Esperanto

Esperanto je logičan i jednostavan međunarodni jezik stvoren da bi olakšao i demokratizirao komunikaciju među ljudima različitih govornih sredina i kultura. Prvi udžbenik esperanta objavio je 1887. godine u Varšavi poljski liječnik Lazar Ludvig Zamenhof (1859-1917) pod pseudonimom "Dr. Esperanto" (liječnik koji se nada) što je kasnije postalo i ime samog jezika.

Esperanto nema namjeru zamijeniti postojeće jezike već im biti dopuna.

Govorna zajednica esperanta postoji već više od stotinu godina, a čine ju brojni govornici i simpatizeri okupljeni u hiljade klubova, grupa, udruženja, strukovnih i nacionalnih saveza na svim kontinentima.

1908-kl-t-zamenhof
Lazar Ludwik Zamenhof (1859-1917, autor Esperanta 1887.)

Ideja esperanta

U svijetu postoji hiljade jezika i ljudi se među sobom slabo ili nikako sporazumijevaju. Ljudi bi, osim svog maternjeg jezika, mogli govoriti i esperanto (kao "prvi strani jezik"). Esperanto je u uvoj ulozi neizmjerno bolje rješenje od engleskog, kineskog ili bilo kog drugog nacionalnog jezika jer je kao prvo neutralan, a kao drugo lagan za učenje.

Neutralan znači da nije potekao od jedne velesile ili jednog naroda, koji bi se svojim jezikom nametao svim ostalima. A lagan je zato što je pravljen planski, a ne stihijski kao nacionalni jezici i zahtijeva do 10 puta manje vremena da se nauči, a osnovna komunikacija se postiže još i brže.

U svakom pogledu bi svijet s jednim planski laganim i neutralnim jezikom znatno napredovao.

Esperantisti, osim ovih ideja, nude svijetu i "gotov proizvod" za tu namjenu, to jest međunarodni jezik esperanto, kojeg oni iskušavaju i razvijaju svakodnevno, nastojeći ljudima svih narodnosti, vjera i uvjerenja pokazati da je on u zajedničkom interesu svih.

Štaviše, korištenje esperanta u međunarodnom komuniciranju takozvanim "malim jezicima" pruža veću zaštitu i stvara povoljnije uslove za njihovo održanje i razvoj nego li im pruža svijet u kojem dominira jedan ili nekoliko takozvanih "velikih jezika".

Šta je esperanto?

To je planski međunarodni jezik, kojeg je godine 1887. objavio poljski ljekar Lazar Ludwig Zamenhof. Namjena mu je unaprijediti komunikaciju među narodima. Premda su razni ljudi i prije, a i poslije Zamenhofa, projektirali brojne umjetne jezike, esperanto je jedini postao živim jezikom. Svi dosadašnji projekti tek su pokušaji, koji se ne mogu ni izdaleka mjeriti s esperantom.

Esperantisti ne žele ukinuti postojeće nacionalne jezike, niti ih zamijeniti isključivo esperantom, nego da svi postojeći jezici slobodno žive i napreduju, a da esperanto popuni prazan prostor između njih, kako bi svi ljudi na svijetu mogli komunicirati jedni s drugima. To bi, bez sumnje, doprinijelo tome da svijet bude mnogo bolji nego danas. A dok esperanto ne postane "drugi jezik za sve narode", dotle će on omogućavati komunikaciju i izvjesnu korist ili zadovoljstvo barem onima koji ga već danas žele, tj. samim esperantistima.

Esperanto je lagan iz tri razloga. Gramatika mu je pravilna i kratka. Rječnik je prilično internacionalan. To ne znači da su uzimane riječi "iz svih jezika pomalo", nego da su usvajane one riječi koje su i same već od prije ušle u mnoge nacionalne jezike. Treći razlog je sistematska tvorba riječi koja omogućuje vrlo lagano stvaranje novih riječi iz već postojećih, obilno se pri tome pomažući, između ostaloga, sistemom prefikasa i sufikasa. Sve je to omogućilo esperantu da se razvije u jezik najlakši za učenje.

