Rimokatoličanstvo

Rimokatoličanstvo ili katolicizam je doktrinarni (dogmatski) sistem u kojem se iskazuje latinska teologija i tradicija Rimske crkve. U svojoj klasičnoj formi ovaj sistem se iskristalizirao u Protivreformacijskom periodu oslanjajući se na sholastičku tomističku metodu. Rimokatoličanstvo se u nekoliko glavnih elemenata razlikuje od pravoslavlja i od protestantizma u sljedećem:

  • Tomistička metoda u tumačenju vjere, koja na vjeru primjenjuje Aristotelovu logiku i nameće teologiji filozofske koncepte (npr. "transupstancijacija")
  • Tridentska sinteza, koja uvodi u dogmate srednjovjekovnu problematiku (teoriju satisfakcije, primijenjenu na dogmat iskupljenja)
  • Juridički i magisterijski karakter dogmata, naročito manifestiran na Prvom vatikanskom saboru, po kome je dogmat odluka nepogrešivog autoriteta (pape), a ne ispovijedanje vjere koje iskazuje duhovno iskustvo i svijest crkve.
Pope Francis South Korea 2014
Papa je u rimokatoličanstvu namjesnik Božji na zemlji i nepogrešivi autoritet u pitanjima vjere i morala

Vjerska zajednica

StPetersBasilicaEarlyMorning
Mikelanđelova bazilika svetog Petra u Rimu stoji iznad groba apostola Petra

Rimokatoličanstvo je organizirano kao Rimska crkva, koja ima hijerarhiju i laike. Članom vjerske zajednice postaje se krštenjem, a krste se djeca i odrasli. Klerici i laici razlikuju se samo vrstom službe u zajednici. U rimokatoličanstvu postoje tri vrste hijerarhije: svećenička (biskup, prezbiter, đakon), kanonska (papa, ordinarij, dekan, župnik, kapelan) i počasna (kardinal, metropolit, nadbiskup, prelat, kanonik i prebendar). Rimokatolička crkva je nadnacionalna i centralizirana. Vrhovni poglavar je papa (rimski biskup), koji uz pomoć Svete stolice i njenih tijela upravlja crkvom, u zajedništvu s biskupima, koji upravljaju mjesnim crkvama (biskupije). Biskupija se dijeli na dekanate, kojima upravljaju dekani ili nadžupnici. Dekanati se dijele na župe, kojima upravljaju župnici, a pomažu im kapelani. Postoje i nunciji.

Doktrina (dogme)

Gesupietrochiave
Pietro Peruđino (1482): Isus predaje Petru ključeve nebeskog Carstva

Rimokatoličanstvo do danas precizira svoj dogmatski nauk, pa otuda i neke dogme koje ga razlikuju od pravoslavlja i protestantizma: (učenje o čistilištu, sakramentima, o odnosu pisane objave i tradicije, o bezgrešnom začeću, papinoj nepogrešivosti, Marijinom uznesenju na nebo). Dogme u rimokatoličanstvu imaju veću važnost nego u pravoslavlju i protestantizmu, pa su precizno definirane i po kanonskom pravu obavezne. Izvor dogmi su Sveto pismo, Predaja, a pri njihovom tumačenju u obzir se uzima vjernički osjećaj, teološko tumačenje i u konačnici crkveno učiteljstvo.

Obredi (bogoštovlje)

U rimokatoličkom kultu razlikuje se klanjanje (latrija, adoracija), od dulije (štovanje). Dok se klanjanje ili latrija iskazuje samo Bogu, dulija ili štovanje može se iskazivati i stvorenjima (anđeli, sveci, slike, kipovi, relikvije). Posebna dulija iskazuje se Bogorodici (hiperdulija). U središtu rimokatoličkog bogoštovlja je klanjanje u duhu i istini (štovanje Boga životom u duhu evanđelja), ali se bogoštovnim činima također pridaje velika važnost (liturgija, euharistija, sakramenti). Bogoštovne čine obavlja sakramentalna hijerarhija (biskup, prezbiter, đakon) u uređenom bogoštovnom prostoru (kapela, crkva, bazilika), u skladu s blagdanima koji se slave po gregorijanskom kalendaru kroz crkvenu godinu. Glavni dijelovi crkvene godine su korizma i advent, a nedjelja je dan počinka i obaveznog prisustva liturgiji (misa). Glavni Gospodnji blagdani su Uskrs, Bogojavljenje, Božić, Trojstvo, Duhovi, marijanski Uznesenje na nebo (Velika Gospa) i Bezgrješno začeće, svetački Svi sveti. U katoličanstvu se pridaje velika vrijednost sakralnoj umjetnosti (crkvena muzika, kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, liturgijsko ruho i liturgijski predmeti), koja je uključena u bogoštovlje.

