Иродиади

Иродиадите (Herodianer) са управляваща (царска) династия в Юдея, която под патронажа на древния Рим управлява Юдея, или част от нейната територия в периода 37 г. пр. Хр. - 76 г. сл. Хр.

Herodeksen-valtakunta
Области в Юдея по времето на Ирод Велики

Родоначалник дал и наименованието на царстващата династия е Ирод Велики, син на Антипатър Идумейски II, който през 47 г. пр. Хр. става прокуратор на Юдея. Ирод от своя страна в 37 г. пр. Хр. получава от Рим царски титул. Най-малко единадесет от членове на управляващата Юдея и римската провинция Юдея династия са упоменати в Новия завет. Произходът на династията е идумейски.

Синове на Ирод I Велики: Ирод Архелай, управлява Юдея, Идумея и Самария от 4 г. пр. Хр. до 6 г. сл. Хр., Ирод Антипа, тетрарх на Галилея и Перея от 4 г. пр. Хр. до 39 г. сл. Хр., Ирод Филип II тетрарх на Итурея от 4 г. пр. Хр. до 34 г. сл. Хр.

Бракове на Ирод

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
1 Ирод * 73
†4
Антипатър Идумейски II Кипрос A Дорида ∞47 Развод, след 14 години отново в двореца
B Мариамна I [1] * 54?
∞37
†29
хасмонеика, внучка на Хиркан II
C (племенница) ∞30?  
D (братовчедка) ∞29?  
E Малтака ∞27
†4
самаритянка
F Клеопатра ∞25  
G Мариамна II ∞23 дъщеря на Симон бен Боетусиан, брак разведен
H Палада ∞21  
I Федра ∞19  
J Елпида ∞17  

Деца на Ирод

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
2 Антипатър [2] * 45?
†4
Ирод [1] Дорида [1A] A (дъщеря на
Антигон)
∞14?  
B Мариамна [21] ∞5? племенница
3 Александър [3] * 36?
†7
Ирод [1] Мариамна [1B] A Глафира ∞17 дъщеря на Архелай от Кападокия
4 Аристобул [4] * 35?
†7
Ирод [1] Мариамна [1B] A Береника * 36
∞17
дъщеря на Саломе I, сестра на Ирод [1]
5 (син) * 33?
†Рим
Ирод [1] Мариамна [1B]  
6 Салампсио * 33? Ирод [1] Мариамна [1B] A Фасаел * 44
∞7
братовчед (син на Фасаел, братът на Ирод [1])
7 Кипрос * 32? Ирод [1] Мариамна [1B] A Антипатър * 34?
∞7
братовчед (син на сестрата на Ирод [1])
8 Ирод Филип I
(Ирод Боет)
* 22? Ирод [1] Мариамна [1G] A Иродиада [20]   племенница
9 Ирод Архелай * 23? Ирод [1] Малтака [1E] A Мариамна [21]    
B Глафира [3A]   разведена жена на Александър [3]
10 Ирод Антипа * 21? Ирод [1] Малтака [1E] A (дъщеря на Арет)    
B Иродиада [20]   разведена жена [8A] на Ирод Боет [8]
11 Олимпия * 19? Ирод [1] Малтака [1E] A Йосиф * 45? братовчед (син на брата на Ирод [1])
12 Ирод Филип II * 20?
†34 AD
Ирод [1] Клеопатра [1F] A Саломе [41]   племенница
13 Ирод * 18
† 4
Ирод [1] Клеопатра [1F] ?
14 Фасаел * 19?
† 4
Ирод [1] Палада [1H] ?
15 Роксана * 18? Ирод [1] Федра [1I] A (син на Ферор) * 30?
∞4
братовчед (Pheroras е брат на Ирод [1]); годеж чрез Август]]
16 Саломе * 17? Ирод [1] Елпида [1J] A (син на Ферор) * 30?
∞4
братовчед (Pheroras е брат на Ирод [1]); годеж чрез Август]]

