Юрист

Юристът е човек, който изследва и изучава юриспруденцията (правната теория или съдебната практика)[1]. Такъв човек може да работи като преподавател по право (теоретик), практик или да съчетава и двете. В наши дни юристът обикновено трябва да е завършил висше юридическо образование и да е придобил юридическа правоспособност[2].

Някои юридически професии са: съдия, адвокат, прокурор, следовател, юрисконсулт, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, нотариус, съдия по вспиванията и други.

Като юрист може да се обозначи още лице, занимаващо се научно или практически с право, както и студента по право.

Известни български юристи

Известни български юристи университетски преподаватели са Венелин Ганев, Цеко Торбов, Стоян Данев, Йосиф Фаденхехт, Любен Диков, Константин Кацаров, Иван Апостолов, Петър Абрашев, Стефан Бобчев, Никола Долапчиев, Иван Ненов, Александър Кожухаров, Витали Таджер, Любен Василев, Петко Стайнов, Живко Сталев, Димитър Силяновски, Стефан Баламезов и много други.

BASA 118K-2-87 Venelin Ganev (retouched)

Венелин Ганев

Yosif Fadenheht 1931

Йосиф Фаденхехт

S.danev

Стоян Данев

Tsar Boris III 1934

Любен Диков

Bobchev

Стефан Бобчев

P.stainov

Петко Стайнов

Юридическо образование

За упражняване на юридическа професия се изисква придобито висше юридическо образование (със степен магистър), както и придобита юридическа правоспособност[3] Юридическо образование се придобива в юридическите факултети. В България има няколко юридически факултета, сред които най-старият е този на Софийският университет (1892 г.[4]). Множество юридически дисциплини се изучават от 1920 г. и в Университета за национално и световно стопанство[5], а в 1991 г. е формиран и самостоятелен юридически факултет. Право се изучава още в Пловдивския университет, Великотърновския университет и др.

Източници

  1. Jurist". Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM. Oxford: Oxford University Press. 2009.
  2. Съгласно закона за съдебната власт
  3. Съгласно Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 от 26 април 2017 г.
  4. www.uni-sofia.bg
  5. Aurea Златни правила, издат. „Стопанство“ София 2010 г. стр. 7
1999

1999 (MCMXCIX) е обикновена година, започваща в петък според Григорианския календар.

2015

2015 (MMXV) е обикновена година, започваща в четвъртък според григорианския календар. Тя е 2015-ата година от новата ера и след Христа, петнадесетата от третото хилядолетие и шестата от 2010-те.

ООН обявява 2015 за Международна година на светлината и Международна година на почвите.Съответства на:

1464 година по Арменския календар

6766 година по Асирийския календар

2966 година по Берберския календар

1377 година по Бирманския календар

2559 година по Будисткия календар

5775 – 5776 година по Еврейския календар

2007 – 2008 година по Етиопския календар

1393 – 1394 година по Иранския календар

1436 – 1437 година по Ислямския календар

4711 – 4712 година по Китайския календар

1731 – 1732 година по Коптския календар

4348 година по Корейския календар

2768 години от основаването на Рим

2558 година по Тайландския слънчев календар

104 година по Чучхе календара

Гай Касий Лонгин (юрист)

Гай Касий Лонгин (на латински: Gaius Cassius Longinus) или Касий е един от най-видните древноримски юристи, непосредствен ученик на юриста Сабин и продължител на школата на последния, понякога наричана по негово им и касианска школа (касианци).

През 30 г. е суфектконсул, при Калигула е проконсул в провинция Азия, при Клавдий е легат в Сирия и заема значимо място е Сената благодарение на своите дълбоки познания в правото, както и силата на характера си.

При Нерон е изпратен в изгнание в Сардиния, където ослепява. Непосредствена причина за репресията става това, че сред изображенията на предците си, той запазва това на съименника си, който е участник в заговора срещу Юлий Цезар.

Умира в Рим, където е върнат от Веспасиан. Ползвал се е с огромен авторитет сред съвременниците си, както и сред следващите поколения юристи. Наричан е "prudentissimus vir", "juris auctor", "Cassianäe scholae princeps ac parens".

Написал е редица юридически трактати, главни от които са "Libri (или Commentarii) juris civilis". Известни са само като препратки на по-късни юристи и в "Дигести" цитирани само като "Javoleni libri XV ex Cassio". От запазените откъси е видно, че Касий, следвайки направлението на Сабин, се е явявал оригинал мислител, самостоятелен по въпросите на правото.

