "Grand Place", do postmodernih zgrada EU institucija.

Centimetar

Centimetar (simbol: cm) je jedinica za dužinu u metričkom sistemu mjerenja. Po vrijednosti je jednak stotom dijelu metra, koji je osnovna jedinica za dužinu u SI sistemu. Centimetar je otprilike dug koliko i širina kažiprsta prosječne odrasle osobe.

Po zapremini, jedan kubni centimetar je jednak jednom mililitru.

Elektronvolt

U fizici, elektronvolt (simbol eV; također se piše elektron volt) jeste jedinica energije jednaka približno 160 zeptodžula (simbol zJ) ili 1.6×10−19 džula (simbol J). Po definiciji, to je količina energije dobijene (ili izgubljene) nabojem jednog elektrona koji se pomjera kroz električnu potencijalnu razliku jednog volta. Tako je 1 volt (1 džul po kulonu ili 1 J/°C) pomnožen elementarnim nabojem (e, ili 1.602176565(35)×10−19 C). Otuda je, jedan elektronvolt jednak 1.602176565(35)×10−19 J. Historijski, elektronvolt je bio standardna jedinica mjere kroz svoju koristivost u elektrostatičkom akceleratoru čestica zbog čestica sa nabojem q koji ima energiju E = qV kroz prolazak kroz potencijal V; ako se q uzima u cjelobrojnim jedinicama elementarnog naboja i terminalni prednapon u voltima, dobija se energija u eV.

Elektronvolt nije SI jedinica, te je njegova definicija empirijska (za razliku od litra, svjetlosne godine i ostalih takvih ne-SI jedinica), tako da njegova vrijednost u SI jedinicama mora biti dobijena eksperimentalno. Kao elementarni naboj na kojem je zasnovan, on nije nezavisnog kvantiteta nego je jednak 1 J/C √2hα / μ0c0. To je opća jedinica energije u fizici, šire korištena u čvrstom stanju, atomskoj, nuklearnoj i fizici čestica. Često se koristi sa metričkim prefiksima milli-, kilo-, mega-, giga-, tera-, peta- ili exa- (meV, keV, MeV, GeV, TeV, PeV i EeV respektivno). Tako meV stoji za milielektronvolt.

U nekim starijim dokumentima, i u imenu Bevatron, simbol BeV se koristi, koji stoji za milijardu eV; to je ekvivalent za GeV.

Grb Armenije

Grb Armenije se sastoji od orla i lava koji stoje uz štit. Kombinacija je starih i novih simbola. Orao i lav su drevni armenski simboli koji vode porijeklo još od prvih armenskih kraljevstava, i onih prije Krista.

Sam štit se sastoji od više komponenata. U središtu je prikaz planine Ararat gdje je po mitu Noina arka pristala na obalu poslije potopa. Oko ovog središnjeg simbola su simboli armenskih dinastija. Dole lijevo je simbol dinastije Artaksijada, koja je vladala u 1. vijeku p. n. e. Gore lijevo je simbol dinastije Bagratida, koji su vladali tokom srednjeg vijeka, u periodu od 7. do 11. vijeka. Ovu dinastiju su uništili bizantski i napadi Seldžuka u 11. vijeku. Gore desno je simbol dinastije koja je uvela kršćanstvo u Armeniju, dinastije Arsakida, koji su vladali od 1. vijeka do 428. godine. Dole desno je simbol Rulenida, dinastije koja je zaslužna za veliki rast i prosperitet Male Armenije ili Kikilije tokom 12. i 13. vijeka. Uništili su je Memluci i Turci.

Od tada je Armenija bila pod stranom vlašću, sve do 1918. kada je doživjela period kratke nezavisnosti. Ovaj grb potiče iz tog perioda, a mač na dnu je važan element jer označava kidanje lanaca strane vlasti i želje za odbranom Armenije.

Grb Azerbejdžana

Grb Azerbejdžana je nacionalni simbol ove države i predstavlja kombinaciju tradicionalnih i modernih simbola. Fokus amblema je na simbolu vatre, koji je drevni simbol Azera i dolazi iz imena naroda. Boje korištene na grbu su uzete sa azerbejdžanske zastave. Nalaze se iza osmokrake zvijezde ۞ na kojoj je prikazan plamen. Zvijezda simbolizira osam grana turskih naroda, a iza svakog kraka zvijezde nalazi se mala osmokraka zvijezda. Na dnu grba je snop pšenice, koji simbolizira glavni poljoprivredni proizvod zemlje. Na dnu je prikazan hrast.

Grb Bosne i Hercegovine

Grb Bosne i Hercegovine je heraldički simbol novijeg datuma i kao takav nema uporište u historijskoj tradiciji Bosne i Hercegovine kao njeni prethodni grbovi. Grb je sastavni dio zastave Bosne i Hercegovine i simbol njenog historijskog i državnog kontinuiteta i u novim, promjenjenim društvenim okolnostima. Kao državni simbol stupio je na snagu 18. maja 1998. godine, čime je u upotrebi zamijenio dotadašnji grb Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima, koji je i dalje ostao ukorjenjen kao nacionalni simbol Bošnjaka.

