Komunikacija

Komunikacija predstavlja razmjenu poruka među bićima. Ovo uključuje vizualne metode, kao što su znakovni jezik, te auditorne, kao što su glas i muzika, kao i fizikalne, kao što je dodir.

Ljudska komunikacija se odnosi na socijalnu interakciju razmjenjivanja informacija, a sve u svrhu razumijevanja i socijalne povezanosti. Kao društvena životinja, ljudi posjeduju prirodnu i urođenu potrebu da komuniciraju jedni sa drugima, da stvaraju međuljudske odnose, te da održavaju i podržavaju ljudske veze. Komunikacija omogućava ljudima da izraze čitavu paletu fizičkih, emocionalnih i psiholoških potreba. Kada imamo neku potrebu, komunikacija nam omogućava da predamo ovu informaciju drugim ljudima, u svrhu obogaćivanja vlastitog, kao i života drugih ljudi. Obogaćivanje života se odnosi na urođenu ljudsku potrebu da doprinosi za dobrobit sebe i drugih ljudi kroz procese socijalne interakcije, te empatijsko vezivanje.

Komunikacijske tehnologije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Vrste komunikacija

  • Životinjske komunikacije
  • Ljudske komunikacije
  • Verbalne komunikacije
  • Signalne komunikacije
  • Međujezične komunikacije
  • Međukulturne komunikacije
  • Telekomunikacije
  • Marketing komunikacije

Također pogledajte

Glavni spisak: Spisak osnovnih tema komunikacije
.kw

.kw je najviši Internet domen za Kuvajt. Ministarstvo komunikacija je zaduženo za ovu domenu.

Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini

Američki Univerzitet u Bosni i Hercegovini (engleski: American University in Bosnia and Herzegovina, skr. AUBiH) je privatni univerzitet osnovan 2005. godine u Tuzli. Nastava se trenutno održava u dva kampusa smještenim u Sarajevu i Tuzli. Univerzitet nudi dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije iz različitih naučnih oblasti. Nastava na svim odsjecima izvodi se isključivo na engleskom jeziku. Tokom studija studenti su obavezni odraditi višemjesečnu praksu u domaćim i inostranim kompanijama kao što su Bingo, Coca Cola BH, Dnevni Avaz, Alma Ras, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, kao i u drugim renomiranim kompanijama. AUBiH omogućava studentima učenje na daljinu (AUBiH Online) pomoću posebno dizajnirane online platforme putem koje studenti izvršavaju sve neophodne obaveze prema fakultetu (slušanje predavanja, komunikacija sa profesorima, polaganje ispita, i sl.).

Cisterna

Cisterna je spremište za vodu u utvrđenim gradovima. Uz naziv cisterna uobičajen naziv za spremište u kojem se čuvala voda u utvrđenim gradovima u srednjem vijeku bio je zdenac. Oba naziva kasnije i danas imaju drugačija značenja.

Srednjovjekovne utvrde pravljene su većinom na prirodnim uzvišenjima, vrletnim uzvisinama koje je sa manjim fortifikacijskim doradama lako bilo utvrditi i braniti. Takve tvrđave mogle su izdržati dugotrajne opsade i napade ukoliko su branitelji imali dovoljno oružja da uzvrate napadačima, ali i hrane za preživljavanje usljed prekida komunikacija pri opsadi. Praksa je pokazivala da se voda mora čuvati, pa je građenje kamenih skladišta i spremišta za vodu postala neminovnost. Sve tvrđave u Bosni su imale takve cisterne. Veće tvrđave imale su po nekoliko takvih cisterni. Radi se o posebno izgrađenim kamenim spremištima koja su građena da ne mogu propuštati vodu. Zbog te specifičnosti često se u gradnji cisterni, zdenaca, u srednjovjekovnoj Bosni pojavljuju iskusni i poznati dubrovački kamenari i klesari (lapicide, petrarii) sa kojima je bosanska vlastela sklapala ugovore o njihovoj gradnji. Ugovori nisu predviđali da sav novac bude odmah isplaćen graditeljima, nego bi se dio novca unaprijed isplaćivao, a ostatak nekoliko mjeseci poslije izvršene gradnje, kako bi se znalo da li je posao dobro obavljen, tj. da li cisterna propušta vodu ili je ispravno izgrađena.

