Квартал

Кварта̀л (от лат. quartа – четвърт, през нем. Quartal) е част от населено място, ограничена от определени улици, понякога обособена социално, етнически, по време на застрояване и други [1]. Квартал на населено място може да бъде и негова селищна част, разположена извън границите на централната му част.

Наименувана част от населено място

Кварталът като част от населено място е наименуван и при необходимост от споменаване в документация се посочва с наименованието му.

В София и други градове под „квартал“ може да се разбира и присъединено към града бивше село[2]. Построените след Втората световна война в България жилищни комплекси обикновено се наричат и квартали.

На разговорен език някои квартали се наричат махали[3], макар че с думата „махала“ обикновено се назовават частите на селата.

Терминът се среща и в изрази като „нов квартал“, „индустриален квартал“, „бежанскѝ квартал“ и други.

В някои квартали преобладават хора от определена етническа група, вероизповедание или раса. Бедни, западнали и с открояваща се престъпност квартали понякога се наричат гета.

Според Закона за устройство на територията

По смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), „квартал е урегулирана територия[4], ограничена от улици или от улици и граници на урбанизирана територия[5], която обхваща един или повече поземлени имоти"[6].

Тези квартали са основен елемент на населените места, редом с улиците, площадите, кръстовищата и урегулираните поземлени имоти (УПИ)[7].

В подробните устройствени планове на населените места тези квартали са очертани с улични регулационни линии и са номерирани. При необходимост от споменаване в документация те се посочват с номерата им.

Бележки

  1. Въз основа на Речник на българския език, т. 7, стр. 331, БАН, София, 1993 г.
  2. Например в София бивши села са кварталите Горна баня и Суходол в район „Овча купел“ и кварталите Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Сеславци и Челопечене в район „Кремиковци“ (по данни към 2 декември 2015 г.).
  3. Кратка българска енциклопедия, том 3, стр. 373
  4. “Урегулирана територия" е територия, в която поземлените имоти са урегулирани с подробен устройствен план.
  5. Т. е., граници на населени места и селищни образувания (според чл. 7, ал. 1 от ЗУТ).
  6. Параграф 5, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията – в редакцията му към 2 декември 2015 г.
  7. Съгласно § 5, т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, „Урегулиран поземлен имот“ или „урегулиран имот“ е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

Източници

Аспарухово (квартал на Варна)

Аспарухово е квартал на Варна, който се намира в южната част на града, отвъд канала, свързващ Варненското езеро с Черно море. Район Аспарухово обхваща два квартала и пет селищни образувания: кварталите Аспарухово и Галата, както и селищните образувания Зеленика, Боровец север, Боровец юг, Ракитника и Курортна зона „Прибой“.

Бояна (квартал на София)

„Бояна“ е квартал на София в район „Витоша“ на Столичната община. Намира се на 7 km южно от центъра на града, над Софийското поле.

Бриз (квартал на Варна)

Квартал „Бриз“ (или „Почивка“) се намира в източната част на Варна в район Приморски, североизточно от ж.к. „Чайка“.

„Бриз“ е сред най-динамично развиващите се квартали в града. Строят се много жилищни сгради. Тук са разположени Четвърта езикова гимназия и Професионалната гимназия по хранително-вкусова промишленост и химични технологии, както и Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет (бивш Институт за усъвършенстване на учителите – Варна) с общежитие. В квартала се намира студиото на БНТ – телевизия „Варна“, която излъчва програма „Море“.

Галата (Варна)

Галата е най-малкият квартал на Варна с население от 2030 д. (2005 г.). Намира се в най-високата приморска част на града върху едноименния нос. В подножието му е естественият завършек на Варненския залив. Край него поради метеорологични условия често корабите престояват на рейд преди да навлязат в пристанището.

Княжево

„Княжево“ е квартал на българската столица София. Намира се на изхода на града в посока към югозападната част на страната, между булевардите „Цар Борис III“, „Никола Петков“ и квартал „Горна баня“, като при бул. „Цар Борис III“ е разположен двустранно на булеварда до края на къщите към подножието на Витоша. Западната част на Княжево лежи на склона на Люлин планина, където Владайската река разделя Витоша от Люлин.