Esperanto se smatra živim jezikom radi više razloga kao što su: svjetski kongres svake godine s dvije do pet hiljada sudionika, barem stotinjak manjih susreta godišnje, nekoliko radio stanica, par desetaka časopisa, bogata književnost, djeca kojima je esperanto jedan od maternjih jezika, ljudi koji žive od esperanta itd.

Abeceda

Alfabeto de Esperanto

Abeceda

Signuno abc

Znakovni jezik

Simboli

Flag of Esperanto
Zastava esperanto jezika

Tradicionalni simbol esperanta je zelena zvijezda s pet krakova. Zelena boja simbolizira nadu, a pet krakova pet kontinenata. Naime, riječ "esperanto" je povezana s pojmom nade; ona znači "osoba koja se nada". U povodu 100. obljetnice esperanta, predstavljen je još jedan esperantski simbol, dva mala slova "e" okrenuta jedno prema drugom tako da tvore oblik globusa. Esperantska zastava je zelene boje, a u gornjem lijevom uglu je bijeli pravougaonik, na kojem je smještena zelena zvijezda. Godina nastanka esperanta je 1887, kada je Zamenhof izdao prvi udžbenik. On je autor pjesme "La espero" ("Nada") koja je uglazbljena i postala himna esperantskog pokreta.

Knjige

Temeljni rječnik jezika jest P.I.V. (Plena ilustrita vortaro = Potpuni ilustrirani rječnik). To je jednojezički esperantsko-esperantski rječnik. Značenje pojedine riječi je opisano drugim riječima na esperantu. Pokazani su i bitni primjeri upotrebe svake riječi. PIV je neophodan svakom prevodiocu i svakome ko se želi usavršiti u jeziku. Veći broj pojmova objašnjen je ilustracijama. Najnovije izdanje PIV‑a izašlo je iz štampe 2002.

Fundamento de Esperanto (osnova, temelj esperanta) je knjiga u koju je sabrana gramatika, glavnina rječnika i zbirka tekstova za čitanje. Godine 1905. esperantisti su ga prihvatili kao osnovu jezika koju niko ne smije dirati niti mijenjati. Zato ga zovu i "nedodirljivi fundament". Moramo znati da godine 1887. esperanto nije stvoren odjednom cijeli, nego tek jedan njegov dio. Ovo se pogotovo odnosi na rječnik. Ostatak se razvijao kroz govornu praksu, u početku pod autoritetom Zamenhofa, a kasnije i bez njega. Esperantska akademija prati taj razvoj i polahko proširuje službenu listu riječi i rješava ostala jezična pitanja. "Fundamento" ne ometa rast jezika, ali ne dopušta ni da se jezik naruši. Naime, prije njegove pojave, pa čak i kasnije, bilo je autoriteta koji su vršili pritisak da se u esperantu naprave ove ili one reforme. To je smetalo širenju jezika. S vremenom su i za neke riječi iz Fundamenta nađene bolje varijante, pa su stare postale arhaizmima, ali formalno postoje i dalje, paralelno s novima, jer je Fundament nedodirljiv. Zamenhof je zamislio da se u Fundament smiju unijeti samo jedanput za svagda one promjene koje se učine neophodnima, ali i to tek onda kada esperanto bude trajno prihvaćen u cijelom svijetu.

Jarlibro (godišnjak) veoma je značajna knjižica. Izdaje ga UEA (Svjetski esperantski savez), i to svake godine sa svježim podacima. Džepnog je formata, a na svojih 300 stranica donosi vodič kroz esperantski pokret, te adresar tzv. delegata. Vodič sadrži službene podatke o svim esperantskim organizacijama i njihovim organima i službama. Delegati UEA su pojedinci koji su se dobrovoljno stavili na raspolaganje svim esperantistima koji im se pismeno obrate ili se zateknu u njihovom kraju. Oni pružaju obične usluge ili usluge iz svoje struke. Jasno je da zahtjevi upućeni njima moraju biti razumni, tj. ne preteški i ne preskupi za njih. U "Jarlibru" je spisak delegata po zemljama i gradovima.