Današnji bosanskohercegovački grb je karakterističnog oblika sa gornjom, ravnom stranom i donjim, izduženim dijelom ovalne forme, koji se završava u za grbove karakterističnom šiljku, a sastoji se iz dva dijela sa žutom i plavom plohom. Obje boje imaju uporište u bosanskoj nacionalnoj historiografiji i mogu korespondirati sa dotadašnjim nacionalnim simbolima Bosne i Hercegovine kao što su zlatni ljiljani i plava podloga bosanskog grba tokom 1990ih godina. Gornji desni dio ispunjava žuti trougao, koji zauzima nešto manje od polovine heraldičke figure bosanskog državnog simbola. Stilizirano predstavlja Bosnu i Hercegovinu u njenim historijskim granicama (Una, Sava, Drina, Dinara) čime u prvi plan dolazi do izražaja njen historijski kontinuitet.

Žuti trougao predstavlja izgled Bosne i Hercegovine. Donji, lijevi dio ispunjava ploha intenzivne plave boje, koja se u savremenoj heraldici i na polju nacionalnih zastava koristi kao simbol značajnih državnih zajednica i oblika čvrstog i stabilnog udruživanja, kao što su Evropska unija ili NATO. U klasičnom tumačenju simbola i boja plava je boja nade, dok je svjetloplava boja simbol nevinosti. Bosanski grb po sredini ima raspoređenih i pet (+ dvije polovine) srebrnih zvjezdica, koje idu od gornjeg lijevog ugla ka donjem desnom kraju. Zvjezdama se željelo potcrtati civilizacijsku i kulturnu pripadnost zemlje Bosne i Hercegovine Evropi i evropskom krugu savremenih država i nacija.

Hemijski element

Hemijski element je vrsta čiste hemijske supstance koja se ne može podijeliti na dvije ili više čiste supstance običnim hemijskim metodama. Hemijski elementi se sastoje od samo jedne vrste atoma, koji se razlikuju po svom atomskom broju, tj. broju protona u atomskom jezgru. Elementi se dijele na metale, metaloide i nemetale. Najpoznatiji primjeri hemijskih elemenata su ugljik, dušik, kisik, silicij, arsen, aluminij, željezo, bakar, zlato, živa i olovo.

Najlakši hemijski elementi, među kojima su vodik, helij i manje količine litija, berilija i bora, nastali su različitim kosmičkim procesima tokom Velikog praska i djelovanjem kosmičkih zraka. Nastanak težih elemenata, počev od ugljika do najtežih elemenata, desio se putem nukleosinteze u zvijezdama, a pri nastanku Sunčevog sistema i formiranjem njegovog planetarnog sistema iz planetarnih maglina i supernova, koje su izbacivale ove elemente u svemir.Velika rasprostranjenost kisika, silicija i željeza za Zemlji odaje njihovo zajedničko porijeklo u takvim zvijezdama. Dok je većina elemenata uglavnom stabilno, postoji mali broj prirodnih nuklearnih transformacija iz jednog elementa u drugi, a koje se također dešavaju pri raspadu radioaktivnih elemenata kao i u drugim prirodnim nuklearnim procesima.

Danas je poznato 118 elemenata, od čega se 91 hemijski element može naći u prirodi, a ostali su proizvedeni u laboratoriji. U hemiji, svaki element ima svoj jedinstveni hemijski simbol. On se sastoji iz jednog ili dva slova, obično izvedena iz imena tog elementa. Naprimjer simbol za ugljik (karbon) je C, dok je simbol za aluminij Al. Ponekad su simboli izvedeni iz latinskih imena elemenata ili iz nekog njegovog spoja.

Dijeljenjem tvari (u idealnom slučaju) došli bi do atoma tog hemijskog elementa.

Hemijski simbol

Hemijski simbol je oznaka za odgovarajući hemijski element. Sastoji se od jednog ili dva slova, s tim da je prvo slovo uvijek veliko. Neki od hemijskih simbola potiču od latinskih naziva:

Željezo – Ferrum –Fe

Bakar – Cuprum – Cu

Srebro – Argentum – Ag

Zlato – Aurum – Au

Živa – Hydrargyrum – Hg

Antimon – Stibium – Sb

Kalaj – Stannum – Sn

Olovo – Plumbum – Pb

Kelvin

Kelvin (simbol K) je SI jedinica za temperaturu, a definiše se kao 1/273,16 dio termodinamičke temperature trojne tačke vode.

Ovakvom definicijom postiglo se da je kelvin jednak Celzijevom stepenu (°C), ali se za vrijednosti izražene u kelvinima podrazumijeva da su na apsolutnoj skali , dok su vrijednosti u °C na Celzijevoj skali , pri čemu vrijedi numerička formula

tj. Celzijeva skala više nije definisana preko ledišta i vrelišta vode, iako su njihove vrijednosti (koje se ne mogu tako precizno mjeriti kao trojna tačka) ostale približno na 0 i 100 °C.