Лозенец (квартал)

„Лозенец“ е квартал в град София, България. Разположен непосредствено на юг от центъра на града и заемащ северната, най-гъсто застроена част на район „Лозенец“, той има предимно жилищен характер.

Манхатън

Манхатън (на английски: Manhattan) е остров, едноименен административен район в град Ню Йорк и едноименен окръг в щата Ню Йорк. Той е 3-ят район по население в града и 5-ят по площ.

Островът съставлява по-голямата част от административния район и окръга, които включват и малки островчета. Манхатън е с население от 1 664 727 жители (2017) и с обща площ от 87,46 km².

В район Манхатън са разположени едни от най-високите небостъргачи в САЩ, сред които Световен търговски център 1, Емпайър Стейт Билдинг, Крайслер Билдинг, Уулуърт Билдинг, Мет Лайф Тауър, 40 Уол Стрийт, Рокфелер Сентър. Главната сграда на Организацията на обединените нации се намира в Манхатън.

Младост (квартал в София)

Квартал „Младост“ е част от административен район „Младост“ на Столичната община. Той е сред най-модерните и бързо развиващи се квартали в София. В него е и разположен най-големият бизнес комплекс в Източна Европа – Бизнес парк София.

Монте Карло

Монте Карло (на италиански: Monte Carlo) е административен градски район на Монако, където се намира известното едноименно казино – Casino de Monte-Carlo. Район Монте Карло (заедно с още 3 района) е част от квартал Монте Карло, понякога погрешно смятан, както и старият град Монако-Вил (сега също квартал), за град или за столица на княжество Монако. Постоянното население на район Монте Карло е около 3500 души, а на целия квартал – около 15 000.

Нови Искър

Нови Искър е град в Западна България. Той е един от общо 4-те града към Столична община, заедно с гр. София, гр. Банкя и гр. Бухово.

Град Нови Искър е административен център на столичния район „Нови Искър“, който е един от общо 24-те района на Столична община.

Републикански път II-79

Републикански път II-79 е второкласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Ямбол и Бургас. Дължината му е 90,2 km.

Пътят се отклонява наляво при 298,1 km на Републикански път I-7 в източната част на град Елхово и се насочва на изток през Елховското поле. Преминава през селата Добрич и Златиница и достига до град Болярово. След като излезе от града пътят се насочва на изток-североизток и постепенно навлиза в северозападната част на планината Странджа — рида Каратепе. Минава през село Голямо Крушево, навлиза в Бургаска област и завива на североизток. В района на хижа "Божура" преодолява най-високата част на рида и стръмно се спуска в Бургаската низина при град Средец. От там продължава по долината на Средецка река, минава през селата Дебелт и Константиново и покрай северния бряг на Мандренското езеро, пресича квартал "Меден рудник" на Бургас и в южната промишлена зона на града се свързва с Републикански път I-9 при неговия 241,9 km.

По протежението на пътя вляво и вдясно от него се отделят 7 броя третокласни пътища, в т.ч. 1 брой с трицифрен номер и 6 броя с четирицифрени номера:

Третокласни пътища с трицифрени номера:

при 50,9 km – наляво Републикански път III-795 (56,4 km) до 457,2 km на Републикански път I-6 западно от град Карнобат;Третокласни пътища с трицифрени номера:

при 4,0 km, източно от град Елхово — надясно Републикански път III-7902 (25,7 km) през село Маломирово до село Голям Дервент;

при 18,4 km, североизточно от село Мамарчево — надясно Републикански път III-7904 (22,6 km) през селата Малко Шарково и Воден до село Странджа;

при 26,3 km, източно от град Болярово — надясно Републикански път III-7906 (13,5 km) през селата Ружица, Вълчи извор и Горска поляна до Газостанцията, разположена югоизточно от последното;

при 73,2 km, в южната част на село Дебелт — наляво Републикански път III-7907 (17,0 km) през селата Дебелт, Тръстиково и Полски извор до 11,0 km на Републикански път III-7909, източно от село Братово;