Внуци на Ирод

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
17 Ирод от Халки * 15
†48 AD
Аристобул [4] Береника [4A] A Мариамна [28] * 1? &братовчедка;
B Береника [35]   племенница
C (дъщеря на Антипатър [32])   племенница
18 Ирод Агрипа I * 13?
†44 AD
Аристобул [4] Береника [4A] A Кипрос [26]   братовчедка
19 Аристобул Младши * 10? Аристобул [4] Береника [4A] A Йотапа   дъщеря на Сампсигерам II, цар на Емеса
20 Иродиада * 8? Аристобул [4] Береника [4A] A Ирод Боет [8] * 22? чичо, разведен
B Ирод Антипа [10] * 21? чичо
21 Мариамна * 16? Аристобул [4] Береника [4A] A Антипатър [2]   чичо (вероятно само годеж)
22 Антипатър * 15? Фазел [6A] Салампсио [6] ?
23 Ирод * 13? Фазел [6A] Салампсио [6] ?
24 Александър * 11? Фазел [6A] Салампсио [6] ?
25 Александра * 9? Фазел [6A] Салампсио [6] A Тимий от Кипър   няма деца
26 Кипрос * 7? Фазел [6A] Салампсио [6] A Ирод Агрипа I [18] * 13
†44 AD
братовчед
27 Кипрос * 12? Антипатър [7A] Кипрос [7] A Алексас Селкиас   син на съпруга на Саломе, сестрата на Ирод [1]
28 Мариамна * 1? Йосиф [11A] Олимпиада [11] A Ирод от Халки [17]   внук на Ирод [1], прадядото по майчина линия
29 Александър * 12? Александър [3] Глафира [3A] ?
30 Тигран Дикран * 11?
†36 AD
Александър [3] Глафира [3A] няма деца
31 (син) * 13? Антипатър [2] дъщеря на Антигон [2A] A дъщеря на Pheroras * 13? Ферор е брат на Ирод [1]
32 (дъщеря) * 12? Антипатър [2] ? A Ирод от Халки [17] * 15?
†48
братовчед

Правнуци на Ирод

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
33 Марк Юлий Агрипа *?27 г. сл. Хр.
†93 г. сл. Хр.
Ирод Агрипа I [18] Кипрос [26] няма деца
34 Друз * 23 г. сл. Хр. Ирод Агрипа I [18] Кипрос [26] няма деца
35 Береника * 30 г. сл. Хр. Ирод Агрипа I [18] Кипрос [26] A Марк    
B Ирод от Халки * 15
†48 AD
чичо
C Полемон   цар на Киликия
D Тит * 39 AD
†81 AD
любовник, син на Веспасиан
36 Мариамна * 32 г. сл. Хр.? Ирод Агрипа I [18] Кипрос [26] A Архелай   разведена
B Деметрий    
37 Друзила ? Ирод Агрипа I [18] Кипрос [26] A Азиз   цар на Емеса
B Марк Антоний Феликс   римски прокуратор
38 Аристобул ? Ирод от Халки [17] Мариамна [28] A Саломе [41]   братовчедка
39 Берникиан ? Ирод от Халки [17] Береника [35] ?
40 Хиркан ? Ирод от Халки [17] Береника [35] ?
41 Саломе * 14? Ирод Боет [8] Иродиада [20] A Ирод Филип [12] * 20
∞30 AD
†34 AD
чичо
B Аристобул [38]   братовчед втори град
42 Йотапа ? Аристобул [19] Йотапа [19A] няма деца
43 Тигран Дикран ? Александър [29] ? ?
44 Кипрос ? Алексис Хелкиас Кипрос [27] ?

Праправнуци на Ирод

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
45 Ирод ? Аристобул [38] Саломе [41] ?
46 Агрипа ? Аристобул [38] Саломе [41] ?
47 Аристобул ? Аристобул [38] Саломе [41] ?
48 Береника ? Архелай [36A] Мариамна [36] ?
49 Агрипин ? Деметрий [36B] Мариамна [36] ?
50 Агрипа †79 AD Марк Антоний Феликс [37B] Друзила [37] умира в Помпей при изригването на Везувий
51 Гай Юлий Александър ? Тигран [43] ? A Йотапа    

Прапраправнуци на Ирод

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
52 Гай Юлий Агрипа ? Гай Юлий Александър [51] Йотапа [51A] ?
53 Гай Юлий Александър Беренициан ? Гай Юлий Александър [51] Йотапа [51A] ?

Източници

  1. екзекутиран по заповед на Ирод [1].
  2. "екзекутиран"
  3. "екзекутиран"
  4. "екзекутиран"

Вижте също

Литература

  • Peter Richardson, Herod – King of the Jews and Friend of the Romans, Minneapolis 1999, ISBN 0-8006-3164-1
  • K. C. Hanson, The Herodians and Mediterranean Kinship, in: Biblical Theological Bulletin (3 Teile), Teil 1: Genealogy and Descent Bd. 19 (1989), S. 79-81
  • Julia Wilker: Für Rom und Jerusalem. Die herodianische Dynastie im 1. Jahrhundert n. Chr. Frankfurt a.M. 2007, ISBN 978-3-938032-12-1

Външни препратки

Александър (син на Ирод Велики)

Александър (Alexander; * ок. 36 пр.н.е.; † 7 пр.н.е.) е юдейски принц от династията Иродиади, син на Ирод Велики и Мариамна (I), принцеса от династията Хасмонеи.

