Alfabét

Kata alfabét, diambil matan basa Yunani matan dua huruf panambayan tulisan buhannya yaitu alfa wan béta. Arti kata ini adalah sabuah sistem tulis nang didasari pada foném vokal wan konsonan.

Sistim tulis nang lain:

A Specimen by William Caslon

Tiringi jua

Abjad

Abjad adalah sistem tulis nang manulisakan samunya'an foném, kacuali vokal. Parak sabarata'an tulisan-tulisan Semitik tamasuk dalam tumbung abjad, misalnya abjad Fenisia, abjad Arab, abjad Ibrani, wan abjad Siriak.

Tagal dalam Bahasa Indunisia istilah Abjad rancak dicampuraduk'akan lawan Alfabét

Sistem tulis nang lain:

alfabét

alfa-silabik

silabik

logogram

Abugida

Abugida atawa disambat jua alfasilabis, adalah tulisan ségméntal nang didasarakan konsonan lawan notasi vokal nang diwajibakan tagal sifatnya sékunder. Béda lawan alfabét nang vokalnya baisian kadudukan nang sama lawan konsonan. Béda jua lawan abjad nang pananda'an vokalnya kadada atawa manasuka (opsional). Kulawarga aksara Brahmi nang banyak dipakai di Asia Selatan wan Asia Tenggara tamasuk dalam janis aksara abugida.

Sistem tulis nang lain:

abjad

alfabét

silabik

logogram

Alfabét Bahasa Indonésia

Alfabét Bahasa Indonésia modérén adalah alfabét nang diambil matan alfabét Latin, ada 26 huruf - huruf-huruf nang sama kawa tahaga dalam alfabét Latin modérén dasar:

Bantuk tulisan dalam média cétak tagantung janis huruf nang dipakai. Bantuk tulisan tangan kawa pinda lain lawan bantuk nang ada di média cétak (wan lain jua tulisan masing-masing urang), utamanya lamund ditulis dalam huruf sambung.

Dalam Bahasa Indonésia tulisan ada jua Dwihuruf (ng, ny, kh, and sy), tagal ini kada dianggap sawagay bagian alfabét.

Logogram

Logogram atawa logograf adalah grafém nang mawakili kata atawa morfém (unit bamakna pahalusnya dalam basa). Inya kebalikan fonogram, nang mawakili foném (suara pandéran) atawa campuran foném, wan semagram, nang manandai tumbung semantik. Contoh nang mamakay sistem tulis ini adalah Bahasa Cina.

Sistem tulis nang lain:

abjad

alfa-silabik

silabik

alfabét

Silabik

Tulisan silabik adalah lambang-lambang tatulis nang mawakili suku kata, nang manyusun kata-kata. Lambang dalam tulisan silabik biasanya mawakili bunyi konsonan opsional diumpati bunyi vokal. Contoh nang mamakay tulisan silabik adalah katakana wan hiragana dalam Bahasa Jepang.

Sistem tulis nang lain:

abjad

alfa-silabik

alfabét

logogram

Dalam basa lain

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.