при 76,3 km, югозападно от село Константиново — надясно Републикански път III-7908 (24,2 km) през селата Присад и Димчево до село Маринка, при 252,9 km на Републикански път I-9;

при 89,1 km, в източната част на квартал "Меден рудник" на град Бургас — наляво Републикански път III-7909 (26,2 km) през квартал "Горно Езерово" и селата Братово и Равнец до 22,9 km на Републикански път III-539, югоизточно от село Трояново;

Републикански път II-86

Републикански път II-86 е второкласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Пловдив и Смолян. Дължината му е 147,4 km.

Пътят се отклонява надясно при 22,6 km на Републикански път I-8 западно от град Пловдив, веднага пресича река Марица и се насочва на юг, а след това на изток, като на протежение от 14 km е западен и южен околовръстен път на Пловдив. След това завива на юг, преминава през центъра на град Асеновград и навлиза в Родопите като проследява цялата долина на Чепеларска река. В този си участък последователно преминава през селата Бачково, Нареченски бани и Хвойна и град Чепеларе. След разклона за курорта "Пампорово" пътят преодолява седловината Рожен (1430 м н.в.) и след стръмно спускане при село Соколовци слиза в долината на Бяла река (десен приток на река Черна). От там пътят продължава в южна посока по долината на Бяла река, преминава през село Бостина и достига центъра на квартал "Устово" на град Смолян, където завива на изток. От тук Републикански път II-86 на протежение от 16,8 km следва долината на река Черна (ляв приток на Арда) като последователно преминава през селата Влахово, Подвис, Ровина, Търън и Равнища, завива на юг, преодолява къс вододел и при село Средногорци слиза в долината на река Арда. От тук той продължава нагоре по долината на реката до град Рудозем, а след това по долината на десният ѝ приток Чепинска река се изкачва до държавната граница с Република Гърция при ГКПП Елидже. Пътят до граничният пункт от българска страна е напълно завършен и предстои изграждането на КППТ-о.

По протежението на Републикански път II-86 наляво и надясно от него се отделят 13 пътя от Републиканската пътна мрежа на България, от които 8 пътя с трицифрени номера и 5 пътя – с четирицифрени:

Пътища с трицифрени номера:

при 7 km, южно от квартал "Коматево" на град Пловдив — надясно Републикански път III-862 (51,3 km) до с. Михалково;

при 45,2 km, при "Юговско ханче" – наляво Републикански път III-861 (42,3 km) до седловината Рожен при 89,1 km на Републикански път II-86;

при 85,9 km, западно от село Проглед — надясно Републикански път III-864 (10,1 km) до с. Стойките;

при 97,1 km, в село Соколовци — наляво Републикански път III-863 (32,5 km) до село Баните;

при 106,9 km, в квартал "Устово" на град Смолян — надясно Републикански път III-866 (126 km) до 210,3 km на Републикански път I-8;

при 123,7 km, източно от село Равнища — наляво Републикански път III-865 (66,4 km) до град Кърджали;

при 125,6 km, в село Средногорци — наляво Републикански път III-867 (68.4 km) до село Подкова;

при 135,3 km, в град Рудозем — надясно Републикански път III-868 (22,5 km) до квартал "Райково" на град Смолян;Пътища с четирицифрени номера:

при 3,4 km, западно от квартал "Прослав" на град Пловдив — надясно Републикански път III-8602 (22,3 km) през селата Златитрап и Брестовица, град Перущица и село Устина до град Кричим;

при 11,8 km, южно от град Пловдив — надясно Републикански път III-8604 (46,1 km) през селата Браниполе, Белащица, Гълъбово и Цар Калоян, хижа "Здравец", летовище "Бяла черква" и село Косово до 54,2 km на Републикански път II-86 (в участъка между летовище "Бяла черква" и село Косово пътят не е изграден и представлява горски път);

при 11,8 km, южно от град Пловдив — надясно Републикански път III-8606 (8.2 km) през село Брестник до град Куклен;

при 18,9 km, при Комбината за цветни метали – наляво Републикански път III-8601 (1,9 km) до аерогара "Пловдив";

при 135,9 km, в центъра на град Рудозем — надясно Републикански път III-8608 (13,1 km) през селата Бърчево, Елховец и Пловдивци до новоизграждащит се язовир "Пловдивци".