Govor

Govor je proces artikulacije glasovnih složajeva sa određenim značenjem pomoću govornih organa. Govor je optimalna zvučna čovječja komunikacija oblikovana ritmom rečenica, riječi i slogova.

Temeljna je dihotomija govora na glas i tekst, što su dvije raznorodne, istovremene i međusobno usklađene komunikacije. Glas je oblikovan posebnim govornim znacima, a tekst je poruka oblikovana jezikom i odgovara Saussurovom pojmu parole.

Kod nekih životinja zapažena je sposobnost oponašanja ljudskog govora. Najpoznatije među njima su papige.

Poremećaji koji posebno ističu probleme pri govoru jesu mucanje, afazija i gluhoća.

Nedovršeni članak Govor koji govori o lingvistici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Informacija

Informacija (skraćeno kao info ili info.) jeste ono što informiše, tj. ono iz kojeg podaci mogu biti izvedeni. Informacija je pružena bilo kao sadržaj poruke ili preko direktnog ili indirektnog posmatranja nečega. Ono što je opaženo može biti konstruisano kao poruka u vlastitom pravu, i u tom smislu, informacija je uvije prenešena kao sadržaj poruke. Informacija može biti kodirana u različitim oblicima za prijenos i interperetaciju. Naprimjer, informacija može biti kodirana u znakove i prenešena putem signala.

U termodinamici, informacija je bilo koja vrsta događaja koji utiče na stanja dinamičkog sistema koji može interpretirati informaciju.

Informacija razrješava neizvjesnost. Nesigurnost događaja se mjeri njenom vjerovatnoćom nastanka i obrnuto proporcionalno tome. Što više neizvjestan događaj, više informacija je potrebno za rješavanje neizvjesnosti tog događaja. Bit je tipična jedinica informacije, ali i ostale jedinice poput nata može biti korištena. Primjer: informacija je jedan "fer" okretaj novčića: log2(2/1) = 1 bit, a u dva fer okretaja novčića je log2(4/1) = 2 bita.

Koncept informacija je poruka ima različita značenja u različitim kontekstima. Tako je koncept informacija postao usko vezan za pojmove ograničenje, komunikacija, kontrola, podatak, forma, edukacija, znanje, značenje, razumijevanje, stimulacija, obrazac, percepcija, reprezentacija kao i entropija.

Internet

Internet je velika računarska mreža i sistem za jednostavnu i efektivnu komunikaciju sa tekstom, slikom i zvukom. Neki od najpopularnijih dijelova interneta su: World Wide Web, E-mail i P2P file sharing (ili razmjena dokumenata).

Kamenolom

Kamenolom ili majdan jest mjesto sa koga se obara i vadi kamen, najčešće čvrsta stijena, radi korištenja u rudarstvu, građevinarstvu i drugim granama privrede.

Za otvaranje kamenoloma osnovni uslovi su: vrsta, kvalitet i količina korisne stijene, mali nadsloj raspadine i mali procenat otpada i nečistoće, kao i povoljan položaj prema području koje će se snabdijevati. Potrebni su i povoljan raspored komunikacija za transport i pristupačnost, blizina električne energije i dr. Eksploataciono tijelo se prethodno detaljno geološki ispituje radi utvrđivanja rezervi, usvajanja metode otkopavanja i izbora vrste mehanizacije, zatim i za određivanje dinamike eksploatacije. Posebna pažnja se obraća određivanju mjesta za odlaganje otpada (jalovišta).

Kruševac

Kruševac - grad bogate tradicije i sa dugostoljećnom historijom, nekada srednjovijekovna srbijanska prijestonica, nalazi se u središnjem dijelu Srbije, na raskrsnici komunikacija koje su od oduvijek presjecale Balkan i spajale njegove periferne dijelove. Knez Lazar grad podiže oko 1371. godine, a grad se prvi put pominje 1387. godine, u povelji kojom knez Lazar potvrđuje ranije trgovačke privilegije Dubrovčanima.

Kruševačka kotlina koja obuhvata kompozitnu dolinu Zapadne Morave prostire se između: Levča i Temnića na severu, Župe, Kopaonika i Jastrepca na jugu, Kraljevačke kotline i Ibarske doline na Zapadu.

Općina Kruševac zahvata površinu od 854 km².