Udruženja

  • UEA (Universala Esperanto-Asocio, Svjetski esperantski savez) postoji od godine 1908. Svake godine organizira u drugoj zemlji Svjetski kongres esperantista (tzv. UK = Universala kongreso).
  • TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, Svjetski savez esperantske omladine) je sekcija mladih unutar UEA, a svake godine organizira svoj kongres IJK (Internacia Junulara Kongreso), također u raznim zemljama.

Također pogledajte

Vanjski linkovi

Alfred Nobel

Alfred Bernhard Nobel, rođen 21. oktobra 1833 u Stockholmu, Švedska - umro 10. decembra 1896 u San Remu, Italija; švedski hemičar, inovator, dramski pisac i donator. Alfred Nobel je jedno od šestero djece Immanuela Nobela (1801-1872), švedskog arhitekte, inžinjera i inovatora.

Alija Isaković

Alija Isaković (Bitunja kod Stoca, 15. januar 1932, - Sarajevo, 14. mart 1997), bošnjački kulturni pregalac - romansijer, pripovjedač, radio-dramski, televizijski i dramski pisac, putopisac, aforist, leksikograf i historičar jezika i književnosti.

Augustin Blazović

Augustin Franjo Blazović, odnosno Augustin Franz Blazović, (29. januar 1921 – 10. maj 2004) bio je austrijsko-hrvatski pjesnik, novelist, romanopisac, dramatičar, prevodilac i naučnik iz austrijskog dijela Gradišća. Pripadao je redu benediktinaca. Najpoznatiji je savremeni pisac gradišćanskih Hrvata. Bio je član P.E.N.-a i Društva hrvatskih književnika.

Branko Ćopić

Branko Ćopić (Hašani, Bosanska Krupa, 1. januar 1915 – Beograd, 26. mart 1984), bio je bosanskohercegovački književnik.

Brkovi (bend)

Brkovi su hrvatski turbofolk-punk rock bend iz Zagreba. Udaljene žanrove su duhovito spojili u melodioznu cjelinu. Od turbofolka koriste emotivne stihove spojene sa žestinom punk rocka i težinom heavy metala. Njihove prostodušne tekstove prožima direktan svirački stil.

Albume objavljuju samostalno, bez posredništva diskografske kuće. Smatraju kako im izdavačka kuća za promociju albuma uopće nije potrebna, već sav posao oko cjelokupne organizacije obavljaju sami. Kao razloge navode prisutnost interneta kao i činjenicu da ako bi potpisali ugovor s izdavačkom kućom ne bi mogli nuditi albume za besplatno preuzimanje, što žele raditi. Svi njihovi albumi u potpunosti se mogu preuzeti u mp3 formatu na njihovoj službenoj web stranici (za nisku cijenu se mogu kupiti i u web shopu). Albume prave u standardnom CD obliku koje distribuiraju na nastupima. I po svojim ostalim osobinama Brkovi su pravi punk rock bend. Umjesto pravih imena predstavljaju se nadimcima, albume nude besplatno, tekstovi pjesama su uvredljivi i seksistički. Ipak, ovaj bend je uobičajenu društvenu i političku tematiku punka zamijenio ljubavnim tekstovima tipičnima za turbofolk i zabavnu muziku.

Sadašnji pjevač Shamso 69 dolazi u bend 2007 kada je zamijenio prvog pjevača. Shamso 69 je autor i većine tekstova.

Muziku kakvu sviraju Brkovi i prije su svirali mahom bosanski bendovi kao što su Vatreni poljubac i Nervozni poštar.

Do sada su objavili četiri studijska albuma: punkfolkwelness, Društvo brkatih mladića, Balkanski Esperanto i Pizda materina te album Brkati gosti na kojem razni bendovi (Atheist Rap, S.A.R.S., Postolar Tripper, Kiša metaka, Motus, ST!llness, Mašinko i dr.) sviraju obrade njihovih pjesama.

ISO 639

ISO 639 je jedan od više međunarodnih standarda za predstavljanje različitih jezika sa skraćenicama. Postoji u više različitih verzija.