Moral

Prema rimokatoličkom učenju narav i nadnarav, ljudska slobodna volja i božanska milost nadopunjuju se i pretpostavljaju. Zato su u katoličkoj moralci bogoslovne kreposti (vjera, nada, ljubav) i naravne ili stožerne krjeposti (razboritost, pravednost, umjerenost i jakost) komplementarne. Izvori su rimokatoličkog morala Stari zavjet (Dekalog, osobna odgovornost), Novi zavjet (ljubav prema Bogu i bližnjemu) te naravna etika. Sistemski ga proučava moralka, a potanje regulira u zajednici kanonsko pravo. Prekršaj morala je grijeh, koji može biti lahki i teški, a teški grijeh regulira se sakramentom pokore (ispovijed). Uz individualni moral u novije vrijeme u rimokatoličanstvu se naglašava i društveni moral.

Rasprostranjenost

U antičko doba (4. vijek) područje zapadne ili latinske Crkve podudara se s granicama Zapadnog rimskog carstva. Nakon prodora islama (7-8 vijek) zapadna Crkva gubi berberske zemlje (današnji Alžir i Tunis) te veći dio Pirenejskog poluotoka. Ta izgubljena područja nadoknađuje (9-10. vijek) širenjem po germanskim (Engleska, Njemačka, Danska, Skandinavija) i slavenskim zemljama (Poljska, Češka, Moravska, Slovenija, Hrvatska. Nakon reformacije (16. vijek) gubi znatna područja u srednjoj i sjeverozapadnoj Evropi, a gubitak nadoknađuje misionarskim djelovanjem u prekomorskim zemljama (Latinska Amerika, dijelovi crne Afrike i Filipini). Od 15. do 16. vijeka Rimokatolička crkva se uspijeva donekle proširiti na istok Evrope (tzv. unija). Nakon migracija u 19. i 20. vijeku znatan broj rimokatolika živi u SAD-u, Kanadi i Australiji. Rimokatoličanstvo se u prostoru i vremenu susrelo s različitim društvenim poredcima, kulturama i civilizacijama, pri čemu mu se nametao problem prilagodbe. U srednjem vijeku, bila je isključiva religija (inkvizicija, progoni drugih vjeroispovijesti i dr.). Broj rimokatolika je sada (2004) oko 1,1 milijarda vjernika.

Crkva i država

U rimokatoličanstvu je načelno prihvaćen nauk o dvije vlasti, duhovnoj (Crkva) i vremenitoj (država). U srednjem vijeku formiraće se učenje da je papa nosilac i duhovne i svjetovne vlasti. Tako će u 13. vijeku većina zapadnih vladara priznavati papu za vrhovnog gospodara (feudalni sistem). Papska svjetovna vlast slabi reformacijom. U 19. vijeku rimokatoličanstvo se sukobljava sa liberalizmom. U 20. vijeku se susrelo s totalitarnim državama, koje ga bilo toleriraju i podređuju (fašizam), bilo osuđuju na postupno odumiranje (komunizam). Na Drugom vatikanskom saboru (1962-65) Rimokatolička je crkva temeljno redefinirala odnos Crkve i države, prihvatila svjetonazorni pluralizam i slobodu savjesti. Prema koncilskom shvatanju Crkva je odvojena od države, ali ne smije biti isključena iz društva.

Također pogledajte

Vanjski linkovi

Bjelorusija

Bjelorusija (bjeloruski: Беларусь), službeno Republika Bjelorusija (bjeloruski: Рэспубліка Беларусь), istočnoevropska je država koja graniči sa Poljskom, Litvanijom, Latvijom, Rusijom, i Ukrajinom. Zauzima površinu od 207.600 km2. Glavni grad države je Minsk dok su veći gradovi Brest, Grodno, Gomel, Mogilev i Vitebsk. Preko 40% od 207.600 km2 teritorije Bjelorusije zauzimaju šume. Najjači privredni sektori u državi su uslužna djelatnost i proizvodnja. Do 20. vijeka, teritorijom današnje Bjelorusije vladale su različite države: Polotsko vojvodstvo (11. do 14. vijek), Velika kneževina Litvanija, Poljsko–Litvanska unija i na kraju Rusko carstvo.