Sa 75.256 stanovnika na teritoriji grada i 133.732 stanovnika na teritoriji Općine i 101 naseljem, privrednim resursima, razvijenim društvenim djelatnostima i duhovnom nadgradnjom, Kruševac danas predstavlja ekonomski, administrativni, kulturni, zdravstveni, obrazovni, informativni i sportski centar od značaja za Rasinski okrug, čije je sjedište u Kruševcu i Republiku Srbiju. Općina Kruševac zahvata površinu od 854 kvadratnih km.

Osnovu privrednog razvoja općine Kruševac svih ovih godina čine metalo-prerađivačka i hemijska industrija. Osim velikih društevnih kolektiva u gradu ima i preko 1200 privatnih preduzeća i preko 3500 samostalnih radnji u svim djelatnostima.

Značajna pažnja u proteklih 30-tak godina u općini Kruševac posvećivana je, i dalje se to čini, razvoju osnovnog i srednjeg obrazovanja: podizane su nove škole, dograđivani su i rekonstruisani mnogi školski objekti uz opremanje savremenim nastavnim sredstvima, opremom i učilima.

Meokrnje

Meokrnje (1425 m) je planina u centralnoj Bosni, u lancu unutrašnjih Dinarida. To je najveća uzvisina između Vlašića (1933 m) – na jugozapadu i Manjače (1358 m) – na sjeveroistoku. Najbliža veća naseljena mjesta su Jezera i Željezno Polje (istok), odnosno Šiprage i Korićani (zapad).Na padinama Meokrnja je razvođe ("Prelivode") između slivova Bosne (istok), Bile (jug), Ugra i Ilomske (zapad – jugozapad) i Vrbanje (sjeverozapad).

Planina je bogata mješovitom i crnogoričnom šumom, osobito njene jugozapadne padine (prema Ilomskoj i Ugru). Njenim grebenom vodi neuređena komunikacija Gluha Bukovica – Kruševo Brdo – Šiprage.

Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine ili Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (skraćeno FMPiK) jedno je od 16 ministarstava u sastavu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nadležno za prometnu i komunikacijsku infrastrukturu u tom entitetu. Sjedište ministarstva se nalazi u ulici Braće Fejića u Mostaru, a na njegovom čelu trenutno se nalazi Denis Lasić (HDZ BiH).

Novinarstvo

Novinarstvo je oblast komunikacionih nauka, profesija i vještina sakupljanja, pripreme, uređivanja i distribucije vijesti i medija u vezi, preko pamfleta, novina, časopisa, knjiga, radija, televizije, a u novije vrijeme i preko savremenih digitalnih komunikacija kao što je internet.

Pojam novinarstvo se u početku odnosio na prenošenje aktuelnih događaja široj publici, preko štampanih medija kao što su novine, ali sa razvojem novijih tehnologija, kao što su radio, televizija i internet, značenje pojma proširilo i danas podrazumjeva sve štampane, elektronske i digitalne medije preko kojih se prenose aktuelna dešavanja.

Olof Palme

Sven Olof Joachim Palme (Stockholm, 30. januara 1927. - Stockholm, 1. marta, 1986.), švedski političar.

Palme je bio predsjednik Švedske socijaldemokratske stranke od 1969. do 1986., te premijer Švedske u dva mandata. Prvi put je bio na toj dužnosti od 14. oktobra 1969. do 8. oktobra 1976., a drugi put od 8. oktobra 1982. do 1. marta, 1986., kada je na njega izvršen atentat. Palmeovo ubistvo je bilo prvo takvog tipa u novijoj švedskoj historiji, tako da je na cijelu Skandinaviju imala onakav uticaj kakav je atentat na Johna F. Kennedya imao na SAD.

Operativna grupa Bosanska krajina

Operativna grupa Bosanska krajina je vojna formacija koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.Formirana je 8. marta 1993. po naređenju Envera Hadžihasanovića, komandanta 3. korpusa. Cilj osnivanja bio je objedinjavanje manevarskih jedinica dijela 3. korpusa sa ciljem oslobađanja teritorija na pravcu ka Bosanskoj krajini. U njen sastav trebale su ući 17. slavna krajiška brdska brigada, 7. muslimanska brdska brigada i 305. brdska brigada, ali do toga nije došlo zbog napada HVO-a koji je spriječio ulazak 305. brigade u OG. Planirano je bilo i formiranje dvije nove brigade, 27. i 37. motorizovane od ljudstva iz Krajine.