Той е брат на Аристобул IV (* ок. 35 пр.н.е.; † 7 пр.н.е.), Салампсио и Кипро. Александър и Аристобул дълго време са смятани за наследници на трона. През 29 пр.н.е. Ирод екзекутира майка им Мариамна, заради предполагаема изневяра.

Александър и брат му Аристобул IV са изпратени през 22 пр.н.е. да учат в Рим. Там тe са възпитавани първо в къщата на Гай Азиний Полион. По-късно двамата братя получават жилища директно в палата на император Август. Те остават около пет години в Рим.

През 17 пр.н.е. той, вече на 19 години, се връща с брат си Аристобул IV в Йерусалим.

Той се жени през 17 пр.н.е. за принцеса Глафира (* ок. 35 пр.н.е.; † ок. 7 г.), дъщеря на Архелай IV Сисина, последният цар на Кападокия.

Населението в Юдея ги посреща с радост. Двамата братя били красиви и с хубави фигури и обичани заради произхода на майка им от предишната царска династия. Те искат да отмъстят за смъртта на майка им. Баща им определя през 14 пр.н.е. за свой възможен наследник най-голямия си син Антипатър (син на Дорис). Заради заплануван заговор, Александър и Аристобул са осъдени и екзекутирани от баща им през 8/7 пр.н.е., а Глафира я изпраща със зестрата ѝ обратно в Кападокия. Двата му сина, Александър и Тигран, Ирод Велики задържа обаче при себе си. След смъртта на Ирод през 4 пр.н.е. те отиват при майка им в Кападокия, отказват се от юдейската си вяра и вземат гръцката религия.

Александър и Глафира имат три деца:

Александър, който е баща на Тигран VI († сл. 68), цар на Армения 58–63 г.)

Тигран (16 пр.н.е.-36 г.), (като Тигран V, цар на Армения 6 – 12)

дъщеря

Антипатър (син на Ирод)

Антипатър (на гръцки: Αντίπατρος; на латински: Antipater; * 45 пр.н.е.;† 4 пр.н.е.) е най-голямият син на Ирод Велики и еврейката Дорис. Той е престолонаследник от 7 до 4 пр.н.е., но баща му пет дена преди смъртта си, го екзекутира като наказание за неговите заговорнически планове.

Антипатър Идумейски

Антипатър Идумейски II (на латински: Antipatros, наричан Antipas "като неговия баща"; * ок. 100 пр.н.е.; † 43 пр.н.е.) от Идумея е баща на Ирод I Велики, родоначалникът на управляващата Юдея царска династия Иродиади.

Женен е за Кипрос, която е от царската фамилия на Набатея. Двамата са родители на Фазаел (* ок. 75 пр.н.е.; † 40 пр.н.е.), Ирод Велики (* 73 пр.н.е.; † март 4 пр.н.е.), Йосиф (* ок. 70 пр.н.е.; † 38 пр.н.е.), Ферор (* ок. 68 пр.н.е.; † 5 пр.н.е.) и на Саломе (* ок. 65 пр.н.е.; † 10 г.).

Антипатър е като баща си Антипа първо управител (strategos) на Идумея. Около 67 пр.н.е. е съветник на цар Йоан Хиркан II и става римски управител на Юдея (57–54 пр.н.е.) и клиент на Цезар.

Антипатър е отровен на банкет на Хиркан от служител, подкупен от Малих.

Аристобул IV

Аристобул IV (Aristobulos, * 35 пр.н.е., † 7 пр.н.е. в Самария) е юдейски принц от династията Иродиади, син на цар Ирод Велики и неговата втора жена Мариамна (I), принцеса от династията Хасмонеи, правнучка на царица Саломе Александра.

Аристобул е брат на Александър (* 36 пр.н.е.), Салампсио и Кипро. Александър и Аристобул дълго време са смятани за наследници на трона. През 29 пр.н.е. Ирод екзекутира майка им Мариамна, заради предполагаема изневяра. Тогава Аристобул е на около 6 години.

През 22 пр.н.е. Аристобул и по-големият му брат Александър са изпратени да учат в Рим. Там те са възпитавани първо в къщата на Гай Азиний Полион. По-късно двамата братя получават жилища директно в палата на император Август. Те остават около пет години в Рим.