Републикански път III-2006

Републикански път IIІ-2006 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Шуменска област. Дължината му е 13,4 km.

Пътят се отклонява надясно при 121,7 km на Републикански път I-2 в югоизточната част на квартал "Мътница" на град Шумен и се насочва на югоизток през Шуменското поле. Минава през село Мадара, изкачва се на Мадарското плато, слиза от платото, пресича квартал "Калугерица" на град Каспичан и достига до западната част на града, където отново се свързва с Републикански път I-2 при неговия 130,5 km.

Републикански път III-2008

Републикански път IIІ-2008 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Варненска област. Дължината му е 25 km.

Пътят се отклонява надясно при 177,8 km на Републикански път I-2 източно от град Девня и се насочва на изток. Минава през квартал "Повеляново" на Девня, излиза на северния бряг на Белославското езеро и покрай северния бряг на Варненското езеро достига до град Варна, северно от Аспаруховият мост, където се свързва с Републикански път I-9 при неговия 106,3 km. Между квартал "Повеляново" и град Варна последователно преминава през град Белослав (север) и селата Страшимирово и Езерово.

Републикански път III-7909

Републикански път IIІ-7909 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Бургаска област. Дължината му е 26,2 km.

Пътят се отклонява наляво при 89,1 km на Републикански път II-79 в източната част на квартал "Меден рудник" на град Бургас и се насочва на запад по северното подножие на възвишението Върли бряг и южния бряг на Бургаското езеро. След като премине през квартал "Горно Езерово" на Бургас пътят слиза в Бургаската низина и продължава на северозапад по долината на Чукарска река (влива се от запад в Бургаското езеро). Тук преминава през селата Братово и Равнец и югоизточно от село Трояново се свързва с Републикански път III-539 при неговия 22,9 km.

Торонто

Торонто (на английски: Toronto) е най-големият град в Канада и център на провинция Онтарио с градско население 2 615 060 души (2011) и 5 583 064 души (2011) в целия метрополис, което го прави петия по големина град в Северна Америка след Мексико Сити, Ню Йорк, Лос Анджелис и Чикаго. Градът се намира на северозападния бряг на езерото Онтарио, през което преминава границата между Съединените щати и Канада. Торонто е финансовият и икономически център на Канада, също така представлява и културен, здравен и изследователски център на страната.

Траката (квартал на Варна)

Местността „Траката“ е най-голямата вилна зона по площ в близост до Варна.

Допреди време в нея са били регистрирани едва 5000 души, като броят им непрестанно се увеличава. Тя е на територията на район Приморски, който е 3-тият по големина район в България.

"Траката" прилича по-скоро на добре подредена вилна зона, отколкото на квартал. Предпочитано място за хора, които имат по-високи доходи, те имат построени вили в района, които някои посещават за няколко седмици през лятото, а други живеят целогодишно. Преди години голяма част от вилите през зимата са били необитаеми. През 2010 година все повече хора избират спокойствието и простора, които предоставя местността Траката за целогодишно живеене.

Разположена е по цялото трасе на главния път между квартал „Бриз“ и курорта Константин и Елена, северно от резиденция Евксиноград, граничи с квартал Виница.

След Константин и Елена вилната зона продължава в посока курорта Златни пясъци, но вилите силно оредяват, а инфраструктура и асфалтирани улици липсват.

Според легендата името си местността придобива заради намерените при разкопки няколко тракийски погребения.

Непосредствената близост с морето и курортите са причината за непрестанно нарастващия брой построени вили. Местността преди е била изцяло засадена с лозя и овощни градини и е била място за отдих, но не и за постоянно живеене. Сега има все повече еднофамилни къщи, малки кооперации, хотели и вече има и значителен брой жилищни сгради с многобройни луксозни апартаменти.