Broj stanovnika je 9.509.807 (procjena iz 2009. godine). Od tog broja otprilike 83,7% su Bjelorusi, dok glavne manjine države čine Rusi 8,3% i Poljaci 3,1%. Glavna religija je pravoslavlje kojem pripada 80% stanovništva.

Doug Ducey

Doug Ducey (rođen 9. aprila 1964.) jeste američki političar, 23. po redu guverner američke savezne države Arizona. Član je Republikanske stranke. Bio je 32. rizničar Arizone od 3. januara 2011. do 5. januara 2015. godine. Prije nego što je izabran na javne položaje, Ducey je bio generalni direktor Cold Stone Creamery prije nego što je prodao kompaniju 2007. zajedno sa svojim poslovnim partnerom. Također, radio je i za Procter & Gamble, te kao lokalni distributor za Anheuser-Busch tokom svog studiranja. Na izborima za guvernera 4. novembra 2014. pobijedio je protivkandidata Fred Duvala. Na mjesto guvernera došao je 5. januara 2015. godine.

Greg Abbott

Gregory Wayne "Greg" Abbott (rođen 13. novembra 1957.) jeste američki političar i advokat. On je bio 50. po redu državni javni pravobranilac Texasa i 48. po redu, trenutni guverner Texasa, nakon što je na guvernerskim izborima 4. novembra 2014. porazio Wendy Davis. Član je Republikanske stranke.

Abbott je tek drugi Republikanac koji je došao na mjesto javnog pravobranioca Texasa nakon građanskog rata. On je također i prvi izabrani guverner nakon Georgea Wallacea 1982. koji zbog bolesti mora koristiti invalidska kolica. Abbott je položio zakletvu za mjestu pravobranioca 2. decembra 2002. nakon što je njegov stranački kolega i prethodnik John Cornyn izabran u Senat SAD. Prije mjesta pravobranioca Abbott je bio sudija Vrhovnog suda Texasa, mjesto na koje ga je 1995. prvobitno postavio tadašnji guverner Texasa George W. Bush. Abbott je poznat i izvan Texasa kao uspješan advokat koji je zastupao pravo države Texas u slučaju Van Orden protiv Perrya 2005. godine pred Vrhovnim sudom SAD.

Helmut Kohl

Helmut Kohl (Ludwigshafen, 3. april 1930 - 16. juni 2017) bio je njemački političar.

Rođen je 1930. godine u Ludwigshafenu u Rajnskoj oblasti kao treće dijete u porodici malog poštanskog činovnika. Prema riječima njegove sestre od samog je početka bio robustno dijete sposobno da okupi sve ostale oko sebe. Oduvijek ga je zanimala politika. Kao tinejdžer oduševljavao se idejama Adenauera i želio postati njegovim sekretarom. Radio je kao glodač za "BASF", a potom se upisao na fakultet i počeo baviti politikom. S 30 godina ušao je u parlament. Godine 1969. postao je predsjednikom svoje oblasti, a 1973. izabran je za predsjednika CDU-a.

Godine 1982. imenovan je kancelarom Savezne Republike Njemačke, a 1989. pokrenuo je inicijativu za ujedinjenje dvije Njemačke. Srušio je zid kojem su mnogi proricali vijek dug barem stotinu godina. Berlin je postao otvoreni grad. Godinu dana kasnije, 3. oktobra 1990. čašicom badenskog vina, Kohl je nazdravio njemačkom ujedinjenju. Na mjestu kancelara bio je punih 16 godina, a naslijedio ga je Gerhard Schröder.

Umro je 16. juna 2017. u rodnom gradu.

Hrvatska

Hrvatska jeste suverena država u Jugoistočnoj Evropi, Sredozemlju i na Balkanu. Graniči sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Mađarskom. Izlazi na obale Jadranskog mora a pomorskim graniči i sa Italijom. Ukupna površina Hrvatske je 87.661 km2, kopno 56.594 km2. Glavni grad je Zagreb. Ukupno stanovništvo je 4.284.889, od tih, 90% su Hrvati, 4,5% Srbi (1990. godine 12,2%) i 0,5% Bošnjaci. Dominantna religija je katoličanstvo. Hrvatska je od 2004. godine bila kandidat za ulazak u Evropsku uniju.

Hrvatska je postala NATO članica u aprilu 2009. godine. Pregovori s Evropskom unijom su službeno otvoreni u oktobru 2005. godine, a zatvoreni u junu 2011. Evropska komisija i Vijeće Evrope postavili su 1. jula 2013. godine kao ciljani datum ulaska Hrvatske u EU, te je od tog dana Hrvatska primljena u punopravno članstvo Evropske unije.