'ISO 639' standard navodi dvoslovne i troslovne oznake jezika, a trenutno postoji u tri verzije, koje su navedene u sljedećoj tablici. Tablica je sortirana po 639-1 kodu.

Irfan Horozović

Irfan Horozović je rođen u Banjoj Luci 27. aprila 1947. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Filozofski fakultet (Komparativna književnost i Jugoslavenski jezici i književnosti) diplomirao u Zagrebu. Bio je urednik Studentskog lista Pitanja i putevi. Bio je odgovorni urednik u izdavačkoj djelatnosti Novog glasa u Banjoj Luci.

Živi u Sarajevu. Urednik je u igranom programu RTV Federacije BiH i glavni urednik časopisa Život.

Dramski tekstovi su mu izvođeni na radiju (Šesta smrt Benjamina Talhe, Zadovoljština, Kuburović, Posuđena rečenica), u teatrima (Ružičasta učiteljica, Soba, Pehlivan Arif Tamburija, Šeremet, Proba, Tri Sabahudina) i na televiziji (Šeremet). Neki od tih tekstova su prevedeni i igrani u Švedskoj i Poljskoj. Jedna adaptacija knjige Talhe pod nazivom Priče iz Šedrvanskog vrta postavljena je u Rimu.

Dobitnik je Nagrade "Sedam sekretara SKOJ–a" (1972), Nagrade grada Banje Luke (1980), Nagrade Udruženja književnika BiH (1988), Nagrade za najbolju knjigu za djecu u BiH (1987), Nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 1998. godinu i drugih nagrada i priznanja.

Zastupljen je u brojnim antologijama pripovijetke, poezije i drame, te prevođen na više jezika.

Jezik

Jezik je sistem gestikulacije, gramatike, znakova, glasova, simbola, ili riječi, koji se koristi za prikaz i razmjenu koncepata (tj., za komunikaciju), ideja, značenja i misli.

Proučavanje jezika kao koda se zove lingvistika, koju je kao akademsku disciplinu u tom obliku uveo Ferdinand de Saussure.

Kultura

Kultura se odnosi na cjelokupno društveno nasljeđe neke grupe ljudi, to jest na naučene obrasce mišljenja, osjećanja i djelovanja neke grupe, zajednice ili društva, kao i na izraze tih obrazaca u materijalnim objektima. Riječ kultura dolazi iz latinskog colere, što je značilo: nastanjivati, uzgajati, štititi, poštovati. Za kulturu postoje i druge definicije koje odražavaju razne teorije za razumijevanje i kriteriji za vrednovanje ljudske djelatnosti. Antropolozi kulturu smatraju definirajućim obilježjem roda Homo.

Lu Sjin

Lu Sjin, kineski: 鲁迅 /Lǔ Xùn/ (25. septembar, 1881. – 19. oktobar, 1936.)

Pseudonim kineskog pisca Džou Šu-žena (kineski: 周树人 /Zhōu Shùrén/). On se smatra jednim od najznačajnijih kineskih pisaca 20. vijeka i osnivačem savremene kineske književnosti na govornom, narodnom jeziku (kineski: baj-hua 白话 /báihuà/). Njegova socijalna misao i kritika tradicionalnog društva ostavila je dubok trag u Kini XX vijeka, naročito na Pokret 4. maja, a preko njega na kineske komuniste prije stvaranja Narodne republike Kine. Lu Sjin je bio i poznat prevodilac, koji je kineskoj javnosti prvi predstavio savremenu svjetsku knjižvenost.

Mein Kampf

Mein Kampf (Moja borba) je knjiga napisana od Adolfa Hitlera,u kojoj se kombiniraju elementi autobiografije i Hitlerovih političkih i ideoloških gledišta, koja su kasnija postala načela nacističke ideologije.