Do početka sukoba sa HVO, OG BK je raspolagala samo sa 17. krajiškom i 1. bataljonom 7. muslimanske brigade. Povratkom 17. krajiške sa visočkog ratišta, komandant Mehmed Alagić priprema sve odbrambene resurse Travnika (306. brdska brigada, 312. motorizovana brigada, 17. krajiška brigada, Općinski štab odbrane, SJB Travnik i CSB Banja Luka) za odbranu. HVO je za tri dana poražen i ostvarena je komunikacija sa drugim jedinicama 3. korpusa preko Guče Gore i Ovnaka. U narednim danima, odbijen je napad HVO-a i VRS u rejonu Bijelog Bučja i Vilenice, izvršeno spajanje sa novotravničkom 308. brdskom brigadom, a u sadjejstvu sa OG Zapad oslobođeni su Kamenjaš i Mravinjac. U sadjejstvu sa 308. brigadom, razbijene su snage HVO-a na pravcu Rostovo-Peluka-Sebešić, čime su jedinice HVO-a u Lašvanskoj dolini dovedene u okruženje.

Do 19. jula u njen sastav ušle su travničke brigade, novotravnička 308. i 325. brdska brigada iz Viteza. U augustu je formirana 27. brdska brigada.

Krajem decembra 1993. i početkom 1994, jedinice Opetativne grupe učestvovale su u borbenim djejstvima u "Ciganluku", masakru u Buhinim kućama i masakru u Križančevom Selu sa jedinicama HVO-a.

Za zločine potčinjenih jedinica Mehmed Alagić je bila podignuta optužnica zbog navodnog ratnog zločina na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Preminuo je 7. marta 2003. godine od srčanog udara. Tri dana kasnije (10. marta 2003) trebala je biti održana predstatusna konferencija o njegovom slučaju.

Politika

Politika je proces i način na koji se donose odluke unutar jedne grupe ljudi. Iako se obično politika odnosi na vlade, političko ponašanje se opaža u bilo kojoj grupi ili instituciji koju sačinjavaju ljudska bića.

Političke nauke proučavaju političko ponašanje i proučava način na kojima se moć stvara i primjenjiva unutar grupe i kako se nečija volja prenosi na ostale članove neke grupe.

Politika pretpostavlja početnu raznovrsnost stajališta, pa je pomirenje razlika među uključenim stranama također jedan od njenih ciljeva. To se postiže predlaganjem rješenja koje se smatra racionalnim i ispravnim. Druge članove zajednice potrebno je pridobiti za tu opciju, što se postiže raspravom i uvjeravanjem. Stoga je komunikacija iznimno važna za politiku, a u sebi sadrži i borbu za poborništvom.

Donešena odluka, iako teži zajedničkom dobru, može zadirati u suprotne interese nekih pripadnika određene grupacije, što otvara mogućnost da je oni ne slijede. U tom slučaju upotreba fizičke sile može jamčiti da će odluku poslušati i oni kojima ne odgovara! Takva upotreba sile je politička samo ako je većina pripadnika smatra opravdanom i svrhovitom za dobrobit grupe. Radikalna suprotnost nasilnom rješavanju jest dogovor pripadnika grupe, konsenzus. Nedostaci takvog načina su: dugotrajnost procedure, pogotovo u velikim zajednicama i ponovna primjena sile nad onima koji ne prihvate konsenzus.

Tipični rezultati politike su društveni sukobi, ograničenost resursa, planiranje budućnosti, odnosi s drugim zajednicama.

Politologija je nauka o politici, koja proučava obilježja, organizaciju i funkcioniranje vlasti i vláda kao političkog fenomena, politički ustroj društva i društvenih organizacija te prirodu i funkcioniranje različitih političkih sistema i institucija.

Telekomunikacije u Bosni i Hercegovini

Telekomunikacije u Bosni i Hercegovini obuhvataju oblast radija, televizije, fiksne i mobilne telefonije i interneta.

Oblast komunikacija u Bosni i Hercegovini uređuje državna Regulatorna agencija za komunikacije.