John Bel Edwards

John Bel Edwards je američki advokat i političar Demokratske stranke, koji je trenutno na mjestu guvernera savezne države Louisiana. Edwards je veteran američke vojske, a služio je u 82. padobranskoj diviziji. Prije izbora za guvernera bio je u Predstavničkom domu Louisiane kao vođa manjine, a predstavljao je 72. distrikt od 2008. godine. Na izborima za guvernera 2015. pobijedio je republikanskog senatora Davida Vittera na općim izborima održanim 21. novembra, te tako postao prvi demokrata koji je pobijedio na izborima u Louisiani nakon 2008. godine, kada je Mary Landrieu osvojila svoj treći mandat u Senatu SAD.

John F. Kennedy

John Fitzgerald Kennedy bio je američki političar i predsjednik.

Diplomiravši na Harvardu, učestvovao je u Drugom svjetskom ratu kao zapovjednik torpednog čamca, te je ranjen u borbi protiv Japanaca 1943. Bio je zastupnik u Kongresu, a kao kandidat Demokratske stranke izabran je u novembru 1960. za predsjednika SAD-a.

Ubrzo nakon njegova stupanja na dužnost došlo je do neuspjele akcije antikastrovskih emigranata protiv Kube, a u oktobru 1962. Kennedy objavljuje pomorsku blokadu Kube, zbog raketnih baza koje je SSSR montirao na ostrvu. Kriza je riješena u neposrednom sporazumu između Kennedya i Nikite Hruščova, koji je pristao na povlačenje sovjetskih raketa. Kennedy se orijentirao na sporazumijevanje sa SSSR-om u vezi s utrkom u naoružavanju. Ta politika dovela je do sklapanja Moskovskog sporazuma o zabrani nuklearnih testova u ljeto iste godine.

Program što ga je predložio Kongresu za stvarno i potpuno provođenje u život građanske ravnopravnosti za crnce bio je u tom pogledu najrevolucionarniji čin od vremena Abrahama Lincolna, što ga je stajalo života. Postao je žrtva atentata u Dallasu. Sa 6. sprata zgrade ispaljena su tri hica i predsjednik je u otvorenim kolima klonuo, pogođen u glavu i vrat. Preminuo je u obližnjoj bolnici pola sata nakon atentata, ne došavši svijesti. Okolnosti njegovog ubistva ni do danas nisu razjašnjene. Njegovom smrću umro je čovjek čija bi politička mudrost i snažan utjecaj na ljude, da se bore za ideale slobode i demokratije, možda mogla svladati protivrječnosti u američkom društvu, koja su nakon atentata izbila svom žestinom u vidu oštrih sukoba oko vijetnamske politike i eskalacije nasilja u javnom životu. Zaredala su ubistva prominentnih osoba, a rasni sukobi postali su hronična boljka američkog društva.

Kotromanići

Kotromanići su bili bosanska vladarska dinastija koja je vladala približno od 1250. do 1463. godine. Vladali su u Bosni kao banovi i kasnije kao kraljevi, te 1459. godine u Srbiji kao despoti.

Kršćanstvo

Hrišćanstvo ili kršćanstvo je monoteistička svjetska religija, nastala u Palestini u 1. vijeku n.e. Obuhvata brojne hrišćanske crkve, zajednice i sekte, kojima je zajednička vjera u Isusa Krista, te prihvatanje života u skladu s evanđeljem. Hrišćanstvo je, prema hrišćanskom vjerovanju, osnovao Isus Krist (Hrist), a njeni sljedbenici nazivaju se hrišćanima (kršćanima). Hrišćanstvo pripada tipu historijske, proročke i objavljene religije, etično-mistične strukture, spasenjski i eshatološki usmjerene. Kroz historiju se raščlanilo na više konfesija (rimokatoličanstvo, pravoslavlje, protestantizam, nestorijanstvo i monofizitstvo) i njima odgovarajućih crkava (Rimokatolička crkva, Pravoslavna crkva, protestantske crkve i istočne pretkalcedonske crkve). Hrišćanska era počinje Isusovim rođenjem.