Novial

Novial je međunarodni pomoćni umjetni jezik. Jespersen je u početku bio esperantista i radio je kao član delegacije za izbor međunarodnog pomoćnog jezika IALA do 1907, kada se pojavio Idoprojekt. Zatim je Jespersen radio u Ido pokretu, dok se nakon rata nije raspao. Jaspersen je za ovaj fijasko okrivio kvalitet jezičkog projekta "Ido", i tada pristupa izradi sopstvenog projekta, kanije nazvanog "Novial". Nakon Ido projekta jezički projekt Oksidental (Occidental) zadobija popularnost kod pristalica kao naturalistički jezički projekt. Jezički projekt Jaspersena, po ugledu na Oksidental, težio je prirodnosti ali i jednostavnosti gramatike kao kod esperanta. Ipak on pravi i neke izmjene u gramatičkim završecima n.p.r:.

-o imenica, muški rod

-a imenica, ženski rod

-e Imenica, srednji rod

-um imenica (apstraktno)

-i pridev

-u prilog

-im prilog (iz pridjevske osnove) Jespersen upotrebljava završetak -d za is-glagole. On također dozvoljava riječ: sal za os glagole, did za is-glagole.

Jespersen je zatim vršio male izmjene u jeziku počev od 1934. godine ali aktivnost na tom projektu iščezava sa smrću autora 1943. Zatim 1997 grupa entuzijasta pokušava da oživi projekt preko interneta, kada počinju diskusije o promjenama u jeziku. Grupa praktikuje ovaj jezik preko Yahoo Groups!

Brojevi (1-10): un, du, tri, quar, sink, six, set, ot, nin, dek.

Pijetao

Pijetao je naziv za mužjaka od kokoške. Pijetao je poligaman mužjak, obično se drži sa više kokošaka zajedno (haremsko držanje). Čuvar je područja gdje kokoške legu jaja i spreman je da napadne ostale pijetlove koji se približe njegovoj teritoriji. Preko dana obično sjedi na visokom mjestu (metar iznad zemlje), da bi imao što bolji pregled.

Pijetlovi kao simbol se često pojavljuju u umjetnosti, naročito u heraldici.

Pipi Duga Čarapa

Pipi Duga Čarapa (šved. Pippi Långstrump, ili cijelim imenom Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump), je najpoznatiji izmišljeni lik švedske spisateljice za djecu Astrid Lindgren. Knjige o Pipi Duga Čarapi prevedene su na 92 različita jezika. Pipi je neobična djevojčica. Posebno 1940-ih, kada su izdane knjige, mogla se doživjeti kao kontraverzna: Ona je najjača djevojčica na svijetu, ima pjege i crvene pletenice koje stoje uspravno, protivriječi odraslima i neodgojena je. Živi bez roditelja u kući zvanoj Villa Villekulla zajedno sa svojim pjegavim konjem Lilla gubben (bs. malim prijateljem) i majmunom Gospodinom Nilssonom. Njena mama je na nebu, otac Efraim Långstrump je kralj crnaca na ostrvu Kurrekurreduttön u južnom moru, a ona ima vreću punu zlatnika.

Selce (Crikvenica)

Selce je naseljeno mjesto u sastavu grada Crikvenice, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.

Spisak imenovanih asteroida, E

Spisak imenovanih asteroida, čija imena započinju sa E prema MPC-u (stanje od datuma 13. april 2006. godina):