Ugrić

Ugrić je desna kratka pritoka Ugra. Izvire iz vrela Osmanovac u istoimeni potok; nadmorska visina 940 m, u rejonu uzvisine Krčevine. Iznad Krčevina je regionalna komunikacija Skender Vakuf - Turbe - Travnik, koja obilježava vododijelnicu između slivova Ugra i Vrbanje. Teče ka jugozapadu, između Ćelehovskog brda (909 m) i Barišića strane (Glavica, 897 m).Već pri izvoru potok ulazi u sve dublji i uži kanjon, koji je na 854 m n/v dubok i oko 400 m. Od te razine, rječica dobija ime Ugrić. Na njemu je nekada (60-tih godina 20. vijeka) bilo 10-ak mlinova.Duž ovog vodotoka, kao i u slivu Ugra uopće, smjenjuju se atraktivni brzaci, kaskade i vodopadi.Donedavno je u kanjonu ove rijeke bilo nehigijenski regulirano, a nekontrolirano odlagalište komnalnog i svakog drugog kabastog otpada, na kojem su obitavala jata gavranova i raznih šumskih životinja. Nakon nedavne regulacije, nasrtljive zagađivači su, zbog nepoštivanja elementarnih ekoloških normi, onempgućeni sigurnosnom ogradom. To omogućuje kredibilniju turističku ponudu ovog kraja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije, zbog toga je za ovu instituciju ponekad u upotrebi i termin Vlada Bosne i Hercegovine. Sjedište Vijeća ministara BiH je u Sarajevu, u Zgradi institucija Bosne i Hercegovine.

Zvučna kartica

Zvučna kartica je dio koji obezbjeđuje zvučni ulaz i izlaz. Zvučna kartica na sebi sadrži zvučni čip koji pretvara analogne zvučne valove u digitalni signal (nule i jedinice). Zvučni čip se može nalaziti i na matičnoj ploči sa unaprijed integrisanim ulazima i izlazima na njoj.

Dio koji obavlja taj zadatak se zove CODEC u koji su integrisana dva glavna dijela koja obavljaju taj posao, ADC (Analog Digital Converter) i DAC (Digital Analog Converter) pretvarač. Osim toga, imamo i DSP (Digital Sound Processor), zvučni procesor koji oslobađa CPU od procesiranja zvučnih signala (ako ga zvučna karta nema, onda to radi CPU), također zvučna kartica ima svoju memoriju. Komunikacija sa računarom se odvija preko PCI interfejsa, dok se komunikacija sa zvučnicima i mikrofonom ostvaruje preko ulaznih i izlaznih konektora.

Ćorkovac

Ćorkovac je lijeva pritoka Vrbanje, u koju se ulijeva iznad pilane u Šipragama. Imenovan je po selu (Ćorkovići), ispod kojeg protiče. Izvire na sjeveroistočnim padinama podvlašićkog platoa, odnosno istočnih zaravni Petrovo polje – na oko 1130 m n/v, na ravođu slivova Vrbanje i Ugra (cesta Travnik - Turbe - Skender Vakuf).

U relativno uskom području, između Ilomske i Dèmićke, međurječje je pritoka Vrbanje (Čudnić, Kovačevića potok, Grabovička rijeka) i Ugra (pritoke Kobilje, Ugrić i drugi potoci). Greben ove vododijelnice se proteže na relaciji: Petrovo Polje – Imljani – Vlatkovići – Skender Vakuf. Neposredno ispod grebena izviru i bezimena lijeva pritoka Ćorkovca i (desni) Zuhrića potok.

Ćorkovac obiluje slivnim vrelima i potočićima, a samo ispod sela Vrevići ima ih šest. Od većih desnih pritoka najveće su Duboki i Slatki (Zuhrića) potok, Babin do i Jasička voda, a od lijevih: Borički potok i Međedov do. Do 60-tih godina prošlog vijeka, na Ćorkovcu je funkcioniralo sedam mlinova, a danas nema nijednog.Uz Ćorkovac je izgrađen put koji, nakon preleska prijevoja iznad sela Ćorkovići, preko Zlovarića silazi niz strme padine Potkresa i vodi na Ilomsku, tj. spaja se sa lokalnom cestom Skender Vakuf – Travnik. Visina grebena se kreće oko 1200 m n/v, a nakon 2–3 km do rijeke visinska razlika je oko 100 m.

Kao i većina komunikacija u ovom kraju, cesta je izgrađena na devastiranoj trasi austrougarske šumske pruge; uz nju su sve do 60-tih godina prošlog vijeka funkcionirale barake za smještaj radnika sukcesivnih firmi za eksploataciju šumskog blaga. Ono se i danas (bez ekološki održivih planova) nemilosrdno uništava, a okolni vodotoci su sve slabašniji.

Područja
Komponente
Skale
Historija
Teorije i
koncepti
Ostalo

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.