През 17 пр.н.е. 18-годишният Аристобул се връща с 19-годишният си брат Александър в Йерусалим. Те искат да отмъстят за смъртта на майка им.

През 17 пр.н.е. баща му го жени за братовчедката му Береника (15 – 16 годишна), дъщеря на Саломе I (единствената сестра на Ирод Велики) и Костобар.

Двамата са родители на:

Ирод Агрипа I (* 10 пр.н.е.; † 44 г.), от 37 г. до смъртта си цар на Юдея.

Ирод от Халки, по-късният владетел на царство Халки (44 – 48 г.).

Аристобул Младши († сл. 44 г.), женен за Йотапа, дъщерята на цар Сампсигерам II от Емеса

Мариамна III, омъжва се за чичо си, етнарх Ирод Архелай.Баща им определя през 14 пр.н.е. за свой възможен наследник най-големия си син Антипатър (син на Дорис). Заради заплануван заговор, Александър и Аристобул са осъдени в Бейрут без тяхното присъствие и одушени в Самария (Себасте) през 7 пр.н.е. Двамата братя са погребани в гробницата на царския замък в Александрейон.

Береника

Береника или Юлия Береника (на латински: Berenike; Julia Berenice; * 28; † 79) е дъщеря на Ирод Агрипа I, цар на Юдея и съпругата му Кипро (Kypros), която е правнучка на Ирод Велики.

Береника е сестра на по-стария Ирод Агрипа II (* 27), на Мариамна (* 34) и на Друзила (* 38). Нейната фамилия е от Иродската династия.

Береника се омъжва първо през 41 г. за Марк Юлий Александър, син на александрийския алабарх Тиберий Юлий Александър. След неговата ранна смърт преди август 44 г. тя се омъжва за брата на баща си, чичо си Ирод от Халки (Халки, Сирия). През 44 г. той е издигнат от император Клавдий за цар и получава територията на регион Chalkis в Ливанските-планини. Береника е на неговата страна царица на Халки и има два сина, Беренициан и Хиркан. След неговата смърт през 48 г. тя живее няколко години с брат си Ирод Агрипа II, който получава царството на съпруга ѝ.

Береника se омъжва за трети път с цар Полемон II от Киликия, който заради сватбата се обрязва и приема юдейската религия, когото тя скоро оставя, за да се върне при брат си.

Още през 60 г., когато Апостол Павел от Тарс трябва да се яви в Цезареа (Кесария в Палестина) пред Ирод Агрипа II, тя е още заедно с брат си (Деян. 25:13, 23; 26:30).

По време на унищожението на Юдея от римляните след юдейското въстание, Береника е харесана от генерал и по-късен император Тит, с когото тя отива като годеница заедно с брат си Ирод Агрипа през 75 г. в Рим. Когато Тит става император я изпраща обратно в страната ѝ след като се разделят поради държавни интереси.

Береника е героиня на много романи.

Гай Юлий Агрипа

Гай Юлий Агрипа (на гръцки: Γαίος Ιούλιος Άγρίππας; на латински: Gaius Julius Agrippa; ок. 72 – пр. 150) е киликийски принц от династията Иродиади, прапраправнук на Ирод Велики.

Той е големият син на принц Гай Юлий Александър от династията Иродиади, праправнук на Ирод Велики. Майка му Юлия Йотапа (* 45) е царица на Кетис в Киликия, дъщеря на Антиох IV Комагенски. Император Нерон ги оставя да царуват в Кетис от 58 до 72 г. Брат е на Гай Юлий Александър Беренициан (суфектконсул 116 г.) и на Юлия, която се омъжва за Гай Юлий Квадрат Бас (суфектконсул 105 г.). Роднина е на Архелай, последният цар на Кападокия.

През 94 г. Агрипа и брат му Беренициан са приети в Римския Сенат. Гай Юлий Агрипа служи като квестор за римската провинция Азия и преди 109 г. в преторианската гвардия

Агрипа се жени за римлянка от gens Фабии. Той има два сина, младият Гай Юлий Агрипа и Луций Юлий Гаиний Фабий Агрипа. От тази фамилия произлиза вероятно Йотапиан, узурпатор през 3 век.

Гай Юлий Александър

Гай Юлий Александър (на гръцки: Γαίος Ιούλιος Αλέξανδρος; на латински: Gaius Julius Alexander) е юдейски принц от династията Иродиади, праправнук на Ирод Велики.