5001 EMP

9950 ESA

6191 Eades

3895 Earhart

11691 Easterwood

1205 Ebella

8872 Ebenum

7791 Ebicykl

5134 Ebilson

6308 Ebisuzaki

37391 Ebre

60558 Echeclus

11887 Echemmon

30708 Echepolos

13229 Echion

4415 Echnaton

60 Echo

1750 Eckert

11241 Eckhout

10792 Ecuador

413 Edburga

673 Edda

2761 Eddington

9205 Eddywally

2541 Edebono

11726 Edgerton

3487 Edgeworth

742 Edisona

517 Edith

5967 Edithlevy

7265 Edithmuller

6029 Edithrand

17032 Edlu

1341 Edmee

12533 Edmond

1761 Edmondson

96193 Edmonton

445 Edna

9782 Edo

27917 Edoardo

4966 Edolsen

8494 Edpatvega

13077 Edschneider

4854 Edscott

3932 Edshay

340 Eduarda

20292 Eduardreznik

2440 Educatio

9055 Edvardsson

9260 Edwardolson

16019 Edwardsu

6282 Edwelda

1046 Edwin

15077 Edyalge

2754 Efimov

2269 Efremiana

12975 Efremov

3103 Eger

13 Egeria

22401 Egisto

8632 Egleston

8450 Egorov

15231 Ehdita

48736 Ehime

2113 Ehrdni

58579 Ehrenberg

9826 Ehrenfreund

65708 Ehrlich

2274 Ehrsson

9413 Eichendorff

3617 Eicher

4297 Eichhorn

442 Eichsfeldia

10094 Eijikato

9676 Eijkman

11836 Eileen

20339 Eileenreed

11728 Einer

11148 Einhardress

2001 Einstein

10774 Eisenach

20136 Eisenhart

20174 Eisenstein

5530 Eisinga

7125 Eitarodate

694 Ekard

6955 Ekaterina

18239 Ekers

12496 Ekholm

20371 Ekladyous

9265 Ekman

858 El Djezair

6224 El Goresy

2311 El Leoncito

4116 Elachi

8886 Elaeagnus

19808 Elainemccall

20338 Elainepappas

18943 Elaisponton

31824 Elatus

2567 Elba

6828 Elbsteel

130 Elektra

98722 Elenaumberto

354 Eleonora

23355 Elephenor

567 Eleutheria

4974 Elford

618 Elfriede

33863 Elfriederwin

4818 Elgar

1329 Eliane

26970 Elias

8804 Eliason

20441 Elijahmena

9356 Elineke

2650 Elinor

17249 Eliotyoung

956 Elisa

412 Elisabetha

11122 Eliscolombini

20835 Eliseadcock

4502 Elizabethann

15566 Elizabethbaker

15118 Elizabethsears

21440 Elizacollins

20283 Elizaheller

15543 Elizateel

16962 Elizawoolard

20586 Elizkolod

435 Ella

2735 Ellen

3775 Ellenbeth

19768 Ellendoane

20043 Ellenmacarthur

3711 Ellensburg

2196 Ellicott

3156 Ellington

3193 Elliot

11980 Ellis

10177 Ellison

616 Elly

5378 Ellyett

2493 Elmer

8377 Elmerreese

5118 Elnapoul

13652 Elowitz

59 Elpis

182 Elsa

4385 Elsasser

6309 Elsschot

3936 Elst

7968 Elst-Pizarro

2217 Eltigen

277 Elvira

17059 Elvis

1234 Elyna

22528 Elysehope

17795 Elysiasegal

576 Emanuela

11145 Emanuelli

4895 Embla

5087 Emel'yanov

5617 Emelyanenko

8225 Emerson

10174 Emicka

6729 Emiko

27947 Emilemathieu

15052 Emileschweitzer

22080 Emilevasseur

8096 Emilezola

4912 Emilhaury

14627 Emilkowalski

39428 Emilybronte

18086 Emilykraft

19463 Emilystoll

9495 Eminescu

481 Emita

283 Emma

65698 Emmarochelle

15513 Emmermann

5391 Emmons

6152 Empedocles

9134 Encke

5443 Encrenaz

4282 Endate

9197 Endo

7361 Endres

342 Endymion

5711 Eneev

9493 Enescu

4217 Engelhardt

7548 Engstrom

13436 Enid

4404 Enirac

4709 Ennomos

25216 Enricobernardi

37573 Enricocaruso

20197 Enriques

9070 Ensab

2819 Ensor

9777 Enterprise

4272 Entsuji

21522 Entwisle

24641 Enver

6433 Enya

221 Eos

12301 Eotvos

5259 Epeigeus