Larry Hogan

Lawrence J. "Larry" Hogan, Jr. (rođen 25. maja 1956.) jeste američki političar i trenutni, 62. po redu guverner američke savezne države Maryland. Član Republikanske stranke, on je osnivač i predsjednik Hogan Companies, komercijalne brokerske firme koja se bavi prometom nekretninama. Hogan je napustio mjesto u svojoj firmi 2003. godine nakon što je imenovan za sekretara u vladi guvernera Boba Ehrlicha. Osnovao je 2011. neprofitnu organizaciju Change Maryland, koja promovira snižavanje stope poreza i smanjenje budžetskih trošenja u Marylandu. Objavio je 2014. svoju kandidaturu za poziciju guvernera Marylanda, te je pobijedio na izborima 4. novembra 2014. godine.

Marija Ana Kastiljska

Marija Ana Kastiljska (Marija Ana Austrijska; 18. august 1606 - 13. maj 1646) je brakom bila carica Svetog Rimskog Carstva, kraljica Njemačke, Češke, Ugarske, Hrvatske i Slavonije, nadvojvotkinja Austrije, i vojvotkinja Tešina.

Rođena je u El Escorialu kao austrijska nadvojvotkinja i kastiljsko-aragonska i portugalska infanta. Roditelji su joj bili Filip III, kralj Kastilje, i Margareta od Austro-Štajerske, a starija brat i sestra Filip IV, kralj Kastilje, i Ana Kastiljska.

Dvadesetih godina 17. stoljeća, Jakov I, kralj Engleske, želio je svog sina Karla oženiti Marijom Anom. Karlo je čak doputovao do Madrida kako bi je upoznao. Do braka nije došlo jer se Marija Ana nije željela udati za protestanta, a Karlo nije želio ispoštovati zahtjeve njenog oca, odnosno preobratiti se na rimokatoličanstvo.

Dana 20. februara 1631. godine udala se za svog prvog rođaka, budućeg cara Ferdinanda III. Marija Ana je bila aktivna u politici, savjetovala muža i upravljala njegovim zemljama kao regent kada je to bilo potrebno.

Imali su šestero djece, od kojih su djetinjstvo preživjeli Ferdinand IV, kralj Ugarske, Marijana Austrijska i Leopold I, car Svetog Rimskog Carstva. Dva sina, Filip Avgust (1637) i Maksimilijan Tomaš (1638), umrli su u djetinjstvu. Car i carica su se za vrijeme Tridesetogodišnjeg rata naglo preselili u Linz, gdje je carica umrla tokom trudnoće. Njeno posljednje dijete, nadvojvotkinja Marija, rođena je carski rezom, ali je umrla iste godine.

Pete Ricketts

John Peter "Pete" Ricketts je američki političar i trenutni, 40. po redu guverner savezne države Nebraske, koji je na dužnost stupio 8. januara 2015. godine. Ricketts je i predsjednik i direktor Instituta za ekonomska istraživanja u Platteu te bivši izvršni direktor kompanije Ameritrade. On je bio i republikanski kandidat na izborima 2006. za senatora iz Nebraske, ali je ga je porazio tadašnji senator Ben Nelson. Na izborima 4. novembra 2014. za guvernera Nebraske porazio je demokratskog kandidata Chucka Hassebrooka.

Rimokatolička crkva

Rimokatolička crkva je jedna od velikih kršćanskih crkava. Nastala je 1054. velikim raskolom između istočnog i zapadnog kršćanstva. Od Drugog vatikanskog sabora (1962-1965) naziva se i Katoličkom crkvom, mada su sve kršćanske crkve katoličke (univerzalne).

Detaljnije pogledajte članak: Rimokatoličanstvo.

Sofija od Grčke

Sofija od Grčke i Danske (punim imenom na španskom Sofía Margarita Victoria Federica, na grčkom Σοφία Μαργαρίτα Βικτωρία Φρειδερίκη, na bosanskom Sofija Margareta Viktorija Fridrika; rođena 2. novembra 1938. godine) je grčko-danska princeza i trenutna španska kraljica.

Rođena je u Atini kao najstarije dijete grčkog kralja Pavla i hanoversko-britanske princeze Fridrike. Sve do uspostavljanja republike u Grčkoj, nosila je titule princeze od Grčke i Danske. Njene titule u Grčkoj više nisu priznate.

Nakon što je njen otac protjeran iz Grčke tokom Drugog svjetskog rata, Sofija je neko vrijeme živjela u Egiptu i Južnoj Africi. U Grčku su se vratili 1946. godine. Osnovno obrazovanje stekla je u internatu na jugu Njemačke, a zatim je u Ateni studirala pedijatriju, muziku i arheologiju.