Той е син на Тигран VI († сл. 68), цар на Армения (58 – 63) и Опгали, благородничка от Фригия. Баща му е син на иродианеца Александър и внук на Глафира (принцеса на Кападокия) и Александър (син на Ирод Велики и Мариамна). Брат е на Юлия, която се омъжва за анатолийския римски сенатор Марк Планций Вар.

Гай Юлий Александър е възпитаван в Рим. Александър се жени 58 г. в Рим за Юлия Йотапа (* 45), царица на Кетис, малка държава в Киликия, клиент на Римската империя. Тя е дъщеря на Антиох IV Комагенски. Император Нерон ги оставя да царуват на тази територияи. Двамата царуват в Кетис от 58 до 72 г.

Александър и Йотапа имат три деца:

Гай Юлий Агрипа, 109 г. служи в преторианската гвардия

Гай Юлий Александър Беренициан, суфектконсул 116 г., дядо на Авидий Касий (узурпатор 175 г.).

Юлия, която се омъжва за Гай Юлий Квадрат Бас (суфектконсул 105 г.).

Гай Юлий Александър Беренициан

Гай Юлий Александър Беренициан (на латински: Gaius Julius Alexander Berenicianus; на гръцки: ο Γαίος Ιούλιος Αλέξανδρος Βερενικιανός, 75 – 150 г.) e принц на Киликия.

Той е второроденият син на Гай Юлий Александър от династията Иродиади, праправнук на Ирод Велики. Майка му е царица Юлия Йотапа (* 45) е на Cetis, дъщеря на Антиох IV Комагенски. Неговият по-стар брат е Гай Юлий Агрипа, а сестра му е Юлия, която се омъжва за Гай Юлий Квадрат Бас (суфектконсул 105 г.).

Беренициан е роден в Cetis, малка държава в Киликия, клиент на Римската империя. Родителите му се женят през 58 г. в Рим и император Нерон ги оставя да царуват на тази територия.

През 94 г. Беренициан и Агрипа са приети в Римския Сенат. През 116 г. той е суфектконсул заедно с Луций Стаций Аквилия. Между 132 – 133 г. той е проконсул на провинция Азия.

Беренициан се жени за Касия Лепида (* 80 г.), дъщеря на Касий Лепид (* 55 г.), по бащина линия внучка на Гней Домиций Корбулон и Юния Лепида. Двамата имат дъщеря Юлия Касия Александрия, (* 105 г.), която се омъжва за Гай Авидий Хелиодор (* 100 г.) и има син Авидий Касий (* 130 г., узурпатор през 175 г.).

Глафира

Глафира (на латински: Glaphyra; на гръцки: Γλαφύρα, * 35 пр.н.е.; † 7 г.)

е принцеса на Кападокия, омъжена за членове на династията Иродиади.

Тя е известна жена чрез браковете си по времето на император Август.

Дъщеря e на Архелай IV Сисина, краля на Кападокия, син на Архелай III, върховен жрец на Комана и съпругата му Глафира (която за кратко време e любовница на Марк Антоний). Тя има брат и полусестра Антония Трифена.

Глафира е потомка на персийския цар Дарий I.

Глафира се омъжва през 17 пр.н.е. за възпитания в Рим юдейски принц Александър, син на Ирод Велики и Мариамна. С него тя има три деца, между тях синовете Александър (баща на Тигран VI, който става цар на Армения) и Тигран (Тигран V, цар на Армения).

Съпругът ѝ Александър е екзекутиран от баща му през 8/7 пр.н.е., а нея я изпраща със зестрата ѝ обратно в Кападокия.

Pо-късно тя се омъжва за Юба II, краля на Мавретания, чиято съпруга Клеопатра Селена, дъщеря на Клеопатра VII и римския триумвир Марк Антоний, е умряла през 6 г. Скоро след това тя се съгласява да се омъжи за Ирод Архелай, полубрат на първия ѝ съпруг Александър и се развежда с Юба II. Ирод Архелай също се разделя със съпругата си. След женитбата си Глафира страдала от чувство за вина и умира през 7 г.

Глафира e баба на Тигран VI, който става цар (58–63 г.) на Армения по времето на император Нерон.

Ирод Агрипа I

Ирод Агрипа I (на латински: Herodes Agrippa I; * 10 пр.н.е.; † 44 г.) е от 37 г. до смъртта си цар на Юдея. Произлиза от Иродската династия. Внук е на цар Ирод Велики.