Jedinica je dobila ime po Williamu Thomsonu, prvom baronu Kelvinu, zvanom i lord Kelvin (1824.-1907. godine).

Kilogram

Kilogram (simbol kg) je osnovna SI jedinica za masu. Kilogram je jedina osnovna jedinica koja sadrži prefiks kilo (1 k = 1000).

Manje jedinice su gram (g), dekagram (dag, 10 grama) i hektogram (heg, 100 grama; u praksi se ne koristi), dok se od većih jedinica često koristi jedinica tona (t) – hiljadu kilograma.

Do maja 2019 kao Etalon za masu koristio se prototip kilograma koji se čuvao u Sevresu u Francuskoj. Sada se veličina kilograma definiše preko Plankove konstante.

Kilometar

Kilometar (simbol: km) jeste jedinica za dužinu u metričkom sistemu mjera. Po vrijednosti je 1000 puta veća od osnovne jedinice za dužinu, metra.

Potiče od grčkih riječi χίλια (khilia) = hiljadu, i μέτρο (metro) = brojanje/mjera.

Približno je jednaka 0.621 milja, odnosno 1 094 jardi ili 3 281 stopa.

Logo

Logo ili logotip, od grčkih riječi λόγος logos "riječ" i τύπος typos "otisak", jeste grafički znak, simbol ili ikona, koji označuje proizvod ili preduzeće.

Može se sastojati od slova, grafike i drugih kombinacija. Uloga loga je trenutno prepoznavanje proizvoda. Potpuni logo sastoji se od logotipa, ikone i slogana. Pošto je logo vizuelni entitet označavanja organizacije, dizajn logoa je važno područje grafičkog dizajna. Boja je ključni element u dizajnu logoa, i igra važnu ulogu u diferencijaciji brendova.

Ovan (sazviježđe)

Ovan (lat. Aries, simbol ,) je jedno od 12 sazviježđa zodijaka, smješteno između Riba na zapadu i Bika na istoku. Simbol (Unicode ♈), predstavlja rog ovna. Sazviježđe ovan je jedno od 48 sazviježđa koje je opisao astronom Ptolemej još u 2. vijeku i jedno od 88 današnjih sazviježđa.

Srednje je veličine, odnosno 39. po veličini s površinom od 441 kvadratnih stepeni (1,1% nebeske sfere).

Sekunda

Sekunda (simbol s) je mjerna jedinica za vrijeme, jedna od 7 osnovnih jedinica SI sistema.

Definicija:

Sekunda je trajanje od 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanja atoma cezija 133 na temperaturi od 0 K.

U usporedbi s minutom i satom:

1 minuta = 60 s

1 sat = 3600 s

Vodolija (sazviježđe)

Vodolija je sazviježđe zodijaka na nebu. Sunčeva putanja prolazi između sredine februara do sredine marta kroz ovo sazviježđe.

Najsjajnija zvijezda je Beta Aqr sa prividnom magnitudom od 2.91 Zvijezde Gama Aqr (Arapski naziv Sadahbia), Eta Aqr, Zeta Aqr und Pi Aqr imaju oblik slova Y. Ovaj simbol predstavlja kantu za vodu.

Zastava

Zastava je komad platna, koja se najčešće viori sa motki ili koplju, generalno korištena za identifikaciju i signalizaciju. Najčešće služe kao simbol države.

Svaka država ima svoju zastavu, a svaka zastava svoju historiju. Slavne ratne zastave, koje su prošle kroz mnoge bojeve, čuvaju se u historijskim i vojnim muzejima. Pojedine pokrajine, gradovi, vojne jedinice, organizacije, društva, ustanove i sl. mogu imati svoje zastave. Zastava je najčešće komad jednobojne ili višebojne tkanine, katkad i s ukrasnim znakovima. Pričvršćuje se na uspravan stijeg (motku ili koplje). U svečanim vojnim i drugim povorkama zastave nose stjegonoše. Malene zastavice u određenim bojama upotrebljavaju se u vojsci, pomorstvu, sportu itd.

Zastava Egipta

Zastava Egipta u ovom obliku je usvojena 4. oktobra 1984. Zastava je podijeljena na tri horizontalna dijela, crvene, bijele i crne boje. Na bijeloj podlozi se nalazi egipatski nacionalni simbol: Saladinov orao (zlatni orao prekriven štitom na kojem arapskom slovima piše ime zemlje).

Crena boja se odnosi na period prije revolucije koji je bio okarakterisan brobom protiv okupacije Velike Britanije. Bjela je simbol revolucije iz 1952 koja se završila bez krvoprolića. A crna je simbol kraja britanskog kolonijalizma i monarhije. Ove boje su postale tradicionalne Pan-Afričke boje i nalaze se i na zastavama Jemena, Sirije i Iraka. Zastave ovih zemalja se razlikuju po amblemu u svom centru.

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.