Predstavljala je Grčku na XVII Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine. Kraljica govori engleski, francuski, njemački, grčki i španski jezik.

Dana 14. maja 1962. godine udala se za španskog princa Juana Carlosa, kojeg je upoznala na krstarenju 1954. godine. Prije sklapanja ovoga braka morala se odreći svojih nasljednih prava za grčki tron i preobratiti se sa pravoslavlja na rimokatoličanstvo.

Godine 1969. njen suprug je od države, tada pod upravom diktatora Francisca Franca, dobio titulu princa od Španije umjeto zvanične prijestolonasljedničke titule princa od Asturije.

Dana 22. novembra 1975. godine njen suprug je restaurirao monarhiju u Španiji i preuzeo tron kao Juan Carlos I, nakon čega je Sofija postala kraljica Španije. Kralj i kraljica imaju troje djece i osmero unučadi, od kojih je jedna unuka, infanta Sofía, nazvana po njoj.

Kraljica, pored zvaničnih posjeta stranim zemljama u pratnji svoga supruga, ima vlastitu fundaciju zvanu Fundacija kraljice Sofije, koja je slala novac u Bosnu i Hercegovinu tokom rata. Kraljica se posebno zalaže za borbu protiv ovisnosti o drogama, te prisustvuje konferencijama u Španiji i inozemstvu. Po njoj su nazvani muzej Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i aerodrom Reina Sofía.

Sophia Loren

Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, poznata kao Sophia Loren, italijanska je glumica s francuskim državljanstvom, koja je svjetsku slavu stekla 1960-ih godina.

Srbija

Srbija je suverena kontinentalna država parlamentarnog oblika u jugoistočnoj Evropi. Graniči sa Mađarskom na sjeveru, Rumunijom i Bugarskom istoku, Makedonijom i Kosovom na jugu, Crnom Gorom na jugozapadu i Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom na zapadu. Srbija zvanično ne priznaje otcjepljenje Kosova, te ga smatra i dalje svojom teritorijom. Novija historija Srbije je vezana za raspad SFR Jugoslavije. Nakon otcjepljenja bivših republika SFRJ 1992. godine, Srbija se smatra zakonskom nasljednicom Savezne republike Jugoslavije.Srbija je članica Organizacije za crnomorsku saradnju (BSEC), CEFTA-e i Ujedinjenih naroda od 2000. godine.

Stjepan Tomaš, kralj Bosne

Stjepan Tomaš Ostojić Kotromanić (oko 1411 - umro 10. jula 1461) je bio kralj Bosne od novembra 1443. do svoje smrti 1461. godine.

Njegovu vladavinu obilježio je građanski rat sa Stjepanom Vukčićem Kosačom, zatim brak s njegovom kćerkom Katarinom, te sukobi s Đurđem Brankovićem i Turcima. Ostao je upamćen i kao jedini bosanski vladar koji je progonio pripadnike drugih vjeroispovjesti, preciznije bosanske krstjane kojima je i sam pripadao prije dolaska na prijestolje.

Tony Blair

Anthony "Tony" Charles Lynton Blair (Edinburgh, 6. maj 1953 -) bivši je britanski premijer. Pripada Laburističkoj stranci i veliki je protivnik Margaret Thatcher i uopće Konzervativne stranke. Naime, laburisti tradicionalno podržavaju radničku klasu, dok konzervativci podržavaju srednju i višu klasu. Također, on je veliki saveznik američkog predsjednika Georgea W. Busha i SAD-a uopće (što je i opća politika svih premijera Velike Britanije). 2003. odlučio je pridružiti se SAD-u u "traženju" oružja za masovno uništenje u Iraku, iako su se u martu 2003. u Londonu održali najveći protesti u historiji Velike Britanije.

Njegova politika u vezi s EU bila je postepena integracija (u monetarnoj politici), odnosno zalagao se za uvođenje eura, ali i za usvajanje Ustava EU. Protivio se referendumu u oba slučaja jer su postojale velike šanse da Britanci neće podržati euro ili Ustav (pod velikim utjecajem konzervativaca). 21. 12. 2007. Blair je prešao na katoličanstvo, vjeru svoje supruge Cherie i njihovo četvero djece.

Valentin Inzko

Valentin Inzko (Feistritz, 22. maj 1949 –) austrijski je političar. Trenutni je visoki predstavnik za BiH, a funkciju je preuzeo 26. marta 2009. Od 2009. do 2011. je također bio specijalni predstavnik Evropske Unije u Bosni i Hercegovini.

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.