Син е на юдейския принц Аристобул IV (~35 – 7 пр.н.е., син на Ирод Велики и Мариамна, принцеса от Хасмонеите) и на Береника (дъщеря на Саломе I и Костобар). Баща му Аристобул е възпитаван пет години в Рим и има жилище в палата на император Август.

Брат е на Ирод от Халки, по-късният владетел на царство Халки (44 – 48 г.). Другият му брат Аристобул († сл. 44 г.) е женен за Йотапа, дъщерята на цар Сампсигерам II от Емеса. Сестра му Мариамна се омъжва за чичо си Ирод Архелай.

Ирод Агрипа расте в Рим, където след смъртта на Ирод Велики майка му Береника се заселва завинаги. Възпитаван е заедно с Друз Младши, синът на император Тиберий, и също с по-късния император Клавдий. След смъртта на майка му (преди 23 г.) той живее много на широко, напуска Рим, заради големите му задължения и живее в Идумея, Антиохия и Александрия. Богатият еврейн Тиберий Юлий Александър Старши му помага финансово и той се връща обратно в Рим през 35/36 г., където приятелката на майка му Антония Млада му помага.

През 37 г. император Калигула го прави цар на тетрархията на умрелия Ирод Филип и след две години на територията на изгонения му в Южна Галия роднина Ирод Антипа. През 41 г. Агрипа получава от Клавдий допълнително и тероториите на Ирод Архелай. Така неговото царство обхваща територията на Ирод Велики.

Външнополитически той търси добри контакти със съседите си. През 42 г. той свиква затова конференция в Тибериас, което не се харесва на сирийския управител Гай Вибий Марс

(42 – 44 г.).

Ирод Агрипа започва гонение против младата християнска община на Йерусалим, през което се стига до убийството на Яков Зеведеев и Апостол Петър e затворен през 42 г.

Ирод Агрипа I умира 44 г. Смъртта му е описана в библейската Апостолска история, в Деяния на апостолите, в Новия завет.

Ирод Агрипа е женен за Кипро (Kypros), която е правнучка на Ирод Велики.

Баща е на:

Ирод Агрипа II (* 27; † сл. 93)

Юлия Береника (* 28; † 79), съпруга на Марк Юлий Александър, Ирод от Халки, Полемон II от Понт и годеница на император Тит

Мариамна (* 34), съпруга на Гай Юний Антиох Епифан, син на Антиох IV (Комагена)

Друзила (* 38), съпруга на цар Азиз от Емеса и Марк Антоний Феликс, прокуратор на Юдея 52 – 60 г.

Ирод Агрипа II

Ирод Агрипа II или Марк Юлий Агрипа (Herodes Agrippa II., Marcus Iulius Agrippa; * 27; † сл. 93) е цар на римската провинция Юдея от 48 до 70 г. Той е правнук на Ирод Велики.

Ирод Агрипа II е син на Ирод Агрипа I, цар на Юдея, който е внук на Ирод Велики и съпругата му Кипро (Kypros), която е правнучка на Ирод Велики. Произлиза от Иродската династия. Ирод Агрипа II е брат на Береника, Мариамна и Друзила.

Ирод Агрипа II, както баща му, е възпитаван в императорския дворец на Клавдий в Рим. Когато баща му умира през 44 г. той е още млад, за да стане негов наследник като цар на Юдея.

След смъртта на чичо му Ирод от Халки († 48) той получава царството му в регион Chalkis в Ливанските-планини като тетрарх на Халки и отговаря за Йерусалимския храм с правото да поставя Първосвещениците. Така той става религиозен вожд на всички юдеи в Палестина и в еврейската диаспора. През 53 г. той се застъпва за евреите от Александрия. През 53 г. той получава от император Клавдий вместо Халки територията на бившата тетрархия на Ирод Филип († 34). През 64 г. император Нерон прибавил към неговите владения част от Галилея с главен град Тивериада.

Ирод Агрипа II прави великодушни дарения и строежи. След завършването на храма в Йерусалим (70 г.), той настила със свои средства улиците на Йерусалим с мрамор. Той построява театър в Беритос, раздава олио и зърно на населението. Ирод Агрипа II се опитва безуспешно чрез преговори да предотврати Юдейската война (66 – 70/73 г.) против римляните. След войната той придружава римския военачалник и по-късен император Тит в Рим, където живее до смъртта си.