Георги Стрезов

Георги Янакиев Стрезов е български учен, историк и юрист.

Палермо

Палѐрмо (на италиански: Palermo, на сицилиански Palermu, Палерму) е пристанищен град в Италия.

Петко Стайнов (юрист)

Акад. Петко Стоянов Стайнов е български юрист, дипломат и политик. Дългогодишен преподавател по административно право, той участва в третото правителство на Андрей Ляпчев (1930 – 1931), както и като външен министър във второто правителство на Кимон Георгиев (1944 – 1946). Един от най-бележитите преподаватели и учени в областта на правните науки.

Петко Стайнов е народен представител в XXI (1923 – 1927), XXII (1927 – 1931), XXIII (1931 – 1934), XXIV (1938 – 1939), XXV (1940 – 1944) и XXVI (1945 – 1946) Обикновено Народно събрание и в I (1950 – 1953), II (1954 – 1957), III (1958 – 1961), IV (1962 – 1966), V (1966 – 1971) и VI (1971 – 1972) Народно събрание.

Публий Салвий Юлиан (юрист)

Луций Октавий Корнелий Публий Салвий Юлиан Емилиан (Lucius Octavius Cornelius Publius Salvius Iulianus Aemilianus; * 108 г.) e политик и юрист на Римската империя през 2 век.

Юлиан произлиза от Hadrumetum (Сус) в Африка. По времето на император Адриан той е квестор и народен трибун. Около 138 г. става претор.

От 141 до 147 г. той е ерарпрефект (praefectus aerarii Saturni item Militaris).

През 148 г. той е редовен консул заедно с Гай Белиций Калпурний Торкват.

През 151/152 г. той става легат на Долна Германия, след това 161–164 г. легат на Близка Испания. През 167/168 г. той е проконсул на Африка. Юлиан вероятно е също praefectus urbi. Той е в колегията квиндецимвири (Quindecimviri sacris faciundis) и е също понтифекс.

Неговият син Публий Салвий Юлиан е консул през 175 г.

Юлиан е приятел с Марк Аврелий и Луций Вер. Той е юридически писател и respondent. Написал e 90 libri digesta, които се намират в дигестите на Юстиниан I. Неговите разрешения на проблеми са и днес още валидни.

Юлиан е най-значимият римски юрист и на всички времена.

Публий Ювенций Целз (юрист)

Публий Ювенций Целз Тит Ауфидий Хений Севериан (на латински: Publius Iuventius Celsus Titus Aufidius Hoenius Severianus; Celsus filius, на гръцки: Ἰουουέντιος Κέλσος) e политик, сенатор и юрист на Римската империя през края на 1 и началото на 2 век. Той е син на юриста Ювенций Целз (Celsus pater). Произлиза от знатния римски род Ауфидии/Алфидии.

През 106 или 107 г. Целс е претор. При август Траян около 112 г. или през 114/115 г. e управител (legatus Augusti pro praetore Thraciae) на провинция Тракия. Издава монетни емисии чрез градската управа на Перинт (дн.Ерегли). Веднага след това през 115 г. той е суфектконсул заедно с Луций Юлий Фруги. През 129 г. Целс е редовен консул заедно с Луций Нераций Марцел. През 129/130 г. е управител на провинция Азия. Също като баща си, Публий Ювенций е възпитаник на прокулианското юридическо училище. Той е в личния съвет (consilium) на Адриан и в senatus consultum Iuventianum (129 г.).Произведенията на Целз са 39 книги (libri digestorum), сборник от правни случаи, Digestorum Libri XXXIX, Epistolae, Quaestiones, Commentarii et Institutiones.

Христо Данов (юрист)

Христо Веселинов Данов е български юрист.

Христо Иванов (политик)

Христо Любомиров Иванов е български политик, юрист, заместник министър-председател и министър на правосъдието в служебното правителство на Георги Близнашки от 6 август до 7 ноември 2014 г., министър на правосъдието във второто правителство на Бойко Борисов от 7 ноември 2014 г. до 18 декември 2015 г. От 7 януари 2017 г. е ръководител на новообразуваната ПП "Да, България!".

Христо Стоянов (юрист)

Христо Тодоров Стоянов е български юрист, просветен деец, революционер и политик. Той е дългогодишен председател на Върховния касационен съд (1887–1895).

Теория на правото
Други въпроси
Система на правото
Юриспруденция
Свързани теми

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.