Култура на полетата с погребални урни

Културата на полетата с погребални урни или съкратено Култура на погребалните урни е археологическа култура, съществувала на територията на Централна Европа през късната бронзова епоха (1300 – 800/750 г. пр.н.е.).[1]

Културата се характеризира чрез погребения с кремиране на покойника. Те са част от големи, плоски некрополи. Останките от кремацията са положени в глинен съд на дъното на гробната яма. Тя възниква на базата на предхождащата я култура на могилните погребения, широко разпространена в Централна Европа по време на средната бронзова епоха според местната хронология. За нея са характерни погребения с трупополагане под могилен насип. В някои части на Германия двата погребални ритуала (трупополагане и кремация) съществуват едновременно. Известни са гробове, съдържащи керамика характерна за културата на могилните погребения и мечове присъщи на тази с погребални урни, което заедно с погребалния обряд, демонстрира плавния преход между двете. Този преход се извъшва в периода Bz D (13 в пр. Хр.) по централноевропейската относителна хронология. Основното развитие на културата на Полетата с погребални урни попада в следващите периоди На А – В (12-10 в пр. Хр.). Разпространението ѝ обхваща почти целия континент – от Скандинавия до Балканския полуостров и от Румъния до Франция. В България тази култура е най-добре представена чрез некропола от с. Орсоя, Ломско, но не получава широко разпространение. От 9 в пр. Хр. културата на полята с погребални урни постепенно е изчезва и е заменена от културата Халщат (кръстена на едноименния некропол в Австрия).

UrnfieldCulture
Географско разпространение на културата.
Urnfield culture 001
Погребални урни в Марбург.
Urnfield burial
Положение на урната в земята.
Lahnberge Hügelgrab 03
Могила в Марбург.

Източници

  1. Drews. R (1993) „The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe Ca. 1200 B.C.“ Princeton University Press ISBN 0-691-04811-8

J. M. Coles/A. F. Harding, The Bronze Age in Europe (London 1979). Frans Theuws, Nico Roymans (eds.), Land and ancestors: cultural dynamics in the Urnfield period and the Middle Ages in the southern Netherlands, Amsterdam Archaeological Studies, Amsterdam University Press, 1999, ISBN 978-90-5356-278-9.

Вижте също

Археологическа култура

Археологическата култура е понятие, основополагащо при изучаването на древните общества. Археологическата култура представлява общност от археологически паметници, отнасящи се към едно и също време, към определена територия и отличаващи се с местни особености. Конкретната археологическа култура може да обединява даден народ, племе, обща традиция, както и икономическо или културно влияние.

Археологическата култура е териториално и времево ограничена специфика на материалната култура. Основни критерии за наличието на обща археологическа култура в рамките на повече от един археологически обект са погребалният обред, формата на керамичните и металните изделия, оръжията и накитите, на жилищата и селищата.

Археологическата култура не е етническа или езикова общност, а културо-антропологическа характеристика.

Илири

Илирите (на гръцки: Ἰλλυριοί, Illyrioi; на латински: Illyrii or Illyri) са индоевропейски племена, населявали западния дял на Балканския полуостров през Античността от 2 хилядолетие пр.н.е..

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.