Ирод Антипа

Ирод Антипа (Лука, 3:1) е син на Ирод Велики, когото му родила самарянската му жена. Той бил брат на Архелай и двамата братя се образовали заедно в Рим. След бащината му смърт Антипа бил определен от император Август за четверовластник в Галилея и Перея, т.е. в южната част на страната на изток от Йордан (Лука, 3:1). Той се е наричал понякога и цар (Марк, 6:14). Спасителят, като галилеянин, бил подвластен на гражданското ведомство на Ирод (Лука, 23:6 – 12). Първата жена на Ирод била дъщерята на Арета, арабски цар, но по-късно той обикнал Иродиада, жената на брат си Филип, своята братовчедка. Напуснал жена си и като наговорил Иродиада да напусне и тя мъжа си, се оженил за нея. По нейното желание той по-късно отишъл в Рим да проси царска титла, но там го наклеветил пред император Калигула братовчед му Ирод Агрипа, братът на Иродиада. Поради това той отишъл на заточение в галския град Лугдун, а неговата държава преминала под управлението на Ирод Агрипа. Ирод Антипа е този, който отсякъл главата на Йоан Кръстител (Мтей, 14:1 – 12); Мк. 6:14 – 29. Той е бил последовател или поне приятел на садукеите (Марк, 8:15).

Ирод Архелай

Ирод Архелай (на латински: Herodes Archelaos, Archelaus; * 23 г. пр. Хр.; † 18 г.) е етнарх на Самария, Юдея, Идумея (библейски Едом) от 4 г. пр. Хр. до 6 г. сл. Хр.

Архелай е най-възрастният син на Ирод Велики и неговата четвърта съпруга самаритянката Малтака.

Брат е на Ирод Антипа и Олимпия (* 19 г. пр. Хр.). Полубрат е на Ирод II

Заедно с брат си е възпитаван в Рим.

Последното желание на баща му е той да стане цар на цялото царство. След смъртта на баща си през 4 г. пр. Хр. Архелай потушава брутално бунта на фарисеите и отива в Рим, за да му бъде призната титлата от император Август.

Август му отказва обаче царската титла и го назначава за етнарх на Юдея, Идумея и Самария.

Архелай управлява народа си обаче тирански и невъздържано. След връщането му от Рим той сменя Йоазар бен Боет и назначава брат си Елеазар за първосвещеник, като след кратко време го сменя с Йешуа бен Сие и скоро след това отново с Йоазар бен Боет.

Той прогонва първата си съпруга Мариамна (вероятно вдовицата на полубрат му Антипатър), за да се ожени за Глафира, съпругата на екзекутирания му брат Александър, въпреки че е още омъжена за Юба II (царят на Мавретания). Женитбата с вдовица на брат е обаче забранена.

Архелай получава годишно общо 600 таланта от данъци и от неговата собственост.

През 6 г. сл. Хр. Архелай e обвинен от знатните юдеи и самарити при Август, който чрез редовен съд го осъжда заради лошо управление, взема му титлата и собствеността и го заточава във Виен в Галия. Неговата Етнархия става римска провинция. Юдея се управлява след това от римския префект Копоний (6–9 г.).

Архелай живее в Галия от 6-18 г. За него няма повече сведения.

В Новия Завет Ирод Архелай e споменат един път (Мат. 2, 22 ). Неговото започване на управление служи за датиране на връщането на Исус, Мария и Йосиф от Египет в Назарет.

Ирод Велики

Ирод I Велики (на старогръцки: Ἡρῴδης), е от 37 пр.н.е. до 4 пр.н.е. цар на Юдея, Галилея, Самария и други територии. Той е поставен от Рим като проконсул. Той става родоначалник на династията на Иродиадите.

Мариамна

Мариамна (Mariamne, Mariamme; * 54 пр.н.е., † 29 пр.н.е.) е принцеса от династията на Хасмонеите и втората съпруга на царя на Юдея Ирод Велики, родоначалникът на династията Иродиади.

Тя е дъщеря на Александра и нейния братовчед Александър. Нейната прабаба е юдейската царица Саломе Александра. Тя е сестра на Аристобул. Мариамна (I) не трябва да се бърка с Мариамна (II), дъщерята на Симон бен Боет, която през 23 пр.н.е. става седмата жена на Ирод Велики.

През 42 пр.н.е. тридесетгодишният Ирод Велики се сгодява за дванадесетгодишната Мариамна.

През 37 пр.н.е. те се женат. След сватдбата Ирод изгонва своята първа съпруга Дорис и техния син Антипатър. Мариамна е през следващите години главната съпруга.

Мариамна ражда на Ирод няколко деца: синовете Александър и Аристобул IV, и дъщерите Салампсио и Кипроас III и още един син, който умира малък.