През зимата климатът в местността е ветровит, което създава усещане за по-студено време. Комуникациите в местността все още не са добри, заради непрекъснатото застрояване. Особено през зимата транспортната връзка с Варна е лоша, рейсовете пътуват нарядко, но това не пречи на много от децата, които се придвижват до училищата с градския транспорт. В някои от имотите липсва и канализация. През лятото местността Траката е предпочитана за почивка, през зимата все повече от имотите остават обитавани, но има и хора, които предпочитат да се върнат да живеят в града за няколко месеца.

Местността Траката граничи на юг с главния път Варна – Златни пясъци, а на север – с международното шосе Варна – ГКПП Дуранкулак. В близост са още почивната станция на МВР и "Грандхотел Варна".

Холивуд

Холивуд (на английски: Hollywood) е квартал на Лос Анджелис, щата Калифорния, Съединените американски щати.

Намира се на северозапад от центъра на Лос Анджелис. Благодарение на своята популярност и историческа роля на център на киностудия и кинозвезди, Холивуд се е превърнал в синоним на американското кино и тв индустрия. Днес повечето телевизионна продукция е разпръсната в околните зони Бърбанк и Уестсайд, но значителна част от спомагателните функции (редактиране, ефекти, реквизит, пост-продукция, осветление) остават в Холивуд.

Много от емблематичните кина на Холивуд се използват за представянето на големи филмови премиери, а също и за връчване на Наградите на Академията. Холивуд е популярно място за нощен живот, туризъм и дом за Алея на славата.

Холивуд няма точно определени граници (Лос Анджелис няма официални квартали), но може да се направят някои заключения въз основа на плановете от 2002 и границите на съседните области. На североизточния край на „Fairfax Avenue“ и „Melrose Avenue“ има знак, който показва, че влизате в Холивуд.

Като част от Лос Анджелис, Холивуд няма собствена градска управа, но има назначено служебно лице, което служи като „почетен кмет“ при церемониални събития. Например до 10 януари 2008 г. „почетен кмет на Холивуд“ е Джони Грант (Johnny Grant), известен с прозвището си, заради предаността си към филмовата индустрия. Той почина на 84-годишна възраст. Джони Грант е известен с това, че представя знаменитостите, когато получават звездите си на булеварда на славата в Холивуд.

Чайка (квартал на Варна)

„Чайка“ е квартал в район Приморски на гр. Варна. Населението му е около 20 000 жители.

Разположен е северно от Морската градина и източно от центъра на града. Цените на старо строителство в района надвишават тези на новото строителство в по-западните квартали на града, благодарение на близостта си до морето и „Морската градина“. Характерен с богатата си зеленина, той е добре уреден и благоустроен, има директни връзки с центъра на града и с курортите. Граничи с главният път на Българското Черноморие. Автобусните линии на „Градски транспорт“-Варна, обслужващи квартала, са №9, 14, 17А, 31, 31А, 39, 86 – тролейбус, 118, 148, 209, 409.

Кварталът е построен като комплекс от затворен тип през 70-те и 80-те години на миналия век. „Чайка“ е бивша вилна зона, старото и име е „Рупи“, земята под нея е държавна, отчуждена от хората по времето на социализма, за строителство на едропанелни сгради, като всички собственици на земи там са били обезщетени. Въпреки това след 1990 г., след няколко спорни съдебни решения, там са реституирани 20-ина парцела. Поземлените имоти, в които се намират училищата, са общински. Чайка е единственият квартал на Варна, разположен предимно на държавна земя.

В „Чайка“ се намират 2 основни училища – „Георги Сава Раковски“, „Захари Стоянов“ както и средните V езикова гимназия, Математическата гимназия „Петър Берон“, Спортното училище.

В непосредствена близост до квартала се намират 2 стадиона – градският „Варна“, който сега не функционира и „Тича“ на ПФК „Черно море“. Изградени са детски градини и супермаркети. Плажовете край квартал „Чайка“ са сред най-посещаваните в града. На тях често се провеждат състезания по плажен волейбол.

Снимки от кв. „Чайка“

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.