2148 Epeios

5350 Epetersen

5954 Epikouros

1810 Epimetheus

23382 Epistrophos

3838 Epona

8586 Epops

2928 Epstein

802 Epyaxa

7907 Erasmus

62 Erato

3251 Eratosthenes

5621 Erb

40106 Erben

3674 Erbisbuhl

3114 Ercilla

7961 Ercolepoli

894 Erda

55759 Erdmannsdorff

1254 Erfordia

1402 Eri

4954 Eric

18790 Ericaburden

13272 Ericadavid

23110 Ericberne

7940 Erichmeyer

9430 Erichthonios

9620 Ericidle

15929 Ericlinton

17807 Ericpearce

19813 Ericsands

5705 Ericsterken

20491 Ericstrege

9988 Erictemplebell

718 Erida

3512 Eriepa

163 Erigone

636 Erika

4044 Erikhog

15621 Erikhovland

11521 Erikson

5331 Erimomisaki

2167 Erin

19003 Erinfrey

12548 Erinriley

18662 Erinwhite

462 Eriphyla

136199 Eris

4681 Ermak

21696 Ermalmquist

13850 Erman

705 Erminia

3657 Ermolova

406 Erna

12878 Erneschiller

698 Ernestina

7349 Ernestmaes

39699 Ernestocorte

15265 Ernsting

11042 Ernstweber

433 Eros

15263 Erwingroten

9542 Eryan

889 Erynia

8020 Erzgebirge

6920 Esaki

4195 Esambaev

9368 Esashi

5095 Escalante

9909 Eschenbach

4444 Escher

1509 Esclangona

20809 Eshinjolly

10481 Esipov

16247 Esner

14120 Espenak

1421 Esperanto

2253 Espinette

14026 Esquerdo

7363 Esquibel

16641 Esteban

16998 Estelleweber

4638 Estens

11694 Esterhuysen

622 Esther

1541 Estonia

11697 Estrella

5416 Estremadoyro

19640 Ethanroth

2032 Ethel

331 Etheridgea

1432 Ethiopia

3456 Etiennemarey

11249 Etna

7647 Etrepigny

8691 Etsuko

20804 Etter

34993 Euaimon

6696 Eubanks

1119 Euboea

181 Eucharis

99950 Euchenor

4354 Euclides

9019 Eucommia

9020 Eucryphia

217 Eudora

11709 Eudoxos

4063 Euforbo

45 Eugenia

18861 Eugenishmidt

743 Eugenisis

5664 Eugster

247 Eukrate

495 Eulalia

55749 Eulenspiegel

2002 Euler

12972 Eumaios

5436 Eumelos

7152 Euneus

185 Eunike

15 Eunomia

630 Euphemia

13963 Euphrates

31 Euphrosyne

3655 Eupraksia

5261 Eureka

2930 Euripides

52 Evropa

8968 Europaeus

4007 Euryalos

527 Euryanthe

3548 Eurybates

75 Eurydike

195 Eurykleia

9818 Eurymachos

5012 Eurymedon

79 Eurynome

4501 Eurypylos

8317 Eurysaces

27 Euterpe

164 Eva

26340 Evamarkova

20873 Evanfrank

3032 Evans

2130 Evdokiya

503 Evelyn

2656 Evenkia

14593 Everett

2664 Everhart

7628 Evgenifedorov

24609 Evgenij

5675 Evgenilebedev

17173 Evgenyamosov

1569 Evita

24648 Evpatoria

4234 Evtushenko

50412 Ewen

12843 Ewers

9499 Excalibur

8591 Excubitor

28396 Eymann

9756 Ezaki

Spisak jezika

Ovo je spisak članaka o prirodnim jezicima i narječima.

Vidi i: Jezik, Spisak programskih jezika, Slavenski jezici

Šahovske figure

Na početku šahovske partije na šahovskoj tabli nalaze se 32 figure (16 bijelih i 16 crnih). Svaki igrač na raspolaganju ima slijedeće figure na raspolaganju: kralja, damu, dva topa, dva skakača, dva lovca i 8 pješaka. Dama i top pripadaju tzv. teškim figurama, dok su skakač i lovac lake figure.

Željko Ivanković

Željko Ivanković (Vareš, 29. august 1954. - ), pjesnik, pripovjedač, romanopisac, esejist, putopisac, radio-dramski pisac, književni kritičar, prevodilac, publicist i novinar.

Drugi jezici

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.