През 36 пр.н.е. Ирод нарежда екзекуцията на шестнадесегодишния Аристобул, братът на Мариамна, понеже го смята за опасност за трона. По-късно той екзекутира също и нейния дядо Хиркан. Мариамна никога не му прощава това.

През 29 пр.н.е. Мариамна, чрез интригите на Саломе (единствената сестра на Ирод Велики), е екзекутирана от Ирод за вероятна изневяра. След това Ирод изпада в дълбока депресия.

Синовете им са престолонаследници, но през 7 пр.н.е. са екзекутирани по нареждане на баща им.

През 1844 г. Христиан Фридрих Хебел пише драмата Ирод и Мариамна.

Мариамна (дъщеря на Агрипа I)

Мариамна (Mariamne; * 34 г.; до 65 г.) е дъщеря на Ирод Агрипа I и съпругата му Кипро (Kypros). Произлиза от Иродската династия и е правнучка на Ирод Велики.

Мариамна е сестра на Ирод Агрипа II, Береника и Друзила.

Тя е сгодена от баща си за за комагенския гръцки принц Гай Юлий Архелай Антиох Епифан (38 – 92), първият син на цар Антиох IV от Комагена. Между 49/50 се жени и има с него дъщеря Береника (* ок. 50 г.). Жени се втори път за Деметрий.

Полемон II (Понт)

Марк Антоний Полемон Питодор или Полемон II (на латински: Marcus Antonius Polemon Pythodoros, Polemon II; на гръцки: Μάρκος Αντώνιος Πολέμων Πυθόδωρος; 12 пр.н.е./11 пр.н.е.; † 74 г.) е принц и римски клиент цар на Понт (38-64 г.), на Боспорското царство и Колхида (38-39/41) и на Киликия.

Той е син на Полемон I и Питодорида. Брат е на Артакс III (който става цар на Велика Армения 18-35 г.) и на Антония Трифена (която се омъжва за царя на Тракия, Котис VIII).

Полемон II се жени около 50 г. за Береника, дъщерята на Ирод Агрипа I (цар на Юдея) и заради сватбата се обрязва и приема юдейската религия. Тя скоро го оставя и се връща при брат си Ирод Агрипа II в Юдея.

Саломе

Саломе (на гръцки: Σαλώμη) е царица на Халкида и Малка Армения от династията на Иродиадите.

Родена е около 14 година и е дъщеря на Ирод II и Иродиада, син и внучка на царя на Юдея Ирод Велики. Майка ѝ с развежда и се омъжва повторно за брата на първия си съпруг, Ирод Антипа. Саломе е женена за Ирод Филип II, а след смъртта му през 34 година – за Аристобул Халкидски, който е поставен от римляните за владетел на Халкида, а след това и на Малка Армения.

Саломе умира между 62 и 71 година.

С известната от историческите източници Саломе традиционно се идентифицира споменатата в Новия завет дъщеря на Ирод Антипа, участвала в убийството на Йоан Кръстител. Тези библейски сцени са многократно интерпретиран сюжет в популярната култура.

Саломе I

Саломе I (на латински: Salome; * 65 пр.н.е., † 10 г.) e единствената сестра на Ирод Велики от династията Иродиади.

Дъщеря e на идумееца Антипатър II и набатейката Кипрос. Тя има четири братя Фасаел, Ирод Велики, Йосиф и Ферорас.

Саломе се омъжва първо за чичо си Йосиф, брат на Антипатър. След екзекуцията на съпруга ѝ тя е омъжена от брат си за Костобар (34 пр.н.е. управител на Идумея и Газа).

Саломе и Костобар имат дъщеря Береника, която става майка на Ирод Агрипа I и още четири деца. Саломе успявa дa нaкaрa брат си дa екзекутирa Костобар

прeз 28/27 пр.н.е.

Влюбвa сe в бoгaтия aрaбин Syllaios, управител при цар Obodas III, нo нямa прaвo дa сe омъжи за нeгo, пoнeжe нe искaл дa сe oбрeжe. Oмъжвaт я за Alexas.

Саломе рaждa някoлкo дъщери (мeжду тях Береника) и eдин син – Антипатър.

Саломе управлява териториите Ямния, Phasaelis и плантациите до Archelais, които завещава на Ливия Друзила, третата съпруга на император Август.

След смъртта ѝ нейните територии се управляват от Марк Амбибул, вторият прокуратор на римска Юдея.

Давидово царство
Израил
Юдейско царство
Хасмонеи
Иродиади

На други езици

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.