Historija tehnologije

Historija tehnologije je historija izuma i alata, i slična je na mnogo načina sa historijom čovječanstva. Prethodno znanje je omogućilo ljudima da izume nove stvari, i, obratno, mnoga naučna dostignuća su postala moguća uz pomoć tehnologija koje pomažu čovječanstvu da putuje na mjesta na koja ranije nije moglo, kao i da istražuje prirodu univerzuma detaljnije nego što nam to omogućavaju naša priroda čula. Tehnička djela ljudskih ruku su proizvodi ekonomije, snaga ekonomskog rasta, i veliki dio svakodnevnog života.

Tehnološke inovacije utiču, i same su pod uticajem, kulturnih tradicija društva. One su također način da se razvije i projektuje vojna sila.

Mjerenje tehnološkog progresa

Mnogi sociolozi i antropolozi su napravili socijalne teorije koje imaju za temu socijalni i kulturni razvoj. Neki, poput Lewis H. Morgan, Leslie White, i Gerhard Lenski, označavaju tehnološki progres kao osnovni faktor koji vodi razvoj ljudske civilizacije. Morganov koncept od tri glavne faze socijalne evolucije (divljaštvo, barbarizam, i civilizacija) može biti označen tehnološkim prekretnicama, kao što su: vatra, luk, kao i grnčarija, pripitomljavanje životinja, poljoprivreda, obrada metala - u vrijeme barbarizma, i abeceda i pisanje u eri civilizacije.

Po periodima i geografiji

Rana tehnologija

Kameno doba

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Bakarno i bronzano doba

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Željezno doba

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Antičke civilizacije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Srednjovijekovne i moderne tehnologije

Srednjovijekovna Evropa

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Renesansa

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Doba istraživanja

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Industrijska revolucija

19. vijek

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

20. vijek

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

21. vijek

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Po tipu tehnologije

Historija biotehnologije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija građevinarstva

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija komunikacija

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija računarstva

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija potrošačke tehnologije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija elektro-inžinjerstva

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija energetske tehnologije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija nauke o materijalima

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija mjerenja

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija medicine

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija vojne tehnologije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija nuklearne tehnologije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija nauke i tehnologije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historija transportne tehnologije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Također pogledajte

Odgovarajuća historija

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Odgovarajuće discipline

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Odgovarajuće teme

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Budućnost nauke i tehnologije (špekulativna)

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Ljudi

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historiografija nauke i tehnologije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Historičarians nauke i tehnologije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Kompleti knjiga

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Žurnali i periodična izdanja o historiji nauke i tehnologije

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Notebooks

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Istraživački instituti

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Zabilješke

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Reference

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Vanjski linkovi

Primarne
Interdisciplinarne
Ostale

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.