Kompanija

Kompanija je osnovni privredni subjekt (organizacija), koji se osniva radi sticanja dobiti. Ciljna funkcija kompanije je dobit (profit). Ovo karakteriše sve pravne forme kompanija. Kompanijama koja obavljaju djelatnost od opšteg interesa svojstveno je da, pored ove ciljne funkcije, mogu imati i sekundarnu ciljnu funkciju. Ona se sastoji u zadovoljavanju potreba korisnika usluga iz obavljanja ove djelatnosti. Nije isključeno da se kompanija osnivaju radi uštede troškova svojim osnivačima, bez obzira na to što Zakon o kompanijama izričito ne predviđa. U pitanju su: istraživanja tržišta, istraživanja nalazišta određenih rudnih sirovina, obavljanje određenih zajedničkih funkcija i slično.

Kompanija organizuju proizvodnju, nude na tržištima određene količine roba (gotovih proizvoda), nastojeći maksimiziranje svojih dobitaka. Kada odlučuju o proizvodnji ponudi, kompanija nastoje da svoje proizvode (usluge) prodaju po takvim cijenama, kako bi pokrili cijene koštanja (odnos ukupnih troškova proizvodnje i prometa po jedinici proizvoda) i ostvarili određeni iznos dobiti (na primjer, u vrijednosti 10% cijene koštanja). Kompanija se uzdržavaju od smanjivanja cijena, jer to mogu uraditi i konkurenti. Time mogu više izgubiti nego dobiti. Ovakvo ponašanje kompanija svojstveno je privredama sa izraženom konkurencijom i bez značajnih inflatornih i monoplističkih tendencija.

Osnovna obilježja kompanija su:

  • Kompanija ima svoju ekonomiju;
  • Ekonomiju ostvaruje u okruženju sa kojim je u permanentnoj komunikaciji
  • Kompanija je složen, dinamički, ekonomski sistem
  • Kompanija je poslovno-finansijski entitet, te se kao takav rukovodi, pre svega, poslovno-finansijskim ciljevima
  • Procesima i pojavama u kompaniji upravlja kompetentan menadžment.
.dz

.dz je najviši Internet domen za Alžir. Kompanija CERIST je zadužena za ovu domenu.

.ec

.ec je najviši Internet domen za Ekvador. Kompanija NICEC je zadužena za ovu domenu.

.gm

.gm je najviši Internet domen za Gambiju. Kompanija GM-NIC je zadužen za ovu domenu.

.gq

.gq je najviši Internet domen za Ekvatorijalnu Gvineju. Kompanija GETESA je zadužena za ovu domenu.

.is

.is je najviši Internet domen za Island. Kompanija ISNIC je zadužena za ovu domenu.

.kz

.kz je najviši Internet domen za Kazahstan. Asocijacija IT kompanija je zadužena za ovu domenu.

.no

.no je najviši Internet domen za Norvešku. Kompanija UNINETT Norid A/S je zadužena za ovu domenu.

.np

.np je najviši Internet domen za Nepal. Kompanija Mercantile Communications Pvt. Ltd. je zadužena za ovu domenu.

.om

.om je najviši Internet domen za Oman. Omanska telekomunikacijska kompanija je zadužena za ovu domenu.

.pe

.pe je najviši Internet domen za Peru. Kompanija Red Cientifica Peruana je zadužena za ovu domenu.

.pk

.pk je najviši Internet domen za Pakistan. Kompanija PKNIC je zadužena za ovu domenu.

.sc

.sc je najviši Internet domen za Sejšeli. Kompanija VCS je zadužena za ovu domenu.

.se

.se je najviši Internet domen za Švedsku. Kompanija II-Stiftelsen je zadužena za ovu domenu.

.sm

.sm je najviši Internet domen za San Marino. Kompanija Intelcom San Marino je zadužena za ovu domenu.

.sv

.sv je najviši Internet domen za Salvador. Kompanija SVNET je zadužena za ovu domenu.

.tv

.tv je najviši Internet domen za Tuvalu. Kompanija Verisign preprodaje ovu domenu.

.za

.za je najviši Internet domen za Južnoafričku Republiku. Kompanija ZADNA je zadužena za ovu domenu.

.zm

.zm je najviši Internet domen za Zambiju. Kompanija ZAMNET je zadužena za ovu domenu.

.zw

.zw je najviši Internet domen za Zimbabve. Kompanija POTRAZ je zadužena za ovu domenu.

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.